Skip to content

Jaarrekening – Wat is dat? Dit geeft inzicht over financiën

John Visser
jaarrekening

Ben je actief als ondernemer? Ongeacht hoe groot jouw bedrijf is, heb je met enkele verplichtingen te maken. Wat deze verplichtingen exact inhouden, is wel weer afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf én van de bedrijfsvorm. Maar, iedereen die met de administratie is betrokken, krijg je wel eens te maken met een jaarrekening.

Voor eigenlijk elke bedrijfsvorm is het wenselijk om een jaarrekening op te stellen. Bij sommige bedrijfsvormen ben je dat zelfs verplicht, terwijl je bij andere bedrijfsvormen ook zonder verplichting veel aan een jaarrekening hebt. 

Op deze pagina vind je meer informatie over een jaarrekening. Zo bespreken we onder meer wat een jaarrekening is, voor wie het verplicht is om een jaarrekening op te stellen, hoe je een jaarrekening op kunt stellen en wat je hebt aan het opstellen van een jaarrekening. 

Nadat je dit artikel doorgenomen hebt, kun je mogelijk direct starten met het maken van de jaarrekening voor jouw onderneming. Wanneer je voor een goed boekhoudprogramma kiest, hoef je dat gelukkig niet zelf niet doen. Hoe dat precies zit? Ook dat lees je terug in dit informatieve en uitgebreide artikel!

Wat is een jaarrekening?

Een Jaarrekening is een overzicht waarin de financiële situatie van een onderneming beschreven staat. De jaarrekening bestaat uit je balans, winst- en verliesrekening en daarnaast een toelichting op die rekeningen.

Deze financiële overzichten vormen eigenlijk de basis van jouw jaarrekening. Deze twee financiële overzichten laten duidelijk zien welke resultaten je geboekt hebt en wat de eindbalans van jouw onderneming op bijvoorbeeld 31-12 van het voorgaande boekjaar was.

soorten jaarrekeningen

Wat voor soorten jaarrekeningen zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten jaarrekeningen namelijk: 

Fiscale jaarrekening: deze jaarrekening moet voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. In deze jaarrekening moet de fiscale winst naar voren komen, waarna op basis van deze fiscale winst de inkomsten- of vennootschapsbelasting berekend kan worden.

Bedrijfseconomische jaarrekening: deze jaarrekening geeft een compleet beeld van de werkelijke situatie. Je ziet dat deze jaarrekening met name gebruikt wordt bij de (her)financiering van een onderneming, bij de verkoop van een onderneming of bij een (her)waardering van een onderneming.

Welk soort jaarrekening jij op moet stellen? Dat is afhankelijk van de bedrijfsvorm van jouw onderneming. Als je een eenmanszaak hebt, ben je niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. 

Ook heb je een jaarrekening nodig bij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag of een kredietaanvraag.

Let op: Jaarrekeningen kunnen verschillen per bedrijfsvorm.

Sta je aan het roer van bijvoorbeeld een bv (holding)? Dan ben je verplicht om een jaarrekening op te stellen en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hierbij wordt ook de eis gesteld dat de jaarrekening zowel een balans als een resultatenrekening bevat. Deze twee financiële overzichten geven samen alle duidelijkheid over de huidige financiële status van een onderneming.

Bestaat een jaarrekening dan alleen maar uit een balans en een resultatenrekening? Nee, dat is niet het geval. Afhankelijk van de grootte van jouw onderneming moet er ook nog een toelichting bij gegeven worden. Deze toelichting kan door een boekhouder opgesteld worden.

Heb je de jaarrekening volledig opgesteld? In sommige situaties moet deze jaarrekening dan ook nog gecontroleerd worden door een accountant. Dat is bijvoorbeeld het geval als de jaarrekening gedeponeerd wordt.

Hoe ziet een jaarrekening eruit?

In principe bestaat een jaarrekening dus uit drie verschillende onderdelen:

Een resultatenrekening: op deze resultatenrekening zie je de behaalde resultaten van jouw onderneming. Je kunt deze resultatenrekening per maand opsplitsen én per jaar, maar je kunt ook slechts één volledige resultatenrekening in de jaarrekening opnemen.

Een balans: het is hierbij wenselijk om voor een begin- en eindbalans te kiezen. In de jaarrekening zie je dan direct welke veranderingen er in het afgelopen jaar plaatsgevonden hebben.

Een toelichting: voor kleinere ondernemers is het voldoende om hierbij aan te geven hoe de balans tot stand gekomen is en hoeveel mensen er werkzaam bij het bedrijf zijn. Voor de grotere bedrijven is het hierbij belangrijk dat meerdere financiële zaken uitgebreid toegelicht worden, waaronder de salarissen die aan de directie uitbetaald zijn.

Hieronder zie je een compleet voorbeeld van een jaarrekening.

Voorbeeld Jaarrekening

Jaarrekening Bedrijfsnaam B.V.
20202021
Opbrengsten€ 64.950,00€ 78.250,25
Kostenprijs van de omzet00
Brutomarge€ 64.950,00€ 78.250,25
Afschrijvingen00
Nettomarge00
Personeelskosten€ 12.000,00€ 16.500,00
Autokosten€ 650,00€ 350,00
Huisvestingkosten€1.310€1.500
Kantoorkosten€ 11.000,00€ 9.500,00
Bedrijfskosten€ 24.960,00€ 27.850,00
Bedrijfsresultaat€ 39.990,00€ 50.400,25
Financiele baten
Financiele lasten€ 250,00€ 950,00
Saldo fanciele baten & lasten€ 250,00€ 950,00
Resultaat€ 39.740,00€ 49.450,25
Jaarrekening voorbeeld

Hoe maak je een jaarrekening?

Wanneer je een jaarrekening wilt maken, dan is het aan te raden om een goed boekhoudprogramma te nemen. Met een eenvoudig boekhoudprogramma heb je namelijk geen enkel omkijken meer naar het opstellen van een jaarrekening.

Hoe dat precies zit? Nou, met een boekhoudprogramma kun je automatisch jouw balans en resultatenrekening uit laten draaien. Deze balans en resultatenrekening kun je vervolgens in één document zetten inclusief een toelichting vanuit jouw kant. Heb je dat gedaan? Dan is jouw jaarrekening eigenlijk al volledig opgesteld.

Als je een goed boekhoudprogramma gebruikt, heb je dus geen omkijken naar de jaarrekening van jouw onderneming. Hierbij is het uiteraard wel van belang dat alle transacties/geldstromen in jouw boekhoudprogramma goed verwerkt worden. Indien je voor één van de onderstaande boekhoudprogramma’s kiest, is dat echter ook een fluitje van een cent:

  • e-Boekhouden.nl – wil je graag als startende ondernemer een jaarrekening opstellen? Dan kun je het beste kiezen voor het programma van e-Boekhouden. Dit programma werkt makkelijk, is overzichtelijk en is voor starters ook nog de eerste 15 maanden volledig gratis.
  • Exact – heb jij een grote onderneming met een relatief complexe boekhouding? Dan ben je bij het programma van Exact aan het juiste adres. Met dit programma heb je nagenoeg geen omkijken naar het opstellen van een jaarrekening.
  • Unit4: ook voor de grotere bedrijven is Unit4 geschikt. Met dit boekhoudprogramma laat je de jaarrekening automatisch opstellen; gemak dient de mens én de drukke ondernemer! 

Veelgestelde vragen

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Heb je te maken met meerdere entiteiten? Heb je bijvoorbeeld meerdere bedrijven opgericht die onder één moederonderneming hangen? Dan dien je een geconsolideerde jaarrekening te maken. Dit is een jaarrekening van het moederbedrijf van een onderneming, waarbij alle onderliggende bedrijven één geheel vormen.

Wanneer consolideren jaarrekening?

Een jaarrekening moet geconsolideerd worden als er sprake is van meerdere bedrijven die onder één moederbedrijf hangen. Hoe deze jaarrekening vervolgens opgesteld wordt, is afhankelijk van meerdere bedrijven. Het is in ieder geval zaak om de adviezen c.q. richtlijnen vanuit de overheid en de Stichting voor Jaarverslaggeving op te volgen. Voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is het inschakelen van een accountant noodzakelijk.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email