Administratie voor Verenigingen/Stichtingen – Dat is anders

Administratie voor Verenigingen Stichtingen

Sta jij aan het hoofd van een vereniging? Of ben jij de hoogste bestuurder van een stichting? Als je in het bestuur van een vereniging of stichting zit, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet je altijd integer handelen en moet je zorgdragen voor een perfecte administratie. Maar, hoe zit dit nou precies? In dit artikel lees je alles over de administratie voor verenigingen en stichtingen.

Op voorhand kunnen wij je één ding verklappen: de administratie van een vereniging en stichting zit anders in elkaar. Anders ten opzichte van een ‘normaal’ bedrijf, ongeacht de ondernemingsvorm. Met andere woorden: als bestuurder van een vereniging of stichting moet je precies weten wat de administratie voor een vereniging/stichting zo kenmerkend maakt.

Waar bestaat de administratie van een vereniging/stichting uit?

Als vereniging of stichting heb je te maken met leden, met donateurs en mogelijk ook met sponsoren. Dit betekent dat de vereniging of stichting vanuit verschillende kanalen geld binnenkrijgt. Al het binnenkomende geld moet perfect bijgehouden worden.

Dit geldt niet alleen voor het inkomende geld, maar ook voor het uitgaande geld. Al het geld dat je naar bijvoorbeeld partijen of bedrijven overmaakt, moet verantwoord kunnen worden.

Waarom is de administratie anders?

Waarom is de administratie anders?

Zoals we hierboven al aan gaven, is de administratie van een vereniging/stichting anders. Maar, waarom is dat nou? Dat heeft te maken met het doel van een vereniging of stichting:

 • Bedrijf: een bedrijf heeft commerciële doelen. Het doel is om producten/diensten te verkopen, waardoor winst gemaakt kan worden. De administratie van een bedrijf bestaat dan ook uit alle facturen, waarbij het uiteraard het doel is dat de uitgaande facturen een hoger bedrag vertegenwoordigen dan de inkomende facturen.
 • Stichting: het doel van een stichting is terug te vinden in een social doel. Het doel is bijvoorbeeld om de natuur te behouden, om een bijdrage aan samenleving te leveren of om een bepaalde cultuur in stand te houden. De administratie van een stichting bestaat dan ook voornamelijk uit donaties en subsidies.
 • Vereniging: een vereniging zorgt vooral voor samenkomst van mensen met dezelfde passie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de plaatselijke amateurvereniging, maar ook bij een muziekvereniging. De administratie van een vereniging bestaan dan ook voornamelijk uit contributie vanuit de leden en sponsoring vanuit de sponsors.

Aan bovenstaand lijstje zie je direct dat de boekhouding anders is. De opzet van de boekhouding is anders, terwijl ook de boekhoudkundige posten anders zijn. Bovendien is het doel van de gehele boekhouding anders. 

Tegelijkertijd is het ook goed om te weten dat er ook gelijkenissen zijn:

 • Bij alle partijen is het belangrijk dat de boekhouding sluitend is. Uit de administratie moet duidelijk blijken wat er bijvoorbeeld met het geld gebeurd is.
 • Alle partijen hebben te maken met een bewaarplicht van 7 jaar. De Belastingdienst kan niet alleen onderzoek doen naar een bedrijf, maar ook naar een vereniging of een stichting.

Aandachtspunten in de boekhouding van een vereniging

Ben jij een penningmeester of een bestuurder van een vereniging? Dan ben je medeverantwoordelijk voor de uiteindelijke boekhouding van de vereniging. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, is het sowieso verplicht om voor een sluitende boekhouding te zorgen.

Om dat voor elkaar te krijgen, is het aan te raden om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Tevens moet er een correcte ledenadministratie opgezet worden én bijgehouden worden. Waarom? Omdat dat de enige manier is waarop gecontroleerd kan worden of elk lid wel de juiste contributie betaald heeft.

Tevens moet in de boekhouding duidelijk blijken wat er met geld gebeurd is. Zo moeten alle uitgaven uitgelegd kunnen worden. Is het daarbij ook mogelijk om winst uit te keren aan de bestuurders? Nee, dat is bij een vereniging ten strengste verboden. 

Een vereniging kan gedurende het boekjaar uiteraard wel met winst te maken krijgen. In dat geval kan de winst geïnvesteerd worden in nieuwe faciliteiten of gereserveerd worden voor volgend jaar. Belangrijk is in ieder geval dat de winst aangewend wordt voor de vereniging zelf. En dus niet voor de belangen van de bestuurders.

Houd tevens rekening met het volgende: de administratie moet 7 jaar lang bewaard worden. Doe dit altijd op een veilige plek en zorg – bij voorkeur – ook voor een back-up.

Aandachtspunten in de boekhouding van een stichting

Zit je in het bestuur van een stichting? Ook dan is het belangrijk om heel scherp te zijn op de boekhouding. Dit heeft onder meer te maken met recente nieuwsberichten; de nodige stichtingen zijn helaas negatief in het nieuws gekomen. Zo bleek dat sommige stichtingen wel heel scheutig zijn met het uitbetalen van hun bestuurders.

Een stichting kan gedurende het jaar zeker winst maken. Deze winst mag de winst aan een derde partij uitkeren, maar deze uitkering moet wel verklaarbaar zijn. De uitkering van winst moet altijd in het belang van de stichting en het bijbehorende doel zijn. Mocht dit niet het geval zijn, is het zaak dat de winst in de stichting zelf gehouden wordt.

Ook moet in een boekhouding van een stichting vermeld staan wat er met geld gebeurd is. Hoe is het geld binnengekomen? En aan welke zaken is het geld uitgegeven? Bij het inkomende geld gaat het met name om subsidies en om donaties. Met de donaties moet bijzonder nauwkeurig omgegaan worden. Niet iedereen wil immers dat zijn/haar donaties in de openbaarheid terecht komen.

Voor een stichting is het ook aan te raden om gebruik van een goed boekhoudprogramma te maken. Tevens moeten er binnen de stichting verantwoordelijke personen aangewezen worden voor de boekhouding. De kans dat die personen voor een sluitende boekhouding zorgdragen, is vrij groot. Dat is immers de taak die zij vanuit de stichting opgelegd hebben gekregen.

Als stichting zijnde moet ook alle administratie 7 jaar lang bewaard worden. Zorg voor een back-up en sla de gehele administratie op een veilige plek op. Het is absoluut niet wenselijk dat de administratie van een stichting in handen van de verkeerde mensen komt.

Het verschil tussen een vereniging en stichting

Zo, het mag duidelijk zijn: de administratie van een vereniging en stichting kent de nodige aandachtspunten. Daarbij is het ook nog een feit dat er de nodige verschillen bestaan tussen een vereniging en een stichting:

 • Soort administratie: een vereniging zorgt voor een ledenadministratie en een stichting voor een donateursadministratie.
 • BTW aangifte: een vereniging moet periodiek BTW aangifte doen. Of een stichting dit ook moet doen, is afhankelijk van de activiteiten die uitgevoerd worden + vergoedingen die ze ontvangen. 
 • Verantwoording: een vereniging moet verantwoording af kunnen leggen aan al haar leden, gedurende een Algemene Ledenvergadering. Een stichting moet ook verantwoording af kunnen leggen, maar hoeft dit niet per sé aan de donateurs te doen. Uiteraard is dat wel sociaal wenselijk.

Stappenplan voor het bijhouden van de administratie vereniging

Met onderstaand stappenplan kun je zorgdragen voor een perfecte administratie voor een vereniging:

Stap 1: kies een goed boekhoudprogramma uit

Allereerst moet elke vereniging de beschikking over een goed boekhoudprogramma hebben. Dit programma moet bij voorkeur online beschikbaar zijn en moet ook gebruikt kunnen worden door een boekhouder of een accountant. 

Op onze website vind je een overzicht van de beste boekhoudprogramma’s voor verenigingen. Maak direct gebruik van onze vergelijker, zodat je het beste boekhoudprogramma uit kunt kiezen!

Stap 2: zet een ledenadministratie op

Ondertussen is het ook van belang om een goede ledenadministratie op te zetten. Je kunt hier speciale software voor gebruiken; dat levert je een hoop tijd- en geldbesparing op. Zorg er bovendien voor dat je deze ledenadministratie heel goed bijhoudt.

Stap 3: verwerk alle geldstromen in het boekhoudprogramma

Je kunt nu binnen het boekhoudprogramma alle geldstromen gaan verwerken. De binnengekomen contributie kun je koppelen aan leden, terwijl je ook de uitgaven aan de juiste rubrieken kunt koppelen.

Stap 4: doe de BTW aangifte

Als vereniging ben je verplicht om periodiek BTW aangifte te doen. Met behulp van het boekhoudprogramma kun je de BTW aangifte snel en foutloos doen. Eigenlijk kost dit vrij weinig tijd!

Stap 5: blijf de boekhouding nauwkeurig bijhouden

Tot slot is het zaak om nauwkeurig te blijven. Van alle geldstromen moet duidelijk uitgelegd worden waar het geld aan besteed is óf waarom het geld binnengekomen is. Dit is niet alleen van belang voor alle leden, maar ook voor de periodieke BTW aangifte.

Stappenplan voor het bijhouden van de administratie stichting

Ook voor een stichting hebben wij een compleet stappenplan opgezet:

Stap 1: kies een goed boekhoudprogramma uit

Voor elke stichting is een goed boekhoudprogramma van cruciaal belang. Met dit boekhoudprogramma kun je de boekhouding perfect bijhouden én direct alle geldstromen verklaren.

Met dank aan onze vergelijker vind je snel het beste boekhoudprogramma voor jouw stichting. Maak een vergelijking en hak direct de knoop door. In onze vergelijker nemen we bekende boekhoudprogramma’s mee van onder andere; Exact, E-boekhouden, Ficsus, Snelstart, Rompslomp en nog meer.

Stap 2: zet een donateursadministratie op

Je hebt ook een sluitende donateursadministratie nodig. Deze administratie kun je in jouw boekhouding verwerken; sommige boekhoudprogramma’s bieden hier een speciale functie voor. Je kunt er echter ook voor kiezen om dit in een database of in Excel bij te houden.

Stap 3: verwerk en verklaar alle geldstromen

In het boekhoudprogramma kun je nu alle geldstromen verwerken en verklaren. Zo moet je verklaren waar een eventueel ontvangen subsidie voor dient. Ook moet je verklaren of je economische activiteiten uitgevoerd hebt. Als dat het geval is, moet er BTW berekend worden.

Stap 4: doe eventueel BTW aangifte

Door alle geldstromen te verklaren, kun je achterhalen of de stichting BTW aangifte moet doen. Met behulp van een goed boekhoudprogramma kun je gelukkig snel de BTW aangifte doen.

Stap 5: blijf de boekhouding correct bijwerken

Zorg er verder voor dat je de boekhouding + donateursadministratie op orde blijft houden. Voor de stichting, voor alle bestuurders en voor de sociale beeldvorming! 

Aangifte inkomstenbelasting ZZP – Dat doe je zo! Gouden Tips

Aangifte inkomstenbelasting ZZP

Als je in loondienst bent, betaal je automatisch maandelijks inkomstenbelasting. Als je als ZZP’er actief bent, gebeurt dit niet zomaar. Nee, pas als je jouw inkomstenbelasting aangifte gaat doen, weet je precies hoeveel je aan de Belastingdienst moet betalen. Maar, een aangifte inkomstenbelasting ZZP; hoe doe je dat nou precies? Volg daarvoor onderstaand stappenplan!

Moet je inkomstenbelasting betalen als ZZP’er?

Ja, als ZZP’er ben je ook verplicht om inkomstenbelasting te betalen. Als je aan het urencriterium voldoet, kun je echter gebruik maken van meerdere aftrekposten. Dankzij deze aftrekposten valt jouw totale inkomsten lager uit, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Daarnaast kun je ook een voorlopige aanslag vanuit de Belastingdienst ontvangen. Dit betekent dat je in het jaar 2021 bijvoorbeeld 1000 euro aan belasting moet betalen. Voor de aangifte die je in 2022 gaat doen (over het jaar 2021), heb je dus reeds 12.000 euro betaald. Het bedrag dat je hierdoor in 2022 in één keer uit moet geven, valt dus lager uit.

Hoe kun je aangifte doen?

Hoe kun je aangifte doen?

Ben je het afgelopen jaar ondernemer geweest? En ziet de Belastingdienst jou ook daadwerkelijk als ondernemer? Dan krijg je rond maart een uitnodiging van de Belastingdienst om jouw belastingaangifte te doen. Voordat je deze aangifte daadwerkelijk kunt doen, moet je de nodige voorbereidingen treffen.

Voor deze voorbereidingen én overige stappen verwijzen wij je naar onderstaand stappenplan. Doorloop dit stappenplan en zorg daarmee voor een correcte aangifte inkomstenbelasting ZZP.

Stap 1: zorg voor een sluitende boekhouding

Allereerst is het zaak dat je voor een sluitende boekhouding gaat zorgen. Waarom? Omdat de hoogte van jouw inkomsten bepaald wordt aan de hand van jouw boekhouding Als ZZP’er draai je omzet en maak je kosten. Door de kosten van de omzet af te halen, kom je uiteindelijk op de winst uit. Bij een ZZP’ er staat deze winst gelijk aan het uiteindelijke salaris.

Met andere woorden: je moet alle facturen op de juiste manier in jouw boekhouding verwerken. Wat je hiervoor nodig hebt? Voldoende tijd en een goed boekhoudprogramma. Dankzij een eenvoudig boekhoudprogramma heb je een stuk minder omkijken naar jouw volledige boekhouding.

Zo is een boekhoudpakket in staat om direct een winst- en verliesrekening te maken. In dit financiële rapport vind je de maandelijks behaalde resultaten; als je deze bij elkaar optelt, kom je uiteindelijk op jouw jaarinkomsten uit.

Bekende boekhoudpakketten zijn bijvoorbeeld van; Exact, e-boekhouden, Snelstart, Ficsus en Rompslomp.

Stap 2: loop jouw boekhouding nogmaals na

Heb je gebruik gemaakt van het beste boekhoudprogramma? Dan ben je al een heel eind op weg om zorg te dragen voor een sluitende boekhouding. Het kan echter nooit kwaad om nog eens jouw boekhouding van het voorgaande jaar te doorlopen.

Check bijvoorbeeld of je alle facturen verwerkt hebt. Check ook of alles met betrekking tot de BTW en met de factuur rubrieken goed gegaan is. Heb je bijvoorbeeld alle uitgaande facturen aan de factuur rubriek ‘omzet’ gekoppeld? 

Kortom: loop jouw volledige boekhouding nog even na. Deze extra check kan zeker geen kwaad.

Stap 3: log met jouw DigiD op bij Mijn.belastingdienst.nl

Vanaf 1 maart ben je in staat om de aangifte inkomstenbelasting te gaan doen. Om deze aangifte te kunnen doen, moet je naar de website Mijn.belastingdienst.nl gaan. Hier kun je vervolgens met jouw DigiD inloggen. Als je dat gedaan hebt, krijg je het volgende overzicht te zien:

Bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting gaat het om het bovenste kopje. Klik daarom op ‘Inkomstenbelasting’ en klik vervolgens op het juiste belastingjaar. 

Stap 4: doorloop de stappen

Nadat je op het juiste jaar geklikt hebt, krijg je een compleet overzicht te zien. Dit overzicht begint met ‘Introductie’. Lees deze introductie op je gemakje door en klik vervolgens op volgende.

Je komt nu uit op een pagina waarbij je jouw persoonlijke gegevens in moet vullen. Door vervolgens ook de volgende pagina’s te doorlopen, kun je de gehele aangifte inkomstenbelasting invullen. Hieronder vind je een korte toelichting van de belangrijkste tabbladen:

 • Ondernemingen: op dit tabblad kun je invullen wat jouw onderneming precies is. Zo kun je jouw naam invullen, moet je jouw ondernemingsvorm aanvinken en moet je enkele andere vinkjes zetten bij ‘ja’ of ‘nee’. 
 • Klik op jouw onderneming: nadat je jouw bedrijfsnaam ingevuld hebt, verschijnen aan de linkerkant nieuwe tabbladen. Bij deze tabbladen moet je bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening van jouw bedrijf in gaan vullen. Ook moet je jouw balans invullen en moet je niet aftrekbare kosten aanvullen. Uiteindelijk vind je op het laatste tabblad de totale winstberekening.
 • Ondernemersaftrek: als je aan het urencriterium voldoet, heb je recht op verschillende aftrekposten. Deze aftrekposten komen in dit tabblad ter sprake. Je moet hierbij overigens ook nog ‘ja’ of ‘nee’ aanvinken bij ‘aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk’ en ‘Wajong’
 • Inkomsten: op dit tabblad kun je aanvinken welke inkomsten je in het betreffende boekjaar hebt gehad. Dit zijn dus sowieso inkomsten vanuit jouw onderneming, maar mogelijk ook nog inkomsten uit loondienst.

Nadat je deze tabbladen doorlopen hebt, kom je nog bij andere tabbladen uit. Het gaat hierbij om tabbladen over bijvoorbeeld jouw bankrekeningen, een eventuele hypotheek en eventuele uitgaven. Deze tabbladen hebben geen direct verband met jouw bedrijf, maar moet je wel naar eer en geweten invullen. De gegevens die je op deze tabbladen invult, zijn ook van belang op de uiteindelijke hoeveelheid belasting die je moet betalen.

Stap 5: onderteken jouw aangifte

Nadat je alle tabbladen doorlopen hebt, kom je bij het laatste tabblad uit: Overzicht belasting en premies. Op dit tabblad kun je jouw gehele aangifte nakijken, indien nodig aanpassen en vervolgens ondertekenen. Door jouw aangifte te ondertekenen, ga je eigenlijk akkoord met het bedrag dat je onderaan de streep aantreft.

Overigens gaat het hierbij om twee bedragen:

 • Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen
 • Bijdrage zorgverzekeringswet

Deze twee bedragen opgeteld vormen uiteindelijk het eindbedrag. Dát eindbedrag moet je betalen aan de Belastingdienst.

Stap 6: wacht de definitieve aanslag van de Belastingdienst af

Nadat je jouw belastingaangifte gedaan hebt, is het een kwestie van wachten. Na enkele weken ontvang je vanuit de Belastingdienst de definitieve aanslag. Deze aanslag is – als je alles goed hebt gedaan – gelijk aan de bedragen die je bij stap 5 hebt gezien.

Stap 7: Geld afgedragen

Zo, je bent nu bij de laatste stap uitgekomen; het betalen van de bedragen. In de definitieve aanslag zie je de bedragen, de uiterste betaaltermijn en het rekeningnummer van de Belastingdienst staan. Het is nu aan jou om tijdig de juiste bedragen naar de Belastingdienst over te maken.

Tips voor de inkomstenbelasting aangifte ZZP

 • Houd gedurende het gehele jaar jouw boekhouding goed bij: dit scheelt je veel werk bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting ZZP
 • Vul de boekhouding naar eer en geweten in: de Belastingdienst kan altijd een onderzoek naar jou en jouw bedrijf instellen. Zorg er dus voor dat je altijd naar eer en geweten de aangifte invult.
 • Zet gedurende het jaar geld opzij: tijdens het jaar moet je al rekening gaan houden met de definitieve aanslag. Zet daarom maandelijks geld opzij, zodat je het volgende jaar niet in financiële problemen terechtkomt.

Bron: belastingdienst

Transitoria – Wat zijn dat? Voorbeelden & Tips

Transitoria

Als ondernemer ben je druk met jouw eigen business. Ondertussen heb je ook nog met allerlei randzaken te maken houden. Eén van de belangrijkste randzaken is dat je moet zorgen voor een sluitende boekhouding. Dit is gewoonweg een verplichting waar elke ondernemer/elk bedrijf aan moet voldoen. Binnen een boekhouding kun je gebruik maken van verschillende posten, waaronder transitoria. In dit artikel bespreken wij wat transitoria precies zijn.

Daarbij geven wij je in dit artikel ook nog handige tips. Zo bespreken we hoe je met behulp van het beste boekhoudprogramma de transitoria boekhoudkundig correct kunt verwerken. Het is hoe dan ook van belang dat je op de hoogte bent van de definitie van transitoria!

Wat zijn transitoria?

Transitoria zijn kosten die toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Wat dit precies inhoudt? Nou, normaal gesproken voer je de boekhouding per kwartaal. Je bent immers verplicht om per kwartaal de BTW aangifte te doen.

Het is echter goed mogelijk dat je in kwartaal 1 kosten maakt, welke eigenlijk betrekking hebben op kwartaal 2. Als daar sprake van is, is er sprake van transitoria. Je maakt de kosten immers al in kwartaal 1, terwijl de kosten betrekking hebben op kwartaal 2. Met behulp van transitoria kun je de kosten op de juiste manier verrekenen.

Let op: transitoria kunnen vooruitbetalingen zijn, maar kunnen ook nog te ontvangen bedragen zijn. Verderop in dit artikel vind je enkele voorbeelden; daarmee wordt de definitie van transitoria nog duidelijker

Waar moet je bij transitoria aan denken?

Waar moet je bij transitoria aan denken?

Ben je benieuwd of jij met transitoria te maken hebt? De kans is groot dat dit inderdaad het geval is. Onder meer de volgende situaties zijn namelijk voorbeelden van transitoria:

 • Vooruitbetaalde huur: betaal je de huur voor jouw bedrijfspand per maand? Dan betaal je al in de maand maart voor de huur van april. Dit betekent dat je met overlopende posten te maken krijgt.
 • Nog te betalen accountantskosten: heb je een accountant voor je werken? Dan doet de accountant werk voor je, terwijl je dit pas in een later stadium moet betalen. 
 • Nog te betalen bankrente: ook als je rente moet betalen, is er sprake van transitoria. Deze bankrente wordt voor een bepaalde periode berekend, terwijl je pas in de volgende verslagperiode de betaling moet doen.
 • Vooruitbetaalde abonnementen: werk je in de vorm van abonnementen? Dan betalen jouw klanten ook vooruit, waardoor er sprake van transitoria is. Je ontvangt het geld immers nú al, terwijl je de dienst of het product pas in een latere periode levert.
 • Nog te ontvangen bankrente: is het zo dat jij nog rente vanaf de bank ontvangt? Dan is er ook sprake van transitoria. De toelichting hiervoor vind je hierboven bij ‘nog te betalen bankrente’.

Hoe krijg je overzicht van transitoria?

Wil jij graag inzichtelijk krijgen of je met transitoria te maken hebt? En wil je ook direct deze overlopende posten op de juiste manier in jouw boekhouding verwerken? Dat is mogelijk door onderstaand stappenplan op te volgen. Volg de verschillende stappen op en maak jouw boekhouding volledig sluitend/correct.

Stap 1: zoek een goed boekhoudprogramma uit

Alles valt of staat uiteindelijk met jouw boekhoudprogramma. De eerste tip die we kunnen geven, is dan ook om op zoek te gaan naar een goed boekhoudprogramma. Dankzij dit goede boekhoudprogramma gaat het opvolgen van de onderstaande stappen alleen maar makkelijker.

Ben je nog op zoek naar een eenvoudig boekhoudprogramma? Maak dan direct gebruik van onze vergelijker! Met onze vergelijker is het een fluitje van een cent om het perfecte programma snel te vinden. Volledig afgestemd op jouw eigen voorkeuren. In onze vergelijker nemen we bekende programma’s zoals bijvoorbeeld van e-boekhouden, Ficsus, Snelstart, Rompslomp enzovoorts.

Stap 2: plaats de factuur in jouw boekhouding

Heb je de factuur gekregen voor de huur van de komende maand? Dan kun je deze factuur alvast in jouw boekhouding verwerken. Betreft het de huur voor de maand april? Dan koppel je de factuur in jouw online boekhoudprogramma aan de maand april.

Stap 3: betaal de factuur

Je kunt nu – in de maand maart – al direct de factuur voldoen. Doordat je de factuur al aan de maand april gekoppeld hebt, maakt het boekhoudprogramma automatisch de post ‘transitoria’ aan.

Stap 4: laat de rest over aan het boekhoudprogramma

Het boekhoudprogramma zorgt nu automatisch voor de verwerking van de factuur. De factuur wordt bijvoorbeeld in de juiste periode meegenomen voor de winst- en verliesrekening, balans en andere financiële rapportages!

BTW op de balans? Voorbeelden en uitleg | Gouden Tips

BTW op de balans

Als ondernemer heb je met bepaalde verplichtingen te maken. Zo moet je verplicht BTW betalen/afdragen, moet je voor een sluitende administratie zorgen en moet je tijdig aan alle andere verplichtingen voldoen. Eén van de belangrijkste verplichtingen is dus het betalen van de BTW, maar hoe dit precies? Staat de BTW op de balans? Of hoe kun je – indien gewenst – de BTW op een balans verwerken? Je leest het in dit artikel.

In dit artikel bespreken wij eigenlijk alles wat met BTW en de balans te maken heeft. Daarbij geven wij je ook nog handige tips, bijvoorbeeld met betrekking tot een goed online boekhoudpakket. Hoe dit allemaal precies zit, ga je in dit korte doch informatieve artikel lezen!

Staat er BTW op de balans?

Ja, je bent verplicht om de BTW op de balans te plaatsen. Dit gaat zowel om de BTW die je moet vorderen als om de BTW die je moet betalen. Stel nou dat je een factuur naar één van jouw klanten stuurt met een bedrag van 100 euro exclusief BTW. Het versturen van deze factuur brengt sowieso twee balansposten met zich mee:

 • Debiteuren: deze balanspost stijgt met 100 euro, aangezien jij dit bedrag nog van jouw klant moet ontvangen.
 • Te betalen BTW: de klant voldoet in totaal 121 euro, waarvan 21 euro. Deze 21 euro kun je op de balans direct onder het kopje ‘Te betalen BTW’ zetten.

Zoals je wellicht weet, zijn ondernemers verplicht om elk kwartaal een BTW aangifte te doen. Nadat je deze BTW aangifte betaald hebt, komt bovengenoemde balanspost ‘Te betalen BTW’ te vervallen. Zodra je in het nieuwe kwartaal nieuwe facturen gaat versturen, komt deze balanspost echter weer tot leven.

Voorbeeld van een balans

Ben je nou benieuwd hoe dit er precies uit ziet? Daarvoor verwijzen wij je graag naar onderstaande balans:

btw op de balans voorbeeld

Wat je op deze balans kunt zien? Nou, je ziet sowieso dat de debet- en de creditzijde volledig aan elkaar gelijk zijn. Juist dát is ook de bedoeling van een balans. Aan de creditkant (passiva) zie je de balanspost ‘Te betalen BTW’ staan. Dat bedrag is berekend op de manier, zoals wij deze hierboven besproken hebben.

Op het moment dat dit zich een nieuw kwartaal aandoet, zou je dit bedrag van €240 euro moeten betalen. Als we naar de totaal van de balansposten kijken, is dit procentueel gezien echter een miniem bedrag. Je hebt namelijk zélf invloed om de post ‘Te betalen BTW’ zo laag mogelijk te houden. Hoe je dat doet? Door veel bedrijfsmiddelen in te kopen, zodat je over al die aankopen de BTW af kunt trekken. Dat komt de hoogte van de post ‘Te betalen BTW’ alleen maar ten goede.

BTW automatisch op de balans door boekhoudpakket?

Heb jij niet al te veel kaas gegeten van de wereld van balansen en balansposten? Dan ben je zeker niet de enige. Veel ondernemers weten dat het bijhouden van de boekhouding verplicht is, maar hebben hier vaak geen trek in. Ook lopen veel ondernemers tegen problemen aan, puur doordat zij niet precies weten wat ze moeten doen. Geldt dat ook voor jou? Dan is het interessant om gebruik van een goed boekhoudpakket te maken.

Waarom? Omdat je met een goed boekhoudpakket géén omkijken meer hebt naar de BTW op de balans. Hoe dit precies werkt, bespreken wij graag in het restant van dit artikel. Wel willen wij je eerst op het volgende nog wijzen: alle facturen die je gaat versturen of gaat ontvangen, moet je voor 110% nakijken.

Waarom dit zo belangrijk is? Omdat er in ons land meerdere BTW tarieven bestaan. Jij moet mogelijk met het BTW tarief van 21% rekenen, terwijl één van jouw leveranciers met 9% moet rekenen. Je moet dus zelf altijd het juiste BTW bedrag hanteren, terwijl je er niet klakkeloos van uit kunt gaan dat jouw leveranciers ook het tarief van 21% hanteren. Een belangrijke aandachtspunt!

Wil jij liever geen omkijken meer hebben naar het bijhouden van de BTW op jouw balans? Wil jij het liefste van alle gemakken voorzien worden? Dan is ons advies om onderstaand stappenplan op te volgen. Met dit stappenplan kun je gemakkelijk de BTW automatisch op jouw balans laten plaatsen.

Stap 1: kies een goed boekhoudprogramma uit

Uiteindelijk valt of staat alles met het boekhoudprogramma waar je voor gekozen hebt. Ons advies is dan ook om gericht op zoek te gaan naar het beste eenvoudige boekhoudprogramma, waarbij je goed met jouw eigen voorkeuren rekening moet houden. Ook moet je goed naar het prijskaartje kijken, naar de voorwaarden en naar eventuele handige extra’s.

Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Dan zit je bij ons direct goed. Met dank aan de vergelijker op onze website kun je razendsnel het perfecte boekhoudprogramma uit kiezen. Zo heb je speciale boekhoudprogramma’s voor ZZP’ers, MKB’ers to aan boekhoudprogramma’s voor stichtingen.

Daarnaast, willen je op dit vlak nog één tip geven: Als je slim bent, kijk dan naar een online boekhoudprogramma. Met een online boekhoudprogramma heb je altijd en overal toegang tot jouw boekhouding!

In onze vergelijker zal je boekhoudprogramma’s zien terugkomen van onder andere; e-Boekhouden, Exact, Visma, Snelstart en nog veel meer!

Stap 2: plaats alle facturen in het boekhoudprogramma

Vervolgens is het zaak dat je alle facturen in het boekhoudprogramma gaat plaatsen. Dit heeft betrekking op alle inkomende facturen, maar óók op alle uitgaande facturen. Controleer hierbij ook direct of alle facturen aan de verplichtingen voldoen. Check hierbij ook direct of het BTW tarief op de facturen correct is.

Stap 3: verwerk alle facturen in het boekhoudprogramma

Als de facturen eenmaal in het boekhoudprogramma staan, kun je deze makkelijk verwerken. Je kunt de facturen aan de juiste rubrieken koppelen, waarna het boekhoudprogramma voor jou aan de slag kan gaan. Als je nog openstaande facturen hebt, kun je ook direct deze facturen betalen en/of een herinnering sturen.

Stap 4: vertrouw op het boekhoudprogramma

Heb je alle facturen in het boekhoudprogramma verwerkt? Dan gaat dit programma automatisch voor je aan de slag. Het programma verrekent alle BTW met elkaar, kan automatisch de BTW aangifte voor je doen én plaatst de BTW direct op de balans. Met dank aan dit stappenplan heb je hier dus nóóit meer omkijken naar.

Financieel Management – Wat is dat? Functie | Opleiding

Geld, geld en nog eens geld. In de afgelopen jaren lijkt het nergens anders meer om te draaien. Geld is steeds belangrijker aan het worden; als je geld hebt, heb je eigenlijk macht. Dit is niet alleen zo in het dagelijkse leven, maar ook in het bedrijfsleven. Mede daardoor is financieel management binnen elke onderneming ongekend belangrijk.

Gevolg hiervan: er is meer en meer vraag naar goede financiële managers. Managers die weten wat financiën inhouden, die weten hoe er gestuurd kan worden en die weten wat het belang van goede financiën is. Heb jij zelf ook al enige affiniteit met financiën, met cijfers en met het verbeteren van de financiën van een bedrijf? Dan is het mogelijk interessant om jouw pijlen te richten op een carrière als financieel manager. In dit artikel vind je daar alle informatie over!

Wat is financieel management?

Financieel management heeft betrekking op alles wat met de financiën van een bedrijf te maken heeft. Dit varieert van het berekenen van actuele vermogensposities tot en met het budgetteren. Echt alles wat met financiën te maken heeft, heeft betrekking op financieel management.

Daarmee hebben we direct de eerste uitdaging te pakken. Als je als financieel manager actief bent, heb je ongekend veel kennis nodig. Niet alleen over de financiën van het bedrijf zelf, maar ook over allerlei externe factoren. Zoals je wellicht al weet, zijn veel externe factoren van invloed op de financiële positie van een bedrijf. 

In de afgelopen jaren zijn de financiën voor elk bedrijf ongekend belangrijk geworden. Dit heeft niet alleen met de financiële posities van een bedrijf te maken, maar ook met verschillende reguleringen. Zo is het bijvoorbeeld niet meer altijd even makkelijk om veel geld bij een bank of kredietverstrekker te verlenen. Dit krijg je als bedrijf zijnde alleen voor elkaar als je de gewenste financiële middelen bezit. Met geld kun je eigenlijk nog meer geld maken.

Voordat het zover is, moet alleen omtrent de financiën op de juiste manager gemanaged worden. Juist daarvoor is financieel management én een goede financiële manager van cruciaal belang. Al met al kunnen we het volgende stellen: financieel management speelt in elk bedrijf een cruciale rol. Ongeacht wat voor bedrijf het is. Ongeacht of het bedrijf een winstoogmerk heeft of niet. En ongeacht hoe groot of hoe klein het bedrijf is. Alles in een bedrijf valt of staat met de financiën.

Wat doet een financieel management/financieel manager?

Wat doet een financieel management/financieel manager?

Zo, je weet nu precies wat financieel management inhoudt. Binnen de wereld van financieel management is een belangrijke rol weggelegd voor twee functies:

Financieel manager: de financieel manager is degene die verantwoording draagt over alle financiën. Een dergelijke manager heeft vaak een flink takenpakket, waarover je hieronder meer kunt lezen.

Financiële medewerkers: binnen elk bedrijf tref je ook één of meerdere financiële medewerkers aan. Dit zijn medewerkers die facturen aanmaken, facturen verwerken, facturen betalen, zorgdragen voor de interne administratie en aanverwante taken.

Het is hoe dan ook van cruciaal belang dat de financieel manager en –medewerkers perfect met elkaar samenwerken. Uiteindelijk is het de wens dat er een geoliede machine ontstaat, waarin de financieel manager bedrijfstechnisch een cruciale rol speelt.

Het is namelijk een feit dat een financieel manager behoorlijk veel taken uit moet voeren. De meest voorkomende taken hebben wij hieronder op een rijtje gezet en lichten we in het kort toe:

 • Je bent eindverantwoordelijke voor de gehele financiën en boekhouding. Als financieel manager draag je ongekend veel verantwoording. Je bent verantwoordelijk voor alles wat met de financiën te maken heeft, met de boekhouding en voor de financiële medewerkers. 
 • Je moet rapporteren aan het managementteam. Binnen elk bedrijf spelen de financiën een cruciale rol; het is dan ook logisch dat je hierover moet rapporteren aan het managementteam. In welke mate en op welke manier je dit moet doen, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Belangrijk is in ieder geval dat je op een volledige wijze rapporteert. Mocht je dit niet doen, kun je klachten krijgen vanuit het managementteam.
 • Je onderhoudt contacten met banken en kredietverstrekkers. Ben je de financieel manager van een relatief groot bedrijf? Dan heb je ongetwijfeld hechte banden met banken en kredietverstrekkers opgebouwd. Als financieel manager is het van belang dat je deze contacten onderhoudt, aangezien je de banken/kredietverstrekkers in de toekomst mogelijk weer nodig hebt.
 • Je onderhoudt contact met verschillende afdelingen. Tevens ben je als financieel manager een schakel tussen verschillende afdelingen. Eigenlijk alle afdelingen hebben wel iets van doen met financiën: je moet dan ook contact houden met alle leidinggevenden van alle afdelingen. 
 • Je bereidt- en stelt financiële overzichten en rapportages voor/op. Als financieel manager ben je ook veelvuldig met financiële overzichten en rapportages bezig. Je bereidt deze volledig voor, je stelt deze op en je presenteert deze mogelijk ook nog aan alle belanghebbenden. Met name als je de financieel manager van een beursgenoteerd bedrijf bent, is dat laatste van cruciaal belang.
 • Je berekent alle financiële vermogensposities. Als financieel manager is het cruciaal dat je het overzicht over de financiën van het bedrijf behoudt. Dit kun je doen door alle financiële vermogensposities te berekenen. Niet alleen vandaag, maar ook volgende week, volgende maand en volgend jaar. Eigenlijk is dit een doorlopend proces voor elke financiële manager.
 • Je evalueert de behaalde resultaten. Het succes van een bedrijf valt of staat met de gemaakte winst of het gemaakte verlies. Het is dan ook aan jou – als financieel manager – om de behaalde resultaten te analyseren. Waar is veel geld aan verdiend? En waar kan nog winst op behaald worden? Dit zijn belangrijke vragen waar jij het antwoord op moet zien te vinden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de jaarrekening. Met name als je aan het roer van een groter bedrijf staat, is de jaarrekening van groot belang. Als financieel manager moet jij zorgdragen voor deze jaarrekening én ben je hier ook verantwoordelijk voor. Met name als er meerdere stakeholders zijn, is het ongekend belangrijk dat deze jaarrekening kloppend en volledig is.
 • Je stuurt jouw eigen afdeling aan. Alle hierboven genoemde taken kun je niet uitvoeren zonder financiële medewerkers. Als financieel manager moet je daarom ook nog jouw eigen afdeling aansturen. Je moet jouw medewerkers vertrouwen geven, je moet voor hen klaar staan en je moet hen helpen. 
 • Je voert voortdurend analyses uit. Gedurende een jaar ben je voortdurend bezig met het uitvoeren van analyses. Je kijkt naar de behaalde omzet, je kijkt naar de gemaakte kosten en je voert op basis daarvan analyses uit.
 • Je stelt budgetten op. Voorafgaand aan elk jaar ben jij ook degene die de budgetten op stelt. Jij bepaalt welk bedrag naar welke afdeling gaat in het komende jaar. Heeft een bepaalde afdeling een extra medewerker nodig? Dan ben jij degene die de knoop uiteindelijk doorhakt. Het opstellen van dergelijke budgetten duurt lang is en vrij complex.
 • Je bent verantwoordelijk voor de systemen die gebruikt worden. Kun je nog de financiën bijhouden zonder systemen te gebruiken? Nee, allerminst. Deze systemen heeft elke financiële afdeling nodig; ook voor deze systemen ben jij verantwoordelijk. Jij moet de juiste systemen uitkiezen, de systemen op de juiste manier implementeren en de systemen op de juiste manier onderhouden.

Al met al kunnen we stellen dat een financieel manager een druk bezet man/vrouw is. Je bent voor veel zaken verantwoordelijk, je moet over veel kennis beschikken en je moet knopen door kunnen hakken. Al met al rust er veel druk op de schouders van een financieel manager.

Wat voor tools gebruiken financieel managers?

Wil je de financiën van een bedrijf perfect op orde krijgen? Dan heb je hier meerdere dingen voor nodig, waaronder de juiste systemen en tools. Zonder de juiste systemen en tools is het gewoonweg niet mogelijk om alle financiële taken uit te voeren.

Maar, om welke tools gaat dit dan precies? Nou, wij hebben de belangrijkste tools voor je op een rijtje gezet:

 • Boekhoudprogramma: voor elk bedrijf is het cruciaal om een goed boekhoudprogramma te gebruiken. Met een goed online boekhoudprogramma kun je facturen aanmaken, facturen versturen, financiële rapportages uitdraaien en alle transacties koppelen aan de betreffende facturen.
 • Planning software: ook is het voor de financiële afdeling van belang om een planning software systeem te gebruiken. Gedurende het jaar moeten er aan verschillende verplichtingen voldaan worden, waarvoor een goede planning noodzakelijk is. Met behulp van de planning software kan alles in goede banen geleid worden.

Met name het online boekhoudprogramma is hierbij cruciaal. Eigenlijk is het boekhoudprogramma de spin in het web. Als je géén goed boekhoudprogramma tot je beschikking hebt, kun je de fundering van de financiën niet leggen. 

Hoe je het beste eenvoudige boekhoudprogramma voor jouw onderneming uit kunt kiezen? Het is vooral van belang dat je eerst jouw wensen op een rijtje zet. Waar wil je het boekhoudprogramma precies voor gebruiken? Over welke functies moet het programma beschikken? Hoeveel mensen moeten met het programma werken? En hoeveel geld wil je aan het programma uitgeven? Op dergelijke vragen moet je voor jezelf en jouw onderneming een duidelijk antwoord formuleren.

Vervolgens kun je met behulp van onze vergelijker op zoek gaan naar het beste boekhoudprogramma. Geef jouw voorkeuren door en onze vergelijker toont de geschikte programma’s. Dankzij de gratis proefperiode kun je de beste boekhoudprogramma’s uitproberen, zodat je een duidelijk beeld van de programma’s krijgt. In onze vergelijker zal je programma’s terug vinden zoals e-Boekhouden.nl, Ficsus, Rompslomp en Snelstart.

Financieel management opleidingen

Spreekt dit gehele verhaal jou aan? Droom jij over cijfers, over financiële rapporten en over de verantwoordelijkheid die je moet dragen? En vind je het leuk om jezelf uit te dagen? Dan is het zéker interessant om een opleiding tot financieel manager te volgen.

Voor welke opleiding je het beste kunt kiezen? Dat hangt enigszins van jouw opleidingsniveau en jouw voorkeuren af. De verschillende mogelijkheden vind je hieronder:

 • HBO opleidingen: allereerst kun je kiezen uit meerdere HBO opleidingen. Met deze financieel management opleidingen leer je alles wat met financiën te maken heeft, waarna je met een financiële baan kunt starten. Je start hierbij hoogstwaarschijnlijk niet direct als financiële manager, maar je kunt je wel prima opwerken. Met het afronden van de HBO opleiding heb je in ieder geval laten blijken dat je over het gewenste kennisniveau beschikt. 
 • MBO opleidingen: je kunt ook een MBO opleiding financieel management volgen om financieel medewerker te worden. Nadat je die studie afgerond hebt, kun je bijvoorbeeld als financieel administrateur starten. Op de werkvloer kun je ongekend veel kennis op gaan doen, waarmee je je gaandeweg op kunt werken. De kans bestaat dat je op deze manier uit kunt groeien tot een financieel manager. Ja, dat kan zelfs met een MBO opleiding.
 • Vaardigheidstrainingen volgen: ook kun je er voor kiezen om speciale vaardigheidstrainingen te volgen. Dit zijn trainingen waarmee je jezelf eigenlijk kunt ontplooien tot een financieel manager. Bij deze trainingen staat vaak het complete onderwerp ‘financieel management’ centraal, waardoor je alle benodigde kennis op kunt doen.
 • Online opleiding volgen: in de afgelopen jaren zijn ook de online opleidingen erg populair geworden. Met dank aan een online opleiding, bijvoorbeeld via LOI, kun je ook alle benodigde kennis op doen. Belangrijk voordeel is hierbij dat je veelal jouw eigen tijd kunt bepalen; je kunt een dergelijke online opleiding mogelijk dus ook naast jouw fulltime baan volgen.
 • Masterclass volgen: ook is het mogelijk om een zogeheten masterclass te volgen. Dit is een meerdaags durend event waarin je alle kennis op kunt gaan doen. Onder meer TIAS organiseert een dergelijke masterclass, waarbij je ook nog eens inspirerende mensen kunt ontmoeten. 

Voor welke opleiding je het beste kunt kiezen? Dat hangt volledig van jouw eigen voorkeuren af. Wij raden je in ieder geval aan om een goede vergelijking tussen de verschillende mogelijkheden te maken; het is in ieder geval super dat je überhaupt de keus uit meerdere soorten opleidingen hebt. 

Nadat je één van deze opleidingen gevolgd hebt, kun je gericht toewerken naar jouw hoofddoel: financieel manager worden. Wij wensen je hier veel succes (en plezier) mee. Als financieel manager sta je onder een flinke druk, maar juist dat zorgt er ook voor dat je elke dag met een voldaan gevoel naar huis toe gaat. Zéker als je alle zaken prima op orde hebt!

Telefoon op de Zaak – Hoe werkt dat? BTW aftrekken

Telefoon op de Zaak

Moet jij voor jouw onderneming/werkzaamheden regelmatig bellen? Is het dan interessant om een telefoon op de zaak te zetten? Ja, zeker. Om meerdere redenen is het interessant om een telefoon op de zaak te zetten, maar je moet daarbij wel rekening houden met enkele aandachtspunten. Zo moet je bijvoorbeeld goed kijken naar de manier waarop je de BTW afgaat/mag trekken.

Wil je mogelijk in de nabije toekomst een telefoon op jouw zaak gaan zetten? Dan hebben wij een goede tip voor je: bereid je goed voor. Door je goed in dit onderwerp in te lezen, kun je uiteindelijk de juiste keuze maken. Een keuze waar je op meerdere gebieden profijt van gaat hebben. Ook met het oog op belastingen is het namelijk interessant om een telefoon op de zaak te zetten. Hoe dit precies zit? Dat ga je in dit artikel lezen, inclusief enkele handige tips!

Wat is een telefoon op de zaak?

Een telefoon op de zaak is een telefoon die je voor zakelijke doeleinden gebruikt. Omdat je deze telefoon voor zakelijke doeleinden gebruikt, kun je de kosten hiervoor als zakelijke kosten opvoeren.

Een telefoon op de zaak kan jouw eigen telefoon zijn, maar het kan ook een telefoon van één van de medewerkers van jouw bedrijf zijn. Kun je dan ook 20 telefoons op de zaak hebben? Ja, dat is zeker mogelijk. In principe bestaan hier geen grenzen of richtlijnen voor, maar je hebt wel met bepaalde regels omtrent dergelijke telefoons te maken.

Kun je zomaar elke werknemer een telefoon van de zaak geven? Ja, in principe is dat mogelijk, maar je moet uiteraard wel kijken naar de relevantie hiervan. Betreft het een werknemer die alleen maar interne werkzaamheden uitvoert? Heeft de werknemer daarbij gewoon een vaste telefoon op zijn/haar werkplek staan? Dan is het overbodig om speciaal een smartphone op de zaak aan te schaffen. Dat brengt immers alleen maar extra kosten met zich mee.

Met welke kosten kun je rekening houden?

Met welke kosten kun je rekening houden?

Heb je interesse om één of meerdere telefoons op de zaak aan te schaffen? Dan heb je met twee soorten kosten te maken. Allereerst heb je met de aanschafkosten van het toestel te maken. hoe hoog deze kosten precies zijn, is van meerdere factoren afhankelijk. 

Daarnaast heb je ook nog met de maandelijkse abonnementskosten te maken. Het kan hierbij gaan om een sim only abonnement, maar het kan ook gaan om een abonnement inclusief kosten voor de telefoon. Wat het beste soort abonnement voor jou is? Dat is volledig afhankelijk van jouw eigen voorkeuren. 

Kan je BTW aftrekken op de telefoon van de zaak?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, kun je met de nodige kosten te maken krijgen. Is het daarbij mogelijk om die kosten zakelijk af te trekken? En is het hierbij ook nog mogelijk om de BTW af te trekken over de kosten voor de telefoon van de zaak? In principe is dit mogelijk, maar er worden wel bepaalde eisen aangesteld.

Wat deze eisen zijn? Nou, één van de eisen is dat de telefoon echt voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt. Gebruik jij de telefoon om ook met jouw vrouw en kinderen te appen? Gebruik jij de telefoon om spelletjes te spelen? Of geef je de telefoon regelmatig aan jouw kinderen ter vermaak? Dan zijn de bijbehorende kosten níet aftrekbaar; dit geldt ook voor de bijbehorende BTW.

Met andere woorden: je kunt de kosten alleen aftrekken indien je de telefoon ook daadwerkelijk voor zakelijke doeleinden gebruikt. Dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor jouw werknemers. Als jij jouw werknemers een smartphone van de zaak geeft, is het van belang dat zij deze telefoon alleen zakelijk gebruiken. Uiteraard is het voor jou relatief lastig om dit te controleren, maar daar bestaan gelukkig handige trucjes voor.

Hoe kun je de BTW aftrekken?

Gebruik jij jouw smartphone van de zaak voor zakelijke doeleinden? Dan ben je in staat om de BTW af te trekken van de omzetbelasting. Hoe je dit precies kunt doen, vind je in onderstaand stappenplan.

Stap 1: kies een goed boekhoudprogramma uit

Allereerst is het van cruciaal belang dat je de beschikking over een goed boekhoudprogramma hebt. Mocht je nog geen goed boekhoudprogramma hebben, kun je via onze vergelijker direct op zoek gaan naar de beste variant. Let hierbij niet alleen op het prijskaartje, maar óók op alle mogelijkheden.

Stap 2: voer de factuur in

Voor de aanschaf én het gebruik van de smartphone krijg je een factuur toegestuurd. Het is zaak dat je deze factuur (of facturen) in jouw boekhoudprogramma in gaat voeren. Je kunt het pdf bestand makkelijk naar het boekhoudprogramma toe slepen, waarna de factuur in het boekhoudprogramma opgenomen wordt.

Stap 3: verwerk de factuur en transactie

Vervolgens is het zaak dat je de factuur én de transactie gaat verwerken. Je moet de factuur en de bijbehorende transactie aan elkaar koppelen, waarna je ook de juiste rubriek aan de factuur kunt koppelen. Dit gaat bijvoorbeeld om de rubriek ‘telefoonkosten’.

Stap 4: laat de rest aan het boekhoudprogramma over

Het online boekhoudprogramma is nu direct in staat om automatisch de factuurgegevens te verwerken. Dit betekent dat het programma automatisch de BTW afleest en deze verrekend met de omzetbelasting. Je kunt dit één keer controleren, maar je kunt er ook van uitgaan dat dit allemaal feilloos automatisch verloopt. 

Let op: Werkkostenregeling

Wil je graag een smartphone aan jouw werkgevers ter beschikking stellen? dan kun je vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de werkkostenregeling. Deze regeling schrijft voor dat je de kosten voor een smartphone van de zaak niet meer hoeft te belasten bij jouw werknemers.

Wat dit concreet betekent? Dit betekent dat jouw werknemers niet extra belasting hoeven te betalen over het gebruik van de smartphone. Jij geeft hen de smartphone met een duidelijk doel tot hun beschikking: voor zakelijke doeleinden. Mede daarom wordt dit door de Belastingdienst niet gezien als loon in natura.

Door deze werkkostenregeling kun je een smartphone van de zaak inzetten als interessante secundaire arbeidsvoorwaarde. Hiermee kun je mogelijk de beste werknemers naar jouw bedrijf toe trekken.

Daarbij is het wel van belang dat jouw werknemers de telefoon zakelijk gebruiken. Hoe je dit kunt controleren? Je kunt er eventueel voor kiezen om het datagebruik via het portaal van de online provider te checken. Mocht één van jouw werknemers ongekend veel data verbruiken, kun je eens navraag doen.

Bron: Rijksoverheid

Hoe zit het als je de telefoon voor zakelijk als privé gebruikt?

Heb je zelf een smartphone van de zaak tot jouw beschikking? En wil je deze telefoon ook privé gaan gebruiken? Dat is mogelijk, maar dan mag je niet meer alle kosten aftrekken van jouw fiscale winst. Ook is het in dat geval niet mogelijk om de volledige BTW kosten van jouw omzetbelasting af te trekken.

Wat de regels hieromtrent zijn? Nou, de regels zijn eigenlijk heel simpel: het percentage waarvoor je de telefoon zakelijk gebruikt, mag je als kosten aftrekken van jouw fiscale winst. Heb je bijvoorbeeld een smartphone van de zaak die je voor 50% zakelijk gebruikt? Dan betekent dit direct ook dat je de telefoon voor 50% privé gebruikt.

Als je de kosten af wilt trekken, mag je de kosten dus voor de helft aftrekken van jouw fiscale winst. Heb je bijvoorbeeld maandelijks 40 euro exclusief BTW kosten aan de telefoon? Dan kun je 20 euro exclusief BTW van jouw fiscale winst aftrekken. Dit betekent ook dat je over die 20 euro de BTW kunt berekenen én van jouw omzetbelasting af kunt trekken.

Wordt hier actief op gecontroleerd? Nee, eigenlijk niet. Dat komt puur doordat het bijzonder lastig is om hier een controle op uit te voeren. Bovendien is de scheidingslijn tussen zakelijk- en privé gebruik in sommige gevallen behoorlijk dun. Het advies is daarom om voor jezelf de zakelijke telefoon louter voor zakelijke doeleinden te gebruiken. Hiermee voorkom je op termijn in ieder geval mogelijk gedoe! 

BTW op vliegtickets – Zit daar wel of geen BTW op?

BTW op vliegtickets

Moet jij voor zakelijke doeleinden regelmatig naar het buitenland? En vind je het dan prettig/makkelijk om het vliegtuig te pakken? Dan kun je de kosten voor deze tickets van jouw fiscale winst aftrekken. Maar, hoe zit met het BTW op vliegtickets? Zit hier überhaupt BTW op? En zo ja; kun je deze BTW ook van jouw omzetbelasting aftrekken? Je leest het in dit artikel!

Zit er BTW op vliegtickets?

De overheid heeft bepaald dat er op vliegtickets geen BTW geheven wordt. Dus er wordt 0% BTW op vliegtickets geheven. Als je vliegtickets voor zakelijke doeleinden aanschaft, hoef je dus geen rekening te houden met deze BTW. 

Zijn vliegtickets zakelijk aftrekbaar?

Zijn vliegtickets zakelijk aftrekbaar?

Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. Laten we eerst beginnen met het ‘nee-antwoord’: een vliegticket bevat geen BTW, dus je kunt óók geen BTW van jouw omzetbelasting aftrekken. Iets wat niet bestaat, kun je ook niet gebruiken voor het omlaag brengen van de omzetbelasting.

Tegelijkertijd kun je de kosten voor het vliegticket zelf wel zakelijk aftrekken. De kosten die je voor dit vliegticket moet betalen, kun je gewoon van jouw fiscale winst aftrekken. Het enige aandachtspunt hierbij is dat het ticket wel echt een zakelijk karakter moet hebben. Als je met jouw gezin op vakantie gaat, kun je niet voor jullie allemaal een ticket kopen en deze tickets op de zaak zetten. 

Al met al is het dus mogelijk om de vliegtickets als kosten op te voeren. Wil je dit graag zo makkelijk mogelijk voor jezelf maken? Dan is het aan te raden om van een goed boekhoudprogramma gebruik te maken. Met een goed online boekhoudprogramma kun je de factuur voor de vliegtickets moeiteloos laten verwerken. Je weet hierbij zeker dat direct de bijbehorende kosten op de juiste manier verwerkt worden. Bekende programma’s zijn die van e-Boekhouden.nl, Ficsus, Rompslomp, Snelstart en Visma.

In de toekomst op BTW op vliegtickets?

Hedendaags wordt zo ongeveer alles belast. Met name de zaken die schadelijk voor het milieu zijn, worden door de overheid zwaar belast. Het is dan ook behoorlijk opvallend te noemen dat er op vliegtickets geen BTW zit. Hier bestaat overigens ook wel eens enige discussie over, aangezien je op jouw ticket wel ‘luchthavenbelasting’ kunt zien staan. De luchthavenbelasting en BTW zijn echter twee verschillende soorten belastingen.

Door de jaren heen is er wel een flinke discussie ontstaan over de vliegtickets. Dit heeft puur te maken met de vervuiling van vliegtuigen. Het meest recente kabinet heeft dan ook aangekondigd dat zij gaan kijken naar een aanvullend belastingstelsel. Een aanvullend belastingstelsel voor de vliegtickets welteverstaan.

Gaat het hierbij dan om BTW? Nee, dat is niet per sé de verwachting. Het is vooral de verwachting dat de vliegtickets in prijs omhoog gaan, waardoor het minder interessant is om overal maar het vliegtuig voor te pakken. Bovendien wil het kabinet iets doen aan het feit dat kerosine belastingvrij aangekocht kan worden. Juist doordat een vliegtuigmaatschappij hier géén belasting over hoeft te betalen, zijn zij in staat om goedkope vliegtickets aan te bieden.

Overigens is het de verwachting dat er op korte termijn een Europese vliegtaks ontstaat. Een vliegtaks die voor alle landen van de Europese Unie gaat gelden. Hiermee wordt getracht om het aantal vliegbewegingen fors omlaag te krijgen; dat zou onze aardbol alleen maar ten goede komen.

Wat kost een Accountant of Boekhouder in 2021?

kosten accountant en boekhouder

Wil je de financiën van jouw onderneming goed op orde hebben? De ervaring leert dat veel mensen hierbij kiezen voor het inhuren van een accountant of een boekhouder. Is dat wellicht voor jou ook handig om te doen? Nou, dat hangt uiteraard wel van de kosten af. In dit artikel vind je gelukkig een compleet antwoord op de vraag ‘Wat kost een Accountant of Boekhouder?’. Aan de hand van dit artikel kun je voor jezelf de juiste keuze gaan maken.

Op dit moment kunnen wij je al één ding verklappen: in sommige gevallen is het zelfs verplicht om een accountant of boekhouder in te schakelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een BV hebt. Ook daarover vind je in dit artikel meer informatie!

Wat kost een accountant?

Wil je mogelijk een accountant in gaan huren? Dan kun je rekening houden met een uurtarief van 70 tot 100 euro. Het uiteindelijke tarief hangt af van de prijsstelling van de accountant, maar ook van de werkervaring van de accountant. Des te meer ervaring een accountant heeft, des te hoger hij/zij uurtarief vast kan stellen.

Wil je een hele ervaren accountant inhuren? Wil je bijvoorbeeld van zeer gecompliceerd advies voorzien worden? dan kun je rekening houden met een uurtarief van wel 200 euro. Als je een zzp’er bent, kan je in sommige gevallen ook wel de diensten van een accountant gebruiken. In dat geval kun je ook voor een beginnende accountant kiezen, waarbij je uit kunt gaan van een uurtarief van 60 á 80 euro.

Het mag duidelijk zijn:

 • Het inschakelen van een accountant is niet super voordelig te noemen.
 • De uurtarieven variëren per accountant fors.

Wat kost een boekhouder?

Ben je op zoek naar iemand die de complete boekhouding voor jou uit handen kan nemen? Vind je het inhuren van een accountant echter iets té? Dan kun je er ook voor kiezen om een boekhouder in te huren. Over het algemeen kan gesteld worden dat een boekhouder (fors) goedkoper is dan een accountant.

Bij een boekhouder kun je uitgaan van ongeveer de volgende uurtarieven:

 • Beginnende boekhouder: 35 á 50 euro per uur
 • Boekhouder met een paar jaar ervaring: 50 á 75 euro per uur
 • Zeer ervaren boekhouder: 75 á 90 euro per uur

Ook hierbij geldt dus weer het volgende: des te meer ervaring een boekhouder heeft, des te hoger zijn/haar uurtarief komt te liggen. Het advies is dan ook om een boekhouder te vinden die qua ervaring en diensten aansluit op jouw wensen. Het is zonde om een flink uurtarief te betalen, terwijl een beginnende boekhouder je ook prima van dienst kan zijn.

Kostentechnisch zou het dus interessanter zijn om een boekhouder zijn. Houd er wel rekening mee dat een boekhouder niet hetzelfde kan/mag als een accountant. Als je bijvoorbeeld een jaarrekening op wilt stellen bij de Kamer van Koophandel wilt doneren, heb je hier een accountant voor nodig. 

Vergeet niet, een boekhouder of accountant kan je heel veel geld schelen
Hier helpt Steven (boekhouder) Jaap met zijn boekhouding voor zijn eenmanszaak

Vergeet niet, een boekhouder of accountant kan je heel veel geld schelen

Is het nou belangrijk om naar het tarief van een boekhouder/accountant te kijken? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk verstandiger om deze kosten als een investering te zien. Waarom? Omdat het inschakelen van een boekhouder of accountant je heel veel geld kan schelen.

Zo is het een feit dat je dankzij een boekhouder/accountant veel tijd kunt besparen. Deze tijd kun je vervolgens aan jouw core business besteden, waardoor je meer en meer geld kunt verdienen. Des te meer tijd je aan jouw core business kunt besteden, des te meer uren je kunt factureren. Een win-win situatie dankzij de boekhouder of accountant.

Ook is het zo dat een boekhouder of accountant jou van het juiste advies kunt voorzien. Ben je bijvoorbeeld als ZZP’er actief? Dan kun je op een fiscaal technische manier alvast een potje voor jouw pensioen opbouwen. Hoe je dat doet? Daar kan een boekhouder/accountant jou perfect over adviseren.

Tevens kan een boekhouder/accountant je informeren over bijvoorbeeld de bewaarplicht. Als ondernemer moet je een x aantal jaar alle bonnetjes en facturen bewaren. Hoe dit precies zit, weet een boekhouder/accountant precies.

Tot slot adviseert een boekhouder/accountant je ook volledig over bijvoorbeeld aftrekposten. Bij het doen van jouw inkomstenbelasting kan een boekhouder ervoor zorgen dat je echt van alle aftrekposten gebruik kunt maken. Een boekhouder weet alle fijne kneepjes van het vak én kent dus ook alle mogelijkheden.

Al met al levert het inhuren van een accountant/boekhouder je heel veel op. Dit merk je niet alleen op het fiscale gebied terug, maar ook op het gebied van gemak bijvoorbeeld. Wij durven wel te stellen dat elke ondernemer niet zonder een accountant of een boekhouder kan.

Zelf de boekhouding doen of uitbesteden?

Is het nou altijd handig om zelf de boekhouding te doen? Of kun je het doen van de boekhouding beter uitbesteden aan een boekhouder? Nou, het kent beide zijn voors en tegens.

Ben je actief als ZZP’er en heb je met niet al te veel facturen te maken? Dan kun je dit prima zelf doen. Als je hier elke week bijvoorbeeld één uurtje aan besteedt, is de kans groot dat je voor een kloppende boekhouding kunt zorgen. Wil je hier nog een controle over uit laten voeren? Dan is het wel interessant om een boekhouder in te huren.

Heb je met een grotere en complexere boekhouding te maken? Dan is het hoe dan ook aan te raden om een boekhouder of accountant in te huren. Dit is óók het geval als je verplicht bent om een accountant in te schakelen.

In welke situaties je dit verplicht bent? Je bent dit bijvoorbeeld verplicht als je een BV hebt. In dat geval moet je jaarlijks een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren; deze jaarrekening mag je niet zelf opstellen. Nee, dit moet echt door een accountant gedaan worden. Als je een BV hebt, ontkom je er dus niet aan om een accountant in te schakelen.

Wil je hier graag meer over weten? Check dan ons artikel ‘Zelf de boekhouding doen of uitbesteden aan een boekhouder?’. In dat artikel vind je ook nog enkele handige tips en aandachtspunten!

Tip: Maak gebruik van een boekhoudprogramma

Twijfel je over het inschakelen van een boekhouder of niet? Jij bent de enige die deze keuze kunt gaan maken. Wij kunnen je eigenlijk maar één ding aanraden: maak te allen tijde gebruik van een boekhoudprogramma. Juist door van een boekhoudprogramma gebruik te maken, weet je van veel voordelen te genieten:

 • Je bespaart veel tijd. Zo is een boekhoudprogramma in staat om automatisch financiële rapportages uit te werken. Ook hoef je amper tijd te besteden aan het opmaken en versturen van facturen.
 • Je kunt jouw boekhouder toegang tot het programma geven. Je kunt er ook nog voor kiezen om jouw boekhouder/accountant toegang te geven jouw boekhoudprogramma. Hierdoor geniet je eigenlijk van een win-win situatie. 
 • Je hebt jouw boekhouding altijd bij de hand. Als je voor een boekhoudprogramma kiest, kies je bij voorkeur voor een online boekhoudprogramma. Dit betekent dat je altijd toegang tot jouw boekhouding hebt, ongeacht waar je bent.
 • Je kunt ervan uitgaan dat alles perfect verwerkt wordt. Verwerk je inkomende- en uitgaande facturen in jouw boekhoudprogramma? Dan kun je ervan uitgaan dat deze transacties goed verwerkt worden. Dit geldt niet alleen voor de transacties, maar ook voor de verwerking hiervan in de verschillende financiële rapportages.

Al met al is het aan te raden om voor een eenvoudig boekhoudprogramma te kiezen. Spreken bovengenoemde voordelen jou ook wel aan? En wil je daarom graag een geschikt programma uit gaan kiezen? Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Met behulp van onze vergelijker kun je relatief makkelijk het perfecte online boekhoudprogramma voor jouw onderneming vinden. In onze vergelijker zal je bekende boekhoudprogramma’s terug zien zoals e-boekhouden.nl, Rompslomp, Ficsus, Snelstart en ga zo maar door.

Nog een extra tip: maak gebruik van de gratis proefperiode. Dankzij een dergelijke proefperiode kun je geheel gratis het boekhoudprogramma uitproberen. Dit levert je veel duidelijkheid op en maakt het maken van een keuze alleen maar makkelijker. 

Hoe vind je een goede boekhouder?

Wil jij graag een boekhouder in gaan schakelen? Je hebt in dat geval meerdere mogelijkheden om een boekhouder te vinden. De ervaring leert echter dat het uitkiezen van een boekhouder behoorlijk lastig is. Gelukkig kun je het op een bepaalde manier een stuk makkelijker voor jezelf maken: door gebruik te maken van offerte.nl.

Via deze website kun je direct een keuze maken tussen meerdere boekhouders. De ervaring leert dat je dankzij deze website ook nog eens van een flinke besparing kunt genieten. Over het algemeen kun je tot wel 40% besparen ten opzichte van de situatie waarin je zelf op zoek zou gaan naar een boekhouder.

Kortom: het vinden van een boekhouder via offerte.nl is ideaal. Maak een account aan, zet jouw aanvraag online en wacht de verschillende offertes op. Over het algemeen kun je al binnen enkele uren meerdere offertes van meerdere boekhouders verwachten. Vervolgens is het aan jou de taak om een goede vergelijking te maken! Let hierbij niet alleen op het tarief, maar ook op de werkervaring en eventuele specialisme.

Wat zijn de kosten van een ZZP’er? Gratis overzicht en Tips

kosten zzp

Meer en meer mensen kiezen ervoor om als ZZP’er door het leven te gaan. Heb jij ook mogelijke interesse om je als ZZP’er in te gaan schrijven? Dan moet je rekening houden met de kosten van een ZZP’er. In dit artikel geven wij antwoord op de veelgestelde vraag ‘Wat zijn de kosten van een ZZP’er?’.

Na het lezen van dit artikel kun je direct jouw mogelijke kosten op een rijtje zetten. Zet vervolgens ook de te verwachten opbrengsten op een rijtje, waarna je de keuze voor jezelf door kunt hakken. Wel of niet inschrijven als ZZP’er? De keus is aan jou!

Voordat je start als ZZP’er heb je eenmalige kosten

Wil je je in gaan schrijven als ZZP’er? Dan is het verstandig om direct rekening te houden met eenmalige kosten: de inschrijvingskosten bij de KVK (Kamer van Koophandel). 

Als je jouw bedrijf in gaat schrijven, moet je hiervoor betalen. Je betaalt een vast bedrag van € 51,30 (vrijgesteld van BTW). Dit bedrag kun je overigens vervolgens wel direct als zakelijke kosten opvoeren. Het is niet een al te grote kostenpost, maar het is wel iets waar je even goed rekening mee moet houden.

Wat voor kosten heb je als ZZP’er?

Nadat je jouw bedrijf ingeschreven hebt, ga je vanzelf tegen kosten aanlopen. Je kunt hierbij denken aan inkoopkosten, aan kosten voor jouw kantoor, kosten voor jouw apparatuur, kosten voor software, kosten voor jouw boekhoudprogramma, verzekeringen en algemene kosten. 

Graag zetten we alle mogelijke kosten voor je op een rijtje. Dit doen we niet lukraak, maar doen we aan de hand van drie verschillende soorten bedrijven.

Kosten als grafisch ontwerper

Kosten als grafisch ontwerper

Ga je als grafisch ontwerpen aan de slag? Dan kun je met onder meer de volgende kosten rekening houden: 

 • Software kosten: als grafisch ontwerper heb je bijvoorbeeld Photoshop of Adobe Design nodig voor het maken van jouw ontwerpen.
 • Apparatuur: ook heb je bijvoorbeeld een laptop of computer nodig. Denk hierbij ook aan allerlei benodigde hulp apparaten.
 • Algemene kosten: je hebt ook met algemene kosten te maken, zoals bijvoorbeeld bankkosten, kosten voor jouw boekhoudprogramma en kosten voor eventuele abonnementen.
 • Huisvestingskosten: ga je een kantoor huren? Of ga je vanuit huis werken? In beide gevallen kun je met de nodige huisvestingskosten te maken.
 • Marketingkosten: hoe ga je jouw werk onder de aandacht brengen bij potentiële klanten? Daar moet je marketing voor gaan voeren. Denk hierbij ook aan de kosten voor het maken van jouw website (mogelijk kun je dit ook zelf).
 • Overige kosten: houd ook rekening met overige kosten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering, aan de inschrijvingskosten en aan eventuele vervoerskosten.
voorbeeld kosten grafisch ontwerper
Kosten als schoonheidssalon

Kosten als schoonheidssalon

Ben je volledig gek op de wereld van beauty? En vind je het leuk om mensen te verwennen? Dan is het interessant om jouw eigen schoonheidssalon te starten. Als je met jouw eigen schoonheidssalon start, moet je wel met de nodige kosten rekening houden:

 • Huisvestingskosten: je moet jouw eigen salon inrichten, terwijl je de salon ook nog moet huren/kopen. Je kunt ook een salon aan huis openen, maar daar gelden specifieke regels voor.
 • Apparatuur: ook heb je jouw eigen apparatuur nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een massage apparaat of aan hulpmiddelen voor pedicure/manicure.
 • Marketingkosten: hoe ga je de klanten naar jouw salon toe halen? Hiervoor kun je marketing voeren, terwijl je ook een eigen website moet lanceren.
 • Verzekeringen: als eigenaar van een schoonheidssalon heb je meerdere verzekeringen nodig. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Algemene kosten: uiteraard moet je ook jouw boekhouding bijhouden, moet je de kosten aan jouw bank betalen en heb je mogelijk nog enkele andere abonnementen lopen.
 • Inkoopkosten: bij een schoonheidsbehandeling maak je ongetwijfeld gebruik van de beste producten. Deze producten moet je eerst inkopen.
Voorbeeld kosten schoonheidssalon
Kosten als fotograaf

Kosten als fotograaf

Heb je een perfecte band met jouw fotocamera? Vind je het leuk om foto’s te schieten? En wil je graag jouw creativiteit de vrije loop laten gaan? Dan is het mogelijk interessant om als zelfstandig fotograaf aan de slag te gaan. Als zelfstandig fotograaf kun je met onder meer de volgende kosten rekening houden:

 • Apparatuur: als fotograaf heb je uiteraard een fotocamera nodig. De ervaring leert echter dat een gemiddelde fotograaf meerdere camera’s heeft. Daarvoor heb je ook meerdere lenzen, filters en aanverwante accessoires nodig.
 • Software: nadat je een prachtige foto hebt gemaakt, wil je deze uiteraard ook fraai bewerken. Daar heb je software voor nodig, zoals bijvoorbeeld Photoshop of Lightroom.
 • Algemene kosten: denk verder aan jouw kosten voor de bank, voor jouw boekhoudprogramma en eventuele abonnementen.
 • Marketingkosten: hoe ga je een naam als fotograaf opbouwen? Daar heb je klanten voor nodig; je moet dus aan het werk om deze klanten te bereiken, waarbij onder meer een eigen website eigenlijk onmisbaar is.
 • Verzekeringen: ook is het verstandig om een verzekering af te sluiten. Denk hierbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook aan een verzekering voor al jouw dure apparatuur.
 • Huisvestingskosten: ga je een eigen kantoor nemen? Of ga je gewoon vanuit huis werken? Ongeacht waar je voor kiest, kun je met huisvestingskosten rekening houden.
voorbeeld kosten fotograaf

Hoe krijg je al je kosten als ZZP’er inzichtelijk?

Wil je gaan starten als ZZP’er? Dan is het aan te raden om een begroting voor jezelf te gaan maken. Probeer aan de hand van bovengenoemde voordelen al jouw uitgaven in kaart te brengen. Denk daarnaast ook goed na over de omzet die je denkt te gaan behalen.

Ben je eenmaal als ZZP’er actief? Dan is het van belang dat je altijd het overzicht over jouw financiële status hebt. Hoe je alle kosten en inkomsten overzichtelijk voor jezelf kunt krijgen? Volg daarvoor onderstaand stappenplan op!

Stap 1: kies een goed boekhoudprogramma uit

Voor elke ondernemer, groot of klein, is een goed boekhoudprogramma onmisbaar. Dit programma gaat eigenlijk uitgroeien tot jouw steun en toeverlaat en maakt het ondernemen daarmee een stuk makkelijker voor je.

Via onze vergelijker kun je direct op zoek naar het beste eenvoudige boekhoudprogramma. Selecteer dat je een ZZP’er bent en test vervolgens enkele geschikte boekhoudprogramma’s gratis uit.

Stap 2: plaats alle facturen in het boekhoudprogramma

Vervolgens is het zaak om alle facturen in je programma van bijvoorbeeld, Exact, Rompslomp of e-boekhouden.nl te plaatsen. Het gaat hierbij om alle inkomende facturen, maar ook zeker om alle uitgaande facturen. Alle facturen waar je mee te maken krijgt, moet je in jouw boekhoudprogramma plaatsen.

Stap 3: verwerk alle facturen

Daarna is het zaak om deze facturen te verwerken. Binnen jouw boekhoudprogramma kun je elke factuur aan een bepaalde transactie koppelen. Daarnaast kun je de facturen ook koppelen aan bepaalde grootboekrekeningen; daarmee weet je bijvoorbeeld alle kosten op te splitsen in onder meer bovengenoemde kostenposten.

Stap 4: genereer financiële rapportages

Op het moment dat jij de facturen verwerkt, gaat het boekhoudprogramma automatisch voor je aan de slag. Dit boekhoudprogramma stelt namelijk direct alle financiële rapportages voor je op. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een balans en een winst- en verliesrekening.

Door deze rapportages goed te bekijken, krijg je het gewenste inzicht in jouw financiële status. Mocht het nodig zijn, kun je ook tijdig bijsturen. Voor elke ZZP’er is het in ieder geval wenselijk dat de kosten zo laag mogelijk gehouden worden!

Zijn parkeerkosten aftrekbaar? Ja, alleen op deze voorwaarde

Parkeerkosten aftrekbaar

Even in de buurt van het kantoor van een klant parkeren. Even parkeren in de buurt van de fabrikant die jouw producten fabriceert. Of even parkeren in de stad voor een zakendiner met één van jouw belangrijkste klanten. Zonder dat je het mogelijk door hebt, kun je vrij veel geld kwijt zijn aan parkeerkosten. Een terechte vraag is dan ook of parkeerkosten aftrekbaar zijn; het antwoord op die vraag ga je in dit artikel vinden.

Op voorhand kunnen we één ding verklappen; er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag te geven. Het klopt dat je parkeerkosten zakelijk af kunt trekken, maar je moet hierbij wel aan meerdere voorwaarden voldoen. Ook moet je er zorg voor dragen dat je deze kosten, én de BTW, op de juiste manier in jouw boekhouding gaat verwerken. Hoe je dat precies kunt/moet doen, vind je aan het einde van dit artikel!

Zijn parkeerkosten aftrekbaar?

Zijn parkeerkosten aftrekbaar?

Zoals hierboven al gesteld: ja, parkeerkosten zijn aftrekbaar. Het is echter niet zo dat deze kosten te allen tijde aftrekbaar zijn. Alleen als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kun je de parkeerkosten zakelijk aftrekken:

 • De auto moet op naam van de zaak staan. Ben je als zzp’er actief en maak je zakelijk gebruik van jouw privéauto? Dan is het in de basis dus sowieso al niet mogelijk om de parkeerkosten af te trekken. De auto staat in dat geval immers op jouw eigen naam in plaats van op de naam van jouw zaak.
 • De parkeerkosten moeten een zakelijk karakter hebben. Ga je naar de stad met jouw gezin om lekker te shoppen? Dan hebben de parkeerkosten geen zakelijk karakter. In dat geval is het dus niet toegestaan om deze kosten zakelijk af te trekken. Controleert de Belastingdienst hier echt op? Ja, mocht de Belastingdienst vermoeden van fraude hebben, moet je allerlei gegevens aan gaan leveren. Door grondig onderzoek kan vervolgens vastgesteld worden of je onterecht parkeerkosten afgetrokken hebt of niet.

Zo, deze twee voorwaarden spreken wat ons betreft tot de verbeelding. Maar, hoe zit het nou met de parkeerkosten als je met jou privéauto zakelijke parkeerkosten moet maken? In dat geval mag je de parkeerkosten niet zakelijk aftrekken.

Nee, in plaats daarvan kun je jezelf 0,19 euro per kilometer belastingvrij aan jezelf uitkeren. Binnen dit bedrag zijn ook de kosten voor het parkeren opgenomen; deze kosten kun je dus niet nog eventjes zakelijk aftrekken van jouw winst.

Kortom: wil je jouw zakelijke parkeerkosten van jouw fiscale winst aftrekken? Dan moet je per definitie aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. Als je aan één van deze voorwaarden niet voldoet, is het niet toegestaan om de parkeerkosten zakelijk af te trekken.

Hoe trek je de BTW van parkeerkosten af?

Heb je zakelijke parkeerkosten gemaakt? En voldoe je aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan kun je de parkeerkosten dus van jouw fiscale winst aftrekken. Ondertussen kun je ook nog de BTW van de parkeerkosten af gaan trekken.

Is het zo dat je te allen tijde de BTW van de parkeerkosten af kunt trekken? Nee, dat is niet het geval. Het ligt er namelijk aan op welke plek je jouw auto parkeert. De Belastingdienst maakt in dit geval namelijk onderscheid tussen twee verschillende locaties:

 • Betaald parkeren op straat: de BTW op deze kosten kun je niet terugvorderen. Er zit namelijk geen BTW op deze parkeerkosten.
 • Betaald parkeren in een parkeergarage: de BTW op deze kosten kun je wel terugvorderen. Deze kosten worden met 21% BTW belast.

Heb jij jouw auto in een parkeergarage geparkeerd? En wil je vervolgens deze kosten én BTW in jouw administratie gaan verwerken? Dan is het zaak om onderstaand stappenplan op te volgen.

Stap 1: kies een goed boekhoudprogramma uit

Wil je zo min mogelijk omkijken naar jouw boekhouding hebben? Dan is het aan te raden om op zoek te gaan naar een goed online boekhoudprogramma. Tijdens jouw zoektocht naar een eenvoudige boekhoudprogramma kom je al snel meerdere varianten tegen. Denk dan aan: E-boekhouden, Ficsus, Rompslomp, Snelstart enzovoorts. Zet daarom jouw wensen op een rijtje en maak vervolgens een uitgebreide vergelijking.

Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Check dan onze vergelijker; met onze vergelijker vind je razendsnel het beste online boekhoudprogramma voor jouw onderneming.

Stap 2: verwerk de parkeerbonnen in jouw boekhouding

Als je in een parkeergarage geparkeerd hebt, kun je hiervoor een kwitantie opvragen. Aan de hand van deze kwitantie kun je de parkeerbon vervolgens verwerken in jouw boekhouding.

In sommige gevallen kun je met jouw smartphone een foto van deze parkeerbon maken. Als je die foto vervolgens in de app van jouw programma uploadt, wordt de bon direct in jouw boekhouding verwerkt.

Stap 3: koppel de transactie in jouw boekhouding

Vervolgens kun je in jouw boekhoudprogramma de bon aan een specifieke transactie koppelen. Je kunt hierbij de parkeerbon ook direct aan een bepaalde categorie koppelen, bijvoorbeeld autokosten. 

Stap 4: laat de rest over aan het boekhoudprogramma

Tot slot hoef je verder niet naar de BTW om te kijken. Het boekhoudprogramma verwerkt deze BTW namelijk automatisch en trekt dit bedrag af van het te betalen bedrag aan BTW. Met dit korte en handige stappenplan weet je dus direct de zakelijke parkeerkosten én de bijbehorende BTW op de perfecte manier te verwerken!