Skip to content

Rentabiliteit – wat is dat?

Peter Jansen

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit is een belangrijke financiële maatstaf die aangeeft hoe winstgevend een onderneming is in verhouding tot haar investeringen. Het is een cruciaal concept voor bedrijven en investeerders, omdat het inzicht geeft in de efficiëntie van een bedrijf in het genereren van winst uit haar activa en kapitaal. Een hogere rentabiliteit duidt op een effectiever gebruik van middelen, terwijl een lagere rentabiliteit kan wijzen op inefficiëntie of te hoge kosten.

Hoe bereken je rentabiliteit?

Rentabiliteit kan op verschillende manieren worden berekend, dit is ook voor het soort bedrijf (eenmanszaak en VOF, of BV en NV) anders.

Rentabiliteit over het vreemd vermogen (RVV)

Voor BV’s en NV’s:

In het geval van BV’s (Besloten Vennootschappen) en NV’s (Naamloze Vennootschappen), wordt de Rentabiliteit over het Vreemde Vermogen (RVV) berekend met de formule:

RVV = (Nettowinst + Betaalde Rente) / Vreemd Vermogen * 100%

Deze ratio houdt rekening met de nettowinst en de betaalde rente in verhouding tot het vreemde vermogen, dat bestaat uit de schulden van het bedrijf.

Voor eenmanszaken en VOF’s:

Voor eenmanszaken en VOF’s geldt een aangepaste formule voor Rentabiliteit over het Vreemde Vermogen (RVV) vanwege de verschillende bedrijfsstructuur. De formule luidt:

RVV = (Nettowinst + Betaalde Rente – Gewaardeerd Loon) / Vreemd Vermogen * 100%

Hierbij wordt de nettowinst, de betaalde rente en het gewaardeerde loon in overweging genomen, waarbij het gewaardeerde loon het deel van de winst vertegenwoordigt dat wordt genomen door de eigenaar voordat de resterende winst wordt beschouwd als rendement op het geïnvesteerde vreemde vermogen.

Rentabiliteit over het totale vermogen (RTV)

Voor BV’s en NV’s

In het geval van BV’s en NV’s, wordt de Rentabiliteit van het Totaal Vermogen (RTV) berekend door de formule:

RTV = (Nettowinst + Betaalde Rente) / Totaal Vermogen * 100%

Hierbij wordt rekening gehouden met de nettowinst en de betaalde rente ten opzichte van het totale vermogen van het bedrijf.

Voor eenmanszaken en VOF’s

Voor eenmanszaken en VOF’s, ziet de formule er anders uit vanwege de specifieke bedrijfsstructuur. Hier wordt de Rentabiliteit van het Totaal Vermogen (RTV) berekend als:

RTV = (Nettowinst + Betaalde Rente – Gewaardeerd Loon) / Totaal Vermogen * 100%

Dit houdt rekening met de nettowinst, de betaalde rente en het gewaardeerde loon, waarbij het gewaardeerde loon het deel van de winst vertegenwoordigt dat wordt genomen door de eigenaar voordat de resterende winst wordt beschouwd als rendement op het geïnvesteerde vermogen.

Waarom rentabiliteit berekenen?

Het berekenen van rentabiliteit is cruciaal voor investeerders om de prestaties van een bedrijf te beoordelen voordat ze investeren. Het stelt bedrijven ook in staat om hun eigen prestaties te evalueren, hun concurrentiepositie te begrijpen en strategische beslissingen te nemen om de winstgevendheid te verbeteren.

Rentabiliteitspercentage

Het rentabiliteitspercentage geeft de winst als percentage van het geïnvesteerde vermogen weer. Een hoger percentage duidt op een hogere rentabiliteit en dus een efficiëntere inzet van het kapitaal.

Verbeteren van rentabiliteit

Het verbeteren van rentabiliteit kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals het verminderen van operationele kosten, het verhogen van de omzet, het optimaliseren van het kapitaalgebruik en het efficiënter beheren van schulden. Bedrijven kunnen hun winstgevendheid ook vergroten door te investeren in innovatie, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, en het aangaan van strategische partnerschappen.

Voorbeeld:

Stel je voor dat Bedrijf X een nettowinst van €500.000 heeft behaald en een totaal vermogen van €5 miljoen heeft. De berekening van de rentabiliteit over het totale vermogen (RTV) zou als volgt zijn:

RTV = (Nettowinst / Totaal vermogen) * 100% = (500,000 / 5,000,000) * 100% = 10%

Dit betekent dat Bedrijf X een rentabiliteit van 10% heeft behaald, wat betekent dat het bedrijf €0,10 aan winst genereert voor elke euro die is geïnvesteerd.

Het begrijpen, berekenen en verbeteren van de rentabiliteit is essentieel voor zowel bedrijven als investeerders om weloverwogen beslissingen te nemen en een gezonde financiële toekomst te waarborgen.

Boekhoudsoftware inzetten voor het berekenen van rentabiliteit

Een effectieve manier om de rentabiliteit van een bedrijf te berekenen en te analyseren, is door gebruik te maken van gespecialiseerde boekhoudsoftware. Moderne boekhoudsoftware biedt bedrijven de tools en functionaliteit die nodig zijn om financiële gegevens te beheren, te analyseren en te rapporteren op een geautomatiseerde en nauwkeurige manier.

Hier zijn enkele manieren waarop boekhoudsoftware kan helpen bij het berekenen en begrijpen van de rentabiliteit:

  1. Nauwkeurige gegevensregistratie: Boekhoudsoftware maakt het mogelijk om financiële transacties en gegevens nauwkeurig en consistent vast te leggen. Dit is essentieel voor een correcte berekening van de winst en het vermogen van een bedrijf.
  2. Automatische berekeningen: De meeste boekhoudsoftware kan rentabiliteitsratio’s zoals RVV en RTV automatisch berekenen op basis van de ingevoerde gegevens. Dit bespaart tijd en minimaliseert menselijke fouten bij handmatige berekeningen.
  3. Grafische weergaven en rapportage: Boekhoudsoftware biedt vaak grafische weergaven en rapportagemogelijkheden, waardoor gebruikers de rentabiliteitsgegevens visueel kunnen begrijpen en analyseren. Dit maakt het gemakkelijker om trends en patronen te identificeren.
  4. Historische vergelijkingen: Met boekhoudsoftware kunnen gebruikers eenvoudig historische financiële gegevens ophalen en vergelijken. Dit is waardevol om te zien hoe de rentabiliteit in de loop van de tijd is veranderd en welke invloed bedrijfsbeslissingen hebben gehad.
  5. Scenarioanalyse: Sommige geavanceerde boekhoudsoftware stelt gebruikers in staat om scenario’s te simuleren en te analyseren. Hiermee kunnen bedrijven hypothetische wijzigingen in hun financiën evalueren en begrijpen hoe deze de rentabiliteit zouden beïnvloeden.

Het gebruik van boekhoudsoftware maakt het niet alleen eenvoudiger om rentabiliteit te berekenen, maar biedt ook waardevolle inzichten in de financiële gezondheid van een bedrijf. Het stelt ondernemingen in staat om proactief beslissingen te nemen om de rentabiliteit te verbeteren, zoals kostenbeheersing, omzetgroei en strategische investeringen. Dit maakt boekhoudsoftware een onmisbaar instrument voor moderne bedrijven die streven naar financieel succes en duurzaamheid.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email