Skip to content

Aftrekposten ZZP – Welke zijn de belangrijkste? Gouden Tips

John Visser
Aftrekposten ZZP

Wil je nooit te veel belasting betalen? Maak dan gebruik van de aftrekposten ZZP! Je moet echter wel precies weten van welke aftrekposten je gebruik kunt maken én hoe je hier gebruik van kunt maken.

Met dank aan de aftrekposten kan je de fiscale winst te verlagen. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen, waardoor je dus feitelijk gezien meer onderaan de streep overhoudt. Indien je echt van alle aftrekposten gebruik kunt maken, loopt dit voordeel echt héél hoog op. Hoe dit precies zit? In dit artikel vind je alles omtrent aftrekposten voor ZZP’ers.

Welke aftrekposten zijn als ZZP’er de belangrijkste?

Er zijn op het moment veel aftrekposten voor ZZp’ers. Die zijn er omdat hiermee het ondernemerschap gestimuleerd wordt. Juist door veel ondernemers is ons land aan het floreren, zijn we uitgegroeid tot een internationaal handelend land en zijn we in veel branches vrij goed vertegenwoordigd.

Voor jou als ZZP’er betekent dit ook dat je van de nodige aftrekposten kunt gaan profiteren. Wij hebben de belangrijkste aftrekposten voor elke ZZP’er op een rijtje gezet:

1. Zelfstandigenaftrek
2. Startersaftrek
3. Zakelijke kosten aftrek
4. Investeringsaftrek
5. Fiscale oudedagsreserve (FOR) aftrek
6. Jaar- en reserveringsruimte aftrek

Kun je nou met 100% zekerheid stellen dat je op al deze aftrekposten recht hebt? Nee, zeker niet. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en je moet zelf ook bepalen of je überhaupt van de aftrekpost gebruik wilt maken. Hoe dat precies zit, bespreken we graag hieronder per aftrekpost.

Wij willen je graag het volgende aanraden: neem alle onderstaande aftrekposten op je gemakje door. Al deze aftrekposten zijn namelijk in de basis zéér interessant. Interessant om geld mee te besparen en interessant om harder te groeien. Deze aftrekposten helpen je echt bij het laten groeien van jouw onderneming!

Zelfstandigenaftrek

Zoals hierboven al gesteld, doet de overheid er alles aan om ondernemerschap te stimuleren. Om die woorden kracht bij te zetten, heeft de overheid jaren geleden voor een zelfstandigenaftrek gekozen. Dit is een aftrek waar je onder bepaalde voorwaarden van kan profiteren én waarmee je jouw fiscale winst kunt verlagen.

Als je van de zelfstandigenaftrek gebruik wilt maken, dien je aan het urencriterium te voldoen. Dit is een criterium dat door de overheid/Belastingdienst vastgesteld is voor elke ondernemer en is vastgesteld op 1225 uren per jaar.

Dit betekent het volgende: als je gebruik van de zelfstandigenaftrek wilt maken, moet je jaarlijks meer dan 1225 uren aan jouw onderneming werken. Dit zijn echter alle uren die je aan jouw onderneming kwijt bent. Dus niet alleen de uren die je aan jouw klanten kan declareren, maar ook de uren die je kwijt bent aan bijvoorbeeld de boekhouding en de marketing.

Tip: Wil je weten hoeveel uur je aan je onderneming spendeert? Maak gebruik van urenregistratie software waarbij je in enkele seconden weet hoeveel uur aan je onderneming spendeert en bepaalde taken.

Voldoe je aan dit urencriterium van 1225 uren? Dan kun je bij het berekenen van jouw fiscale winst een specifiek bedrag aftrekken van jouw fiscale winst. Lange tijd is dit een bedrag van 7280 euro geweest, maar daar is recent verandering in gekomen.

In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek 7030 euro, in 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek 6670 euro en ook in de komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek continu bijgesteld. In onderstaande tabel zie je de hoogte van de zelfstandigenaftrek voor de komende jaren:

JaarZelfstandigenaftrek
2021€6670
2022€6310
2023€5950
2024€5590
2025€5230
2026€4870
2027€4510
2028€4120

Wat deze tabel laat zien? Deze tabel laat duidelijk zien dat de zelfstandigenaftrek in de komende jaren steeds lager gaat worden. Uiteindelijk is het doel dat de zelfstandigenaftrek in het jaar 2036 nog 3240 euro bedraagt. In ruil hiervoor krijgen zelfstandigen meer andere aftrekposten, waarover je in het restant van dit artikel meer kunt lezen.

Startersaftrek

Kun je als startende ondernemer alleen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek maken? Nee, zeker niet. Boven op die aftrek kun je namelijk ook nog gebruik maken van de startersaftrek. Dat is een aftrek die speciaal voor starters opgesteld is, maar niet voor elke starter beschikbaar is.

De voorwaarden bij de startersaftrek is als volgt: in de eerste vijf jaar van een onderneming kun je drie keer een bedrag van de winst aftrekken. Dit betekent dat je dus in vijf jaar tijd drie keer gebruik van de startersaftrek kunt maken. De aftrek is in deze drie jaar per jaar €2123.

Indien je van de startersaftrek gebruik wilt maken, moet je aan nog meer voorwaarden voldoen. Wij hebben deze drie voorwaarden even op een rijtje gezet:

 • In de vijf jaar voorafgaand aan dít belastingjaar heb je niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruik gemaakt
 • In de vijf jaar voorafgaand aan dit belastingjaar was je minstens één jaar geen ondernemer
 • Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek

Zoals je kunt zien, gaan de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek hand in hand met elkaar. Dat levert je dus in 2021 een aftrek van in totaal 6670 euro + 2123 euro op = 8793 euro. 

In het jaar 2022 is de totale aftrek nog 6310 + 2123 euro = 844 euro. Dat is enkele honderden euro’s minder, maar het is desondanks erg mooi meegenomen!

Zakelijke kosten aftrek

Kun je nu alleen jouw fiscale winst lager uit laten vallen dankzij de aftrekposten? Nou, deels. Je kunt namelijk zelf ook een aftrekpost gaan creëren. Alle zakelijke kosten die je maakt, kun je ook van jouw fiscale winst af gaan trekken.

Wat zijn zakelijke kosten? Dat zijn volgens de Belastingdienst alle kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van jouw onderneming. Daarbij heeft de Belastingdienst ook een lijstje opgesteld met mogelijke kosten:

 • Inrichting van jouw kantoor, werkplaats of magazijn
 • Onderhoudskosten
 • Allerlei verzekeringen
 • Huur van bedrijfsruimte
 • Inschrijving in het handelsregister
 • Inkopen van voorraad
 • Reiskosten met het openbaar vervoer

De zakelijke kosten die je met jouw onderneming maakt, kun je volledig aftrekken van jouw opbrengsten. Dit betekent dat je jouw fiscale winst flink lager uit kunt laten vallen, waardoor je dus meer belasting hoeft te betalen.

Kun je dan werkelijke waar alle kosten van jouw fiscale winst af gaan trekken? Nee, dat is absoluut niet de bedoeling en is zelfs strafbaar. Alle kosten die je af wilt trekken, moeten een zakelijk karakter hebben. Het kopen van een nieuwe loopwagen voor jouw kind is dus absoluut géén aftrekpost.

Bestaat er ook nog een maximum bedrag? Nee, eigenlijk niet. Je moet alleen wel goed in de gaten houden dat je alles kunt verantwoorden. Als je 1000 euro per jaar omzet en 10.000 euro aan zakelijke kosten maakt, kun je mogelijk een controle gaan krijgen. Geef je die 10.000 euro uit om jouw bedrijf op te bouwen of om bijvoorbeeld onderzoek uit te laten voeren? Dan is het prima te verantwoorden. Geef je die 10.000 euro aan een nieuwe privé auto en speelgoed voor jouw kinderen uit? Dan kun je die zakelijke kosten niet verantwoorden en kun je mogelijk zelfs een flinke boete krijgen!

Investeringsaftrek

Als ondernemer ben je eigenlijk continu bezig met investeren, investeren en nog eens investeren. Dat begint eigenlijk al direct als je start met jouw onderneming. In bepaalde situaties kun je daarbij gebruik maken van een investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek valt onder te verdelen in drie verschillende soorten investeringsaftrekken:

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA) is hier één van de meest voorkomende voorbeelden van. Indien je in een boekjaar tussen de 2401 euro en 323544 euro in bedrijfsmiddelen hebt geïnvesteerd, kun je gebruik maken van de KIA. Dit is een percentage van alle investering, waarbij de exacte hoogte afhangt van het bedrag je precies geïnvesteerd hebt.

Als je gebruik van de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) wilt maken, moet je met jouw bedrijf aan drie voorwaarden voldoen:

 • Je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt in de betreffende periode in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd
 • Je bedrijf is gevestigd in Nederland

Ook kun je mogelijk gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek en VAMIL. Dit is een aftrekpost als je geïnvesteerd hebt in milieu-investeringen. Wat dat precies zijn? Dat zijn tal van producten die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. Voor een volledig overzicht van deze kosten kun je het beste de website van de Belastingdienst raadplegen.

Als je géén gebruik van de Milieu-investeringsaftrek en VAMIL maakt, kun je gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek. Dit zijn investeringen die door de hierboven genoemde ministerie aangewezen zijn als zogeheten energie-investeringen. Ook hierbij is het aan te raden om de website van de Belastingdienst goed raad te plegen.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) aftrek

Wist je dat je als ondernemer niet automatisch pensioen opbouwt? Nee, dat is iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Volgens de overheid is het van belang dat elke ondernemer dit ook gaat doen, waardoor zij de Fiscale oudedagsreserve (FOR) aftrek in het leven hebben geroepen.

Deze aftrek houdt het volgende in: je mag maximaal een bedrag apart zetten waar je geen belasting over hoeft te betalen. Over dit bedrag krijg je eigenlijk uitstel van betaling op het gebied van belasting. Als je eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebt bemachtigd, kun je dit bedrag aan jezelf uitkeren. Daar betaal je dan uiteraard wel belasting over.

Als je van de Fiscale oudedagsreserve (FOR) aftrek gebruik wilt maken, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 • Aan het begin van de belasting mag je de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben
 • Je moet minimaal 1225 uur in het jaar betreffende aan jouw onderneming werken

Als je aan deze twee voorwaarden voldoet, kun je 9,44% van jouw winst apart zetten. De Belastingdienst heeft hierbij echter wel een maximumbedrag van 9395 euro vastgesteld. Dit betekent dat je in 2021 niet meer dan 9395 euro apart mag zetten, ook al heb je meer winst gemaakt.

Jaar- en reserveringsruimte aftrek

Tot slot kun je ook nog gebruik maken van de Jaar- en reserveringsruimte aftrek. Dit is ook een aftrekpost die hand in hand gaat met jouw pensioen. Tegelijkertijd gaat deze aftrek ook hand in hand met de lijfrente die je apart gezet hebt.

De reserveringsruimte die je af kunt trekken, is de optelsom van de niet benutte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. Dit betekent dat je naderhand nog geld opzij kunt zetten; óók uit voorgaande boekjaren. Hierbij gelden wel enkele voorwaarden:

 • In 2021 geldt een maximum van 7489 euro hiervoor
 • Je bent minstens 10 jaar jonger dan de AOW leeftijd
 • Indien je binnen 10 jaar de AOW leeftijd gaat bereiken, is een bedrag van 14785 euro vastgesteld
Hoe krijg je goed overzicht in je financiën om te kijken bij welke aftrekposten je in aanmerking komt?

Hoe krijg je goed overzicht in je financiën om te kijken bij welke aftrekposten je in aanmerking komt?

Wil jij graag jaarlijks weten voor welke aftrekposten je in aanmerking komt? Dan kun je eigenlijk maar één juiste keuze maken: gebruik maken van een goed boekhoudprogramma. Dit boekhoudprogramma helpt je niet alleen met jouw boekhouding, maar ook met de belastingen die je moet gaan betalen.

Het boekhoudprogramma laat bijvoorbeeld duidelijk zien wat jouw fiscale winst is. Ook kun je via het boekhoudprogramma jouw uren registreren, waardoor je met 100% zekerheid kunt stellen dat je wel of niet aan het urencriterium voldoet.

Ook kun je met een eenvoudig boekhoudprogramma direct alle aftrekbare kosten verwerken. Indien je gebruik van een boekhoudprogramma maakt, weet je zeker dat je niet meer bij een bepaalde aftrekpost achter het net vist. Voor de 100% zekerheid kun je ook altijd nog een boekhouder aanschaffen. 

Mocht je twijfelen om zelf je boekhouding te doen of het uit te besteden aan een boekhouder? Lees dan, zelf boekhouden of uitbesteden artikel.

Bronnen:

Zelfstandigenaftrek

Startersaftrek

Zakelijke kosten aftrek

Investeringsaftrek

Fiscale oudedagsreserve (FOR) aftrek

Jaar- en reserveringsruimte aftrek

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email