Skip to content

Besloten Vennootschap (BV) – Wat is dat? Dit is wat je moet weten

John Visser
Besloten Vennootschap

Bij het inschrijven van jouw bedrijf moet je een keuze voor de rechtsvorm gaan maken. Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak, terwijl het ook mogelijk is om voor een Besloten Vennootschap te kiezen. Een bv brengt zeker de nodige voordelen met zich mee, maar brengt tegelijkertijd ook enkele verplichtingen en uitdagingen met zich mee.

Met dit artikel kun jij je perfect inlezen in het fenomeen ‘Besloten Vennootschap’. We bespreken wat voor rechtsvorm dit precies is, waar je rekening mee moet houden en hoe je jouw eigen bv op kunt starten. Feit is dat veel grote bedrijven/ondernemers uiteindelijk voor een bv kiezen; sommige ondernemers zetten hun eenmanszaak zelfs om naar een bv. Daar wordt uiteraard niet zomaar voor gekozen; ook daar lees je meer over in dit artikel!

Wat is een Besloten Vennootschap?

Een Besloten Vennootschap (ook wel BV genoemd) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Indien je met een BV in de schulden terecht komt, kan je privé minder snel aansprakelijk worden gesteld. Ten opzichte van een eenmanszaak is er bij een bv dus echt sprake van een splitsing tussen zakelijk en privé.

Mochten er wanbeheer zijn, dan zijn de bestuurders van de BV echter hoofdelijk met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk.

Het is mogelijk om een Besloten Vennootschap alleen op te starten, maar je kunt ook samen met anderen een bv oprichten. Op het moment dat er een bv opgericht wordt, moeten direct de aandelen verdeeld worden. Het volledige kapitaal van een bv is dankzij de aandelen in handen van de aandeelhouders; deze houders hebben uiteindelijk ook de meeste macht in een bv, aangezien zij de mogelijkheden hebben om keuzes te maken.

Hoe de invulling van een bv precies is, verschilt van bv tot bv. Bij sommige Besloten Vennootschappen tref je bijvoorbeeld een Raad van Commissarissen; deze raad houdt toezicht op het bestuur van de bv. Het is echter niet verplicht om een dergelijke RvC te hebben, maar bij veel grote bv’s is daar wel sprake van. 

Besloten Vennootschap vs. eenmanszaak

Vallen een bv en een eenmanszaak met elkaar te vergelijken? Nee, eigenlijk niet. Zo is het een feit dat een eenmanszaak géén rechtspersoon is, waardoor je bij die bedrijfsvorm wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden bent. Bij een bv is dat in principe niet zo, behalve als de aandeelhouders bijvoorbeeld gesjoemeld of gefraudeerd hebben.

Daarnaast heb je bij een eenmanszaak ook met een stuk minder verplichtingen te maken. Zo hoef je geen jaarrekening te deponeren, terwijl dit voor een bv wel verplicht is. Het opstellen en deponeren van een jaarrekening is dan ook een kostenpost voor elke bv; je moet dit immers door een accountant laten doen.

Ook op het gebied van belastingen bestaan er duidelijke verschillen. Bij een eenmanszaak hoef je alleen met omzetbelasting en inkomstenbelasting rekening houden. Bij een bv moet je rekening houden met onder meer vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Ook de regels met betrekking tot salaris zijn bij een bv anders dan bij een eenmanszaak.

Besloten Vennootschap vs. Naamloze Vennootschap

Je kunt ook nog kiezen voor een Naamloze Vennootschap, oftewel een nv. Deze rechtsvorm lijkt veel op een bv, maar verschilt op één essentieel punt. Bij een besloten vennootschap zijn de aandelen niet vrij overdraagbaar, terwijl de aandelen van een naamloze vennootschap wel vrij overdraagbaar zijn. 

Bij een naamloze vennootschap kan het dus zomaar zijn dat er van de één op de andere dag een andere groep aandeelhouders de macht over een bedrijf heeft. Bij een besloten vennootschap is dat in principe niet mogelijk, aangezien de aandelen dus níet vrij overdraagbaar zijn. Overigens kun je er wel voor kiezen bij een bv om jouw aandelen over te dragen, bijvoorbeeld bij een overname.

Wat zijn de voordelen van een bv?

Wat zijn de voordelen van een bv?

Wil je mogelijk met een eigen bv gaan starten? Of wil je mogelijk jouw eenmanszaak om gaan zetten naar een bv? In beide situaties brengt de keuze voor een bv enkele voordelen met zich mee. De belangrijkste voordelen van een bv vind je in onderstaand rijtje:

  • Je bent niet hoofdelijk aansprakelijk. Als ondernemer ben je met een bv niet privé aansprakelijk voor de schulden die je op het zakelijke vlak maakt. De kans op een persoonlijk faillissement is hierdoor een stuk kleiner ten opzichte van een persoonlijk faillissement bij een eenmanszaak. Let wel op: indien bewezen is dat je schuldig bent voor het maken van de schulden, is het wel mogelijk dat je hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt. Dit is echter alleen het geval als je een misdrijf gepleegd hebt.
  • Je kunt een bv samen met partners starten. Heb je met bijvoorbeeld 2 of 3 andere personen een goed idee? Dan is het mogelijk om een bv met deze personen te starten. Het oprichten van een bv met meerdere personen is mogelijk, waarbij alle aandelen over deze meerdere personen verdeeld worden. 
  • Je geniet van een lager belastingtarief. Maak je meer dan 80.000 nettowinst per jaar? Dan is het fiscaal aantrekkelijker om te kiezen voor een bv. Feit is dat je met een bv van meerdere aftrekposten gebruik kunt maken, terwijl het belastingtarief ook een stuk lager ligt bij een bv. Zeker als de winst van jouw bv explosief gaat stijgen, is het aantrekkelijk om te kiezen voor een bv.
  • Je kunt jouw bv verkopen. Wil je jouw eenmanszaak verkopen? Dat is vrij lastig, aangezien jouw eenmanszaak privé bezit is. Bij een bv is het echter wel mogelijk om je bedrijf aan een andere partij te verkopen. Je kunt de aandelen namelijk overdragen, waarbij je ook alle schulden en bezittingen overdraagt. 
  • Je hebt geen startkapitaal nodig. Lange tijd was het zo dat je voor een bv een bepaald startkapitaal in moest leggen. Sinds enige tijd is dit echter niet meer het geval, waardoor je ook met een klein startkapitaal voor een bv kunt kiezen. Je moet alleen rekening houden met inschrijfkosten voor een bv; hier betaal je éénmalig 51,30 euro voor bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn de nadelen van een bv?

Je hebt hierboven al kennis kunnen maken met de voordelen van een bv. Zoals je wellicht al verwacht had, brengt een bv ook enkele nadelen met zich mee. De belangrijkste nadelen van een bv vind je in onderstaand rijtje terug:

  • Je hebt met administratieve verplichtingen te maken. Als je een bv hebt, ben je bijvoorbeeld verplicht om elk jaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook moet je jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting indienen. Al met al heb je dus met meer administratie verplichtingen te maken.
  • Je hebt met een minimaal DGA-salaris te maken. Conform de wet is vastgesteld dat de DGA van een BV minimaal 44.000 euro per jaar moet verdienen. Alleen in de eerste drie jaren kun je hier vanaf zien; tijdens de eerste 3 jaren mag je het wettelijk minimumloon verdienen.
  • Rekening houden met notariskosten. Wil je een bv starten? En wil je mogelijk gaandeweg dingen aanpassen? Dan heb je wel te maken met notariskosten. Zoals je wellicht wel weet, is een notaris allesbehalve goedkoop te noemen.
  • Geen speciale aftrekposten voor starters. Als je met een eenmanszaak start, geniet je als starter van meerdere aftrekposten. Van deze aftrekposten geniet je met een bv niet, maar bij een winst van meer dan 80.000 euro per jaar is een bv fiscaal gezien wél aantrekkelijker.

Wat is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

Een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een bv waarbij de aandelen op naam staan. Dit betekent dat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn en dat het maatschappelijke kapitaal in aandelen verdeeld is. 

Belangrijk is hierbij de toevoeging ‘beperkte aansprakelijkheid’. Hiermee wordt gedoeld op de splitsing tussen zakelijke schulden en privé schulden. Als je aandeelhouder van een bv bent, ben je in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor de zakelijke schulden van jou bv. Dit is compleet anders bij een eenmanszaak, aangezien je bij die rechtsvorm wél hoofdelijk aansprakelijk bent voor jouw schulden. Bij een eenmanszaak wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen privévermogen en zakelijk vermogen.

Hoe richt je een BV op?

Wil jij graag een eigen bv opstarten? Dan hoef je hier in principe alleen onderstaand stappenplan voor op te volgen:
Stap 1: jouw idee uitwerken. Denk je een goed idee te hebben? Werk het idee uit, doe onderzoek naar de haalbaarheid en kijk uiteraard ook goed naar het financiële plaatje.
Stap 2: naar een notaris toe. Om een bv op te kunnen richten, moet je per sé naar een notaris toe gaan. De notaris is in staat om wettelijk gezien alles op de juiste manier vast te leggen.
Stap 3: inschrijven bij de KvK. Ook moet je jouw bv ondertussen inschrijven bij de KvK; dit kost je slechts 51,30 euro.
Stap 4: softwaresystemen uitkiezen. Voor een bv is het absoluut aan te raden om gebruik te maken van software systemen. Zo kun je bijvoorbeeld met en goed boekhoudprogramma (bijvoorbeeld Exact online) jouw boekhouding voeren én jouw accountant toegang tot jouw digitale boekhouding geven. 
Stap 5: aan de slag. Heb je alle administratie handelingen afgerond? Dan kun je met jouw bv aan de slag gaan. Veel succes!

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email