Skip to content

Wat is een Holding? Dit is waarom je een holding nodig hebt

John Visser
holding

Een ondernemer is vaak eigenaar van meerdere bedrijven, of bezit er op zijn minst een gedeelte van de aandelen van.  Meestal staan de aandelen van dergelijke bedrijven niet op de ondernemer zijn persoonlijke naam geregistreerd. Ondernemers kiezen er vaak voor om een holding op te richten, al dan niet een persoonlijke holding waarin ze hun aandelen onderbrengen. 

In dit artikel, kom je te weten wat een holding exact is. Je leert waarvoor een holding gebruikt wordt en waarom een holding nuttig kan zijn. We zullen je ook meer vertellen over de voordelen die een holding met zich meebrengt. Als jij wil weten hoe een holding voor jou relevant kan zijn, dan moet je zeker doorlezen tot het einde!

Wat is een holding?

Wat is een holding

Een holding wordt soms ook wel een controlemaatschappij genoemd. Anders gezegd, is een holding de moedervennootschap, van verschillende dochtervennootschappen die tot dezelfde groep behoren. De holdingvennootschap is op zich niet meer dan een normale besloten vennootschap.

In de bedrijfseconomie wordt de term holding gebruikt voor een BV die de aandelen bezit van een of meerdere andere BV’s.

Het grote verschil is, dat een holding zelf niets gaat produceren, of geen diensten gaat verkopen. De holding is eigenaar van meerdere werkmaatschappijen. Door haar participaties in het kapitaal van deze werkmaatschappijen, verwerft de holding haar inkomsten uit de aandelen die ze aan houdt. 

Wanneer jij een nieuwe holding opricht en daarin de aandelen van jouw bedrijven plaatst, dan ben jij zelf niet langer de rechtstreekse eigenaar van deze werkmaatschappijen. Jij bezit de aandelen van de holding, die op haar beurt eigenaar is geworden van deze bedrijven.

Persoonlijke holding versus normale holding

Wanneer jij als ondernemer, eigenaar en bestuurder wenst te blijven van de vennootschappen die je in de holding plaatst, dan moet je kiezen voor een persoonlijke holding. In dat geval zijn er geen andere bestuurders en is de holding slechts een tussenschakel tussen jou en de dochterondernemingen.

Wanneer je spreekt over een algemene holding, dan kunnen meerdere personen eigenaar zijn van de aandelen van deze holding. Dit wil dus ook zeggen dat je met meerdere personen eigenaar bent van de aandelen die de holding bezit. In dat geval kan je niet alleen beschikken over de stemmen die de aandelen van de holding met zich meebrengen. Jullie moeten samen de holding besturen.

Hoe ziet een holding in de praktijk eruit?

Wanneer je ervoor gekozen hebt om een holding op te richten, word je aan de ene kant aandeelhouder van deze holding, al dan niet alleen. Aan de andere kant word je ook bestuurder van deze holding. Je moet een arbeidsovereenkomst opmaken, waarin staat dat jij de dagelijkse leiding van de holding op jou neemt.

Via de aandelen van de holding, kan jij beschikken over de stemrechten die de aandelen met zich meebrengen. Prestaties die jij levert voor de holding, kunnen gefactureerd worden aan de dochteronderneming. Wanneer je de enige eigenaar bent, is dit niet zo belangrijk. Winsten die de dochterbedrijven maken kunnen toch onbelast uitgekeerd worden aan de moedermaatschappij. Zo betaal je op groepsniveau geen dubbele belastingen. Deze winsten, waarvan de holding nu eigenaar is, kan je dan aan jezelf laten uitbetalen, maar daar moet je sowieso wel belastingen op betalen. 

Om een voorbeeld te geven van een holding, kijken we best naar een gekend bedrijf. Ahold Delhaize is een holding op zichzelf. Deze holding bezit aandelen van zowel de webshop bol.com, als aandelen van het Nederlandse Albert Heijn. Daarnaast beschikt de holding nog over verschillende supermarkten in België, en in de verenigde staten.

Waarom zou iemand een holding oprichten?

Nu je beter begrijpt, wat een holding is, kunnen we bekijken waarom je een holding zou oprichten. Een holding heeft verschillende voordelen ten opzichte van het persoonlijk bezitten van meerdere bedrijven. Zowel qua bescherming als vanuit fiscaal oogpunt, kan een holding nuttig zijn! De reden van een oprichten van een holding zou kunnen zijn:

1. De fiscale voordelen van een holding
2. Het spreiden van risico
3. Duidelijkheid

Wat zijn de fiscale voordelen van een holding?

Waarschijnlijk is het fiscale aspect voor velen de belangrijkste reden om een holding op te richten. Belastingtechnisch brengt dit namelijk heel wat voordelen met zich mee. Op welke manier geniet je van het voordeel?

Wel, wanneer je in Nederland als natuurlijke persoon aandelen aankoopt en weer verkoopt met winst, zal je op deze meerwaarde 25% belastingen moeten betalen.

Wanneer een holding voldoende aandelen in het bezit heeft, spreekt de wet over een deelneming in een onderneming. Voldoende, werd wettelijk vastgelegd op 5%. Wanneer jouw holding dus beschikt over minimum 5% van de aandelen van een bedrijf, kan je genieten van een vrijstelling voor deelnemingen.

Op die manier, zullen dividenduitkeringen van de dochtervennootschappen, onbelast naar de moedervennootschap doorstromen. Doordat er hier geen belastingen op betaald moeten worden, houdt de holding veel meer cash over. Met deze winsten, kan de holding dan opnieuw andere participaties aangaan en zo nog meer verdienen.

Pas wanneer je als ondernemer het geld vanuit de holding wil laten uitbetalen, aan je privévermogen, zijn er belastingen verschuldigd. In feite betekent dit dat er geen afstel is van belastingen, maar wel dat je kan genieten van uitstel. Je kan eerst het geld meer laten renderen, waardoor je er finaal meer aan overhoudt.

Verspreid je meer risico’s met een holding?

Elke goede belegger zal je vertellen dat risicospreiding zowat het belangrijkste punt is wanneer je wil gaan investeren. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat je door een verkeerde investering, je hele vermogen verliest.

Een holding kan je helpen om aan risicospreiding te doen. Je kan meerdere beleggingen onder brengen in deze holding, waardoor je beter ingedekt bent tegen de faling van een werkbedrijf.

Bovendien kan een holding ook nuttig zijn om intern leningen te verstrekken. Deze leningen worden ook wel intra-groepsleningen genoemd. Zo kan je veel sneller en goedkoper kapitaal injecteren in de verschillende vennootschappen.

Geef een holding meer duidelijkheid?

Ook wanneer het gaat over duidelijkheid, is een holding ideaal! Men weet namelijk dat het bestuur van de holding optreedt als bestuurder voor alle vennootschappen die het concern controleert. Het bestuur van de holding kan gebruik maken van alle stemrechten die de aandelen van de holding met zich meebrengen.

Conclusie: voor wie is de holding nuttig?

Zoals je meteen merkt, biedt een holding heel wat voordelen voor elke ondernemer die momenteel al meerdere vennootschappen controleert, of dit in de toekomst wil gaan doen. Door de fiscale mogelijkheden, kan je belastingen uitstellen, tot op het moment dat je effectief over het geld wil beschikken. Daardoor kan je meer investeren, en dus grotere participaties in bedrijven aankopen om zo nog meer winst te genereren. Bovendien kan de groep van bedrijven elkaar ondersteunen en voorzien van kapitaal, wanneer dat nodig zou zijn.

Hoe kan je de administratie doen met een holding?

Wil je goed inzicht krijgen in je bedrijven? Dan is een boekhoudprogramma essentieel voor je holding. Met een boekhoudprogramma voor meerdere administraties kan je elk bedrijf scheiden. Zo krijg je heel makkelijk inzicht in je holding en kan je ook je administratie doen. Populaire boekhoudprogramma’s zijn; e-boekhouden.nl, Ficsus, Rompslomp of Exact.


Lees ook: Zelf boekhouden of uitbesteden

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email