Skip to content

Wat is vlottende activa? | Begrippenlijst – boekhouden

John Visser
Vlottende Activa

Als ondernemer heb je te maken met een boekhouding. Begrippen zoals vlottende activa en debiteuren worden dan ook snel gebruikt. Niet alleen om je bedrijf gezond te houden, maar ook voor de belasting. Daarom is enige kennis van boekhouden erg belangrijk en een goed werkend boekhoudprogramma kan je hier optimaal bij helpen. Sterker nog, met het juiste programma heb je straks alles goed voor elkaar.

Wat is Vlottende Activa?

Vlottende Activa wordt ook wel eens afgekort naar VLA. Vlottende Activa staat voor de bezittingen en middelen die voor een korte tijd, in ieder geval minder dan een jaar in het bedrijf aanwezig zijn. Ook als ze spreken over bedrijfskapitaal, vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen bedoelen ze de vlottende activa. Het zijn niet alleen de liquide middelen (kas en bank), maar ook de grondstoffen en de goederenvoorraad horen hierbij. Zelfs de debiteuren behoren bij de VLA. Het is wel zo dat als de liquide middelen bij de VLA worden gerekend dat men dan eigenlijk over vlottende middelen spreekt.

Wat is het verschil tussen vlottende activa & vaste activa?

Waarbij de vlottende activa de bezittingen en middelen minder dan een jaar in het bedrijf aanwezig zijn, is de vaste activa wel langer dan een jaar in het bezit van het bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld de inventaris van het bedrijf of eventueel het bedrijfscomplex of het bedrijfsgebouw.

Ezelsbruggetje

Vlottende Activa = Vlot. Dus dat verandert elke dag tot een jaar

Vaste Activa = Vast. Dus dat verandert door de jaren heen en niet dagelijks of jaarlijks.

Vlottende Activa voorbeelden

1. De waarde van product voorraden

De voorraad valt onder de vlottende activa, maar wat valt er precies onder de voorraad. Dit moet je weten om de waarde van de voorraad te kunnen bepalen. Allereerst zijn er de grond- en hulpstoffen, maar ook het product wat gereed is of de handelsgoederen. In dezelfde categorie valt ook het werk wat onderhanden is of de eventuele vooruitbetalingen op de voorraad.

2. Vorderingen (debiteuren)

Vaak heeft de klant het product al ontvangen, net zoals de factuur. Ook al is deze factuur nog niet betaald, dan nog valt deze factuur onder de VLA. De openstaande facturen zijn de debiteuren, het bedrijf heeft namelijk een vordering open staan bij een klant. Deze factuur/vordering valt onder de vlottende activa omdat men er vanuit gaat dat deze factuur wordt betaald binnen een afzienbare tijd.

3. Liquide middelen verspreid over bank en kas

De liquide middelen zijn het chartale en girale geld. Chartaal geld is het contante geld en het girale geld is het geld op de bank. Omdat een bedrijf de liquide middelen snel of vrij snel in kan zetten voor transacties vallen deze liquide middelen ook onder de VLA.

Zijn er nog meer vlottende activa‘s?

Als een bedrijf iets koopt, maar ze zijn niet tevreden over het aangekochte product, dan wordt over het algemeen het gekochte product retour gestuurd en wordt er verwacht dat het betaalde bedrag binnen een afzienbare tijd wordt geretourneerd. Ook deze vordering valt onder de VLA (vlottende activa) ook al gaat het hier niet om een debiteur.

Werk wat ‘onderhanden’ is, betekent dat er wel een opdracht is voor bepaalde werkzaamheden, maar er is nog geen factuur verstuurd. Als het aannemelijk is dat voor deze werkzaamheden op korte termijn een factuur wordt verstuurd en deze factuur ook binnen afzienbare tijd wordt betaald, ook dan valt dit onder de vlottende activa.

Effecten kunnen ook onder VLA vallen. Dit omdat deze waardepapieren weer binnen een korte termijn kunnen worden omgezet in geld.

Vlottende Activa op een balans

Een balans is een boekhoudkundig overzicht van onder andere de bezittingen, het eigen vermogen, maar ook de schulden. Met een balans kun je op een overzichtelijke manier zien hoe je bedrijf ervoor staat. Je kunt bijvoorbeeld zien of je bedrijf een positief of negatief eigen vermogen heeft. Een balans is altijd een momentopname, maar wel heel belangrijk om bijvoorbeeld te checken of je investeringen kunt doen. Je kunt bij wijze van spreken iedere dag een balans opmaken, maar aan het einde van het boekjaar is de balans een onderdeel van de jaarrekening. Het is belangrijk dat de balans altijd in evenwicht is.

Voorbeeld balans

Bedrijf

Een balans kan er zo uitzien bij jouw als ondernemer:

Vaste ActivaEigen Vermogen
Bedrijfsruimte€330.000Eigen vermogen€180.000
Bestelbusje€40.000Reserve€50.000
Inventaris€80.000
Vlottende ActivaLang vreemd vermogen
Voorraad€180.000Hypotheek bedrijfsruimte€200.000
Debiteuren€80.000Onderhandse lening€200.000
Liquide middelen€90.000Kort vreemd vermogen
Crediteuren€120.000
Rekening Courant RABO€50.000
Totaal Activa:€800.000Totaal Passiva:€800.000

Hoe krijg je goed inzicht wat je Vlottende Activa op het moment is?

Het klinkt voor sommigen misschien allemaal heel eenvoudig, maar er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet weten hoe een balans in elkaar steekt. Toch is dit een van de onderdelen van boekhouden die essentieel is voor het voeren van een eigen onderneming. Je moet kunnen uitrekenen wat de vlottende of vast activa is, dit is de waarde van je bedrijfsbezittingen. Dit is sowieso noodzakelijk voor de jaarlijkse belastingaangifte, maar ook om je bedrijf te kunnen laten groeien. Gelukkig kan een goed boekhoudprogramma dit moeiteloos voor je uitrekenen.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Niet alle softwareprogramma’s op het gebied van boekhouden werken hetzelfde of doen hetzelfde. Het is dus belangrijk dat je de software kunt vergelijken en een programma kunt kiezen wat bij je past. Iedere aanbieder vindt zijn eigen software natuurlijk het beste, maar welk softwareprogramma past bij de behoefte van jouw en jouw bedrijf? Misschien heb je behoefte aan een proefperiode om te zien of het daadwerkelijk efficiënter werken is met de gekozen software. Gelukkig kun je bij ons verschillende de boekhoudprogramma’s vergelijken én testen. Filter nu op basis van jouw wensen op alle boekhoudsoftware.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email