Skip to content

Wat is een Balans en waarvoor is het handig? | Alles over balansen

John Visser
wat is een balans?

Elke onderneming moet voorzien zijn van een uitstekende administratie. Dit is niet alleen om belastingtechnische redenen belangrijk, maar ook omdat je hierdoor oog hebt op de financiële vermogens van je onderneming. Je weet dan wanneer je bepaalde acties moet ondernemen en hoe je er precies voorstaat. Een essentieel onderdeel van de administratieve bedrijfsvoering is het bijhouden van een balans. 

Veel gestelde vragen over balans

Wat is een balans? 

Balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming. Deze moeten altijd in verhouding met elkaar staan en altijd ingevoerd worden bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Het is één van de belangrijkste onderdelen van je administratie. 

Wat staat er op een Balans? 

Een balans is onder te verdelen in activa (bezittingen) en passiva (schulden).

Waarvoor zijn balansen handig? 

Zoals in de inleiding al even was aangeven zijn balansen om meerdere redenen handig. Een balans zorgt ervoor dat je altijd zicht hebt op de financiële gezondheid. Hoe groter je onderneming, hoe belangrijker het is om hem ook regelmatig te verversen. Kleine ondernemingen maken doorgaans maar eenmaal per jaar één op, maar voor grote ondernemingen kan het zijn dat je wil weten hoe je ervoor staat. Daarnaast is het belangrijk om dit inzichtelijk te maken bij een bank als je bijvoorbeeld krediet nodig hebt. Een bank wil dan zien hoe je er financieel voorstaat met je bedrijf en dit kan de bank aflezen aan de jaarrekening.  

Aan de linkerkant, de activa geven alle bezittingen van je bedrijf weer, en dit is ook weer onder te verdelen in twee categorieën. Enerzijds staat op de balans de vaste activa. Dit zijn alle posten waar je als onderneming langer dan een jaar aan gebonden bent. Denk daarbij aan de inventaris, auto’s, machines en ga zo maar verder. Naast de vaste activa, heb je ook vlottende activa. Vlottende activa zijn meer de dynamische posten die snel kunnen veranderen binnen een jaar. Denk daarbij aan debiteuren, het geld op de bank en je voorraad.  

Aan de rechterkant, staat de Passiva. De Passiva geeft al je schulden en investeringen weer die in de onderneming geïnvesteerd is. Qua bedrag is het van belang dat dit precies gelijk is met de activa, maar dan in schulden. Dat is ook de reden waarom men het een balans noemt. Zodat je kunt nagaan of je de administratie op de juiste manier heeft gevoerd en dat je geen fouten hebt gemaakt. Onder passiva worden alle schulden genoemd en daarnaast het eigen vermogen van je onderneming. De belangrijkste categorieën zijn eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Het verschil tussen de bezittingen en schulden is hetgeen wat je als eigen vermogen op de balans hebt staan. 

Opbouw van een balans 

De opbouw van een balans gaat eigenlijk altijd hetzelfde. Hieronder zie je hoe een balans is opgebouwd: 

Activa Passiva 
Vaste activa 
(grond, terreinen, gebouwen) 
Eigen vermogen 
Vlottende activa 
(voorraden, debiteuren
Lang vreemd vermogen  
(looptijd langer dan 1 jaar) 
Liquide middelen 
(bank, bedrag in kas) 
Kort vreemd vermogen  
(looptijd tot 1 jaar), 
waaronder crediteuren 

Balans voorbeelden

Om je een beter beeld te geven hoe een balans er precies uitziet en waarvoor het handig is, geven je we meerdere voorbeelden. 

Bedrijf

Een balans kan er zo uit zien bij jouw als ondernemer: 

Activa (debet)  Passiva (credit)  
Vaste Activa  Eigenvermogen  
Bedrijfsruimte €330.000 Eigen vermogen €180.000 
Bestelbusje €40.000 Reserve €50.000 
Inventaris €80.000   
Vlottende Activa  Lang vreemd vermogen  
Voorraad €180.000 Hypotheek bedrijfsruimte €200.000 
Debiteuren €80.000 Onderhandse lening €200.000 
Liquide middelen €90.000 Kort vreemd vermogen  
  Crediteuren €120.000 
  Rekening Courant RABO €50.000 
Totaal Activa: €800.000 Totaal Passiva: €800.000 

Student

Een balans kan er zo uit zien bij een student: 

Activa (debet)  Passiva (credit)  
Vaste activa  Eigen vermogen  
Bed €300 Eigen geld €300 
Bureau €400 Gekregen van ouders €2400 
Computer €800 Gekregen van vrienden €350 
Telefoon €900 Lang vreemd vermogen  
Fiets €150 Lening bij Duo €500 
Vlottende activa  Kort vreemd vermogen  
Kleren €500 Lening bij vrienden €58,8 
Boeken €350 Lening van broer €100 
Games €120   
4 pakjes sigaretten €28,80   
Bankrekening €160   
Totaal activa: €3.708,8 Totaal Passiva: €3.708,8 

Gezin

Een balans kan er zo uit zien bij een gezin: 

Activa (debet)  Passiva (credit)  
Vaste Activa  Eigenvermogen  
Huis €350.000,00 Eigen geld €130.000,00 
Auto €40.000,00 Lang vreemd vermogen   
Vlottende Activa  Hypotheekschuld €3000.000 
Banksaldo €38.800,00 Kort vreemd vermogen  
Inboedel €31.400,00 Persoonlijke lening €30.400,000 
Totaal: €460.200,00 Totaal Passiva: €460.200,00 

Hoe maak je een balans?

Als je geen kennis hebt van boekhouden is het lastig om er één te maken. Gelukkig is er tegenwoordig veel boekhoudsoftware voor ondernemers. De boekhoudsoftware zorgt ervoor dat al jouw administratie die jij erin verwerkt, dat daar een balans van gemaakt wordt in een mooi dashboard.  

Dit is om meerdere redenen zeer handig. Allereerst omdat je daarmee het risico gaat verkleinen dat je fouten maakt. Alles wordt namelijk automatisch geadministreerd. Ook zorgt dit ervoor dat je altijd een goed overzicht van je bedrijfsvoering hebt. 

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email