Bedrijfsresultaat – Wat is dat en hoe bereken je dat? Tips

bedrijfsresultaat

Ben jij benieuwd naar het bedrijfsresultaat van jouw onderneming? Dat kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. Dit is namelijk één van de belangrijkste indicatoren voor jouw onderneming. Maar, wat is jouw (bedrijfs)resultaat precies en hoe bereken je jouw bedrijfsresultaat? Op die vragen vind je in dit artikel een antwoord.

Wat is bedrijfsresultaat?

Het bedrijfsresultaat staat ook wel bekend als de ondernemingswinst of de bedrijfswinst. Dit bedrag is namelijk het bedrag dat je overhoudt nadat alle kosten van jouw winst afgetrokken zijn. Voordat je dit kunt doen, moet je eerst berekenen wat jouw netto omzet is geweest. Van deze netto omzet kun je vervolgens jouw bedrijfskosten aftrekken, waardoor je direct jouw bedrijfsresultaat inzichtelijk krijgt.

Is het belangrijk om dit resultaat inzichtelijk te krijgen? Ja, absoluut. Dit bedrag geeft namelijk aan hoe je in het lopende jaar presteert of hoe je in het voorgaande boekjaar gepresteerd hebt. Des te hoger het resultaat is, des te beter je met jouw bedrijf gepresteerd is. Uiteraard is het voor elke ondernemer wenselijk dat het bedrijfsresultaat zo gunstig mogelijk is.

Is het mogelijk om zelf invloed op het (bedrijfs)resultaat uit te oefenen? Ja, dat is zeker het geval. Aan de ene kant is het wenselijk om meer omzet te maken, terwijl het aan de andere kant wenselijk is om minder kosten te maken. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, stijgt jouw bedrijfsresultaat significant. 

Hoe bereken je je bedrijfsresultaat?

Hoe bereken je je bedrijfsresultaat?

Het berekenen van jouw bedrijfsresultaat is eigenlijk een fluitje van een cent. Je hoeft dit namelijk niet zelf te doen. Nee, als je gebruik van een goed boekhoudprogramma maakt, wordt dit allemaal automatisch berekend in jouw programma. Je hoeft er zelf alleen maar voor te zorgen dat je alle transacties op de juiste manier weet te verwerken.

Hoe jouw boekhoudprogramma vervolgens jouw bedrijfsresultaat berekend? In eerste instantie kijkt het programma naar jouw netto omzet. Dit is de omzet die je hebt gedraaid nadat hier al alle verkoopkosten van afgetrokken zijn. 

Aan de hand van deze netto omzet kan vervolgens het bedrijfsresultaat berekend worden. Het boekhoudprogramma trekt namelijk alle andere bedrijfskosten ook van de netto omzet af, waardoor direct het (bedrijfs)resultaat berekend wordt. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld algemene kosten, personeelskosten, verzendkosten en aanverwante kosten. Allemaal kosten die je ten behoeve van jouw onderneming moet maken en dus van invloed zijn op jouw bedrijfsresultaat. 

Moraal van het verhaal: met een eenvoudig boekhoudprogramma heb je nergens omkijken naar. Dit boekhoudprogramma neemt nagenoeg al het werk voor je uit handen! Dit is niet alleen makkelijk, maar het bespaart je ook nog een hoop tijd. Tijd die je nu aan jouw core business kunt gaan besteden.

Tips voor het optimaliseren van jouw bedrijfsresultaat

Wil je jouw bedrijfsresultaat gaan optimaliseren? Logisch! Dat is immers de wens van elke ondernemer. Om dit resultaat te kunnen optimaliseren, is het aan te raden om onderstaande tips op te volgen:

 • Vraag de juiste uurtarieven. Ga niet werken voor hele lage uurtarieven. Je kunt op die manier mogelijk klanten aantrekken, maar je kunt niet het gewenste bedrijfsresultaat gaan behalen met te lage uurtarieven.
 • Gebruik de juiste software systemen. Voor de juiste software systemen moet je een bepaalde investering doen, maar daar krijg je onwijs veel voor terug. Een voorbeeld hiervan is het boekhoudprogramma, zoals je hierboven al hebt kunnen lezen. 
 • Probeer zoveel mogelijk te automatiseren. Dankzij de juiste software systemen kun je ook veel processen gaan automatiseren. Dit zie je ook in jouw resultaat terug, aangezien je hiermee flink kunt besparen op jouw personeelskosten. 
 • Stel ambitieuze doelen op. Als je een xx.xxx omzet per maand wilt gaan behalen, is het aan te raden om dit uit te spreken. De kans is dan een stuk groter dat je jouw doel gaat behalen! 

Passiva – Wat is dat? Belangrijk onderdeel van de Balans

passiva

In elke onderneming spelen schulden en bezittingen een belangrijke rol. De schulden worden ook wel aangeduid als passiva, terwijl de bezittingen als activa door het leven gaan. In dit artikel richten wij onze pijlen op de passiva, waarbij we onder meer bespreken wat passiva nou precies is en hoe passiva er op een balans uitziet.

Wat zijn passiva?

Passiva zijn alle schulden van een bedrijf. Dit hoeven niet direct schulden bij derde partijen te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook jouw eigen vermogen zijn. Dit eigen vermogen heb je privé in de zaak gestopt, waardoor dit vanuit het oogpunt van jouw bedrijf een schuld is.

Passiva is dus het tegenovergestelde van activa. Activa zijn alle bezittingen die jouw bedrijf heeft, terwijl de passiva dus juist alle schulden zijn die jouw bedrijf heeft. Zoals je wellicht weet, moeten de passiva en activa met elkaar volledig in balans zijn.

wat valt er onder passiva

Wat valt onder passiva?

Hierboven hebben wij reeds benoemd dat eigen vermogen onder passiva valt. Dit geldt ook voor voorzieningen en voor vreemd vermogen. Deze drie onderdelen maken eigenlijk onderdeel uit van passiva en vormen dus ook de passiva op een balans.

 • Eigen vermogen: dit is het bedrag dat je, als eigenaar van jouw bedrijf, in het bedrijf hebt gestoken. Deze vorm van passiva vind je niet op de balans van een eenmanszaak terug, maar wel op de balans van een BV en een NV.
 • Vreemd vermogen: vreemd vermogen zijn alle leningen en schulden die je bij derde partijen hebt lopen. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen heeft een (veel) kortere doorlooptijd dan lang vreemd vermogen.
 • Voorzieningen: tot slot maken ook de voorzieningen nog onderdeel uit van de passiva in een bedrijf. Voorzieningen is het geld dat je opzij zet voor later; je kunt hierdoor bijvoorbeeld sparen voor een flinke investering of je kunt geld opzij zetten voor jouw pensioen. Indien je met voorzieningen aan de slag wilt gaan, moet je wel met meerdere regels en wetten rekening houden. Je kunt niet lukraak jouw hele winst als een voorziening toe gaan wijzen.

Hoe ziet passiva eruit op een balans?

Als we het over de financiën van een bedrijf hebben, speelt de balans een ongekende rol. Een balans geeft namelijk in één oogopslag weer wat de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van een bedrijf zijn. 

Aan de linkerkant van de balans worden altijd de bezittingen weergegeven. Je kunt hierbij denken aan de voorraad, aan de inventaris, aan debiteuren en aan liquide middelen.

Aan de rechterkant van de balans worden altijd de schulden weergegeven. Deze schulden worden daarbij onderverdeeld in de hierboven genoemde onderdelen/categorieën. 

Uiteindelijk is het doel dat de balans links en rechts volledig balans is. Het totaalbedrag aan activa moet dus volledig gelijk zijn aan het totaalbedrag aan passiva. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het zaak om voor een sluitende administratie/boekhouding te zorgen. Met dank aan een boekhoudprogramma weet je dit voor jezelf erg simpel te maken!

Voorbeeld balans passiva

Om de passiva op een balans verder aan te duiden, hebben wij een balans voor je op een rijtje gezet:

Aan de rechterkant zie je dus wat alle passiva ’s zijn; dat is precies waar het in dit artikel omdraait! Zoals je in deze balans ook kunt zien, zijn de passiva en de activa volledig met elkaar in balans; dit is één van de eisen waar een balans aan moet voldoen.

Hoe verwerk je passiva in je boekhouding?

Wil je een dergelijke balans moeiteloos op kunnen stellen? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Een eenvoudig boekhoudprogramma verwerkt namelijk alle passiva automatisch en stelt ook automatisch de balans op.

Het enige wat jij hoeft te doen, is alle transacties op de juiste manier te verwerken. Als je dat voor elkaar krijgt, hoef je dankzij het boekhoudprogramma verder nergens naar om te kijken!

Belasting voor ZZP – Hoe zit dat? Alle info over ZZP’ers en BTW

Belasting voor ZZP

Ga je als ZZP’er aan de slag? Of ben je op dit moment al als ZZP’er aan de slag? In beide gevallen is het zo dat je met weinig zekerheden te maken hebt. Eén van de weinige zekerheden is echter wel dat je belasting moet betalen. Maar, hoe zit dat nou precies met belasting voor ZZP? Welke belastingen moet je als ZZP’er betalen? En om welke bedragen gaat het dan precies? Op die twee vragen vind je in dit artikel een passend antwoord.

Eigenlijk vormt dit artikel voor elke ZZP’er een leidraad. Een leidraad om op de juiste momenten de juiste hoeveelheid belasting te betalen. Ook vind je in dit artikel enkele handige tips, waarmee je de hoeveelheid belasting omlaag kunt brengen. Want, laten we eerlijk zijn: voor geen enkele ondernemer is het betalen van belasting leuk. Echter is het wel één van de verplichtingen waar elke ondernemer mee te maken heeft.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er?

De hoeveelheid belasting die je moet betalen, is echter van meerdere factoren afhankelijk. Over het algemeen kan wel het volgende gesteld worden: des te meer je gaat verdienen, des te meer belasting je moet gaan betalen. Dit is niet alleen procentueel gezien het geval, maar ook absoluut gezien.

Over het algemeen moet je rekening houden met de volgende twee belastingen:

 • Omzetbelasting: deze belasting staat ook wel bekend als BTW. Over alle omzet die je maakt, moet je 9% of 21% BTW rekenen. Deze BTW moet je na elk kwartaal afstaan aan de Belastingdienst, maar je kunt de BTW voor uitgaven hier wel van aftrekken.
 • Inkomstenbelasting: dit is de belasting die je in loondienst ook zou betalen. In loondienst wordt dit echter maandelijks van jouw salaris afgetrokken, terwijl je als ZZP’er dit in één keer moet betalen. Als je eenmaal 2 jaar ondernemer bent, geniet je wel van een voorlopige aanslag. Je kunt dan alvast vooruit betalen voor de inkomstenbelasting, zodat je niet in één keer tienduizenden euro’s hoeft te betalen.

Nog even terugkomend op de omzetbelasting. Stel nou dat jij in een kwartaal 10.000 euro omzet gedraaid hebt. Je hebt dan niet voor 10.000 euro aan facturen verstuurd, maar voor 12.100 euro. De overige 2100 euro is namelijk het gevolg van de BTW die je op elke factuur moet vermelden; voor de meeste ondernemers bedraagt dit percentage 21%.

In dit voorbeeld zou dit betekenen dat je na het kwartaal 2100 euro aan BTW aan de Belastingdienst moet betalen. Heb je in dit kwartaal echter ook kosten gemaakt? Laten we even uitgaan van 2000 euro kosten; je hebt dan geen 2000 euro aan kosten betaald, maar 2420 euro. Het verschil van 420 euro is namelijk de BTW die bijvoorbeeld jouw leveranciers bovenop hun factuur moeten tellen.

Als je aan het einde van dit kwartaal jouw BTW aangifte gaat doen, zit je dus met twee bedragen: 2100 euro aan ontvangen BTW en 420 euro aan betaalde BTW. Je kunt nu het bedrag van 420 euro van het bedrag van 2100 aftrekken; het bedrag van 1680 euro is het bedrag dat je nu als omzetbelasting aan de Belastingdienst moet betalen.

Als je meer gaat verdienen, moet je in veel situaties dus ook meer BTW aan de Belastingdienst betalen. Moet je echter enkele grote uitgaven gaan doen? Dan ga je ook veel BTW betalen, waardoor je dit bedrag van jouw ontvangen BTW af mag trekken. Indien je een kwartaal met heel veel kosten hebt, kan het totale BTW bedrag dus relatief laag uitvallen. Dit is puur het gevolg van de hierboven beschreven rekensom.

Hoeveel belasting je nu precies moet betalen, is dus van veel factoren afhankelijk. De kosten die je gemaakt hebt, de omzet die je gedraaid hebt en tal van aftrekposten spelen hier een cruciale rol bij. Ook het berekenen van de hoogte van de inkomstenbelasting kent enkele haken en ogen; daarover lees je hieronder meer. 

Hoeveel betaal je aan inkomstenbelasting als ZZP’er?
Jurjen, Freelance designer.

Hoeveel betaal je aan inkomstenbelasting als ZZP’er?

Als ZZP’er zijnde betaal je niet automatisch maandelijks een vast bedrag aan inkomstenbelasting. Nee, je betaalt dit eigenlijk in het volgende boekjaar pas over het huidige boekjaar. Aangezien het hierbij om vrij grote bedragen kan gaan, is het verstandig om je hier goed over in te lezen.

Laten we allereerst vooropstellen dat de inkomstenbelasting op de volgende manier berekend worden: omzet minus kosten = de belastbare winst. Als je als ZZP’er actief bent, heb je hoogstwaarschijnlijk voor de rechtsvorm eenmanszaak gekozen. In dat geval staat de belastbare winst gelijk aan jouw totale inkomen; over dat bedrag moet je dan ook inkomstenbelasting gaan betalen.

Maar, als je een startende ondernemer bent, heb je mogelijk recht op meerdere aftrekposten. Dankzij onder meer de onderstaande aftrekposten kun je de hoogte van de fiscale winst verlagen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen:

 • Zelfstandigenaftrek: in het jaar 2021 mag je een bedrag van 6670 euro aftrekken van jouw fiscale winst in het kader van zelfstandigenaftrek. Op deze aftrek heb je alleen recht als je voldoet aan het gestelde urencriterium van 1225 uren.
 • Startersaftrek: ook kun je in de eerste vijf jaar van jouw onderneming drie keer een bedrag van 2123 euro van jouw fiscale winst aftrekken. 
 • MKB winstvrijstelling: voldoe je in het kalenderjaar aan het urencriterium van 1225 uren? Dan mag je ook van jouw winst minus de zelfstandigenaftrek 14% extra aftrekken. Ook dit is dus een zeer interessante aftrekpost.

Zoals je kunt lezen, speelt het urencriterium bij deze aftrekposten wel een cruciale rol. Als je niet aan het urencriterium voldoet, heb je op de meeste aftrekposten géén recht. Bij de startersaftrek wordt namelijk ook als voorwaarde gesteld dat je recht op de zelfstandigenaftrek hebt. Alle aftrekposten gaan dus hand in hand met elkaar én met het urencriterium.

Voldoe je aan het urencriterium? Dan kun je de hierboven genoemde aftrekposten dus van jouw fiscale winst aftrekken. Hierdoor valt de fiscale winst lager uit, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Als ZZP’er heb je qua inkomstenbelasting met twee schijven te maken:

BedragPercentage
Tot 68.507 euro37,05%
Vanaf 68.507 euro49,50%

Verdien je als ZZP’er bijvoorbeeld 80.000 euro na aftrek van de aftrekposten? Dan betaal je over de eerste 68.507 euro dus 37,05% inkomstenbelasting, waarna je over de resterende 11.493 euro 49,50% inkomstenbelasting moet betalen.

Daarnaast heb je ook nog te maken met eventuele aanvullende regels. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek? Of heb je in het betreffende boekjaar een woning gekocht? Dan kun je ook nog genieten van een aftrek van de hypotheekrente. Hoe dit precies allemaal zit, is echter afhankelijk van jouw exacte situatie. Het kan zeker geen kwaad om hierover even navraag te doen bij bijvoorbeeld een financieel expert of financieel adviseur.

Wil je graag zo min mogelijk inkomstenbelasting gaan betalen? Dan is het dus interessant om jouw fiscale winst te verlagen. Dit kun je onder meer doen door extra kosten te maken. Let wel op: alle kosten die je van jouw winst af gaat trekken, moeten een zakelijk karakter hebben. Je kunt dus niet de nieuwe sneakers van jouw kinderen af gaan trekken van jouw fiscale winst. Alle zakelijke kosten die je maakt, kun je echter wel van jouw fiscale winst aftrekken. Des te lager jouw fiscale winst ligt, des te minder geld je aan de inkomstenbelasting kwijt bent.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er als je 40.000 euro per jaar verdiend?

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er als je 40.000 euro per jaar verdiend?

Verwacht jij in 2021 een bedrag van 40.000 euro per jaar te verdienen? Dan geldt dit bedrag dus als jouw fiscale winst. Heb je in dit jaar echter aan het urencriterium van 1225 uren voldaan? Dan kun je gebruik maken van enkele aftrekposten. In onderstaande tabel zie je met welk bedrag aan inkomstenbelasting je ongeveer rekening kunt houden:

Fiscale winst40.000 euro
Zelfstandigenaftrek6670 euro
Startersaftrek2123 euro
MKB winstvrijstelling 14%4369 euro
Totaal= 26829 euro
Inkomstenbelasting 37,05%= 9940 euro

Als ZZP’er zou je in dit jaar dus een bedrag van 9940 euro aan inkomstenbelasting moeten betalen. Dit bedrag kan echter anders zijn, indien je bijvoorbeeld met hypotheekrente te maken hebt. Je kunt dus niet voor 100% van dit bedrag uitgaan, maar het biedt in ieder geval een handige leidraad. Dit betekent dus ook dat je aan de hand van deze inkomstenbelasting exact kunt berekenen wat je per jaar en gemiddeld per maand verdiend hebt.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er als je 75.000 euro per jaar verdiend?

Ben je een startende ondernemer? Voldoe je aan het urencriterium en heb je een fiscale winst van 75.000 euro behaald? Dan ben je ongetwijfeld benieuwd naar het bedrag dat je voor de inkomstenbelasting moet betalen. In onderstaande tabel zie je het bedrag waar je ongeveer rekening mee kunt houden:

Fiscale winst75.000 euro
Zelfstandigenaftrek6670 euro
Startersaftrek2123 euro
MKB winstvrijstelling 14%9268 euro
Totaal= 56939 euro
Inkomstenbelasting 37,05%= 21095 euro

Ook als je een fiscale winst van 75000 euro hebt, hoef je dus slechts 21095 euro aan inkomstenbelasting te betalen. Hoe dit komt? Dit is echt puur te danken aan de verschillende aftrekken. Zoals je in bovenstaande tabel kunt zien, tikt met name de MKB winstvrijstelling van 14% lekker aan. Mogelijk had je zo op het eerste oog verwacht dat je in de tweede belastingschijf terecht zou komen, maar dat is dus niet het geval. Over het algemeen kan daarom gesteld worden dat je als ZZP’er écht van veel fiscale voordelen kunt genieten.

Hoeveel belasting betaal je als je 35.000 per jaar in loondienst verdiend en 15.000 euro als ZZP’er?

Werk je in loondienst en heb je jouw eigen onderneming? Dan is het lastig om exact te berekenen hoeveel inkomstenbelasting je nou precies moet betalen. In ieder geval moeten beide inkomens bij elkaar opgeteld worden, waarna je met de belastingschijven aan de slag kunt gaan.

Maar, let wel op: mogelijk betaal je al direct via jouw werkgever de nodige belastingen. Deze belastingen hoef je dus niet nóg een keer te betalen. Maar, de kans is ook klein dat je het aan urencriterium van 1225 uren voldoet. Dit betekent dat je óók geen recht op de aftrekposten hebt.

Hoeveel inkomstenbelasting je dan precies moet betalen? Dat is echt zeer lastig te bepalen. Wij hebben een zo’n eenvoudig mogelijke weergave in onderstaande tabel uiteengezet:

Totaal inkomen50.000 euro
Inkomstenbelasting 37,05%= 18525 euro

Hoe je dit bedrag precies moet betalen, is afhankelijk van onder meer de inhoudingen via jouw werkgever. Het belangrijkste om te weten is dat je beide inkomsten gewoon bij elkaar op moet tellen. Vervolgens kun je met de juiste belastingschijf rekenen, zodat je een indicatie van de totale hoeveelheid inkomstenbelasting krijgt. 

Let wel op: als parttime ondernemer heb je hoogstwaarschijnlijk geen recht op het urencriterium. Aangezien het criterium op 1225 uren gesteld is, betekent dit dat je elke week ruim 20 uur aan jouw onderneming moet besteden. Als je parttime werkt, is dat nagenoeg onmogelijk. Houd er dan ook goed rekening mee dat je in een dergelijke situatie niet van alle fiscale voordelen kunt genieten.

Hoe bereken je je inkomstenbelasting?
Ben je benieuwd hoeveel inkomstenbelasting je moet gaan betalen? Dan kun je eigenlijk één van bovengenoemde tabellen naar eigen inzicht in gaan vullen. Vul jouw fiscale winst in, trek daar de aftrekposten vanaf en bereken vervolgens met de belastingschijf de hoogte van de inkomstenbelasting. Hierbij zijn enkele zaken waar je goed rekening mee moet houden:

 • De MKB winstvrijstelling geldt niet over jouw fiscale winst, maar over de fiscale winst minus de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.
 • Je moet voor de aftrekposten wel aan het urencriterium voldoen.

Als je de hoeveelheid inkomstenbelasting zelf wilt berekenen, kun je hiervoor gebruik maken van een boekhoudprogramma. Hoe dit precies zit, bespreken we graag hieronder.

Stap 1: allereerst is het zaak dat je gedurende het gehele boekjaar alle facturen op de juiste manier weet te verwerken. Aan de hand van deze facturen rekent het boekhoudprogramma immers jouw fiscale winst uit.

Stap 2: ook is het zaak dat je alle omzetbelastingen in jouw boekhoudprogramma verwerkt. In deze omzetbelastingen staat namelijk exact welke omzet je gedraaid en hoeveel BTW je behaald hebt. Op basis van die omzet – en de kosten – kun je aan de hand van de vier BTW aangiften ook direct jouw fiscale winst inzichtelijk krijgen.

Stap 3: via de meeste boekhoudprogramma’s kun je direct jouw inkomstenbelasting gaan doen. Je kunt via het programma inloggen bij de Belastingdienst, waarna je al jouw persoonlijke gegevens in kunt vullen. In de tool van de Belastingdienst kun je vervolgens direct zien van welke aftrekposten je gebruik kunt maken én hoeveel je aan inkomstenbelasting moet betalen.

Stap 4: je ziet hierbij ook direct staan hoeveel je aan Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet betalen. Dit is een extra ‘kostenpost’ ten behoeve van de zorgkosten in ons land. Je kunt hierbij uitgaan van een percentage van 5,75% over een maximale winst van 58.311 euro.

Stap 5: je krijgt nu direct bericht van de Belastingdienst hoeveel je precies aan inkomstenbelasting en aan Zvw moet betalen. Dat bedrag dien je voor een bepaalde datum te betalen, waarbij je mogelijk ook nog uitstel aan kunt vragen. 

Moraal van het verhaal: voor jouw gehele financiële overzicht is het gebruik maken van een goed boekhoudprogramma aan te raden. Alleen met een goed boekhoudprogramma kun je jouw administratie en boekhouding sluitend houden. Dat is uiteindelijk wenselijk voor het invullen van de aangifte voor jouw inkomstenbelasting.

Tips om inkomstenbelasting te verlagen

 • Maak zoveel mogelijk zakelijke kosten. Deze kosten kun je immers van de fiscale winst aftrekken.
 • Sponsor goede doelen. Ook deze kosten kun je van jouw fiscale winst aftrekken.
 • Stel een reserve op. Met behulp van een reserve weet je jouw fiscale winst te verlagen, terwijl je min of meer ook een pensioen op weet te bouwen.
 • Voldoe aan het urencriterium. Dan weet je immers van de nodige aftrekposten en fiscale voordelen te profiteren!

Bedrijfskrediet – Wat is het? En hoe werkt het? Geheime tips

bedrijfskrediet

Wil je met jouw bedrijf gaan starten? Dan heb je startkapitaal nodig. Wil je met jouw bedrijf een bepaalde investering doen? Dan heb je investeringskapitaal nodig. Wil je met jouw bedrijf gaan groeien? Dan heb je groeikapitaal nodig. Al deze vormen van kapitaal vallen onder de noemer ‘bedrijfskrediet’.

In dit artikel bespreken we wat bedrijfskrediet is, tussen welke vormen je kunt kiezen en wáár je dat aan kunt vragen. Feit is in ieder geval dat veel bedrijven gebruik van bedrijfskrediet maken; word jij de volgende?

Wat is bedrijfskrediet?

Bedrijfskrediet is een externe financiering waarover je kunt beschikken om de uitgaven van jouw onderneming te financieren. Dit geld kun je aanwenden voor het inkopen van voorraad, voor het doen van investeringen of bijvoorbeeld voor het aankopen van onroerend goed.

Deze definitie is eigenlijk veel te kort om in zijn totaliteit uit te kunnen leggen. Bij een dergelijk krediet komt namelijk vrij veel om de hoek kijken; zo moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je uiteraard rekening houden met rente. Je krijgt het bedrijfskrediet in ieder geval niet gratis tot je beschikking.

Bovendien moet je een keuze maken tussen de verschillende vormen van bedrijfskrediet. Daarover vertellen wij je hieronder meer. Graag willen we allereerst nog even aanstippen dat het bij (bedrijfs)krediet altijd om een externe financiering gaat. Het gaat dus om krediet dat je van een derde partij ontvangt en aangewend kan worden voor bedrijfstechnische zaken.

Wat voor soorten bedrijfskredieten zijn er?

Wat voor soorten bedrijfskredieten zijn er?

Wil jij graag bedrijfskrediet ontvangen? Dan is het goed om te weten dat je uit drie verschillende soorten kredieten kunt ontvangen. Wij hebben deze drie soorten voor je op een rijtje gezet en van een korte toelichting voorzien:

 • Kortlopend bedrijfskrediet: een dergelijk krediet biedt uitkomst als je op korte termijn extra geld ter beschikking wilt hebben. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld factoring (voorschot op jouw debiteuren facturen) een rekening courant krediet (de mogelijkheid om rood te staan op jouw zakelijke lopende rekening).
 • Middellang bedrijfskrediet: een dergelijk krediet heeft een looptijd van minimaal 12 maanden. Voorbeelden hiervan zijn een zakelijke lease van bijvoorbeeld auto’s of machines en ook een zakelijke lening. Deze lening kun je gebruiken voor bijvoorbeeld een verbouwing of de aanschaf van een nieuwe machine.
 • Langlopend bedrijfskrediet: tot slot kun je ook nog kiezen voor langlopend krediet. De looptijd van een dergelijk krediet bedraagt in de meeste gevallen 10 jaar en heeft betrekking op de aanschaf van onroerend goed. Onder meer de aanschaf van een loods of een kantoorpand kun je financieren met behulp van langlopend bedrijfskrediet. 

Voor welke vorm je het beste kunt kiezen? Dat is echt volledig afhankelijk van jouw eigen voorkeuren én de exacte financieringsaanvraag. Onder meer de looptijd en de hoogte van het bedrag zijn hierbij bepalend.

Hoe werkt bedrijfskrediet?

Heb je interesse in één van bovengenoemde soorten bedrijfskrediet? Dan is het eerst zaak om een financiële onderbouwing uit te werken. Je moet uit gaan werken hoeveel geld je nodig hebt, waar je dit geld voor nodig hebt en op welke termijn je dit geld nodig hebt. Ook moet je over oudere jaarcijfers beschikken, aangezien een kredietverstrekker je niet klakkeloos een (flink) bedrag leent.

Heb je alle informatie op papier staan? Dan kun je contact opnemen met kredietverstrekkers of met jouw financieel adviseur. Op basis van jouw aanvraag kunnen verstrekkers een aanbod doen óf jouw aanvraag direct afwijzen. Dat laatste is het geval als je bijvoorbeeld slechte jaarcijfers hebt of de aanvraag incompleet aanlevert.

Nadat je de aanvraag gedaan hebt, kun je alle details met de kredietverstrekker gaan bespreken. Met name de voorwaarden moeten hierbij uitgebreid besproken worden; denk maar eens aan de terugbetaling van het bedrijfskrediet en aan de exacte looptijd.

Als eenmaal alles rond is, ontvang je het geld op jouw rekening. Dit is overigens niet altijd het geval; als je een rekening courant krediet aangaat, zie je dit alleen terug aan de rode cijfers in jouw bankrekening. De manier waarop je over het bedrijfskrediet kunt beschikken, verschilt van krediet tot krediet.

Hoe krijg je een bedrijfskrediet?

Heb je voor jouw bedrijfsvoering meer geld nodig? Dan is het interessant om een krediet aan te vragen. Voor het aanvragen van bedrijfskrediet kun je bij meerdere partijen terecht. Deze partijen staan ook wel bekend als kredietverstrekkers en hebben de beschikking over veel geld. Zij kunnen je dan ook veel geld lenen, maar dit doen zij uiteraard niet gratis.

Als je bedrijfskrediet wilt krijgen, kun je onder meer de volgende bedrijven aanschrijven.

kredietvooruit.nl

Krediet Vooruit

Deze kredietverstrekker richt zich puur op kortlopende kredieten. Het te lenen bedrag ligt tussen de 3000 euro en de 250.000 euro; met name geschikt voor de kleinere ondernemers die graag snel willen groeien.

floryn

Floryn

Deze kredietverstrekker richt zich op allerlei soorten ondernemers. Feit is ook dat je bij Floryn voor meerdere soorten bedrijfskredieten aan kunt kloppen. Dit bedrijf heeft in de afgelopen jaren in ieder geval een flinke én betrouwbare naam op weten te bouwen.

new10

New10

Wil je een zakelijke lening aan gaan? Of wil je zakelijk krediet ontvangen. Hiervoor kun je ook terecht bij New10. Deze partij omschrijft zichzelf als ‘de partij voor ondernemer die vooruit willen’. Als jij met jouw onderneming vooruit wilt, is een bedrijfskrediet van New10 dus mogelijk interessant.

Je bank

Zit je niet te wachten op een externe kredietverstrekker? Dan kun je ook nog een kredietaanvraag bij jouw eigen bank indienen. Bij eigenlijk alle grote banken in ons land kun je wel een kredietaanvraag doen; onder meer bij Rabobank, ING en ABN. 

Voordeel is dat je hiermee jouw financiën centraal kunt beheren. Je hebt bovendien met slechts één externe partij te maken; alleen de bank.

Hoe doe je je administratie van een bedrijfskrediet?

Ga je op korte termijn bedrijfskrediet ontvangen? Dan is het zaak om dit krediet op de juiste manier in jouw boekhouding te verwerken. Om dit op de juiste manier voor elkaar te krijgen, is een eenvoudig boekhoudprogramma onmisbaar.

In een goed boekhoudprogramma kun je de transactie namelijk direct aan de juiste rubriek koppelen. Welke rubriek dit precies is, hangt af van het soort krediet en van het online boekhoudprogramma. Zo moet je sommige leningen boeken als een lening, terwijl je ander bedrijfskrediet ook als een voorziening kunt boeken.

Indien je het lastig vindt om dit in te boeken, raden wij je aan om contact op te nemen met de klantenservice van jouw boekhoudprogramma. Zij weten als geen ander hoe je het bedrijfskrediet op de juiste manier in kunt boeken.

Wat is een financieel directeur? Alle Taken & Activiteiten

financieel directeur

Elk bedrijf heeft te maken met financiën. Ook heeft elk bedrijf te maken met bepaalde mensen die de verantwoordelijk dragen. Dergelijke mensen hebben in een bedrijf veelal de titel ‘directeur’. Heb je enig idee wat de titel is van iemand die verantwoordelijk is voor de financiën? Juist; dat is de financieel directeur.

In dit artikel vertellen wij je graag meer over dit beroep. We bespreken wat dit beroep precies inhoudt, wat de taken zijn en hoe je een financieel directeur kunt worden. Daarbij bespreken we ook nog over welke software systemen je eigenlijk zou moeten beschikken voor tijdens dit beroep.

Wat is een financieel directeur?

Een financieel directeur is binnen zijn/haar bedrijf verantwoordelijk voor alle financiële aspecten. Deze directeur maakt ook onderdeel uit van de totale directie en mogelijk ook de raad van het bestuur. Door deze functie is een financieel directeur niet alleen voor de financiën verantwoordelijk, maar ook voor tal van strategische aspecten.

Niet iedereen is weggelegd om financieel directeur te (kunnen) worden. Je moet veel financiële kennis hebben, je moet bereid zijn om hard te werken en je moet verantwoording kunnen dragen. Als (financieel) directeur draag je immers verantwoording voor alle financiële werknemers binnen jouw bedrijf.

Hier staat wel een vrij fors salaris tegenover. Over het algemeen verdient een (financieel) directeur absoluut niet slecht. Indien je graag carrière zou willen maken, is het dus interessant om uiteindelijk een financieel directeur te worden. Je hebt dan bewezen dat je veel kwaliteiten in huis hebt én je verdient vanaf dat moment vrij goed.

Hoe werken financiële directeurs?

Wat zijn de taken van een financieel directeur?

Als financieel directeur voer je vrij veel verschillende taken uit. Het gaat hierbij niet alleen om het uitvoeren van specifieke taken, maar ook om het verantwoordelijk zijn voor tal van werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële beleid van de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het financiële beleid van de organisatie.
 • Je moet de kosten in de perken zien te houden
 • Je moet de leiding nemen/hebben over alle financiële werknemers
 • Je bent bezig met het controleren van bedrijfsprocessen
  • Je monitort ook alle bedrijfsprocessen en de vorderingen
 • Je brengt de financiële risico’s in beeld en handelt hiernaar
 • Je stelt maandelijks financiële rapportages op; uit deze rapportages blijkt de huidige stand van zaken op het gebied van financiën en de eventuele vorderingen die gemaakt zijn

Al met al zijn de taken van een financieel directeur dus zeer divers te noemen. Alle taken hebben in ieder geval één gemeenschappelijk kenmerk: ze draaien allemaal om geld. Je moet de waarde van geld inzien, maar ook in kunnen zien wat je precies met geld kunt bereiken. In sommige bedrijven is het namelijk interessant om nét iets meer geld uit te geven, zodat er uiteindelijk meer geld verdiend kan worden. Als financieel directeur moet je hier inzicht in hebben en op de juiste manier naar zien te handelen.

Sommige financiële directeuren onderhouden ook nauwe banken met bijvoorbeeld banken, de raad van commissarissen en financiële instellingen. Hier is echter met name sprake van bij de grotere bedrijven. Een financieel directeur tref je dan ook niet bij kleine bedrijven aan, maar juist alleen bij de grotere bedrijven. Gezien het bovenstaande takenpakket is dat ook logisch te noemen. 

Hoe werken financiële directeurs?

Is een financieel directeur zelf een boekhouder? Nee, allerminst. Een financieel directeur moet dan ook alle boekhoudkundige taken uit laten voeren door mensen die dáár kennis van hebben. Uiteindelijk is de directeur vervolgens verantwoordelijk voor het controleren van alle cijfers en voor het aansturen van de organisatie op het gebied van financiën.

De werkwijze van een financieel directeur hebben we in onderstaand stappenplan samengevat:

 • Allereerst stelt een financieel directeur de financiële doelen voor het komende jaar op. Deze doelen moeten concreet en tijdsgebonden opgesteld worden, zodat de vorderingen goed bijgehouden kunnen worden.
 • De financiële medewerkers voeren alle administratieve taken uit. Zo moeten facturen ingeboekt worden, moeten facturen aan de juiste rubrieken gekoppeld worden en moeten bijvoorbeeld afschrijvingen in de boekhouding doorgevoerd worden. Hiervoor kan het beste gebruik worden gemaakt van een goed boekhoudprogramma.
 • De boekhouder of accountant controleert alle cijfers en stelt een jaarrekening op. Dit gaat allemaal in overleg met de financieel directeur, aangezien de financieel directeur uiteindelijk verantwoordelijk is voor de financiële cijfers.
 • De financieel directeur analyseert de geboekte cijfers, deelt deze met andere belanghebbenden en stelt de doelen voor het komende jaar op. Deze doelen gaan hand in hand met de behaalde financiële resultaten in de vorige periode.

Uiteraard zijn dit niet alle werkzaamheden die door een financieel directeur uitgevoerd worden. Nee, dit is een simpele weergave van de werkwijze van een financiële afdeling in combinatie met de financieel directeur. Feit is dat de directeur altijd de verantwoordelijkheid moet dragen én dus verantwoordelijk is voor datgene wat de werknemers op de financiële afdeling allemaal doen.

Hoe word je financieel directeur?

Lijkt het jou wel iets om als beroep uit te oefenen? Dan moet je je één ding goed beseffen: dit word je zeker niet zomaar. Je kunt alleen als je veel kwaliteiten in huis hebt, als je veel ervaring hebt en als je zeer integer bent. Voordat je als financieel directeur aangesteld wordt, krijg je dan ook een uitvoerig onderzoek over je heen. 

Voordat het zover is, moet je je eerst op andere gebieden zien te ontwikkelen. Je moet veel ervaring opdoen in het bedrijfsleven én op het gebied van financiële zaken. Zo moet je bij voorkeur bij meerdere bedrijven een kijkje in de keuken nemen, moet je bij één van de financiële basisberoepen beginnen en kun je je gaandeweg omhoog werken.

Hierbij is het van belang om altijd integer, betrouwbaar en vriendelijk te zijn. Als toekomstig financieel directeur heb je niet alleen met financiën te maken, maar ook met mensen met wie je samen moet gaan werken. Zeker als je binnen een bedrijf doorgroeit, is het zaak om iedereen te vriend te houden. Het gaat er niet alleen om wat je kunt, maar ook om wie je kent.

Al met al is het beroep als financieel directeur niet voor iedereen weggelegd. Ga dus ook goed voor jezelf na of dit echt is wat je wilt én of je bestand bent tegen de werkdruk en de verantwoording die je moet dragen.

ZZP of Loondienst – Wat is slimmer? Alle Voor- en nadelen

ZZP of Loondienst

Kun je beter als ZZP’er door het leven gaan? Of kun je beter voor jouw baan in loondienst kiezen? Dit is een vraag die vrij veel potentiële ondernemers zichzelf stellen. Met dit artikel willen wij je graag helpen om een antwoord op deze vraag te vinden. ZZP of loondienst; beide mogelijkheden brengen in ieder geval de nodige voordelen en mogelijkheden met zich mee.

Ook zetten wij in ieder geval alle voor- en nadelen op een rijtje. Door al deze voor- en nadelen op je gemakje door te nemen, kun je voor jezelf uiteindelijk de juiste keuze gaan maken. Dat is de keuze waar jij je het lekkerste bij voelt en wat voor jou uiteindelijk de meeste voldoening op gaat brengen. 

Wat is het verschil tussen ZZP’er en loondienst?

Wat is het verschil tussen ZZP’er en loondienst?

Het belangrijkste verschil is dat een ZZP’er een zelfstandig ondernemer is en dat je in loondienst voor een baas werkt. Als zelfstandig ondernemer ben je dus baas over jezelf, terwijl je in loondienst verantwoording af moet leggen aan jouw baas of jouw leidinggevende. 

Een ander verschil is dat je in loondienst maandelijks van een vast salaris verzekerd bent. Als ZZP’er ben je afhankelijk van de opdrachten die je binnen weet te hengelen. Heb je in sommige maanden helemaal geen klanten? Dan heb je dus ook geen inkomen.

Als je in loondienst bent, kun je bovendien terugvallen op een fors vangnet. Als ZZP’er is dat anders, maar daarbij geniet je wel weer van mogelijke hogere opbrengsten. Als je een succesvolle ZZP’er bent, kan het geld namelijk binnenstromen. Je kunt dan ook een stuk meer verdienen ten opzichte van dezelfde werkzaamheden uitvoeren in loondienst.

Al met al zijn er flinke en significante verschillen tussen ZZP en loondienst. Het is aan jou dan ook de taak om een goed vergelijk te maken; alleen op die manier kun je de juiste keuze gaan maken. Het is in ieder geval een keuze die levens veranderend kan zijn! 

Waarom worden mensen ZZPer

Waarom worden mensen ZZP’er?

Veel mensen hebben het niet in zich om voor een baas te werken. Zij willen zichzelf ontplooien, zij willen hun talent tot uiting laten komen en zij willen meer en meer geld gaan verdienen. Dit zijn stuk voor stuk voordelen waar je van kunt genieten als je een zelfstandig ondernemer bent.

Daarnaast zijn er ook veel mensen die in loondienst tegen bepaalde grenzen aanlopen. Zo moet je in loondienst altijd verantwoording afleggen en kun je niet altijd zelf de keuzes maken. Bovendien weet je op voorhand zeker dat vooral jouw baas goed weet te verdienen. 

De redenen om ZZP’er te worden, zijn voor veel mensen in ieder geval veelzijdig. Sommige mensen vinden het ook spannend om de uitdaging aan te gaan of zijn van nature een ondernemer in hart en nieren. Tevens zijn er mensen die min of meer gedwongen worden om als ZZP’er door het leven te gaan. Veel grote bedrijven willen namelijk meer met ZZP’ers samenwerken en niet meer veel mensen op de loonlijst hebben staan. 

Wat zijn de voordelen om ZZP’er te zijn?

 • Je bent volledig eigen baas. Je bepaalt dus zelf welke werkzaamheden je uit gaat voeren, tegen welk tarief je dit doet en waar je je precies mee bezig gaat houden.
 • Je geniet van vrijheid. Je kunt zelf bepalen waar en wanneer je werkt. Je bent niet gebonden aan bijvoorbeeld een baas aan wie je verantwoording af moet leggen. Nee, je bent jouw eigen baas en je hoeft dus alleen maar aan jezelf verantwoording af te leggen.
 • Je kunt veel geld verdienen. Als ZZP’er kun je in veel situaties méér geld verdienen dan als je in loondienst zou zijn. Met het oog op financiële vrijheid in de toekomst is het dus ook interessant om ZZP’er te worden.
 • Je geniet van fiscale voordelen. Als ZZP’er kun je ook van meerdere fiscale voordelen genieten. Hierdoor hoef je verhoudingsgewijs – zeker in de eerste jaren – minder belasting te betalen. 
 • Je kunt dingen doen die jij leuk vindt. Je kunt alleen maar klussen aannemen waar je veel plezier uit haalt. Hierdoor weet je niet alleen jouw eigen geld te verdienen, maar je weet dit ook nog op een leuke manier te doen. Je geniet dus van een absolute win-win situatie!

Wat zijn de nadelen om ZZP’er te zijn?

 • Je hebt te maken met onzekerheid. Je weet niet of je de komende maand(en) nog klanten hebt en je weet dus ook niet hoeveel je gaat verdienen. Tijdens het ondernemerschap heb je met weinig zekerheden te maken; houd daar goed rekening mee.
 • Je kunt privé en werk door elkaar gaan halen. Nog even snel ’s avonds werken, nog even in het weekend wat doen en tijdens het avondeten gestoord worden door klanten. Het zijn stuk voor stuk herkenbare gebeurtenissen voor ZZP’ers. De kans is nu eenmaal groot dat je hierdoor privé en werk door elkaar heen gaat halen.
 • Je hebt met tal van randzaken te maken. Als ondernemer zijnde heb je niet alleen maar met jouw eigen werkzaamheden te maken. Je moet je ook bezig houden met bijvoorbeeld marketing, sales, boekhouding en aanverwante ‘saaie’ werkzaamheden. Dit kost dus veel tijd naast jouw reguliere werkzaamheden.
 • Je moet je eigen pensioen opbouwen. Als ondernemer heb je niet hetzelfde vangnet als waar je in loondienst op terug kunt vallen. Zo is het een feit dat je jouw eigen pensioen op moet gaan bouwen. Hiervoor moet je dus maandelijks geld opzij zetten of je moet hier iets anders voor verzinnen.
Waarom gaan mensen in loondienst?

Waarom gaan mensen in loondienst?

Veel jongeren die van school afkomen, kiezen ervoor om in loondienst te gaan. Dat is op zich logisch, aangezien zij nog niet al te veel ervaring hebben. In loondienst kunnen zij ervaring opdoen, kunnen ze hun salaris op gaan bouwen en kunnen ze altijd nog een beroep doen op het sociale vangnet.

Ook bij oudere mensen zijn dit redenen om te kiezen voor een baan in loondienst. Je geniet simpelweg van veel zekerheid, je werkt slechts van bijvoorbeeld 9 tot 5 en je bent verzekerd van werk. Ook als jouw werkgever afscheid van je wil nemen, sta je zeer sterk als je in loondienst werkzaam bent. Als medewerker heb je namelijk héél veel rechten, waardoor jouw baas je niet zomaar kan ontslaan.

Tevens heb je een goede scheiding tussen werk en privé. Je hoeft alleen de uren te maken die in jouw contract staan, waarna je ‘vrij’ bent. Je kunt dus in jouw vrije tijd van veel ontspanning genieten, terwijl veel ondernemers in hun vrije tijd toch nog met hun bedrijf bezig zijn.

Wat zijn de voordelen om in loondienst te zijn?

 • Je krijgt maandelijks een vast salaris. Zolang je op de loonlijst bij jouw werkgever staat, krijg je maandelijks jouw vaste salaris. 
 • Je hebt erg veel rechten. Jouw werkgever mag je niet zomaar ontslaan. Bovendien heb je veel rechten met betrekking tot bijvoorbeeld vakantiedagen, verschillende soorten verlof en aanverwante zaken. Dankzij deze rechten geniet je van veel zekerheid.
 • Duidelijke scheiding tussen werk en privé. Trek je de deur van jouw werkplek in het kantoor van jouw werkgever dicht? Dan heb je ook echt vrij. Bij een ZZP’er zit dit vaak volledig anders; daarbij ben je vaak continu met jouw bedrijf bezig.
 • Je kunt gebruik maken van het sociale vangnet. Kun je niet meer werken? Ben je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt verklaard? Dan kun je een beroep doen op het geweldige sociale vangnet in ons land. Voor een ZZP’er zit dit een stuk lastiger in elkaar.

Wat zijn de nadelen om in loondienst te zijn?

 • Je geniet van minder vrijheid. Als je in loondienst bent, ben je echt afhankelijk van jouw werkgever. Je bent afhankelijk van de werkzaamheden die jouw werkgever voor je heeft en je moet veel verantwoording afleggen.
 • Je kunt in een sleur terechtkomen. Elke dag in de file staan, elke dag op hetzelfde moment naar hetzelfde kantoor met dezelfde collega’s toe. Sommige mensen in loondienst gaan dit na verloop van tijd als een sleur ervaren.
 • Je zit vaak financieel tegen grenzen aan. Als je in loondienst bent, heb je te maken met de salarisschalen van jouw werkgever. Zelfs als je super goed werk aflevert, betekent dit dat je op een gegeven moment niet meer qua salaris kan gaan groeien. Als ZZP’er zijnde zou dat wél mogelijk zijn.

Hoeveel moet je verdienen als ZZP’er om hetzelfde inkomen te hebben als iemand in loondienst?

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag is helaas niet al te makkelijk om te geven. Zowel als ondernemer als in loondienst heb je namelijk met bepaalde regelgevingen, ZZP aftrekposten en andere fiscale voordelen te maken. Daarbij is het ook zo dat je in jouw eerste jaren als ondernemer van méér fiscale voordelen geniet dan ondernemers die al jarenlang actief zijn.

Wij raden je dan ook aan om voor jezelf een goede berekening te maken. Ga goed na wat je nu in loondienst verdiend en bepaal hoeveel je als ZZP’er zou moeten verdienen om dit te evenaren. Houd hierbij goed rekening met het afstaan van onder meer BTW, met het betalen van bepaalde verzekeringen en met eventuele aftrekposten waar je gebruik van kunt maken.

Bekijk hier hoe ZZP’ers de eerste 3 jaar geen BTW betalen.

Ook moet je heel goed nadenken over het uurtarief dat je gaat hanteren. Via het internet kun je hiervoor meerdere handige tools vinden. Houd tot slot rekening met het aanvragen van een hypotheek; voor een ZZP’er is dit vaak iets lastiger dan voor een werknemer in loondienst.

Wanneer is het slim om van loondienst naar ZZP te gaan?

Werk je op dit moment in loondienst? Trekt het ondernemerschap jou echter aan? Dan is het slim om jouw ondernemerschap langzaam op te bouwen. Tijdens jouw 9 tot 5 baan kun je alvast met jouw onderneming beginnen; hier kun je in de avonduurtjes en in het weekend dan tijd aan besteden.

Vind je het leuk om dat te doen? En merk je ook dat je klanten aan weet te trekken én deze blij weet te maken? Dan kun je bepalen om het jaar erop minder in loondienst te gaan werken. Ga dus niet heel rigoureus van 100% loondienst naar 100% ZZP, maar probeer hier een goede overgang in te vinden!

Betalingskenmerk – Wat is dat? Bepaalde tekst voor Crediteur

betalingskenmerk

Als je een factuur op gaat stellen, moet deze factuur aan meerdere eisen voldoen. Zo moet je bepaalde gegevens te allen tijde op elke factuur verwerken. Daarnaast is het ook aan te raden om gebruik te maken van een betalingskenmerk; met een betalingskenmerk weet je het namelijk voor jezelf en voor jouw debiteuren een stuk makkelijker te maken.

Ondertussen maken jouw crediteuren ook gebruik van een betalingskenmerk. Waarom? Omdat ze het daarmee voor zichzelf ook weer een stuk makkelijker weten te maken, maar óók voor jou. Je kunt dit dan ook zien als een handig hulpmiddel waarmee ondernemers elkaar weten te helpen.

Wat is een betalingskenmerk?

Een betalingskenmerk is een unieke code die voorzien is van een controlegetal. Hoe dit getal exact opgebouwd wordt, is volledig afhankelijk van jouw eigen wensen en jouw facturatiesoftware

Dit kenmerk wordt normaal gesproken opgebouwd aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Identificatienummer: eigenlijk elk betalingskenmerk start met een identificatienummer van bijvoorbeeld 2 of 3 letters.
 • Controlegetal: dit is een getal waarmee je de belasting kunt controleren
 • Factuurnummer: dit is het nummer van de factuur die je gaat versturen

Voorbeeld van een betalingskenmerk

Een dergelijk kenmerk, ook wel een gestructureerde mededeling genoemd, brengt meerdere voordelen met zich mee. Daarover informeren wij je graag verderop in dit artikel. Graag willen wij je eerst een voorbeeld geven van een betalingskenmerk:

 • Als ondernemer moet je per kwartaal de BTW aangifte doen. Als je een goedlopend bedrijf hebt, is het hierbij voor de hand liggend dat je BTW aan de Belastingdienst moet betalen. Als je dat bedrag aan de Belastingdienst gaat betalen, vraagt de Belastingdienst om altijd het betalingskenmerk te vermelden. Bij de Belastingdienst is een combinatie van cijfers en letters. Deze combinatie is echter gekoppeld aan jouw BSN nummer en is dus 100% uniek te noemen.

Zo is een voorbeeld van een betalingskenmerk van de Belastingdienst bijvoorbeeld de volgende combinatie: 3138424341801030. Hoe de Belastingdienst exact tot dit cijfer komt? Dat doet deze instantie op basis van jouw BSN nummer. Als ondernemer zijnde kun je echter volledig zelf jouw eigen betalingskenmerk gaan creëren. Ook daarover vertellen wij je hieronder graag meer.

Waarom zijn er betalingskenmerken?

In de huidige maatschappij hebben we vaker en vaker met digitale facturen te maken. Dit geldt zowel op het privé gebied als op het zakelijke gebied. Je hebt immers tal van leveranciers, je hebt de Belastingdienst aan wie je belasting moet betalen en je verstuurt uiteraard ook nog zelf facturen.

Doordat in elk bedrijf de nodige facturen heen en weer verstuurd worden, kan je soms het overzicht kwijtraken. Dit geldt niet alleen voor de facturen, maar ook voor de betalingen. Als je voor een betalingskenmerk op jouw facturen kiest, wet je de betalingen echter een stuk beter te verwerken. Dit gebeurt namelijk geheel automatisch aan de hand van het kenmerk.

Stel nou dat jij een factuur naar klant A stuurt met een specifiek kenmerk. Bij het aanmaken van de factuur kies je voor klant A en dan weet je boekhoudprogramma ook direct welk betalingskenmerk hierbij hoort. Na enkele dagen wachten betaalt klant A de factuur, waarbij het kenmerk vermeld wordt. 

Jouw boekhoudprogramma ziet nu direct dat dit kenmerk overeenkomt met het kenmerk uit de factuur, waardoor de betaling automatisch aan de betreffende factuur gekoppeld wordt.

Ook is een betalingskenmerk onwijs handig bij deelbetalingen. Je boekhoudprogramma is namelijk in dit geval ook in staat om een deelbetaling te verwerken. Dit gaat ook weer aan de hand van een (betalings)kenmerk; het ontvangen bedrag en het factuurbedrag zijn niet gelijk aan elkaar, maar dat maakt niet uit. Indien de volgende deel betaling gedaan wordt, trekt het boekhoudprogramma het ontvangen bedrag en het factuurbedrag uiteindelijk gelijk aan elkaar. Een cruciale rol hierbij wordt dus gespeeld door het betalingskenmerk.

Tot slot worden ook foutieve betalingen voorkomen door het betalingskenmerk. Als je via internetbankieren een factuur gaat betalen, controleert de bank namelijk het ingevulde kenmerk. Indien dit kenmerk niet correct is, wordt dit direct aangegeven in internetbankieren. Hiermee wordt dus voorkomen dat jij of één van jouw debiteuren een verkeerde betaling uitvoert.

Hoe maak je een betalingskenmerk?

Wil je ook graag gebruik maken van een betalingskenmerk? Dan is het aan te raden om dit betalingskenmerk direct op jouw factuur te verwerken. Bij nagenoeg alle huidige eenvoudige boekhoudprogramma’s is dat een fluitje van een cent.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is jouw factuur workflow aan te passen. Je kunt in boekhoudprogramma’s zoals van e-boekhouden.nl, Reeleezee of Exact, instellen dat in de mail naar de ontvanger van de factuur automatisch het betalingskenmerk verwerkt moet worden. Ook kun je ervoor kiezen om dit betalingskenmerk automatisch op de factuur te laten plaatsen.

Bij bijvoorbeeld het programma Moneybird kun je hiervoor de onderstaande betalingsvoorwaarden aanhouden:

Dankzij de tag ‘document.payment_reference’ krijgt de ontvanger van de factuur automatisch een betalingskenmerk aangereikt. Als dat betalingskenmerk door de klant gebruikt wordt, weet jouw boekhoudprogramma deze betaling direct aan deze factuur te koppelen. Een kind kan de was doen!

Bron: Moneybird

Privé Onttrekking – Wat is dat? Geld uitkeren naar Privé

privé onttrekking

Maak je binnen jouw onderneming gebruik van privé goederen? Of gebruik je als privé persoon ook gebruik van bepaalde zakelijke diensten? In beide gevallen is er sprake van privé onttrekking

Voor elke ondernemer is het van belang dat alle onttrekkingen strikt bijgehouden worden. Waarom? Omdat dit de grote wens van de Belastingdienst in. Indien je dit niet netjes bijhoudt, krijg je hier geheid vragen over vanuit de Belastingdienst. Voldoende reden dus om je direct te verdiepen in de term ‘privé onttrekking’.

Wat is een privé onttrekking?

Een privé onttrekking is een uitgave die je uit jouw ondernemingsvermogen voor jezelf hebt betaald.Je kunt hierbij denken aan het uitkeren van een salaris aan jezelf, maar je kunt ook denken aan het gebruik privé gebruik van een zakelijke auto.

Dit is niet altijd contant geld dat je daadwerkelijk kunt zien. Ook als je voor privé doeleinden van zakelijke objecten gebruikt maakt, moet je hier belasting over gaan betalen. Opvallend hierbij is dat privé onttrekkingen absoluut niet aftrekbaar zijn van de ondernemingswinst. Je kunt met de privé onttrekkingen jouw fiscale winst niet drukken, maar je kunt wel het totale vermogen van jouw onderneming hiermee verlagen.

Bron: Belastingdienst

Voorbeelden van privé onttrekkingen

Voorbeelden van privé onttrekkingen

We hebben enkele voorbeelden voor je op een rijtje gezet:

Zakendiner: volgens de regels van de Belastingdienst mag je een zakendiner niet voor 100% op de zaak zetten. Het gaat hierbij om zogeheten gemengde kosten, waarbij je bij het doen van de BTW aangifte een deel als privé onttrekking op moet nemen.

Privé gebruik maken van de zakelijke auto. Heb je een zakelijke auto waar je ook privé kilometers mee maakt? Dan moet je dit netjes bijhouden. Als je deze privé gereden kilometers niet bijhoudt, bepaalt de Belastingdienst voor je welk bedrag je als privé onttrekking op moet geven. Het gaat hierbij om een bedrag van 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto.

Privé gebruik van een zakelijke laptop. Ook het privé gebruik maken van zakelijke apparatuur moet je zien als een privé onttrekking. In tegenstelling tot het gebruik maken van een zakelijke auto is het echter lastig om dit aan te tonen.

Een opname uit jouw onderneming: bij bepaalde rechtsvormen heb je ook nog te maken met een opname uit jouw onderneming. Indien je als eenmanszaak maandelijks een xxxx bedrag uit jouw bedrijf als ‘salaris’ naar jezelf stort, moet je dit ook opgeven als een privé onttrekking.

Betaling in natura: heb je een betaling in natura gedaan? Of heb je mogelijk een betaling in natura ontvangen? In beide gevallen kan de Belastingdienst dit ook als een privé onttrekking zien. Het is echter een feit dat dit punt aan interpretatie onderhevig is.

Moet je een privé onttrekking bijhouden?

Is het zo dat je alle privé onttrekkingen bij moet houden? Nou, dat ligt maar net aan de rechtsvorm. Als jouw onderneming bijvoorbeeld een holding (bv) is, ben je verplicht om alle (privé) onttrekkingen netjes bij te houden. Bij een dergelijke rechtsvorm kijkt de Belastingdienst namelijk concreet naar het bedrag dat je op de bankrekening hebt staan.

Bij een eenmanszaak of een Vof is dit anders. Hierbij kijkt de Belastingdienst eigenlijk hoofdzakelijk naar jouw inkomstenbelasting en niet naar het bedrag op jouw rekening. Voor een eenmanszaak is het dan ook niet per sé nodig om alle privé onttrekkingen bij te houden.

Is het toch aan te raden om dit te doen? Ja, dat is zeker het geval. Voor een eenmanszaak is het wenselijk dat de financiële situatie altijd inzichtelijk is. Dat is alleen het geval als je ook alle privé onttrekkingen netjes bijhoudt. 

Kortom: je zou eigenlijk jouw complete boekhouding heel strikt bij moet houden. Alleen dan ben je in staat om de juiste keuzes te maken met betrekking tot bijvoorbeeld een investering.

Hoe kun je privé onttrekkingen bijhouden?

Heb jij een privé onttrekking gedaan? En wil je deze onttrekking graag op de juiste manier in jouw boekhouding bijhouden? Dan is het aan te raden om hiervoor gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Met een boekhoudprogramma heb je zelf eigenlijk geen omkijken naar het bijhouden c.q. verwerken van de privé onttrekkingen.

Stap 1: Voeg alle transacties consequent toe aan jouw boekhouding

Stap 2: Koppel alle transacties aan een specifieke rubriek. Als het hierbij om een onttrekking gaat, dien je hiervoor de rubriek ‘privé onttrekkingen’ te selecteren.

Stap 3: Het eenvoudige boekhoudprogramma verwerkt nu deze privé onttrekking in jouw administratie. Zo gaat het vermogen van jouw onderneming omlaag, aangezien je geld uit jouw onderneming getrokken hebt.

Met behulp van een boekhoudprogramma kun je dus op een gemakkelijke en snelle wijze jouw privé onttrekkingen bijhouden!

Journaliseren – Wat is dat? Het maken van Journaalposten

Journaliseren

Als ondernemer is het van cruciaal belang dat je jouw boekhouding op orde houdt. Indien je hiervoor voor een boekhoudprogramma kiest, krijg je direct met journaliseren en journaalposten te maken. Maar, wat is dat nou precies? En op welke manier kun je zo goed mogelijk gebruik maken van journaalposten? De antwoorden op die vragen geven wij je graag op deze pagina.

Wat is journaliseren?

Journaliseren is het bijwerken van wijzigingen in de grootboekrekeningen. Zodra je een bepaalde factuur in jouw boekhouding verwerkt, ben je dus met journaliseren bezig. Aan de ene kant moet je deze boeking immers aan de creditzijde van de balans boeken, terwijl je aan de andere kant deze boeking ook aan de debetzijde van de balans moet boeken. Als je hiermee bezig bent, ben je aan het journaliseren.

Het journaliseren hoef je hedendaags echter niet meer zelf te doen. Door de komst van online boekhoudprogramma’s verloopt dit namelijk allemaal automatisch, waardoor je geen omkijken meer hebt naar journaliseren. Desalniettemin is het goed om te weten wat deze term inhoudt en wat journaalposten precies zijn.

Wat zijn journaalposten

Wat zijn journaalposten?

Met een journaalpost ben je in staat om elke transactie binnen jouw boekhouding te verwerken. Indien je met journaliseren aan de slag gaat, ben je dus bezig met het maken van journaalposten. Deze journaalposten zijn vervolgens van invloed op de balans én op de winst- en verliesrekening.

Als we het over een journaalpost hebben, hebben we het over een debet- en een creditbedrag. Deze beide bedragen moeten gelijk aan elkaar zijn, zodat de balans volledig gelijk blijft. 

Hoe ziet een journaalpost eruit?

Boekhouding Kundig kunnen we stellen dat een journaalpost altijd uit twee regels bestaat. Hoe dat precies zit, leggen wij je graag uit aan de hand van een voorbeeld.

In het voorbeeld gaan we uit van een openstaande factuur van één van jouw klanten. Op het moment dat deze factuur nog open staat, is er sprake van een debiteur. Indien deze factuur betaald wordt, krijg je met een journaalpost te maken:

 • Debiteuren: credit bedrag van 100 euro. Je ontvangt de betaling, waardoor de openstaande debiteurenpost komt te vervallen
 • Bankrekening: debet bedrag van 100 euro. Je ontvangt de betaling, waardoor het totaal op jouw bankrekening met 100 euro stijgt.

Als je op deze manier van deze journaalposten gebruik maakt, weet je jouw boekhouding altijd perfect in balans te houden. Dat is onderaan de streep het uitgangspunt van het boekhouden, waarvoor je dus perfect journaalposten kunt gebruiken. In bovengenoemd voorbeeld betreft het een journaalpost van 2 regels, maar je kunt uitgebreide administraties hebben met wel 20 regels. Het doel van een journaalpost is om jouw boekhouding dus volledig in balans te brengen en te houden.

Hoe kan je makkelijk iets journaliseren?

Als ondernemer zijnde heb je continu met transacties te maken. Je ontvangt geld en je betaalt geld aan bijvoorbeeld jouw leveranciers. Om dit boekhouding kundig allemaal snel en juist te laten verlopen, is het aan te raden om te journaliseren. Indien je het helemaal makkelijk voor jezelf wilt maken, kies je hierbij voor een eenvoudig boekhoudprogramma.

In dit programma hoef je namelijk maar één ding te doen: alle ingaande en uitgaande facturen te verwerken. Je kunt deze facturen vervolgens aan rubrieken koppelen, waarna het boekhoudprogramma automatisch gaat journaliseren. Dit betekent dat je zelf geen omkijken meer naar het journaliseren hebt; gemak dient de ondernemer dus.

Stap 1: plaats de inkomende of uitgaande factuur in jouw boekhoudprogramma.

Stap 2: koppel de juiste rubriek aan deze factuur, bijvoorbeeld ‘huisvesting’, ‘algemene kosten’ of ‘omzet

Stap 3: laat de rest aan het boekhoudprogramma over. Het programma gaat nu automatisch met journaalposten aan de slag, zodat de gehele boeking aan de debet- en creditzijde volledig in balans blijft!

Mocht dit onderwerp nog niet duidelijk zijn, bekijk dan hieronder deze video:

Buitengewone baten en lasten – Wat zijn dat? Verboden term

Buitengewone baten en lasten

In jouw ondernemerschap heb je met baten en lasten te maken. Dit zijn de inkomsten en de uitgaven die betrekking op jouw onderneming hebben. Maar, wat zijn dan precies buitengewone baten en lasten? En in hoeverre is het ‘verboden’ om het te hebben over baten en lasten die buitengewoon zijn. Daar helpen we jou graag een handje bij.

Wij zien regelmatig vragen van ondernemers voorbij komen over buitengewone baten en lasten. Als reactie hierop hebben wij dit artikel geschreven, waarin wij je graag alles vertellen over de buitengewone baten en lasten. Zo vertellen we onder meer wat dit precies is, hoe je hier goed inzicht in krijgt en hoe je jouw buitengewone baten en lasten kunt sturen.

Wat zijn buitengewone baten en lasten?

Buitengewone baten en lasten zijn kosten of opbrengsten die niet ontstaan door normale bedrijfsvoering. Het zijn kosten of opbrengsten waar je zijdelings mee te maken krijgt. Deze kosten of opbrengsten hebben dus bijvoorbeeld geen betrekking op het verlenen van diensten of het verkopen van producten.

Juist hierdoor zijn dit opbrengsten of kosten waar je goed rekening mee moet houden. Indien je dat niet doet, zorgen deze kosten en opbrengsten namelijk voor een vertekend beeld. Het is niet voor niets dat deze baten en lasten als ‘buitengewoon’ aangeduid worden.

Voorbeeld van buitengewone baten en lasten

Voorbeeld van buitengewone baten en lasten

Je hebt hierboven al in het kort kunnen lezen wat buitengewone baten en lasten zijn. Om deze term verder te verduidelijken, lichten we dit toe met enkele voorbeelden.

 1. Een voorbeeld van buitengewone lasten is bijvoorbeeld een reservering die je voor een reorganisatie moet maken. Een dergelijke reservering kun je als kosten zijn, maar hebben niks van doen met jouw huidige bedrijfsvoering. Deze kosten hebben echter wel betrekking op jouw bedrijf en moeten dus ook in de jaarcijfers meegenomen worden. Dat doe je dan echter onder de noemer ‘buitengewone lasten’.
 1. Een voorbeeld van buitengewone baten is een bedrijfspand dat je gaat verkopen. Je hebt jarenlang van dit bedrijfspand gebruik gemaakt en de hypotheek grotendeels afbetaald. Op het moment dat je dit pand gaat verkopen, krijg je dus met een flinke overwaarde te maken. Deze overwaarde heeft echter niet betrekking op de bedrijfsvoering en kan dus gezien worden als buitengewone baten.

Kortom: de buitengewone baten en lasten hebben nooit betrekking op de normale bedrijfsvoering. Het zijn stuk voor stuk kosten of opbrengsten die eigenlijk door bijzondere gebeurtenissen ontstaan.

Waarom mag je de ‘buitengewone baten en lasten’ term niet meer gebruiken?

Lange tijd verwerkten ondernemers de hierboven genoemde baten en lasten onder de noemer ‘buitengewone baten en lasten’. Sinds enige tijd is dat echter verboden. Door wie dit verboden is? Door de Belastingdienst en de overheid. Het is namelijk zo dat een bedrijfsresultaat lange tijd gemanipuleerd kon worden door dergelijke buitengewone baten en lasten.

De Belastingdienst probeert dat nu tegen te gaan. De buitengewone baten en lasten waar je mee te maken krijgt, moet je gaan verwerken op jouw winst- en verliesrekening. Op deze winst- en verliesrekening mag je slechts drie termen gebruiken:

 • Het bedrijfsresultaat
 • De belastingen
 • Het resultaat na belastingen

Dit betekent dat je de buitengewone baten en lasten direct moet verwerken binnen de reguliere administratie. Door dit te doen, heb je niet meer de mogelijkheid om op deze manier de cijfers te manipuleren. Door de term ‘buitengewone baten en lasten’ niet meer te gebruiken, krijg je dus een realistischer en eerlijker beeld van de behaalde bedrijfsresultaten.

Hoe krijg je goed inzicht in de buitengewone baten en lasten?

Heb jij in dit jaar met buitengewone baten en/of lasten te maken? Of verwacht je dat je het komende jaar met buitengewone baten en lasten te maken gaat krijgen? Dan is het zaak om deze baten en lasten in jouw boekhouding op de juiste manier te verwerken. Hoe je dat het beste kunt doen? Daar heb je sowieso een boekhoudprogramma voor nodig.

Als je gebruik van een boekhoudprogramma maakt zoals die bijvoorbeeld van: e-boekhouden.nl, Reeleezee of Exact, kun je alle inkomende en uitgaande betalingen aan een bepaalde rubriek vasthangen. Dat is ook exact de bedoeling als je te maken met buitengewone baten of lasten hebt. Hoe je dit het beste kunt doen, bespreken we hieronder.

Stap 1: verwerk de factuur in een eenvoudig boekhoudprogramma. Dit betekent dat je de factuur moet uploaden en aan de juiste transactie moet koppelen.

Stap 2: selecteer de juiste rubriek. In veel boekhoudprogramma’s kun je hiervoor de rubriek ‘buitengewone lasten’ of ‘buitengewone baten’ gebruiken.

Stap 3: het boekhoudprogramma zorgt nu automatisch voor de juiste verwerking op de balans.

Let op: de rubrieken in de boekhoudprogramma heten ‘buitengewone lasten’ of ‘buitengewone baten’. Die rubrieken zie je echter niet in jouw jaarcijfers terug komen. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, is die term namelijk verboden. Jouw boekhoudprogramma zorgt er in ieder geval voor dat de buitengewone baten en lasten op de juiste manier in jouw boekhouding verwerkt worden.