Wat is inkomstenbelasting? | Voorbeelden & tips vind je hier

wat is inkomenstenbelasting?

Allemaal betalen we belasting over onze inkomsten. Dat word inkomstenbelasting genoemd. Soms ook over aandelen en ons vermogen. De hoogte van deze belastingen hangt af van je leefsituatie en het werk dat je doet. Wat is inkomstenbelasting, hoe werkt het en hoe kom je erachter onder welke groep jij valt?

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is in het leven geroepen om uitgaven van de staat en overheid te kunnen financieren. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de hoogte van je inkomen om voor gelijke kansen en eerlijkheid te zorgen. In Nederland is de inkomstenbelasting een directe belasting die je betaalt over je inkomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen drie groepen, ook wel boxen. Elke box kent weer zijn eigen tarieven.

Hoe werkt inkomstenbelasting?

Om inkomstenbelasting een overzichtelijke en eerlijke vorm te geven, wordt er gewerkt met drie verschillende boxen. De eerste box gaat over het inkomen dat je krijgt uit werken of wonen. De tweede gaat over de inkomsten die verdiend worden uit “aanmerkelijk belang”, wat het bezitten van aandelen in een vennootschap betekent. De laatste box gaat over het inkomen uit vermogen.

Box 1

Je betaalt belasting en premies over inkomsten die je bezit vanuit werken of wonen. Denk hierbij aan maandelijkse loon, maar ook winst uit het hebben van een eigen bedrijf of winsten die je behaald uit je eigen woning. Afhankelijk van dit bedrag betaal je een percentage aan belasting.

Als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaal je in 2020 in belastingschijf 1 een tarief van 37,35 procent over je inkomen. Dit geldt voor een belastbaar inkomen tot 68.508 euro per jaar.

In de tweede belastingschijf, dat geldt voor mensen met een belastbaar inkomen van hoger dan 68.508 euro per jaar, betaal je 49,50 procent inkomstenbelasting.

Als je de AOW-leeftijd wel hebt bereikt, zijn deze tarieven lager.

Er zijn ook diverse onderdelen die je kan aftrekken van je inkomen. Hieronder vallen hypotheekrente, studiekosten en ziektekosten. Ook heeft iedereen recht op algemene heffingskorting.

Box 2

Box twee is alleen voor diegenen die inkomsten halen uit een NV (naamloze vennootschap) of een BV (besloten vennootschap). Hierbij moet jouw belang in deze NV of BV 5 procent of meer zijn.

In dit geval kun je van twee soorten voordelen genieten, namelijk reguliere voordelen, zoals een deel van de winst van een bedrijf, en vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op je aandelen.

Wanneer kom je in aanmerking voor box 2? Als je dus 5 procent inkomsten haalt uit:

 • Aandelen in een binnen- of buitenlandse officiële samenwerking (vennootschap).
 • Genotsrechten van winsten of aandelen in een binnen- of buitenlandse officiële samenwerking (vennootschap).
 • Stemrecht in een vereniging of coöperatie.

Als je echter salaris krijgt van een BV of NV betaal je hier in box 1 belasting over en niet in box 2.

Box 3

Tot slot moet je inkomstenbelasting betalen over je vermogen. Over de eerste 30.846 euro aan vermogen betaal je nog geen inkomstenbelasting, dit is het heffingsvrije vermogen. Van je vermogen worden eerst je schulden afgetrokken voor je in aanmerking komt voor dit type inkomstenbelasting. Onder vermogen valt het gespaarde en belegde geld.

In 2020 zijn er drie schijven voor de berekening van een fictief rendement. Over dit rendement betaal je 30 procent belasting. Naarmate je meer vermogen hebt, heb je ook een hoger rendement en dus een hoger bedrag aan belasting om te betalen.

In schijf 1: wat geldt voor een vermogen tot 72.798 euro, wordt over 67 procent van het vermogen een rendement van 0,07 procent gerekend. Over de overige 33 procent van het vermogen geldt een rendement van 5,28 procent. Het gemiddelde rendement is 2,871 procent.

In schijf 2: wat geldt voor een vermogen tussen 72.798 en 1.005.573 euro, wordt over 21 procent van je vermogen een rendement van 0,07 procent gerekend. Over de overige 79 procent van je vermogen geldt een rendement van 5,28 procent. Het gemiddelde rendement is 4,600 procent.

Val je onder schijf 3? Dan wordt er over je volledige vermogen, van meer dan 1.005.573 euro, een rendement van 5,28 procent gerekend.

Een alleenstaande heeft een vermogen van 40.000 euro op zijn of haar bankrekening. Over het heffingsvrije vermogen van 30.846 hoeft geen belasting betaald te worden. Over het overgebleven bedrag van 9154 euro geldt een gemiddeld rendement van 2,871 procent, aangezien deze persoon onder de eerste schijf valt. Hier komt een bedrag van 262,81 euro uit. Hierover wordt 30 procent belasting betaald, wat 78,84 euro is.

Hoe kom je erachter onder welke box jij valt?

Het kan lastig zijn om te achterhalen waar jouw inkomsten precies vandaan komen en onder welke box jij valt in het betalen van inkomstenbelasting. Een handige tool om hier meer inzicht in te verkrijgen, is het gebruiken van boekhoudsoftware. Hiermee kun je duidelijkheid verkrijgen over jouw inkomsten en dus ook onder welke box jij valt.

Wat is kort vreemd vermogen en waar valt het onder?

wat is kort vreemd vermogen?

Als je als ondernemer een goed overzicht wilt hebben van je boekhouding in een boekhoudprogramma, dan kom je niet onder een balans uit. Een balans bestaat uit een debet- en creditzijde. Debet staan al jouw bezittingen en credit al jouw schulden. De debet- en creditzijde zijn weer te specificeren in bepaalde categorieën. Zo behoort de categorie kort vreemd vermogen onder de schulden. Maar wat is kort vreemd vermogen?

Wat is kort vreemd vermogen?

Het totaal aan schulden wat op de creditzijde van je balans staat wordt ook wel vreemd vermogen genoemd. Op de balans wordt een onderscheid gemaakt tussen de looptijd van deze schulden. Het gaat dan om schulden op de lange termijn en schulden op de korte termijn. De schulden op de korte termijn wordt kort vreemd vermogen (KVV) genoemd. Dit zijn schulden, oftewel vreemd vermogen met een looptijd tot maximaal één jaar. Wanneer je een balans voor je hebt, dan zie je bij het totaal aan kort vreemd vermogen in één oogopslag wat jouw betalingsverplichtingen op de korte termijn zijn.

Wat valt er onder het kort vreemd vermogen?

Er zijn best veel posten die je onder kort vreemd vermogen kunt scharen. Wat bij iedere ondernemer op de balans zal staan zijn crediteuren, dus de facturen van je leveranciers. Maar ook bankschulden en belastingen die je op korte termijn moet betalen. Een overzicht van de meest voorkomende posten onder het kort vreemd vermogen:

Bankkrediet: een lening van de bank hoeft niet altijd voor de lange termijn te zijn. Er zijn ondernemers die een kort krediet afsluiten, omdat ze over onvoldoende liquide middelen beschikken. Dit zijn meestal kortlopende leningen die binnen een jaar afgelost moeten worden.

Rekening courant: een rekening courant is een vorm van een bankkrediet en is een betaalrekening waarop bij- en afschrijvingen worden gedaan. Wanneer de rekening courant in de min staat, valt deze onder het kort vreemd vermogen. In de volksmond wordt dit ‘rood staan’ genoemd.

Leverancierskrediet: het leverancierskrediet wordt altijd geboekt onder de post ‘crediteuren’. Je hebt als ondernemer goederen ontvangen of van diensten gebruik gemaakt waar je een factuur van hebt ontvangen en die nog in de wacht staat om te worden betaald. Op de factuur staat altijd een vermelding van het betaaltermijn, dit ligt in de meeste gevallen tussen de 14 en 30 dagen. Een betaaltermijn van 60 komt ook wel eens voor, maar ook dan valt dit onder het kort vreemd vermogen.

Koop op afbetaling: hierbij sluit de ondernemer bij een andere onderneming een kortlopende lening, maar wordt wel direct eigenaar van het aangekochte product. De lening wordt in termijnen afbetaald. Een voorbeeld hiervan is financial lease van een voertuig.

Afnemerskrediet: het afnemerskrediet is een vooruitbetaling van goederen of diensten die jij nog aan een klant moet leveren. Dit wordt geboekt onder de post ‘vooruit ontvangen bedragen’. Het geld heb je inmiddels al binnen, maar toch valt dit nog onder kort vreemd vermogen omdat je goederen of dienst nog op korte termijn moet leveren.

Te betalen belastingen: Als ondernemer heb je met diverse soorten belastingen van doen, zoals btw. Wanneer je over een kwartaal btw-aangifte hebt gedaan, ontvang je een aanslag van de belastingdienst. De aanslag moet altijd voor een bepaalde datum worden betaald en valt daarom ook onder het kort vreemd vermogen.

Hoe wordt het kort vreemd vermogen op een balans weergegeven?

Het kort vreemd vermogen staat altijd aan de creditzijde (rechterzijde) van de balans en vormt ook altijd de laatste categorie. Standaard bestaat de creditzijde van een balans uit drie vaste onderdelen die ook in deze volgorde worden weergegeven: eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen.

Wat is het verschil tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen?

Zoals het kort vreemd vermogen op de balans een inzicht geeft van alle schulden die jij hebt op de korte termijn, zo is dit ook het geval met de schulden op de lange termijn. Deze lange termijnschulden worden weergegeven onder het lang vreemd vermogen. Dit zijn schulden met een looptijd van langer dan één jaar. Een voorbeeld hiervan is de hypotheek.

Hoe kom je erachter wat je kort vreemd vermogen op het moment is?

Schulden op de korte termijn hebben een korte doorlooptijd. Je krijgt facturen binnen en je maakt betalingen over, waardoor het saldo van het kort vreemd vermogen soms wel dagelijks kan wijzigen. Voor de ondernemer is boekhoudsoftware daarom onontbeerlijk. Alle inkomende facturen en financiële transacties verwerk je in je boekhoudsoftware, zodat je met een druk op de knop het totaal van je kort vreemd vermogen kunt bekijken. In vrijwel alle boekhoudsoftware programma’s kun je categorieën aanmaken, zodat je ook in detail je kort vreemd vermogen kunt bekijken.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

De keuze in verschillende boekhoud software pakketten is erg groot. Welke boekhoudsoftware het beste bij jouw onderneming past, is onder andere afhankelijk van de grootte van je onderneming en welke wensen en eisen jij aan boekhoudsoftware stelt. Maak daarom gebruik van onze boekhoudsoftware vergelijker. Hier kun je gemakkelijk filters instellen op basis van jouw wensen en zo wordt je automatisch naar de beste boekhoudsoftware geleid die het beste bij jou past.

Wat is lang vreemd vermogen en waar valt het onder?

wat is lang vreemd vermogen?

Niet iedere ondernemer zal even goed zijn in het lezen van een balans. En dus ook je lang vreemd vermogen. Toch is de balans een belangrijk onderdeel van de financiële huishouding van een onderneming. Hoewel een balans altijd een tijdsopname is, kun je hier als ondernemer veel informatie uithalen. Dit is noodzakelijke informatie, want de balans geeft bijvoorbeeld aan wat op een bepaalt moment je bezittingen en je schulden zijn. De schulden, oftewel het vreemde vermogen van je onderneming wordt ingedeeld in kortlopende en langlopende schulden. Zo heb je inzicht wat je betalingsverplichtingen zijn op de lange en korte termijn. Wat is eigenlijk lang vreemd vermogen en hoe wordt dit op de balans weergegeven?

Wat is lang vreemd vermogen?

De verklaring dat schulden op de balans vreemd vermogen wordt genoemd, is dat het een vorm van vermogen binnen je onderneming is, maar dat van derden is onttrokken. Het is een vermogen dat terugbetaald moet worden aan de schuldeiser die een looptijd heeft van langer dan één jaar.Voor de balans is het moment waarop je dit vreemde vermogen moet terugbetalen belangrijk. Daarom wordt het vreemde vermogen ingedeeld in schulden op de korte termijn en op de lange termijn. Het lang vreemd vermogen gaat veelal om grote bedragen die over een termijn van meestal vele jaren worden terugbetaald. Vrijwel altijd gaat het om een vorm van een langlopende lening. Het totaal aan lang vreemd vermogen op de balans geeft het saldo van je openstaande langlopende leningen aan.

Wat valt er onder het lang vreemd vermogen?

Een ondernemer die met zijn bedrijf wil groeien, zal investeringen moeten doen. Een investering in een machine, een bedrijfspand of in een voorraad kost natuurlijk veel geld, maar uiteindelijk komt het ten goede van de onderneming. De onderneming kan hiermee de productiecapaciteit of klantenbestand uitbreiden en dit resulteert weer in een hogere omzet en winst. Vooral een kleine ondernemer heeft meestal niet voldoende financiële middelen om een grote investering te doen. Dit is ook geen ramp, want hiervoor kan de onderneming aankloppen bij de bank. Als de ondernemer kan bewijzen dat zijn investering genoeg rendement opbrengt, zal de bank graag bereid zijn om de investering te financieren. Deze financiering komt dan op de balans onder het lang vreemd vermogen te staan. De belangrijkste posten die onder het lang vreemd vermogen vallen:

1. Hypothecaire lening: wanneer je onderneming in omzet en winst groeit, zal na verloop van tijd ook blijken dat het bedrijf fysiek groeit. Je hebt de mogelijkheid om meer personeel aan te trekken of nieuwe en grotere machines aan te schaffen. Je moet dus op zoek naar een nieuwe bedrijfspand. Wanneer je een bedrijfspand gaat aankopen, dan heb je hier een hypotheek voor nodig. Het hypotheekbedrag wordt altijd geplaatst onder het lang vreemd vermogen en zal bij iedere aflossing iets afnemen.

2. Bancaire lening: om als onderneming te investeren in voorraden of machines heb je geld nodig. Geld dat vaak niet in de onderneming aanwezig is. Hiervoor kan de ondernemer naar de bank stappen om een lening af te sluiten. Omdat het vaak om hoge bedragen gaat, wordt er meestal een looptijd bedongen van enkele jaren. Daarom wordt een bancaire lening van langer dan één jaar onder lang vreemd vermogen geplaatst.

3. Onderhandse lening: heb je als ondernemer een geschiedenis met bijvoorbeeld een faillissement? Dan kan het zijn dat je geen lening van de bank krijgt. Het is dan mogelijk om een onderhandse lening af te sluiten. Dit is een lening die zonder tussenkomst van de bank wordt afgesloten bij meestal privé personen, zoals familie, vrienden of bekenden. Spreek je voor de onderhandse lening een looptijd van meerdere jaren af, dan plaats je de onderhandse lening onder het lang vreemd vermogen.

Hoe wordt het lang vreemd vermogen op een balans weergegeven?

Het vreemde vermogen wordt op een balans aan de creditzijde geplaatst. Het vreemde vermogen wordt onderverdeeld in lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. In deze volgorde worden ze gebruikelijk ook op de balans geplaatst, eerst het eigen vermogen, dan het lang vreemd vermogen en vervolgens het kort vreemd vermogen.

Voorbeeld balans

Bedrijf

Een balans kan er zo uitzien bij jouw als ondernemer:

Activa (debet)Passiva (credit)
Vaste ActivaEigen Vermogen
Bedrijfsruimte€330.000Eigen vermogen€180.000
Bestelbusje€40.000Reserve€50.000
Inventaris€80.000
Vlottende ActivaLang vreemd vermogen
Voorraad€180.000Hypotheek bedrijfsruimte€200.000
Debiteuren€80.000Onderhandse lening€200.000
Liquide middelen€90.000Kort vreemd vermogen
Crediteuren€120.000
Rekening Courant RABO€50.000
Totaal Activa:€800.000Totaal Passiva:€800.000

Wat is het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen?

Het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen is de looptijd. Het lang vreemd vermogen bevat schulden voor een termijn van langer dan één jaar en bij kort vreemd vermogen gaat het om schulden van korter dan één jaar. Doorgaans wordt er over de posten onder het lang vreemd vermogen ook rente berekend, waar dit bij kort vreemd vermogen niet altijd het geval is.

Ezelsbruggetje

Lang vreemd vermogen = Schulden dat Langer dan 1 jaar bevat

Kort vreemd vermogen = Schulden dat Korter dan 1 jaar bevat

Hoe kom je erachter wat je lang vreemd vermogen op het moment is?

Bij bancaire leningen en hypothecaire leningen krijg je jaarlijks een jaaroverzicht. Hierop staat het saldo van dat moment en hoeveel je in het afgelopen jaar hebt afgelost. Als jij je administratie in orde hebt, moet dit hier exact mee aansluiten. Hierbij bewijst boekhoudsoftware zijn nut. Iedere aflossing van een lening verwerk je in je boekhoudsoftware. Zo kun je op ieder moment het saldo van je lening bekijken en sluit automatisch het saldo van het jaaroverzicht van de bank aan met het saldo in je boekhoudsoftware. Dit is hoe een balans eruit ziet geheel automatisch opgezet wanneer je je administratie hebt verwerkt.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Iedere onderneming is anders en daarom passen niet alle boekhoudsoftware pakketten bij ieder bedrijf. Soms is er zelfs maatwerk nodig. Een grote onderneming zal aan heel andere boekhoudsoftware behoefte hebben dan een kleine onderneming. Raadpleeg daarom onze boekhoudsoftware vergelijker. Door te filteren op jouw wensen en eisen, kom je uit bij het meest geschikte softwareprogramma voor jouw onderneming.

Wat is vlottende activa? | Begrippenlijst – boekhouden

Vlottende Activa

Als ondernemer heb je te maken met een boekhouding. Begrippen zoals vlottende activa en debiteuren worden dan ook snel gebruikt. Niet alleen om je bedrijf gezond te houden, maar ook voor de belasting. Daarom is enige kennis van boekhouden erg belangrijk en een goed werkend boekhoudprogramma kan je hier optimaal bij helpen. Sterker nog, met het juiste programma heb je straks alles goed voor elkaar.

Wat is Vlottende Activa?

Vlottende Activa wordt ook wel eens afgekort naar VLA. Vlottende Activa staat voor de bezittingen en middelen die voor een korte tijd, in ieder geval minder dan een jaar in het bedrijf aanwezig zijn. Ook als ze spreken over bedrijfskapitaal, vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen bedoelen ze de vlottende activa. Het zijn niet alleen de liquide middelen (kas en bank), maar ook de grondstoffen en de goederenvoorraad horen hierbij. Zelfs de debiteuren behoren bij de VLA. Het is wel zo dat als de liquide middelen bij de VLA worden gerekend dat men dan eigenlijk over vlottende middelen spreekt.

Wat is het verschil tussen vlottende activa & vaste activa?

Waarbij de vlottende activa de bezittingen en middelen minder dan een jaar in het bedrijf aanwezig zijn, is de vaste activa wel langer dan een jaar in het bezit van het bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld de inventaris van het bedrijf of eventueel het bedrijfscomplex of het bedrijfsgebouw.

Ezelsbruggetje

Vlottende Activa = Vlot. Dus dat verandert elke dag tot een jaar

Vaste Activa = Vast. Dus dat verandert door de jaren heen en niet dagelijks of jaarlijks.

Vlottende Activa voorbeelden

1. De waarde van product voorraden

De voorraad valt onder de vlottende activa, maar wat valt er precies onder de voorraad. Dit moet je weten om de waarde van de voorraad te kunnen bepalen. Allereerst zijn er de grond- en hulpstoffen, maar ook het product wat gereed is of de handelsgoederen. In dezelfde categorie valt ook het werk wat onderhanden is of de eventuele vooruitbetalingen op de voorraad.

2. Vorderingen (debiteuren)

Vaak heeft de klant het product al ontvangen, net zoals de factuur. Ook al is deze factuur nog niet betaald, dan nog valt deze factuur onder de VLA. De openstaande facturen zijn de debiteuren, het bedrijf heeft namelijk een vordering open staan bij een klant. Deze factuur/vordering valt onder de vlottende activa omdat men er vanuit gaat dat deze factuur wordt betaald binnen een afzienbare tijd.

3. Liquide middelen verspreid over bank en kas

De liquide middelen zijn het chartale en girale geld. Chartaal geld is het contante geld en het girale geld is het geld op de bank. Omdat een bedrijf de liquide middelen snel of vrij snel in kan zetten voor transacties vallen deze liquide middelen ook onder de VLA.

Zijn er nog meer vlottende activa‘s?

Als een bedrijf iets koopt, maar ze zijn niet tevreden over het aangekochte product, dan wordt over het algemeen het gekochte product retour gestuurd en wordt er verwacht dat het betaalde bedrag binnen een afzienbare tijd wordt geretourneerd. Ook deze vordering valt onder de VLA (vlottende activa) ook al gaat het hier niet om een debiteur.

Werk wat ‘onderhanden’ is, betekent dat er wel een opdracht is voor bepaalde werkzaamheden, maar er is nog geen factuur verstuurd. Als het aannemelijk is dat voor deze werkzaamheden op korte termijn een factuur wordt verstuurd en deze factuur ook binnen afzienbare tijd wordt betaald, ook dan valt dit onder de vlottende activa.

Effecten kunnen ook onder VLA vallen. Dit omdat deze waardepapieren weer binnen een korte termijn kunnen worden omgezet in geld.

Vlottende Activa op een balans

Een balans is een boekhoudkundig overzicht van onder andere de bezittingen, het eigen vermogen, maar ook de schulden. Met een balans kun je op een overzichtelijke manier zien hoe je bedrijf ervoor staat. Je kunt bijvoorbeeld zien of je bedrijf een positief of negatief eigen vermogen heeft. Een balans is altijd een momentopname, maar wel heel belangrijk om bijvoorbeeld te checken of je investeringen kunt doen. Je kunt bij wijze van spreken iedere dag een balans opmaken, maar aan het einde van het boekjaar is de balans een onderdeel van de jaarrekening. Het is belangrijk dat de balans altijd in evenwicht is.

Voorbeeld balans

Bedrijf

Een balans kan er zo uitzien bij jouw als ondernemer:

Vaste ActivaEigen Vermogen
Bedrijfsruimte€330.000Eigen vermogen€180.000
Bestelbusje€40.000Reserve€50.000
Inventaris€80.000
Vlottende ActivaLang vreemd vermogen
Voorraad€180.000Hypotheek bedrijfsruimte€200.000
Debiteuren€80.000Onderhandse lening€200.000
Liquide middelen€90.000Kort vreemd vermogen
Crediteuren€120.000
Rekening Courant RABO€50.000
Totaal Activa:€800.000Totaal Passiva:€800.000

Hoe krijg je goed inzicht wat je Vlottende Activa op het moment is?

Het klinkt voor sommigen misschien allemaal heel eenvoudig, maar er zijn ook heel veel mensen die helemaal niet weten hoe een balans in elkaar steekt. Toch is dit een van de onderdelen van boekhouden die essentieel is voor het voeren van een eigen onderneming. Je moet kunnen uitrekenen wat de vlottende of vast activa is, dit is de waarde van je bedrijfsbezittingen. Dit is sowieso noodzakelijk voor de jaarlijkse belastingaangifte, maar ook om je bedrijf te kunnen laten groeien. Gelukkig kan een goed boekhoudprogramma dit moeiteloos voor je uitrekenen.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Niet alle softwareprogramma’s op het gebied van boekhouden werken hetzelfde of doen hetzelfde. Het is dus belangrijk dat je de software kunt vergelijken en een programma kunt kiezen wat bij je past. Iedere aanbieder vindt zijn eigen software natuurlijk het beste, maar welk softwareprogramma past bij de behoefte van jouw en jouw bedrijf? Misschien heb je behoefte aan een proefperiode om te zien of het daadwerkelijk efficiënter werken is met de gekozen software. Gelukkig kun je bij ons verschillende de boekhoudprogramma’s vergelijken én testen. Filter nu op basis van jouw wensen op alle boekhoudsoftware.

Wat is eigen vermogen? En hoe bereken je het? Voorbeelden, tips & meer

eigen vermogen

Elk bedrijf is verplicht om zijn administratie op orde te hebben. Anders kan jezelf als ondernemer en je bedrijf in de problemen brengen. Om je administratie goed op orde te houden komt er veel bij kijken. Denk dan aan het verwerken facturen, offertes, bonnetjes en ga zo maar door. Daarbij heb je ongetwijfeld wel eens van het eigen vermogen gehoord. Dat is een belangrijk onderdeel van de balans en dus ook de administratie. In dit artikel gaan we daar verder op in. Allereerst zullen we uitleggen wat het vermogen van jezelf precies is en daarna geven we andere relevante informatie over het eigen vermogen.

Wat is het eigen vermogen?

Op internet worden er veel verschillende definities voor het eigen vermogen gegeven, maar sommige zijn veel te ingewikkeld terwijl het eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen is. Het eigen vermogen is het verschil tussen alle bezittingen en schulden die je op de balans hebt staan. Het is dus iets anders dan het vreemde vermogen. Men praat over het vreemde vermogen wanneer je bijvoorbeeld ergens krediet hebt geleend. Ook dit is een schuld, maar dit is een schuld aan een ander. Bij het vermogen van jezelf is er sprake van een schuld aan jezelf, dus dat is een groot verschil.

Wat valt er onder mijn vermogen?

Nu je weet wat het eigen vermogen is. Vraag je je misschien nu jezelf af, waar valt het eigen vermogen onder? Je eigen vermogen kan je zien op je eigen balans. Om het makkelijker uit te leggen, schetsen we even een voorbeeld. Stel bijvoorbeeld dat jij €5000 op de bank hebt staan. Daarvan is €3000 geleend en €2000 is van jezelf. Dan heb jij aan de debetzijde een €5000 staan, maar hoe ziet dit er dan aan de creditzijde uit? Aan de creditzijde heb je dan €3000 vreemd vermogen en €2000 vermogen van jezelf. Het is dus een schuld aan jezelf, maar zo staat het dus weer gelijk.

Toename en afname van het Eigen Vermogen

Er zijn verschillende journaalposten die ervoor zorgen dat je eigen vermogen op gaat lopen, of juist gaat afnemen. Wanneer je als onderneming verlies lijdt, dan zal het vermogen van jezelf afnemen. Maar niet alleen bij het lijden van verlies, maar ook bijvoorbeeld bij het uitkeren van winst. Dus er hoeven niet enkel negatieve aspecten ten grondslag te liggen aan een afname van het vermogen van jezelf. Afschrijvingen op goederen kan ook een reden zijn waardoor het vermogen van jezelf afneemt.

Dan zijn er natuurlijk ook enkele aspecten die ervoor zorgen dat het eigen vermogen van je onderneming gaat toenemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je als onderneming winst hebt gemaakt en dit niet naar jezelf hebt uitgekeerd. Dat is namelijk het moment dat het vermogen van jezelf omhoog gaat. Ook als je privé-geld overmaakt naar je onderneming, dan zal dit voor een toename van het eigen vermogen zorgen.

Hoe bereken je je eigen vermogen?

Je kan op veel manieren je eigen vermogen berekenen. De twee meest voorkomende manieren zijn Excel en Boekhoudsoftware. Beide hebben voordelen en nadelen maar het komt altijd op hetzelfde neer namelijk: je administratie op orde houden.

Excel

Wanneer je Excel gebruikt moet je volgende formule gebruiken:

Eigen vermogen = eigen vermogen begin van het boekjaar + behaalde winst gedurende de periode -/- privéopnamen + privéstortingen

Mocht je nu Excel om je administratie bij te houden gebruiken moet je wel bewust zijn van de risico’s. Je maakt namelijk sneller fouten in Excel, je moet veel kennis hebben van excel en boekhouden. En zo zijn er nog 10 andere nadelen om je boekhouding te doen in Excel. Lees hier alle 10 nadelen over boekhouden in Excel.

Boekhoudsoftware

Wanneer je boekhoudsoftware gebruikt, hoef je geen rekening te houden met formules. Deze software is namelijk zo ontworpen dat jij eigenlijk alleen je facturen, offertes en bonnetjes hoef erin te verwerken. Op basis van al deze informatie calculeert de software alles naar een balans waarbij je je eigen vermogen te zien krijgt.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Fouten in de balans komen namelijk vaak voor. Dat komt omdat men nog graag in Excel werken. Ondernemers realiseren niet dat je er veel tijd kwijt aan bent. Daarnaast vereist werken in Excel veel boekhoudkennis en zijn de handelingen zeer omslachtig. In die gevallen is het dus ook aan te raden om een boekhoudsoftware pakket aan te schaffen. Nu je weet dat je je vermogen van jezelf berekenen zeer gemakkelijk is via de boekhoudsoftware, is het ook belangrijke om de juiste software aan te schaffen. Bij de tientallen boekhoudsoftware aanbieders kunnen wij best begrijpen dat je niet weet welke je moet kiezen. Door onze boekhoudsoftware vergelijker kan je op basis van jouw wensen filteren op alle boekhoudsoftware pakketten. Zo kom je heel snel achter welke software bij jou en je bedrijf past. Aarzel niet en vergelijk alle boekhoudsoftware pakketten op een rijtje.

Wat is een kasboek en hoe hou je dat bij? Voorbeelden, tips & meer

wat is een kasboek

Als ondernemer ben je verplicht een goede administratie bij te houden.Een van de onderdelen van je administratie is het kasboek. Zo kun je je inkomsten en uitgaven verantwoorden aan de belastingdienst. Maar ook voor jezelf is inzicht in je financiën noodzakelijk om je bedrijf goed te kunnen leiden.

Wat is een kasboek?

Het kasboek is een financieel boek waarin je alle contante betalingen en ontvangsten registreert. Als je een product of dienst contant betaalt, bewaar dan de kassabon of de ontvangen factuur goed. Je hebt de bonnen en facturen namelijk nodig om ze in je kasadministratie te verwerken. Je kunt je kasadministratie bijhouden op papier, in een spreadsheet of boekhoudsoftware.

In de kasadministratie vermeld je de volgende gegevens:

 • nummer van het boekstuk
 • datum van de transactie
 • grootboekrekening
 • omschrijving
 • btw%: 0%, 9% of 21%
 • bedrag ontvangsten exclusief btw
 • bedrag uitgaven exclusief btw
 • btw bedrag
 • totaalbedrag ontvangsten
 • totaalbedrag uitgaven
 • kassaldo

Voorbeeld van een kasboek

Datum Omschrijving Ontvangsten Uitgaven btw 21% Totaal Saldo

1-1-2020 Saldo € 0

3-1-2020 Verkoop kleding  € 121 + € 21 + € 21 = €163

5-1-2020 Kledingrek – € 50 – €60,50 = -€110,50

Totaal: 163 – €110,50 = €52,50

Kasboek bewaarplicht

In Nederland ben je verplicht om de bijbehorende kasstukken zeven jaar te bewaren. Kasstukken zijn bijvoorbeeld:

 • kassabonnen
 • kwitanties
 • ontvangen facturen, die je betaald hebt
 • facturen die door jouw klanten betaald zijn

Hoe maak je een kasboek en hoe verwerk je contante betalingen?

Je kan op wel op 10 verschillende manieren je kasboek gaan maken en bijhouden. Echter zijn er veel manieren die foutgevoelig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan papier. De twee meest voorkomende manieren waarbij men zijn kasboek aanmaakt en bijhoud zijn Excel en Boekhoudsoftware. Graag vertellen we de voordelen en nadelen van beide manieren.

Kasboek In Excel

Veel startende ondernemers houden hun kasadministratie bij in het programma excel. Maar, contante betaling verwerken in excel heeft meerdere nadelen:

1. Een contante betaling verwerken kost veel tijd

Van elke kasbetaling moet je alle gegevens van het bonnetje of de factuur in je spreadsheet invullen: datum, bedrag exclusief btw, btw bedrag, bedrag inclusief btw enzovoort. Tijdens het registreren van deze gegevens is het risico op het maken van fouten groot. In boekhoudprogramma’s hoef je minder gegevens in te vullen, omdat er bepaalde gegevens automatisch aangevuld worden, zoals boekstuknummers en btw berekeningen. Van elke transactie moet je de bon bewaren. Soms moet je een kassabon kopiëren, omdat de inkt vervaagt. Met boekhoudprogramma’s kun je kassabonnen scannen. Zo raak je geen bonnen kwijt raakt en je bonnen blijven tijdens de bewaarplicht van zeven jaar leesbaar. Dat scheelt een hoop tijd en onenigheid met de belastingdienst.

2. Handmatig berekenen btw aangifte

Als je de kasadministratie in een excel spreadsheet bijhoudt, moet je de gegevens uit je administratie handmatig in je btw aangifte verwerken. Met boekhoudsoftware worden je administratie en de btw aangifte automatisch gekoppeld.

3. Minder tijd om te ondernemen

Als ondernemer wil jij je tijd besteden aan ondernemen. Je wilt je kostbare tijd niet verdoen aan een contante betaling verwerken in excel. Je kunt je energie beter benutten aan je klanten, die je een factuur kunt sturen.

Lees hier alle nadelen over boekhouden in Excel

Kasboek in boekhoudsoftware

Hieronder ga je een video zien over hoe je een kasboek kan aanmaken en hoe je die op de beste manier kan bijhouden. Op deze manier adviseren wij ook om je administratie en dus ook je administratie te gaan onderhouden. Dat omdat er eigenlijk alle nadelen van Excel hier verholpen worden.

De video die je zometeen gaat zien is van de boekhoudsoftware Moneybird. Moneybird is een van de boekhoudsoftware aanbieders die wij binnen onze boekhoudsoftware vergelijker hebben. Dit is dus een voorbeeld hoe het in Moneybird moet. In alle andere boekhoudprogramma’s is dit mogelijk, maar dan net in een andere layout.

Hoe je in Moneybird een kasboek aanmaakt en bijhoud.

Een kasboek toevoegen aan een softwareprogramma is eenvoudig. Volg het pad “tandwiel”, “instellingen”, “bank” “toevoegen”, “kasboek”. Geef het een logische naam en klik op “opslaan”. Je kasboek vind je terug onder het tabblad “Bank”.

Handmatig transacties toevoegen

Via het tabblad “Bank” houd je je kasboek bij. Klik op de knop “toevoegen” en dan op “handmatig transacties toevoegen”. Selecteer in het scherm dat nu opent bij “rekening” het kasboek. Dan vul je de gegevens in het scherm:

 • bedrag: het ontvangen of uitgegeven bedrag. Let op: als je een bedrag uitgegeven hebt, zet dan een minteken voor het bedrag
 • omschrijving: de omschrijving van het artikel dat je gekocht hebt
 • kenmerk: hier vul je “kasopname” in
 • datum: datum van de transactie

Klik op “opslaan”.

Contante betaling verwerken

Nadat je een transactie ingevoerd hebt in de boekhoudsoftware, moet de transactie verwerkt worden. Ga naar het tabblad “bank”. Klik op “koppel openstaand bedrag” en koppel de transactie aan het bonnetje dat je hebt geupload.

Pin Opname verwerken

Met het verwerken van de bankafschriften staan de pinopnames automatisch in het transactieoverzicht. Om deze geldopname te verwerken, maak je een tussenstap. Bankopnames worden eerst gekoppeld aan de categorie “kruisposten”. Klik op “koppel openstaand bedrag”, selecteer de categorie “kruisposten” en klik op de button “koppel”. Vanuit de categorie “kruisposten” stort je de geldopname van de bank in je kas. Klik op de knop “toevoegen” en kies voor “handmatige transacties toevoegen”. In het scherm dat opent, selecteer je het kasboek en vul je de volgende gegevens in:

 • kenmerk: kasstorting
 • bedrag: bijvoorbeeld 50
 • omschrijving: kasstorting
 • datum: de datum van de pinopname

Klik op de button “Opslaan” en ga terug naar het tabblad “bank”. Klik op “koppel openstaand bedrag” en zoek op “kruisposten”. Klik op “koppel”.

Voordelen boekhoudprogramma

 • Met een boekhoudprogramma vul je eenvoudig de gegevens van de transactie in en hoef je minder gegevens in te vullen dan in een excel sheet. De btw bedragen berekent het programma automatisch. Het voordeel is dat er geen rekenfouten gemaakt worden.
 • Bonnen kun je scannen en uploaden. Daarna koppel je ze aan een transactie. De tijd van kassabonnen kopiëren (omdat de inkt van een kassabon vervaagt) en bewaren in een ordner is voorbij.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Nu je weet hoe je een kasboek aanmaakt en onderhoud in Moneybird zijn er tientallen andere boekhoudsoftwares in de markt die precies dezelfde mogelijkheden hebben. Met de boekhoudsoftware vergelijker kun je filteren op de elementen die op jouw bedrijf van toepassing zijn:

 • Ben je een zzp’er, een starter of een vereniging?
 • In welke branche ben je werkzaam?
 • Hoeveel medewerkers heeft je bedrijf?
 • Welke aanvullingen vind je belangrijk? Bijvoorbeeld een kassasysteem of debiteurenbeheer.
 • Voor welke btw aangifte kies je? Is in jouw bedrijf de btw verlegd?
 • Wil je zelf boekhouden of wil je samen met een boekhouder je boekhouding bijhouden?
 • Wil je je bankmutaties koppelen aan je boekhoudsoftware?
 • Wil je inkoopfacturen scannen?
 • Werk je met vreemde valuta?

Met onze software vergelijker vind je op een hele makkelijke manier welke boekhoudsoftware perfect binnen jouw bedrijf past. Meestal kun je een programma een paar maanden gratis proberen. Vergelijk vandaag nog de verschillende boekhoudprogramma’s en ga voor het gemak van de beste software.

Wat is een bankboek? En hoe kan al je transacties verwerken in administratie?

Wat is een bankboek

Als bedrijf moet je ervoor zorgen een zakelijke administratie bij te houden. De bankboek is een onderdeel van de zakelijke administratie. Dat ben je namelijk wettelijk verplicht. En je wilt natuurlijk voor je bedrijf een goed overzicht hebben van je financiële situatie. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de financiële dagboeken waarin alle financiële feiten worden bijgehouden. Eén van deze dagboeken is het bankboek waarin je je bank administratie moet bijhouden. Maar wat moet je precies bijhouden in zo’n dagboek en waarom moet je dit bijhouden?

Wat is een bankboek?

Een bankboek is een soort dagboek worden alle ontvangsten en uitgaven bijgehouden die als transacties op je bankafschriften staan. Als je als bedrijf meerdere bankrekeningen hebt, houd je voor iedere bankrekening een apart bankboek bij. Dit is maar één van de financiële dagboeken van je administratie. Andere dagboeken zijn kasboek, memoriaal en het inkoop- en verkoopboek.

Waarom moet ik een bankboek bijhouden?

Als je als bedrijf veel te maken hebt met ontvangsten van klanten en betalingen aan leveranciers. Door het bijhouden van een bankboek behoud je het overzicht van de financiën. Wanneer je gebruik maakt van internetbankieren heb je altijd de laatste stand van zaken met betrekking tot je liquide middelen.

Wat moet er in een bankboek staan?

Als je boekhoudsoftware gebruikt, is dit dagboek al ingedeeld. Je hoeft daar verder niets meer aan te doen. Als je je bankboek bijhoudt in Excel dan is het handig om van te voren goed na te denken over de indeling. Het is natuurlijk van belang om alle ter zake doende gegevens te vermelden. Een mogelijk indeling van kolommen zou kunnen zijn:

• Datum
• Omschrijving
• Grootboekrekening
• Klantnummer
• Factuurnummer
• Bedrag excl. BTW
• BTW-bedrag
• Totaal bedrag
• Bijzonderheden

Deze indeling maak je op twee verschillende tabbladen. Het eerste tabblad geef je de titel: Overzicht ontvangsten maand-jaar. Het tweede tabblad krijgt de titel: Overzicht uitgaven maand-jaar. Afhankelijk van de hoeveelheid mutaties zou je per maand of per kwartaal nieuwe tabbladen kunnen maken. Natuurlijk moet je er ook voor zorgen dat het eindsaldo in Excel na het verwerken van je bankafschriften overeenkomt met het eindsaldo van je bankafschrift.

Mocht je het dus in Excel willen bijhouden of al bijhoudt, let dus goed op de bovenstaande punten. Daarnaast willen we wel aangeven dat je erg bewust moet zijn van de risico’s van Excel. Je administratie bijhouden in Excel is namelijk niet veilig, tijdrovend, kunnen geen banktransacties ingeladen worden en zo kan je wel doorgaan. Lees hier alle nadelen over boekhouden in Excel.

Hoe lang moet ik mijn bankboek bewaren?

De wettelijke bewaartermijn voor je administratie en dus ook voor je bankboek, is zeven jaar gerekend vanaf het jaar na de boekingen. Let er goed op dat je bankafschriften doorlopend genummerd zijn. Zo kun je controleren of je een bankafschrift mist. Controleer deze dan ook altijd goed na ontvangst en berg ze vervolgens na het boeken meteen in de juiste map op. Als je geen papieren bankafschriften meer krijgt maar digitale, kun je je overzichten online bekijken. Ook dan geldt de bewaartermijn van zeven jaar. Mocht je Excel gebruiken, zorg er dan voor dat je je bankafschriften regelmatig download en opslaat. Met boekhoudsoftware wordt dit automatisch gedaan. De meeste banken bewaren de digitale afschriften maar maximaal twee jaar. Overigens geldt de wettelijke termijn van zeven jaar ook voor computerprogramma’s en bestanden. Dus ook als je je administratie in Excel doet, moet deze zeven jaar worden bewaard. Zorg er dus voor dat je regelmatig een backup maakt!

Hoe maak ik een bankboek?

Je kunt een bankboek op twee manier maken:

1. In Excel

Zoals eerder uitgelegd, kun je de voorgestelde indeling gebruiken. Het is hierbij wel belangrijk dat je bij de boekingen goed oplet dat je niets overslaat en alle rubrieken invult. Doe je dat niet, dan is het later vaak zoeken om erachter te komen wat een bepaalde boeking betekent. Er zijn nogal wat nadelen als je je administratie in Excel bijhoudt. Denk bijvoorbeeld aan backups die je regelmatig moet maken, formules die je goed moet weten te gebruiken, je moet behoorlijke kennis hebben van boekhouden en het kost veel tijd. Tijd die je beter kunt besteden aan ondernemen.

2. In Boekhoudsoftware

Als je je administratie wilt bijhouden in een boekhoudpakket wordt er veel voor je uit handen genomen. Kies dan wel voor een boekhoudpakket dat de mogelijkheid biedt om bankafschriften elektronisch in te lezen in je administratie. Zo kan je vanuit je bankrekening een .cvs bestand uitlezen en laten inlezen in de boekhoudsoftware. Bij sommige boekhoudpakketten is ook de mogelijkheid om beide systemen met elkaar te koppelen. Zo komen automatisch alle transacties binnen je administratie. Ook kunnen afschriften met een factuurnummer automatisch als betalingen op facturen worden geboekt. Dat is veel gemakkelijker dan handmatig alle ontvangsten en betalingen in Excel in te tikken. En uiteraard is er veel minder risico op fouten.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

Mocht je dus niet moeilijk willen doen in Excel. Dan is boekhoudsoftware de mooiste manier om je boekhouding te doen. Maar Welk boekhoudpakket geschikt is voor jouw bedrijf? Dat hangt af van een aantal factoren. Als allereerste de grootte van je bedrijf en je bedrijfsvorm. Maar ook de aangeboden functies en de prijs is natuurlijk van belang. Bekijk ook goed de reviews van de aangeboden software. Maak een top 3 of top 5 en gebruik de boekhoudsoftware vergelijken om de aanbieders te bekijken. Vaak is het ook mogelijk om gedurende een proefperiode gebruik te maken van de software zodat je een en ander goed kunt uitproberen. Daarnaast kan je in onze boekhoudsoftware vergelijker aangeven waar de software aan moet voldoen. Op deze manier weet je heel snel welke software aan jouw wensen voldoet.

Wat is vaste activa? De 3 verschillende vaste activa’s en meer

vaste activa

Vaste activa is een begrip dat je al snel tegen het lijf loopt wanneer je je gaat verdiepen in de boekhouding. Maar wat is het precies? En welke soorten vaste activa’s zijn er allemaal? Hoe ga je deze activa verwerken in de ondernemingsbalans en hoe identificeer je vaste activa’s in jouw onderneming? Al deze vragen worden zijn hier te vinden.

Wat is vaste activa?

Vaste activa zijn de bezittingen van jouw bedrijf die langer dan een jaar in je bezit blijven. Dit zijn de bedrijfsmiddelen die je nodig hebt om jouw producten of diensten te ontwikkelen en verkopen. Denk dan aan: een inventaris, laptop, auto, bedrijfspand, machines en meer. Er zijn verschillende soorten vaste activa. Met de term vaste activa wordt dus niet bedoeld om door te verkopen aan je klanten.

Soorten vaste activa’s

De verschillende soorten vaste activa’s komen terug op de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De balans en de winst- en verliesrekening maak je op aan de hand van het grootboek, wanneer je de inventaris- en voorraadlijsten hierin hebt verwerkt.

Immateriële vaste activa’s

Immateriële vaste activa’s zijn niet tastbaar. Het gaat hier om bezittingen die een rol kunnen spelen in het financiële proces maar niet in het tastbare bedrijfsproces. Wanneer de waarde van het immateriële vast te stellen is, is het mogelijk om deze activa op de balans op te nemen. Een voorbeeld van dit soort activa is goodwill, licenties, octrooien en ontwikkelingskosten.

Materiële vaste activa’s

Materiële vaste activa’s, ook wel fixed assets genoemd, zijn de bezittingen van een bedrijf die voor een periode langer dan een jaar gebruikt worden. Het vermogen dat hier in is gaan zitten wordt over de gebruiksperiode afgeschreven. Een voorbeeld van fixed assets zijn machines, grond en gebouwen, laptop en telefoon en transportmiddelen.

Financiële vaste activa’s

Financiële vaste activa’s zijn activa waarvan verondersteld wordt dat ze langer dan één verslagperiode mee gaan. Hierbij geldt dat de onderneming een financieel belang of vordering heeft in of op een andere organisatie of persoon. Voorbeelden van deze zogeheten “financial fixed assets” zijn onder andere langlopende beleggingen en lange-termijn voorschotten. Dit kan zijn in de vorm van liquide middelen maar ook in de vorm van uitstel van betaling.

Hoe worden vaste activa’s ingedeeld op balansen?

Voordat we gaan uitleggen waar de vaste activa’s staan op een balans. Leggen we eerst in het kort uit hoe de balans is opgebouwd. Een balans is onder te verdelen in activa (dus ook vaste activa) en passiva (schulden). 

Opbouw van een balans

De opbouw van een balans gaat eigenlijk altijd hetzelfde. Hieronder zie je hoe een balans is opgebouwd:

ActivaPassiva
Vaste activa
(grond, terreinen, gebouwen)
Eigen vermogen
Vlottende activa
(voorraden, debiteuren)
Lang vreemd vermogen
(looptijd langer dan 1 jaar)
Liquide middelen
(bank, bedrag in kas)
Kort vreemd vermogen
(looptijd tot 1 jaar),
waaronder crediteuren

Aan de linkerkant, de activa geven alle bezittingen van je bedrijf weer, en dit is ook weer onder te verdelen in twee categorieën. Enerzijds staat op de balans de vaste activa. Dit zijn alle posten waar je als onderneming langer dan een jaar aan gebonden bent. Denk daarbij aan de inventaris, auto’s, machines en ga zo maar verder. Naast de vaste activa, heb je ook vlottende activa. Vlottende activa zijn meer de dynamische posten die snel kunnen veranderen binnen een jaar. Denk daarbij aan debiteuren, het geld op de bank en je voorraad.

 Aan de rechterkant, staat de Passiva. De Passiva geeft al je schulden en investeringen weer die in de onderneming geïnvesteerd is. Qua bedrag is het van belang dat dit precies gelijk is met de activa, maar dan in schulden. Dat is ook de reden waarom men het een balans noemt. Zodat je kunt nagaan of je de administratie op de juiste manier heeft gevoerd en dat je geen fouten hebt gemaakt. Onder passiva worden alle schulden genoemd en daarnaast het eigen vermogen van je onderneming. De belangrijkste categorieën zijn eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Het verschil tussen de bezittingen en schulden is hetgeen wat je als eigen vermogen op de balans hebt staan.

Voorbeeld bans

Bedrijf

Activa (debit)Passive (debit)
Vaste ActivaEigen vermogen
Bedrijfsruimte€330.000Eigen vermogen€180.000
Bestelbusje€40.000Reserve€50.000
Inventaris€80.000
Vlottende ActivaLang vreemd vermogen
Voorraad€180.000Hypotheek bedrijfsruimte€200.000
Debiteuren€80.000Onderhandse lening€200.000
Liquide middelen€90.000Kort vreemd vermogen
Crediteuren€120.000
Rekening Courant RABO€50.000
Totaal Activa:€800.000Totaal Passiva:€800.000

Hoe kom je erachter wat jouw eigen vaste activa’s op dit moment zijn?

Wij begrijpen dat het soms overweldigend kan zijn al die cijfers. Het is dus ook geen enkel probleem als je wat moeite hebt met boekhouden. Door middel van een boekhoudsoftware kan je makkelijk je vaste activa’s op elk moment van de dag bekijken. Je verwerkt namelijk al je inkopen en facturen in je administratie. Je boekhoudsoftware houdt alles bij wat precies je vaste activa ’s zijn. Door het voor je zelf het overzichtelijk te maken wat je activa’s zijn, kan je categorieën toevoegen binnen je boekhoudsoftware. Neem als voorbeeld dat je een telefoon wilt aanschaffen op de zaak. Wanneer je de telefoon aangeschaft hebt, kan je de inkoopfactuur verwerken bij je inkoopfacturen. Binnen de factuur kan je categorieën aanmaken. In dit geval valt de telefoon onder vaste activa, want het is een bezitting van je bedrijf. Hoe de categorie precies gaat heten, kan je geheel zelf bepalen.

Op deze foto hierboven zie je dat de telefoon onder Vaste Activa de categorie “iPhone X” is aangemaakt en geselecteerd. Al die categorieën kan je terugvinden op je balans. Dat ziet er als vervolgens uit:

Zo kan je dus heel makkelijk je balans en dus ook je vaste activa’s bijhouden van je bedrijf. Het is heel belangrijk dat je dit op orde hebt, want om je bedrijf te kunnen laten groeien moet je het financieel ook op orde hebben. Doormiddel van een balans krijg je daardoor makkelijk inzicht hoe je er financieel ervoor staat. 

Welk boekhoudsoftware past bij mij? 

Wellicht dat je zelf al wat onderzoek heb gedaan naar een aantal boekhoudsoftware pakketten, maar wij kunnen begrijpen dat het best overweldigend kan zijn met al die verschillende software aanbieders. Er zijn op het moment zijn er tientallen boekhoudsoftware aanbieders die allemaal zeggen dat ze de beste software hebben. Echter heeft elk boekhoudsoftware zijn plus en minpunten. Door gebruik te maken van onze boekhoudsoftware vergelijker kun je filteren op basis van jouw wensen. Daarbij is het ook 9 van de 10 keer zo dat je niet gelijk een boekhoudsoftware abonnement hoeft af te sluiten. Je kan namelijk gebruik maken van een proefperiode zodat je zelf kan testen of het voldoet aan je wensen. Aarzel niet, vergelijk en test alle boekhoudsoftware.

Wat is een inkoopfactuur en hoe maak je er één? Voorbeelden, tips en meer

Wat is een inkoopfactuur

Om zowel voor jezelf als voor de Belastingdienst een duidelijk overzicht te hebben van de financiën van je bedrijf, is het essentieel om goed je boekhouding te doen in een boekhoudprogramma. Belangrijk onderdeel hiervan is de crediteurenadministratie, waarin de inkoopfacturen worden bijgehouden. Maar waarom moet je inkoopfacturen maken? En wat moet er precies op vermeld worden? Het antwoord op deze én andere vragen vind je in dit artikel!

Wat is een inkoopfactuur?

Op een inkoopfactuur vind je een specificatie van de diensten en producten die je afneemt. Het is een rekening waarop het bedrag staat, dat je aan een leverancier moet betalen. Inkoopfacturen verstuur je wanneer je een een dienst of product(en) levert of hebt geleverd. Wanneer je zelf wat inkoopt voor je bedrijf ontvang je een inkoopfactuur van de leverancier of het bedrijf waarbij je gebruikt hebt gemaakt van hun dienst(en).

Waarom moet ik een inkoopfactuur maken?

Wanneer je regelmatig producten of diensten inkoopt voor je bedrijf, is het lastig de betalingstermijnen van de facturen van de verschillende leveranciers in de gaten te houden. Je maakt en boekt een inkoopfactuur in je administratie om betaal herinneringen en boetes te voorkomen zodat je een overzicht krijgt en houdt van je betaalverplichtingen en vervaldata.

Wat moet er op een inkoopfactuur staan?

Mocht je geen boekhoudsoftware gebruiken dan moet je goed opletten dat je niet belangrijke informatie vergeet die op de inkoopfactuur moet staan. Inkoopfacturen moeten namelijk net zoals verkoopfacturen, voldoen aan een aantal eisen van de Belastingdienst. Voor inkoopfacturen moet je het volgende melden:
 de naam en het adres van zijn en jouw bedrijf;
• zijn btw-nummer;
• zijn KvK- nummer;
• de factuurdatum;
• het (steeds oplopende) factuurnummer;
• de betalingstermijn;
• een omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten;
• het aantal geleverde goederen of de omvang van de geleverde diensten;
• de leverdatum van de goederen of diensten;
• de datum van een eventuele vooruitbetaling;
• het totaalbedrag exclusief btw (wanneer er sprake is van het gebruik van verschillende btw-tarieven dienen de bedragen apart vermeld te worden);
• het btw-tarief;
• het btw-bedrag.

Voorbeeld inkoopfactuur

Let er dus op dat degene van wie jij de factuur ontvangt, aan deze eisen heeft voldaan. Controleer je het niet en constateert de Belastingdienst onjuistheden? Dan kan dit gevolgen hebben, bijvoorbeeld het mislopen van btw-aftrek.

Hoelang moet ik een inkoopfactuur bewaren?

Het is wettelijk verplicht om je inkoopfacturen, net als andere zakelijke documenten, 7 jaar te bewaren. Dat mag op papier, digitaal of op een harde schijf of in de cloud.

Mocht je dus in Excel boekhouden let er dus goed op dat je niet de administratie verliest. Vergeet dus niet een back-up te maken van je administratie! Naast het feit dat bewaren verplicht is, kunnen de facturen gebruikt worden als aankoopbewijs of bij garantie-issues. Wel raden wij het af om je boekhouding te doen in Excel. Dat vanwege de hoge risico’s die je oploopt. Denk dan bijvoorbeeld aan: Veiligheid van je administratie, veel tijd kwijt, is niet te koppelen met externe systemen en zo zijn er nog meer nadelen. Lees hier alle nadelen om je boekhouding te doen in Excel.


Wat wij wel aanraden is om je boekhouding te doen in boekhoudsoftware. Alle nadelen die wij hebben genoemd om je boekhouding te doen in excel, worden verholpen in boekhoudsoftware. Je hoeft geen zorgen te maken over back-ups of je kostbare tijd. De software is namelijk zo ontwikkeld dat hij het meeste werk voor je doet. Het bedrijf die de software ontwikkeld neemt dus ook de veiligheid van jouw administratie op.  Daarnaast kan je heel snel factures maken en versturen zowel van je computer als telefoon. Vergeet je klant te betalen? Dan stuurt die automatisch herinneringen. En zo zijn er nog veel meer voordelen over het gebruikt van boekhoudsoftware. Vergelijk hier alle boekhoudsoftware aanbieders.

Hoe maak je eenvoudig inkoopfacturen?

Goed, nu je weet wat een inkoopfactuur is en wat erop moet. Nu vraag je je misschien af; hoe maak je makkelijk inkoopfacturen? En hoe boek je ze het beste in? Dat kan je door twee manieren te doen:

1. In Excel

Wanneer je er voor kiest om in Excel te gaan boekhouden moet je op veel dingen letten. Denk dan hierbij aan, zelf back-ups maken, oppassen dat je geen slordige fouten maakt in Excel, veel kennis nodig van boekhouden en zo kan je wel even door gaan. Wil je alle nadelen weten over boekhouden in Excel? Lees hier de 10 nadelen over boekhouden in Excel. 

2. In Boekhoudsoftware

Wanneer je er voor kiest om met boekhoudsoftware aan de slag te gaan kan je heel eenvoudig inkoopfacturen maken en versturen. In alle boekhoudsoftware pakketten word je namelijk stap voor stap meegenomen met het maken van een (inkoop)factuur zodat je geen belangrijke informatie vergeet die de belastingdienst van je eist. 

Neem even als boekhoudsoftware voorbeeld Moneybird. Moneybird is één van de boekhoudsoftware aanbieders op de markt die gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware aanbiedt. 

Wanneer je een inkoopfactuur wilt maken, kan je dat eenvoudig doen om naar het tabje facturen te gaan en te klikken op “factuur toevoegen”.

Note: Wanneer je voor het eerst een factuur toegevoegd een boekhoudprogramma zal je eerst te maken hebben met het toevoegen van een huisstijl. Aangezien dat nu irrelevant is voor deze uitleg, laten we die nu niet zien.

Zoals je kan zien je allerlei lege doorzichtige vakken. Dat zijn plekken waarbij je de gegevens kan invullen van je klant en product(en) of diensten in rekening kan brengen. Eerst beginnen we met de gegevens van je klant in te vullen.

De gegevens van je klant invullen kan je op twee manieren doen. Je kan het handmatig doen, maar je kan ook vragen om hun KVK nummer. Wanneer je de KVK nummer invult, kijkt Moneybird in het KVK register en vult automatisch alle benodigde informatie in. Handig niet?

Als je het als contactpersoon hebt opgeslagen kan je die vervolgens selecteren op de factuur in Moneybird.

Zodra je de gegevens van je klant hebt staan kan je nu alles in rekening gaan brengen. In dit geval is Getvision een reclamebureau die een logo heeft ontworpen voor een partij.

Als laatste kijk je nog even of alles juist is vermeld op de factuur en kan die verzonden worden naar de klant. Wanneer alles goed is vermeld, kan je ervoor kiezen om de factuur “nu” te versturen of verzend in de toekomst. Nadat je factuur hebt verstuurd kan het wel eens voorkomen dat de klant vergeet te betalen. Is dat het geval, dan zal software automatisch herinneringen sturen. Eenvoudig niet? Dit kost nog geen 5 minuten!

Boekhoudsoftware voordelen

Niet alle boekhoudsoftwares bieden echter dezelfde mogelijkheden. Er zijn programma’s die een grens stellen aan bijvoorbeeld het aantal inkoopfacturen dat je kunt verwerken, terwijl je bij andere programma’s een onbeperkt aantal facturen kunt inboeken. Dat is compleet afhankelijk van je abonnement. Daarnaast is er een verschil bij het invoeren van de inkoopfacturen. Er is software waarbij je de facturen kunt inscannen, maar je kunt er ook voor kiezen de gegevens handmatig in te voeren. Bepaal dus, voor je een softwarepakket aanschaft, hoeveel facturen je ongeveer denkt te zullen gaan invoeren en op welke manier je dit wilt gaan doen.

Naast het aanmaken en het verwerken van facturen in je administratie brengt het nog veel meer voordelen zich mee. Denk dan aan:

• jij en je medewerkers hebben altijd en overal de gelegenheid de administratie in te zien en bij te werken. Facturen kunnen door een verantwoordelijke eenvoudig goed- of afgekeurd worden;

• inkoopfacturen kunnen in meerdere talen gegenereerd worden in de boekhoudsoftware en kunnen meteen in je gehele administratie worden verwerkt;

• in boekhoudsoftware kan je vaak de facturenstroom koppelen aan internetbankieren, wat het betaalproces vereenvoudigd;

• je raakt geen facturen meer kwijt en hebt altijd een back-up;

• je kunt een accountant of financieel adviseur toegang geven tot jouw financiële gegevens, zonder dat je daarvoor eerst een stapel papieren moet overhandigen;

• bij een controle van de Belastingdienst heb je alles meteen bij de hand.

Welke software past bij mij?

Als ondernemer heb je het druk en het bijhouden van inkoopfacturen en andere administratieve zaken kost veel tijd. Daarentegen zorgt een administratie die perfect in orde en up to date is voor orde en rust. Voorkom je te late betaling van facturen want het niet of op tijd betalen van facturen geeft een minpunt aan de professionele uitstraling van je bedrijf.

Je ziet nu dat boekhoudsoftware een toegevoegde waarde heeft. De volgende stap is het vinden van het programma dat het best bij jouw bedrijf past. Met onze boekhoudsoftware vergelijker kan je boekhoudsoftware aanbieders bekijken en kiezen voor het boekhoudpakket dat voldoet aan jouw wensen. Filter op je bedrijfsvorm en maak vervolgens jouw persoonlijke top 3 op basis van functies, prijs en reviews. Hierbij kun je bijvoorbeeld rekening houden met de manier waarop je BTW-aangifte wilt doen en welke andere functies voor jou belangrijk zijn. Vervolgens hoef je niet gelijk te betalen voor de software, de meeste software bieden een proefperiode aan van X aantal maanden. Zo kun je zien of de boekhoudsoftware je bevalt. Begin met vergelijken en ontdek welke boekhoudsoftware het beste bij jou past!

Wat is een crediteur? Het verschil tussen crediteur en debiteuren

Wat is een crediteur?

De termen crediteur en debiteur lijken erg op elkaar en worden ook nog regelmatig door elkaar gehaald. Dat is ook niet gek, maar kan wel erg verwarrend zijn als je de boekhouding aan het doen bent. In dit artikel leggen wij jou uit wat een crediteur is, wat het verschil is tussen een debiteur en crediteur, hoe je ervoor zorgt dat facturen op tijd betaald worden en hoe je zelf niet vergeet de facturen te betalen.

Wat is een crediteur?

Als je een (beginnend) ondernemer bent heb je deze term vast al eens horen vallen. Een crediteur is iemand die je nog moet gaan betalen. Dit kan bijvoorbeeld jouw leverancier zijn of het bedrijf waarbij jij een abonnement hebt op internet en televisie. Deze mensen sturen jou dus een factuur die je nog moet gaan betalen.

Wat is het verschil tussen debiteuren en crediteuren?

Goed, crediteuren zijn dus de mensen die jij nog moet gaan betalen. Debiteuren zijn dus de de tegenovergestelde groep mensen: de mensen die jou nog moeten betalen. Dit zijn bijvoorbeeld jouw klanten die gebruik hebben gemaakt van jouw dienst of die jouw producten hebben gekocht. Als deze mensen nog niet hebben betaald zijn zij een debiteur.

Ezelsbruggetje

Om het verschil tussen debiteuren en crediteuren makkelijker te onthouden zijn er verschillende ezelsbruggetjes. Een handig ezelsbruggetje om het verschil te onthouden is:

De tweede letter van crediteuren is een R, dit betekent: rennen(en dus schulden).
De tweede letter van debiteuren is een E, dit betekent EISEN (je moet dus nog geld ontvangen).

Op deze manier kan je makkelijk onthouden wat crediteuren zijn en debiteuren.

Hoe zorg je ervoor dat facturen op tijd betaald worden en dat jij ze op tijd betaald?

Nu weet je het verschil tussen debiteuren en crediteuren, maar het belangrijkste is natuurlijk dat de facturen betaald worden en dat jij zelf ze ook niet vergeet te betalen. Voor beide gevallen hebben wij 4 tips.

Tip 1: mails aan favorieten toevoegen

Ten eerste is het handig om al de mails die een (inkoop)factuur bevat, om die in je favorieten toe te voegen. Zo kan je op de zondag of op de vrijdag wanneer je de administratie doet, alle mails die in je favorieten staan afgaan om alle (inkoop)facturen te verwerken in je administratie. Zo kan je zien welke facturen zijn betaald en of open staan.

Tip 2: Een apart mailadres

Mocht je het niet prettig vinden om je mails met een (inkoop)factuur in je favorieten te toevoegen, kan je er ook voor kiezen om een apart email adres aan te maken voor de administratieve zaken. Dit is een manier om meer overzicht te creëren voor op beide mailadressen. Dit is een andere manier om te zien welke facturen betaald zijn of nog open staan.

Tip 3: Genereer een uniek mail adres in je boekhoudsoftware

In boekhoudsoftware kan je een uniek mailadres maken. Dat wil zeggen dat je voor jezelf een extra mail adres krijgt. Wanneer je dus een mail ontvangt met daarin een (inkoop)factuur, dan kan je die vervolgens doorsturen naar het unieke mailadres van je boekhoudsoftware waarbij het automatisch in je administratie wordt verwerkt. Zo hoef je dus niet handmatig de facturen in je administratie toe te voegen. Later in dit artikel gaan we daar dieper op in.

Tip 4: Gebruik software voor automatisch herinneringen

Stel dat je een factuur eruit stuurt naar je klant. Het kan wel eens voorkomen dat de klant vergeet te betalen vanwege de drukte. Door gebruik te maken van boekhoudsoftware stuurt de software automatisch herinneringen naar je klant wanneer die nog niet heeft betaald. Hoe die herinneringen eruit zien, kun je geheel zelf bepalen.  Zo hoef je dus niet handmatig herinneringen sturen waardoor jij je veel beter kan focussen op je werk of onderneming.

Het kan ook zijn dat jij zelf heel druk bent met je werk of onderneming en ook zelf eens vergeet een factuur te balen. Ook dat is te voorkomen om tip 3 te gebruiken. Wanneer je tip 3 gebruikt, krijg je alles in een mooi overzicht te zien van alle (inkoop) facturen die betaald zijn of open staan.

Hoe verwerk je automatisch (inkoop)facturen?

Op het moment zien er tientallen boekhoudsoftware aanbieders. Om het makkelijker uit te leggen gebruiken we als voorbeeld Moneybird als voorbeeld. Dus stel je gebruikt Moneybird als boekhoudsoftware. Binnen Moneybird, krijg je een een uniek mailadres voor alle inkomende documenten. Je dat unieke mailadres vinden bij inkoopfacturen, en vervolgens zie je een @ staan naast de groene knoppen “toevoegen” en “uploaden”.

Zoals je kan zien zie je allerlei rare nummers in het begin van je mailadres. Moneybird heeft bewust gedaan om spam te voorkomen. Dat is minder makkelijk te raden dan je [email protected].

Hoe hou je overzicht van al je administratie van jezelf en je crediteuren?

Aangezien je nu weet wat crediteuren zijn en het verschil tussen crediteuren en debiteuren. Hoe je makkelijk facturen kan verwerken in je administratie zonder dat je klanten vergeet te herinneren en hoe je zelf kan controleren dat jezelf ook niet bent vergeten een factuur te betalen. Zijn er ook meerdere manieren hoe je overzicht houd over al je (inkoop) facturen

Sommige vinden het prettiger om te boekhouden in Excel. Echter is dat niet meer van deze tijd. Sterker nog, het is zelfs gevaarlijk voor je onderneming als je niet goed oppast. Lees hier alle nadelen over boekhouden in Excel.

Er is namelijk een veel betere manier, namelijk: boekhoudsoftware. Naast dat je nu weet wat het verschil is tussen crediteuren en debiteuren kan je met boekhoudsoftware zonder het verschil te weten, eenvoudig boekhouden. De boekhoudsoftware deelt automatisch je administratie op crediteuren en debiteuren waardoor je dus heel makkelijk het overzicht behoudt. Op deze manier hoef je er minder tijd in te steken, maar wordt de administratie alsnog goed en nauwkeurig gedaan. Daarnaast kan je ook in boekhoudsoftware kun je bijvoorbeeld ook bonnetjes inscannen zodat je hier geen tijd aan hoeft te verspillen met het handmatig invoeren van de gegevens. Zo kun je meer tijd steken in jouw bedrijf.

Weet je niet welke software bij jou past? Maak dan gebruik van onze boekhoud vergelijker. Binnen onze boekhoud vergelijker kan je filteren op basis van jouw wensen waar de software aanzicht moet voldoen. Zo kom je heel snel achter welke software bij jou het best past. Aarzel niet en test verschillende boekhoudsoftware gratis doormiddel gebruik te maken van de proefperiode.