Restwaarde – Wat is dat en hoe bereken je dat in 2 seconde?

restwaarde

Doe je een zakelijke investering? Schaf je bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsauto of een nieuwe machine aan? In beide voorbeelden heb je te maken met de restwaarde; de waarde van het product aan het einden van de looptijd. 

De restwaarde van producten is een belangrijk gegeven. Een belangrijk gegeven voor jouw bedrijfsvoering, maar ook zeker voor de boekhoudkundige status van jouw onderneming. Hoe zit dit precies? En hoe kun je de restwaarde van bijvoorbeeld jouw bedrijfsauto of jouw machine(s) berekenen? Je leest het allemaal in dit artikel!

Wat is restwaarde?

De restwaarde is de geschatte opbrengst van een (productie)middel bij de verkoop aan het einde van de levensduur. Stel dat je bijvoorbeeld in het jaar 2017 een nieuwe bedrijfsbus voor 20.000 euro gekocht hebt. Na 5 jaar wil je deze bestelbus verkopen, waarbij je verwacht dat je de bestelbus voor een bedrag van 7.500 euro kunt verkopen.

In dit voorbeeld is de restwaarde dus het bedrag van 7.500 euro. Het verschil tussen de aanschafprijs en de verwachte opbrengst is de zogeheten afschrijving. Deze afschrijving dien je op de juiste manier in jouw boekhouding te verwerken, waarvoor je in het restant van dit artikel enkele handige tips vindt.

Is het van belang om de restwaarde voor jouw middelen te berekenen? Ja, dat is absoluut van belang. Het is niet alleen van belang voor jouw boekhouding, maar ook voor financiële beslissingen die je moet maken. Valt de restwaarde bijvoorbeeld 3.000 euro hoger of lager uit dan verwacht? Dan is dat van flinke invloed op jouw bedrijfsvoering en het bedrag dat je voor bijvoorbeeld jouw nieuwe bestelbus vrij moet maken.

Hoe bereken je de restwaarde

Hoe bereken je de restwaarde?

Heb je recent een machine of een bestelbusje gekocht? In beide gevallen is het zaak om te berekenen wat de jaarlijkse afschrijving moet gaan worden. Je kunt hiervoor natte vingerwerk uitvoeren, maar je kunt ook gericht met de restwaarde en de afschrijving aan de slag gaan. Voor alle ondernemers is het advies in ieder geval om echt serieus met de restwaarde en afschrijving aan de slag te gaan. Alleen op die manier kun je boekhouding kundig de juiste financiële status in beeld krijgen én de juiste beslissingen maken.

Hoe je nou het beste de restwaarde kunt berekenen? Het antwoord op die vraag vind je in onderstaand stappenplan. Als je de stappen uit dit stappenplan strikt opvolgt, kun je moeiteloos de restwaarde én afschrijving berekenen:

 • Stap 1: zorg ervoor dat je de totale investering van de machine of de auto in beeld krijgt. Dat kun je doen door gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Dit betreft dus de aanschafprijs plus de aankoop- en installatiekosten minus de eventuele korting en eventuele subsidie.
 • Stap 2: bepaal hoe lang je van de machine of de bedrijfsauto gebruik wilt/kunt maken.
 • Stap 3: kijk naar de huidige restwaarde van bijvoorbeeld dezelfde soort machine of dezelfde soort auto/bestelbusje. 
 • Stap 4: bepaal op basis daarvan wat een mogelijke restwaarde voor over een x aantal jaar is. Houd hierbij heel goed rekening met stap 2; oftewel met de vermoedelijke gebruiksduur van de machine of de bestelauto.

Aan de hand van dit stappenplan kun je gaan berekenen wat de restwaarde is. Waarom is dit zo belangrijk om te weten? Nou, omdat je met deze restwaarde ook direct de afschrijving per jaar kunt gaan berekenen. Voor het berekenen van de afschrijving per jaar kun je de volgende formule gebruiken:

 • (Aanschafkosten – restwaarde)/ vermoedelijke gebruiksduur = afschrijving per jaar

Wij duiden dit graag met een voorbeeld nader aan. In dit voorbeeld gaan we uit van een bestelbus met een aanschafprijs van 20.000 euro, een restwaarde van 7.500 euro en een vermoedelijke gebruiksduur van 7 jaar. 

Als we deze gegevens in de formule invullen, krijgen we de volgende rekensom:

 • (20.000 – 7.500)/ 7 = 1785 euro

Wat betekent dit bedrag van 1785 euro? Dit betekent dat je gedurende zeven jaar jaarlijks een bedrag van 1785 op deze bestelbus af moet schrijven. Als je dat gedurende deze zeven jaar doet, staat deze bestelbus na zeven jaar nog voor 7.500 euro op jouw balans. Dat is dus precies gelijk aan de restwaarde van de bestelbus, waardoor de boekhouding volledig in balans is.

Wel is het van belang om de afschrijvingsregels in de gaten te houden. Zo mag je jaarlijks maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel afschrijven. Het berekenen van de restwaarde en de afschrijving is in ieder geval niet al te lastig! 

Hoe je deze afschrijving en restwaarde vervolgens in jouw boekhouding kunt verwerken? Dat doe je met behulp van het beste boekhouding app. Met een eenvoudig boekhoudprogramma ben je verzekerd van de juiste afschrijving én van de juiste verwerking van de afschrijving. Het boekhoudprogramma zorgt er namelijk voor dat de afschrijving (en de restwaarde) direct in de financiële rapportages meegenomen worden!

Begroting – Wat is dat? Weergave van een financiële keuzes

Begroting

Hoeveel geld wil je voor project X vrijmaken? En hoeveel geld wil je in project Y gaan investeren? Binnen een bedrijf krijg je eigenlijk op dagelijkse basis met dergelijke vragen te maken. Hoe je nou de beste antwoorden op dergelijke vragen kunt geven? Dat doe je eigenlijk door voor elk project een begroting op te stellen.

In de boekhoudwereld én in het zakelijke leven is begroting een veelgehoorde term. Deze term wordt eigenlijk te pas en te onpas gebruikt. Logisch ook, aangezien in elke onderneming én in elk project de begroting een cruciale rol speelt. Hoe je deze begroting kunt maken? En wat een begroting überhaupt precies is? Op die twee vragen ga je in dit artikel een passend antwoord vinden.

Wat is een begroting?

Een begroting is een rapportage waaruit blijkt wat de effecten gaan zijn van een financiële beslissing. Eigenlijk is de begroting dus een weergave van financiële keuzes die je gaat maken. Nadat je de begroting afgerond hebt, vormt deze begroting ook de leidraad in bijvoorbeeld projecten. Wijken de kosten of opbrengsten te veel van de begroting af? Dan is het mogelijk de hoogste tijd om snel de begroting aan te passen.

Over het algemeen bestaat een begroting altijd uit drie onderdelen:

 • Een balans aan het begin van een jaar of een project
 • Een winst- en verliesrekening; dit is een verwachting voor de komende periode
 • Een balans aan het einde van het jaar of een project

Met dank aan deze drie onderdelen kun je verschillende financiële keuzes uitwerken. Juist door deze keuzes uit te werken, kun je uiteindelijk de juiste beslissingen maken. Beslissingen waardoor je uiteindelijk een project succesvol af kan ronden of een succesvol financieel jaar kunt hebben.

Voorbeeld van een begroting

Voorbeeld van een begroting

Je hebt hierboven al kunnen lezen dat een begroting normaal gesproken uit drie onderdelen bestaat. Allereerst de balans, dan een winst- en verliesrekening en dan een afsluitende balans. 

Op de balans zet je aan de linkerkant alle bezittingen en aan de rechterkant alle schulden, zoals je in onderstaand voorbeeld kunt zien:

Voor het einde van het project of voor het einde van het jaar kun je nogmaals zo’n balans opstellen. In deze eindbalans verwerk je echter de resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening genoemd. Deze drie onderdelen tezamen vormen dus de basis van een begroting.

In een begroting is het wel aan te raden om alle drie de onderdelen gedetailleerd uit te werken. Je ziet dan direct of een project haalbaar is, of het tijd is om extra te investeren of dat je andere zakelijke keuzes moet gaan maken. Een begroting zonder één van deze drie onderdelen opstellen, is simpelweg onmogelijk te noemen.

Hoe maak je een begroting?

Wil jij graag een begroting voor het komende jaar gaan maken? Of wil je een begroting voor komende projecten gaan maken? In beide gevallen is een goede voorbereiding het halve werk. Hoe je deze goede voorbereiding in gang kunt zetten? Dat begint eigenlijk al met jouw keuze voor een goed boekhoudprogramma. Dankzij een goed boekhoudprogramma kun je moeiteloos een balans opstellen, kun je moeiteloos een winst- en verliesrekening maken en kun je dus moeiteloos een begroting maken.

Alles valt of staat dus met jouw keuze voor een goed online boekhoudprogramma. Voor het uitkiezen van een dergelijk boekhoudprogramma ben je bij ons direct aan het juiste adres. Je kunt bij ons namelijk de verschillende boekhoudprogramma’s met elkaar vergelijken, waardoor je uiteindelijk de beste keuze kunt maken.

Heb je een goed boekhoudprogramma uitgekozen? Dan is het zaak om het onderstaande stappenplan op te volgen.

Stap 1: plaats alle facturen in jouw boekhoudprogramma

Gedurende een boekjaar heb je te maken met de nodige facturen. Dit heeft betrekking op zowel uitgaande- als inkomende facturen. Elke factuur, ongeacht wat voor factuur het is, moet je in jouw programa uploaden.

Stap 2: verwerk alle facturen in jouw boekhoudprogramma

Nu is het de hoogste tijd om alle facturen in jouw boekhoudprogramma te verwerken. Dit doe je door alle facturen te koppelen aan de juiste rubriek; het boekhoudprogramma zorgt er vervolgens voor dat deze facturen verwerkt worden in bijvoorbeeld de balans en winst- en verliesrekening.

Stap 3: beginpunt vaststellen

Als je een begroting wilt maken, heb je uiteraard een beginpunt nodig. Je kunt dit beginpunt vaststellen, waarna je met het boekhoudprogramma direct een balans uit kunt draaien.

Stap 4: begroting uitwerken

Vervolgens ben je in staat om jouw begroting uit te werken. Dit doe je door alle verwachte kosten en opbrengsten in een overzicht te verwerken. Door dit te doen, zie je direct welke financiële resultaten behaald gaan worden conform de begroting. Deze financiële resultaten kun je vervolgens gebruiken als een winst- en verliesrekening. Aan de hand van de opgestelde beginbalans én deze winst- en verliesrekening kun je de eindbalans vervolgens vaststellen. Daarmee is jouw begroting helemaal compleet.

Tip: Maak gebruik van een begrotingsfunctie

Als afsluiter van dit artikel hebben wij nog één handige tip voor je: maak gebruik van de begrotingsfunctie in een eenvoudig boekhoudprogramma. De meeste goede boekhoudprogramma’s hebben een dergelijke functie ingebouwd zitten, waardoor het maken van een begroting nóg makkelijker is. Check dus zeker of jouw boekhoudprogramma ook een dergelijke functie heeft!

Is dat niet het geval? Dan is het mogelijk interessant om voor een ander/nieuw boekhoudprogramma te kiezen. Met dank aan onze vergelijker kun je in ieder geval razendsnel het beste boekhoudprogramma voor jouw onderneming vinden!

Vaste kosten – Wat zijn dat? En hoe bereken je dat in 1 sec?

vaste kosten

De hoogst mogelijke winst behalen? Dat doe je door veel omzet te draaien en de kosten zo laag mogelijk te houden. Je hebt hoe dan ook als ondernemer met vaste kosten te maken; deze kosten zijn niet afhankelijk van bijvoorbeeld de productie, de omzet of een andere factor.

Voor elk bedrijf spelen de vaste kosten én de variabele kosten in ieder geval een cruciale rol. Indien deze kosten te hoog gaan worden, bestaat de kans dat je verlies gaat draaien. Dit kan uiteindelijk leiden tot de ondergang van jouw bedrijf, dus er is jou alles aangelegen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Wat zijn vaste kosten?

Vaste kosten zijn kosten die elke maand weer terugkomen, ongeacht welke resultaten je in die maand weet te behalen. Een typerend voorbeeld hiervan is de huur voor jouw bedrijfspand. Je moet elke maand deze huur betalen, ongeacht hoeveel producten je in die maand hebt verkocht. De huur wordt ook niet hoger als je meer producten verkocht hebt of juist lager als je minder producten verkocht hebt. Nee, de huur blijft elke maand constant en is daardoor een perfect voorbeeld van vaste kosten.

Naast de vaste kosten bestaan ook nog variabele kosten. De variabele kosten zijn wél afhankelijk van de productie. Indien je meer producten zou produceren, zouden de variabele kosten ook toenemen. Dit komt onder meer doordat je meer grondstoffen verbruikt, doordat je meer energie verbruikt en doordat je met hogere loonkosten te maken krijgt.

Voor elk bedrijf zijn zowel de vaste- als de variabele kosten van cruciaal belang. Dit geldt zéker voor de vaste kosten; ook in slechte tijden moet je immers rekening houden met deze kosten. Indien jij de kosten zo laag mogelijk weet te houden, hoef je niet bang te zijn voor enkele slechte maanden. Je weet immers dat je tijdens die maanden niet leegloopt door de vaste kosten!

Voorbeelden van vaste kosten

Voorbeelden van vaste kosten

Zo, je hebt hierboven al kunnen lezen wat (vaste) kosten zijn. Om deze kosten verder aan je uit te kunnen leggen, hebben wij enkele voorbeelden voor je op een rijtje gezet. In onderstaand rijtje vind je enkele kosten die vallen onder de noemer ‘vaste kosten’:

 • Huurkosten of hypotheekkosten voor jouw bedrijfspand
 • Verzekeringspremies
 • Afschrijvingskosten van de auto
 • Afschrijvingskosten van de machine(s)
 • Salariskosten voor vast personeel

Als we naar de salariskosten kijken, zien we dat dit ook variabele kosten kunnen zijn. Dat is het geval als je extra personeel in gaat huren voor nóg drukke tijden. Tijdens die drukke tijden kun je wel wat extra personeel gebruiken, maar je gaat die personeelsleden niet vast in dienst nemen. Er is dan géén sprake van vaste kosten, aangezien alleen salariskosten voor vast personeel vallen onder de noemer (vaste) kosten’.

Zoals dit voorbeeld laat zien, is de scheidingslijn tussen vaste kosten en variabele kosten redelijk duidelijk. Feit is dat je hoe dan ook zowel de vaste- als de variabele kosten zo laag mogelijk wilt houden. Je weet dan immers jouw winst alleen maar te verhogen!

Hoe bereken je vaste kosten?

Ben je benieuwd met hoeveel vaste kosten jij per maand te maken hebt? Dan kun je eigenlijk maar één ding doen: voor een sluitende boekhouding zorgen. Met behulp van een boekhoudprogramma kun je vervolgens direct zien wat de vaste kosten in een bepaalde periode zijn.

In een boekhoudprogramma is het zaak dat je alle transacties aan de juiste categorieën weet te koppelen. Zo moet je de afschrijving koppelen aan de rubriek ‘Afschrijvingen’ en moet je de inkoopkosten koppelen aan de rubriek ‘Inkoopkosten’.

Binnen het boekhoudprogramma zijn alle rubrieken gekoppeld aan vaste kosten óf aan variabele kosten. Het boekhoudprogramma is hierdoor in staat om continu de hoeveelheid vaste- en variabele kosten voor je te berekenen. Jij hoeft eigenlijk maar één ding te doen: alle transacties aan de juiste rubrieken te koppelen. Kortom, volg onderstaand stappenplan:

 • Stap 1: kies een eenvoudig boekhoudprogramma uit.
 • Stap 2: verwerk alle inkomende en uitgaande facturen in jouw boekhoudprogramma
 • Stap 3: koppel alle transacties aan de juiste rubrieken
 • Stap 4: lees direct af wat de variabele kosten en vaste kosten zijn

Wil je graag geld besparen? Dan biedt het online boekhoudprogramma daar ook alle mogelijkheden voor. Via het boekhoudprogramma kun je immers direct zien aan welke kostenposten je het meeste geld uitgeeft!

Bedrijfsresultaat – Wat is dat en hoe bereken je dat? Tips

bedrijfsresultaat

Ben jij benieuwd naar het bedrijfsresultaat van jouw onderneming? Dat kunnen wij ons maar al te goed voorstellen. Dit is namelijk één van de belangrijkste indicatoren voor jouw onderneming. Maar, wat is jouw (bedrijfs)resultaat precies en hoe bereken je jouw bedrijfsresultaat? Op die vragen vind je in dit artikel een antwoord.

Wat is bedrijfsresultaat?

Het bedrijfsresultaat staat ook wel bekend als de ondernemingswinst of de bedrijfswinst. Dit bedrag is namelijk het bedrag dat je overhoudt nadat alle kosten van jouw winst afgetrokken zijn. Voordat je dit kunt doen, moet je eerst berekenen wat jouw netto omzet is geweest. Van deze netto omzet kun je vervolgens jouw bedrijfskosten aftrekken, waardoor je direct jouw bedrijfsresultaat inzichtelijk krijgt.

Is het belangrijk om dit resultaat inzichtelijk te krijgen? Ja, absoluut. Dit bedrag geeft namelijk aan hoe je in het lopende jaar presteert of hoe je in het voorgaande boekjaar gepresteerd hebt. Des te hoger het resultaat is, des te beter je met jouw bedrijf gepresteerd is. Uiteraard is het voor elke ondernemer wenselijk dat het bedrijfsresultaat zo gunstig mogelijk is.

Is het mogelijk om zelf invloed op het (bedrijfs)resultaat uit te oefenen? Ja, dat is zeker het geval. Aan de ene kant is het wenselijk om meer omzet te maken, terwijl het aan de andere kant wenselijk is om minder kosten te maken. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, stijgt jouw bedrijfsresultaat significant. 

Hoe bereken je je bedrijfsresultaat?

Hoe bereken je je bedrijfsresultaat?

Het berekenen van jouw bedrijfsresultaat is eigenlijk een fluitje van een cent. Je hoeft dit namelijk niet zelf te doen. Nee, als je gebruik van een goed boekhoudprogramma maakt, wordt dit allemaal automatisch berekend in jouw programma. Je hoeft er zelf alleen maar voor te zorgen dat je alle transacties op de juiste manier weet te verwerken.

Hoe jouw boekhoudprogramma vervolgens jouw bedrijfsresultaat berekend? In eerste instantie kijkt het programma naar jouw netto omzet. Dit is de omzet die je hebt gedraaid nadat hier al alle verkoopkosten van afgetrokken zijn. 

Aan de hand van deze netto omzet kan vervolgens het bedrijfsresultaat berekend worden. Het boekhoudprogramma trekt namelijk alle andere bedrijfskosten ook van de netto omzet af, waardoor direct het (bedrijfs)resultaat berekend wordt. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld algemene kosten, personeelskosten, verzendkosten en aanverwante kosten. Allemaal kosten die je ten behoeve van jouw onderneming moet maken en dus van invloed zijn op jouw bedrijfsresultaat. 

Moraal van het verhaal: met een eenvoudig boekhoudprogramma heb je nergens omkijken naar. Dit boekhoudprogramma neemt nagenoeg al het werk voor je uit handen! Dit is niet alleen makkelijk, maar het bespaart je ook nog een hoop tijd. Tijd die je nu aan jouw core business kunt gaan besteden.

Tips voor het optimaliseren van jouw bedrijfsresultaat

Wil je jouw bedrijfsresultaat gaan optimaliseren? Logisch! Dat is immers de wens van elke ondernemer. Om dit resultaat te kunnen optimaliseren, is het aan te raden om onderstaande tips op te volgen:

 • Vraag de juiste uurtarieven. Ga niet werken voor hele lage uurtarieven. Je kunt op die manier mogelijk klanten aantrekken, maar je kunt niet het gewenste bedrijfsresultaat gaan behalen met te lage uurtarieven.
 • Gebruik de juiste software systemen. Voor de juiste software systemen moet je een bepaalde investering doen, maar daar krijg je onwijs veel voor terug. Een voorbeeld hiervan is het boekhoudprogramma, zoals je hierboven al hebt kunnen lezen. 
 • Probeer zoveel mogelijk te automatiseren. Dankzij de juiste software systemen kun je ook veel processen gaan automatiseren. Dit zie je ook in jouw resultaat terug, aangezien je hiermee flink kunt besparen op jouw personeelskosten. 
 • Stel ambitieuze doelen op. Als je een xx.xxx omzet per maand wilt gaan behalen, is het aan te raden om dit uit te spreken. De kans is dan een stuk groter dat je jouw doel gaat behalen! 

Passiva – Wat is dat? Belangrijk onderdeel van de Balans

passiva

In elke onderneming spelen schulden en bezittingen een belangrijke rol. De schulden worden ook wel aangeduid als passiva, terwijl de bezittingen als activa door het leven gaan. In dit artikel richten wij onze pijlen op de passiva, waarbij we onder meer bespreken wat passiva nou precies is en hoe passiva er op een balans uitziet.

Wat zijn passiva?

Passiva zijn alle schulden van een bedrijf. Dit hoeven niet direct schulden bij derde partijen te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook jouw eigen vermogen zijn. Dit eigen vermogen heb je privé in de zaak gestopt, waardoor dit vanuit het oogpunt van jouw bedrijf een schuld is.

Passiva is dus het tegenovergestelde van activa. Activa zijn alle bezittingen die jouw bedrijf heeft, terwijl de passiva dus juist alle schulden zijn die jouw bedrijf heeft. Zoals je wellicht weet, moeten de passiva en activa met elkaar volledig in balans zijn.

wat valt er onder passiva

Wat valt onder passiva?

Hierboven hebben wij reeds benoemd dat eigen vermogen onder passiva valt. Dit geldt ook voor voorzieningen en voor vreemd vermogen. Deze drie onderdelen maken eigenlijk onderdeel uit van passiva en vormen dus ook de passiva op een balans.

 • Eigen vermogen: dit is het bedrag dat je, als eigenaar van jouw bedrijf, in het bedrijf hebt gestoken. Deze vorm van passiva vind je niet op de balans van een eenmanszaak terug, maar wel op de balans van een BV en een NV.
 • Vreemd vermogen: vreemd vermogen zijn alle leningen en schulden die je bij derde partijen hebt lopen. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen heeft een (veel) kortere doorlooptijd dan lang vreemd vermogen.
 • Voorzieningen: tot slot maken ook de voorzieningen nog onderdeel uit van de passiva in een bedrijf. Voorzieningen is het geld dat je opzij zet voor later; je kunt hierdoor bijvoorbeeld sparen voor een flinke investering of je kunt geld opzij zetten voor jouw pensioen. Indien je met voorzieningen aan de slag wilt gaan, moet je wel met meerdere regels en wetten rekening houden. Je kunt niet lukraak jouw hele winst als een voorziening toe gaan wijzen.

Hoe ziet passiva eruit op een balans?

Als we het over de financiën van een bedrijf hebben, speelt de balans een ongekende rol. Een balans geeft namelijk in één oogopslag weer wat de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van een bedrijf zijn. 

Aan de linkerkant van de balans worden altijd de bezittingen weergegeven. Je kunt hierbij denken aan de voorraad, aan de inventaris, aan debiteuren en aan liquide middelen.

Aan de rechterkant van de balans worden altijd de schulden weergegeven. Deze schulden worden daarbij onderverdeeld in de hierboven genoemde onderdelen/categorieën. 

Uiteindelijk is het doel dat de balans links en rechts volledig balans is. Het totaalbedrag aan activa moet dus volledig gelijk zijn aan het totaalbedrag aan passiva. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het zaak om voor een sluitende administratie/boekhouding te zorgen. Met dank aan een boekhoudprogramma weet je dit voor jezelf erg simpel te maken!

Voorbeeld balans passiva

Om de passiva op een balans verder aan te duiden, hebben wij een balans voor je op een rijtje gezet:

Aan de rechterkant zie je dus wat alle passiva ’s zijn; dat is precies waar het in dit artikel omdraait! Zoals je in deze balans ook kunt zien, zijn de passiva en de activa volledig met elkaar in balans; dit is één van de eisen waar een balans aan moet voldoen.

Hoe verwerk je passiva in je boekhouding?

Wil je een dergelijke balans moeiteloos op kunnen stellen? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Een eenvoudig boekhoudprogramma verwerkt namelijk alle passiva automatisch en stelt ook automatisch de balans op.

Het enige wat jij hoeft te doen, is alle transacties op de juiste manier te verwerken. Als je dat voor elkaar krijgt, hoef je dankzij het boekhoudprogramma verder nergens naar om te kijken!

Betalingskenmerk – Wat is dat? Bepaalde tekst voor Crediteur

betalingskenmerk

Als je een factuur op gaat stellen, moet deze factuur aan meerdere eisen voldoen. Zo moet je bepaalde gegevens te allen tijde op elke factuur verwerken. Daarnaast is het ook aan te raden om gebruik te maken van een betalingskenmerk; met een betalingskenmerk weet je het namelijk voor jezelf en voor jouw debiteuren een stuk makkelijker te maken.

Ondertussen maken jouw crediteuren ook gebruik van een betalingskenmerk. Waarom? Omdat ze het daarmee voor zichzelf ook weer een stuk makkelijker weten te maken, maar óók voor jou. Je kunt dit dan ook zien als een handig hulpmiddel waarmee ondernemers elkaar weten te helpen.

Wat is een betalingskenmerk?

Een betalingskenmerk is een unieke code die voorzien is van een controlegetal. Hoe dit getal exact opgebouwd wordt, is volledig afhankelijk van jouw eigen wensen en jouw facturatiesoftware

Dit kenmerk wordt normaal gesproken opgebouwd aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Identificatienummer: eigenlijk elk betalingskenmerk start met een identificatienummer van bijvoorbeeld 2 of 3 letters.
 • Controlegetal: dit is een getal waarmee je de belasting kunt controleren
 • Factuurnummer: dit is het nummer van de factuur die je gaat versturen

Voorbeeld van een betalingskenmerk

Een dergelijk kenmerk, ook wel een gestructureerde mededeling genoemd, brengt meerdere voordelen met zich mee. Daarover informeren wij je graag verderop in dit artikel. Graag willen wij je eerst een voorbeeld geven van een betalingskenmerk:

 • Als ondernemer moet je per kwartaal de BTW aangifte doen. Als je een goedlopend bedrijf hebt, is het hierbij voor de hand liggend dat je BTW aan de Belastingdienst moet betalen. Als je dat bedrag aan de Belastingdienst gaat betalen, vraagt de Belastingdienst om altijd het betalingskenmerk te vermelden. Bij de Belastingdienst is een combinatie van cijfers en letters. Deze combinatie is echter gekoppeld aan jouw BSN nummer en is dus 100% uniek te noemen.

Zo is een voorbeeld van een betalingskenmerk van de Belastingdienst bijvoorbeeld de volgende combinatie: 3138424341801030. Hoe de Belastingdienst exact tot dit cijfer komt? Dat doet deze instantie op basis van jouw BSN nummer. Als ondernemer zijnde kun je echter volledig zelf jouw eigen betalingskenmerk gaan creëren. Ook daarover vertellen wij je hieronder graag meer.

Waarom zijn er betalingskenmerken?

In de huidige maatschappij hebben we vaker en vaker met digitale facturen te maken. Dit geldt zowel op het privé gebied als op het zakelijke gebied. Je hebt immers tal van leveranciers, je hebt de Belastingdienst aan wie je belasting moet betalen en je verstuurt uiteraard ook nog zelf facturen.

Doordat in elk bedrijf de nodige facturen heen en weer verstuurd worden, kan je soms het overzicht kwijtraken. Dit geldt niet alleen voor de facturen, maar ook voor de betalingen. Als je voor een betalingskenmerk op jouw facturen kiest, wet je de betalingen echter een stuk beter te verwerken. Dit gebeurt namelijk geheel automatisch aan de hand van het kenmerk.

Stel nou dat jij een factuur naar klant A stuurt met een specifiek kenmerk. Bij het aanmaken van de factuur kies je voor klant A en dan weet je boekhoudprogramma ook direct welk betalingskenmerk hierbij hoort. Na enkele dagen wachten betaalt klant A de factuur, waarbij het kenmerk vermeld wordt. 

Jouw boekhoudprogramma ziet nu direct dat dit kenmerk overeenkomt met het kenmerk uit de factuur, waardoor de betaling automatisch aan de betreffende factuur gekoppeld wordt.

Ook is een betalingskenmerk onwijs handig bij deelbetalingen. Je boekhoudprogramma is namelijk in dit geval ook in staat om een deelbetaling te verwerken. Dit gaat ook weer aan de hand van een (betalings)kenmerk; het ontvangen bedrag en het factuurbedrag zijn niet gelijk aan elkaar, maar dat maakt niet uit. Indien de volgende deel betaling gedaan wordt, trekt het boekhoudprogramma het ontvangen bedrag en het factuurbedrag uiteindelijk gelijk aan elkaar. Een cruciale rol hierbij wordt dus gespeeld door het betalingskenmerk.

Tot slot worden ook foutieve betalingen voorkomen door het betalingskenmerk. Als je via internetbankieren een factuur gaat betalen, controleert de bank namelijk het ingevulde kenmerk. Indien dit kenmerk niet correct is, wordt dit direct aangegeven in internetbankieren. Hiermee wordt dus voorkomen dat jij of één van jouw debiteuren een verkeerde betaling uitvoert.

Hoe maak je een betalingskenmerk?

Wil je ook graag gebruik maken van een betalingskenmerk? Dan is het aan te raden om dit betalingskenmerk direct op jouw factuur te verwerken. Bij nagenoeg alle huidige eenvoudige boekhoudprogramma’s is dat een fluitje van een cent.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is jouw factuur workflow aan te passen. Je kunt in boekhoudprogramma’s zoals van e-boekhouden.nl, Reeleezee of Exact, instellen dat in de mail naar de ontvanger van de factuur automatisch het betalingskenmerk verwerkt moet worden. Ook kun je ervoor kiezen om dit betalingskenmerk automatisch op de factuur te laten plaatsen.

Bij bijvoorbeeld het programma Moneybird kun je hiervoor de onderstaande betalingsvoorwaarden aanhouden:

Dankzij de tag ‘document.payment_reference’ krijgt de ontvanger van de factuur automatisch een betalingskenmerk aangereikt. Als dat betalingskenmerk door de klant gebruikt wordt, weet jouw boekhoudprogramma deze betaling direct aan deze factuur te koppelen. Een kind kan de was doen!

Bron: Moneybird

Wat is Omzet? Alle inkomsten van een bedrijf onder elkaar

omzet

Heb je enig idee op welke manier elk bedrijf kan overleven? Juist! Door meer omzet te maken dan kosten te draaien. Voor elk bedrijf is het dan ook wenselijk om een zo’n hoog mogelijke omzet te genereren. Maar, wat is een omzet nou precies? En hoe kun je direct berekenen? Op die vragen geven wij je hieronder graag een passend antwoord.

Wat is omzet?

Omzet is de term voor alle inkomsten dat een bedrijf in een bepaalde periode weet te maken. Je kunt het hierbij hebben over per maand, waarbij het dus om alle inkomsten voor de betreffende maand gaat. Je kunt echter ook kijken naar per jaar, waarbij alle maandomzetten dus bij elkaar opgeteld worden.

Het is belangrijk om te weten dat omzet en winst niet gelijk aan elkaar staan. De winst kun je berekenen door alle kosten van de omzet af te halen. Als je dat gedaan hebt, zie je precies welke winst (of welk verlies) je hebt gedraaid.

Ook is het goed om te weten dat omzet altijd exclusief BTW gerekend wordt. De BTW moet je immers afstaan aan de Belastingdienst en is dus niet relevant voor jouw bedrijfsresultaten.

Uiteindelijk is de omzet dus de optelsom van alle facturen die je in een maand verstuurd hebt. Het kan uiteraard ook gaan om alle facturen die je in het gehele jaar verstuur hebt; in dat geval heb je het over de jaaromzet.

Voorbeeld omzet

Voorbeeld omzet

Stel nou dat je in de eerste maand van het jaar 10 facturen hebt kunnen versturen. Het gemiddelde factuurbedrag van deze 10 facturen was 550 euro. Aan de hand van deze gegevens kun je direct de maandomzet berekenen: 

je doet hiervoor namelijk de 550 euro maal 10 = 5500 euro. 

Je weet dan direct dat je in de eerste maand van het jaar een omzet van 5500 euro hebt gedraaid.

Weet je dit door het gehele jaar door te trekken? Dan heb je dus een jaaromzet van 12 maanden maal 5500 euro = 66.000 euro. 

In een tabel ziet dit er dus als volgt uit:

Totaalbedrag verstuurde facturen januari5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen februari5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen maart5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen april5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen mei5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen juni5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen juli5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen augustus5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen september5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen oktober5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen november5500 euro
Totaalbedrag verstuurde facturen december5500 euro
Totale omzet het gehele jaar66.000 euro

De omzet die je draait, staat dus gelijk aan alle facturen die je in een bepaalde periode verstuurd. Om welke periode dit precies gaat, is volledig afhankelijk van je eigen wensen. Zo is het ook mogelijk om naar de omzet per kwartaal of per halfjaar te kijken!

Wat is het verschil tussen omzet en winst?

Het verschil is erg makkelijk te onderscheiden namelijk;

Omzet = Alle gefactureerde bedragen incl BTW bij elkaar
Winst = Is het bedrag wat je overhoud na het aftrekken van de bedrijfskosten en BTW.

Het is belangrijk om het verschil te weten zodat je jezelf niet gelijk rijk gaat rekenen. Met omzet koop je namelijk geen broodje bij de bakker.

Daarnaast, hou wel rekening dat je nog een bedrag moet afstaan wanneer je winst uitkeert naar je privé rekening. Dan krijg je namelijk te maken met inkomstenbelasting.

Hoe bereken je bruto en of netto omzet in 2 seconde?

Wil jij graag direct inzien wat de door jou gedraaide omzet is? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Met een goed boekhoudprogramma heb je namelijk direct inzicht in de gedraaide omzet.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is alle uitgaande facturen te verwerken in het eenvoudig boekhoudprogramma. Ook dat is niet moeilijk; je hoeft hiervoor alleen maar alle uitgaande facturen in het boekhoudprogramma aan te maken. Het programma telt deze facturen vervolgens bij elkaar top, waardoor het programma direct de gedraaide verdiensten aan kan geven.

Als je voor een goed boekhoudprogramma kiest, kun je hierbij ook nog filteren op periode. Zo kun je per maand bekijken, maar ook per kwartaal en per halfjaar. Eigenlijk is een goed boekhoudprogramma voor elke onderneming onmisbaar!

Grootboekrekening – Wat is dat? Dit helpt met boekhouden

grootboekrekening

Zie jij ook zo op tegen het bijhouden van jouw boekhouding? Wil je het liefste zo min mogelijk tijd aan jouw boekhouding besteden? En wil je de boekhouding voor jezelf ook nog eens zo overzichtelijk mogelijk houden? Dan kun je eigenlijk maar twee dingen doen:

In dit artikel richten wij onze pijlen volledig op het begrip ‘grootboekrekening’. We bespreken wat een grootboekrekening precies is, we bespreken wat de voordelen hiervan zijn, hoe je een grootboekrekening in jouw administratie kunt verwerken en welke grootboekrekening je kunt/moet gebruiken. Kortom: na het lezen van dit artikel weet je echt alles over het toepassen van een grootboekrekening!

Wat is een grootboekrekening?

Vrij weinig ondernemers beleven veel lol aan het doen van de boekhouding. De boekhouding bijhouden is immers niet datgene waar zij goed in zijn en het kan soms ook behoorlijk frustrerend zijn. Om het bijhouden van de boekhouding zo eenvoudig mogelijk te houden, is het dus aan te raden om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Binnen dit boekhoudprogramma is het vervolgens aan te raden om gebruik te maken van een grootboekrekening.

Een grootboekrekening is een verzameling van alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde categorie. Door een grootboekrekening te maken, kun je alle uitgaven en inkomsten dus gaan splitsen. Je weet deze per categorie in te delen, waardoor je direct inzichtelijk kunt krijgen op welke categorieën je mogelijk kunt besparen.

Voorbeelden een grootboekrekening

Vlottende activa en vlottende passiva: dit zijn alle bankrekeningen van jouw onderneming, de btw-rekening, debiteurenrekening, crediteurenrekening etc. Worden altijd aangegeven met een grootboekrekening ‘1xxx’. 

Tussenrekeningen: deze rekeningen gebruik je voor het verschuiven van geld. Bijvoorbeeld van de kassa naar de bank of van de zakelijke spaarrekening naar de zakelijke betaalrekening. Worden altijd aangegeven met een grootboekrekening ‘2xxx’. 

Voorraad: in deze grootboek reeks vind je alle posten terug die betrekking hebben op de voorraad. Worden altijd aangegeven met een grootboekrekening ‘3xxx’.

Kosten: alle kosten die je voor jouw onderneming maakt, kun je boeken onder de grootboekrekening kosten. Worden altijd aangegeven met een grootboekrekening ‘4xxx’.

Inkopen: alle inkopen die je voor jouw onderneming doet, kun je boeken onder deze grootboekrekening. Worden altijd aangegeven met een grootboekrekening ‘7xxx’.

Omzet: alle inkomsten die je uit verkopen weet te realiseren, kun je onder de grootboekrekening omzet scharen. Wordt altijd aangegeven met een grootboekrekening ‘8xxx’

Welke grootboekrekening gebruiken?

Welke grootboekrekening gebruiken?

Welke grootboekrekening je nou het beste voor jouw onderneming kunt gebruiken? Dat is echt volledig afhankelijk van jouw eigen voorkeuren en de exacte situatie in jouw bedrijf.

Lever je bijvoorbeeld diensten? Dan heb je geen producten op voorraad en heb je dus niks te maken met de ‘3xxx’ grootboek reeks. Over het algemeen kan wel gesteld worden dat elk bedrijf vlottende activa, vlottende passiva, kosten, inkopen, tussenrekeningen en omzet hebben. Je kunt dus uitgaan van het gebruik maken van de volgende grootboekrekeningen:

• 1xxx
• 2xxx
• 4xxx
• 7xxx
• 8xxx

Hoe je dit vervolgens exact in weet te richten, is afhankelijk van jouw eigen voorkeuren. Wij raden je aan om het gestandaardiseerde grootboekrekeningschema bij te houden; dit is makkelijk als je ooit eens de hulp van een boekhouder in moet schakelen. De boekhouder kent dit schema uiteraard ook en is daardoor in staat om snel de gewenste service te verlenen.

Mocht je net begonnen zijn met je bedrijf en heb je twijfels of je je boekhouding goed doet? Bekijk dan onze boekhouden voor beginners gids.

Hoe verwerk je grootboekrekening in je administratie?

Het mag duidelijk zijn: door gebruik van grootboekrekeningen te maken, kun je de boekhouding voor jezelf een heel stuk makkelijker maken. Per categorie weet je immers de inkomsten en uitgaven in beeld te brengen, waardoor je hier direct naar kunt gaan handelen. Dit komt allemaal terug op je balans.

Mogelijk vraag je je nu af hoe je deze grootboekrekeningen in je administratie kunt gaan verwerken. Dat kan je doen door de volgende stappen te volgen:

1. Kies een eenvoudig boekhoudprogramma
2. Koppel je zakelijke rekening aan het boekhoudprogramma
3. Boek de transacties onder “grootboekrekening”


1.  Kies een eenvoudig boekhoudprogramma

Door alleen al voor een eenvoudig boekhoudprogramma te kiezen hoef je om veel zaken geen zorgen meer te maken. Denk dan aan: bewaarplicht, facturen handmatig maken, bonnetjes gelijk via de app in je administratie verwerken enzovoorts.

Er zijn wel veel verschillende soorten boekhoudprogramma’s. Die zijn er voornamelijk omdat als je een ZZP’er geen functies nodig hebt die een MKB’er wel nodig hebt. Daarom heb je speciale boekhoudprogramma’s voor ZZP en zo ook boekhoudprogramma’s voor MKB’ers.

2. Koppel je zakelijke rekening aan het boekhoudprogramma

Door je zakelijke rekening te koppen aan het boekhoudprogramma’s komen alle transacties automatisch in je administratie.

3. Boek de transacties onder “grootboekrekening”

Heb je de transacties gevonden die je wilt boeken onder een grootboekrekening? Dan kan je dat heel simpel doen door op de transactie te klikken en vervolgens onder grootboekrekening te boeken.

Jaarrekening – Wat is dat? Dit geeft inzicht over financiën

jaarrekening

Ben je actief als ondernemer? Ongeacht hoe groot jouw bedrijf is, heb je met enkele verplichtingen te maken. Wat deze verplichtingen exact inhouden, is wel weer afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf én van de bedrijfsvorm. Maar, iedereen die met de administratie is betrokken, krijg je wel eens te maken met een jaarrekening.

Voor eigenlijk elke bedrijfsvorm is het wenselijk om een jaarrekening op te stellen. Bij sommige bedrijfsvormen ben je dat zelfs verplicht, terwijl je bij andere bedrijfsvormen ook zonder verplichting veel aan een jaarrekening hebt. 

Op deze pagina vind je meer informatie over een jaarrekening. Zo bespreken we onder meer wat een jaarrekening is, voor wie het verplicht is om een jaarrekening op te stellen, hoe je een jaarrekening op kunt stellen en wat je hebt aan het opstellen van een jaarrekening. 

Nadat je dit artikel doorgenomen hebt, kun je mogelijk direct starten met het maken van de jaarrekening voor jouw onderneming. Wanneer je voor een goed boekhoudprogramma kiest, hoef je dat gelukkig niet zelf niet doen. Hoe dat precies zit? Ook dat lees je terug in dit informatieve en uitgebreide artikel!

Wat is een jaarrekening?

Een Jaarrekening is een overzicht waarin de financiële situatie van een onderneming beschreven staat. De jaarrekening bestaat uit je balans, winst- en verliesrekening en daarnaast een toelichting op die rekeningen.

Deze financiële overzichten vormen eigenlijk de basis van jouw jaarrekening. Deze twee financiële overzichten laten duidelijk zien welke resultaten je geboekt hebt en wat de eindbalans van jouw onderneming op bijvoorbeeld 31-12 van het voorgaande boekjaar was.

soorten jaarrekeningen

Wat voor soorten jaarrekeningen zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten jaarrekeningen namelijk: 

Fiscale jaarrekening: deze jaarrekening moet voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. In deze jaarrekening moet de fiscale winst naar voren komen, waarna op basis van deze fiscale winst de inkomsten- of vennootschapsbelasting berekend kan worden.

Bedrijfseconomische jaarrekening: deze jaarrekening geeft een compleet beeld van de werkelijke situatie. Je ziet dat deze jaarrekening met name gebruikt wordt bij de (her)financiering van een onderneming, bij de verkoop van een onderneming of bij een (her)waardering van een onderneming.

Welk soort jaarrekening jij op moet stellen? Dat is afhankelijk van de bedrijfsvorm van jouw onderneming. Als je een eenmanszaak hebt, ben je niet verplicht om een jaarrekening op te stellen. 

Ook heb je een jaarrekening nodig bij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag of een kredietaanvraag.

Let op: Jaarrekeningen kunnen verschillen per bedrijfsvorm.

Sta je aan het roer van bijvoorbeeld een bv (holding)? Dan ben je verplicht om een jaarrekening op te stellen en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hierbij wordt ook de eis gesteld dat de jaarrekening zowel een balans als een resultatenrekening bevat. Deze twee financiële overzichten geven samen alle duidelijkheid over de huidige financiële status van een onderneming.

Bestaat een jaarrekening dan alleen maar uit een balans en een resultatenrekening? Nee, dat is niet het geval. Afhankelijk van de grootte van jouw onderneming moet er ook nog een toelichting bij gegeven worden. Deze toelichting kan door een boekhouder opgesteld worden.

Heb je de jaarrekening volledig opgesteld? In sommige situaties moet deze jaarrekening dan ook nog gecontroleerd worden door een accountant. Dat is bijvoorbeeld het geval als de jaarrekening gedeponeerd wordt.

Hoe ziet een jaarrekening eruit?

In principe bestaat een jaarrekening dus uit drie verschillende onderdelen:

Een resultatenrekening: op deze resultatenrekening zie je de behaalde resultaten van jouw onderneming. Je kunt deze resultatenrekening per maand opsplitsen én per jaar, maar je kunt ook slechts één volledige resultatenrekening in de jaarrekening opnemen.

Een balans: het is hierbij wenselijk om voor een begin- en eindbalans te kiezen. In de jaarrekening zie je dan direct welke veranderingen er in het afgelopen jaar plaatsgevonden hebben.

Een toelichting: voor kleinere ondernemers is het voldoende om hierbij aan te geven hoe de balans tot stand gekomen is en hoeveel mensen er werkzaam bij het bedrijf zijn. Voor de grotere bedrijven is het hierbij belangrijk dat meerdere financiële zaken uitgebreid toegelicht worden, waaronder de salarissen die aan de directie uitbetaald zijn.

Hieronder zie je een compleet voorbeeld van een jaarrekening.

Voorbeeld Jaarrekening

Jaarrekening Bedrijfsnaam B.V.
20202021
Opbrengsten€ 64.950,00€ 78.250,25
Kostenprijs van de omzet00
Brutomarge€ 64.950,00€ 78.250,25
Afschrijvingen00
Nettomarge00
Personeelskosten€ 12.000,00€ 16.500,00
Autokosten€ 650,00€ 350,00
Huisvestingkosten€1.310€1.500
Kantoorkosten€ 11.000,00€ 9.500,00
Bedrijfskosten€ 24.960,00€ 27.850,00
Bedrijfsresultaat€ 39.990,00€ 50.400,25
Financiele baten
Financiele lasten€ 250,00€ 950,00
Saldo fanciele baten & lasten€ 250,00€ 950,00
Resultaat€ 39.740,00€ 49.450,25
Jaarrekening voorbeeld

Hoe maak je een jaarrekening?

Wanneer je een jaarrekening wilt maken, dan is het aan te raden om een goed boekhoudprogramma te nemen. Met een eenvoudig boekhoudprogramma heb je namelijk geen enkel omkijken meer naar het opstellen van een jaarrekening.

Hoe dat precies zit? Nou, met een boekhoudprogramma kun je automatisch jouw balans en resultatenrekening uit laten draaien. Deze balans en resultatenrekening kun je vervolgens in één document zetten inclusief een toelichting vanuit jouw kant. Heb je dat gedaan? Dan is jouw jaarrekening eigenlijk al volledig opgesteld.

Als je een goed boekhoudprogramma gebruikt, heb je dus geen omkijken naar de jaarrekening van jouw onderneming. Hierbij is het uiteraard wel van belang dat alle transacties/geldstromen in jouw boekhoudprogramma goed verwerkt worden. Indien je voor één van de onderstaande boekhoudprogramma’s kiest, is dat echter ook een fluitje van een cent:

 • e-Boekhouden.nl wil je graag als startende ondernemer een jaarrekening opstellen? Dan kun je het beste kiezen voor het programma van e-Boekhouden. Dit programma werkt makkelijk, is overzichtelijk en is voor starters ook nog de eerste 15 maanden volledig gratis.
 • Exact heb jij een grote onderneming met een relatief complexe boekhouding? Dan ben je bij het programma van Exact aan het juiste adres. Met dit programma heb je nagenoeg geen omkijken naar het opstellen van een jaarrekening.
 • Unit4: ook voor de grotere bedrijven is Unit4 geschikt. Met dit boekhoudprogramma laat je de jaarrekening automatisch opstellen; gemak dient de mens én de drukke ondernemer! 

Veelgestelde vragen

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Heb je te maken met meerdere entiteiten? Heb je bijvoorbeeld meerdere bedrijven opgericht die onder één moederonderneming hangen? Dan dien je een geconsolideerde jaarrekening te maken. Dit is een jaarrekening van het moederbedrijf van een onderneming, waarbij alle onderliggende bedrijven één geheel vormen.

Wanneer consolideren jaarrekening?

Een jaarrekening moet geconsolideerd worden als er sprake is van meerdere bedrijven die onder één moederbedrijf hangen. Hoe deze jaarrekening vervolgens opgesteld wordt, is afhankelijk van meerdere bedrijven. Het is in ieder geval zaak om de adviezen c.q. richtlijnen vanuit de overheid en de Stichting voor Jaarverslaggeving op te volgen. Voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is het inschakelen van een accountant noodzakelijk.

MemoriaalBoeking – Wat is dat? Voorbeelden | Gratis tips

memoriaalboeking

Als je jouw boekhouding perfect bij wilt houden, krijg je met meerdere boekingen te maken. Zo moet je inkomende facturen boeken, moet je uitgaande facturen boeken, allerlei afschrijvingen en dus ook een memoriaalboeking.

In bepaalde situaties is het ook aan te raden om gebruik te maken van een memoriaalboeking. Met een memoriaalboeking maak je jouw boekhouding niet alleen weer compleet en kloppend, maar je kunt hier ook bijvoorbeeld een volledig boekjaar mee afsluiten.

Voor elke ondernemer is het wat ons betreft van belang om goed op de hoogte te zijn van een memoriaalboeking. Gelukkig vind je op deze pagina alle informatie over memoriaalboekingen, inclusief over de manier waarop je de boeking in jouw boekhouding kunt verwerken.

Wat is een memoriaalboeking?

Een memoriaalboeking is een apart onderdeel van je boekhouding namelijk het memoriaal. Hier worden boekingen gedaan die normaal gesproken niet zo snel voorkomt of ook wel incidenteel. Dit zorgt ervoor dat je een goed overzicht houdt in bijzondere boekingen, die eigenlijk niet in de gewone boekhouding thuishoren.

Voorbeelden van een memoriaalboeking:

Ben je jouw voorgaande boekjaar aan het afronden? Dan wil je dat je op 1 januari van het nieuwe boekjaar met een juist startkapitaal begint. Daarbij is het onder meer van belang dat je aangeeft wat het bedrag op jouw zakelijke rekening op 1 januari was.

Dit kun je maar op één manier bepalen: op basis van jouw voorgaande boekjaar. Aan de hand van alle inkomende- en uitgaande betalingen rekent jouw boekhoudprogramma direct uit wat jouw bedrag op de rekening op 1 januari is. 

Wat je vervolgens met dit bedrag kunt doen? Nou, je kunt dit bedrag pas in jouw balans inzichtelijk krijgen als je het voorgaande boekjaar afsluit. Dát kun je doen met een memoriaalboeking.

Een memoriaalboeking is een boeking die niks te maken heeft met uitgaven, met verkoop of met de ontvangst van geld. Het gaat er om dat een boeking waar je in de praktijk niks van ziet. Je kunt hierbij denken aan de hierboven genoemde afsluiting van een jaar, maar je kunt ook denken aan afschrijvingen. Afschrijvingen zijn geen uitgaven en hoef je dus ook niet daadwerkelijk te betalen; je moet deze afschrijvingen echter wel in jouw financiële overzichten meenemen. Dat kun je voor elkaar krijgen door de afschrijvingen als een memoriaalboeking te boeken.

hoe maak je een memoriaal boeking?

Hoe maak je een memoriaalboeking?

Wanneer je graag gebruik wilt maken van een memoriaalboeking, dan is het goed om te weten dat je hier meerdere dingen voor nodig hebt. Zo heb je onder meer een tegenrekening nodig; je kunt een journaalpost namelijk alleen maar boeken als je deze post in balans kan brengen. Dat is alleen mogelijk als je een extra tegenrekening weet te creëren. Met bijvoorbeeld een geschikt boekhoudprogramma kun je deze tegenrekening automatisch creëren, waardoor je snel een juiste boeking kunt maken.

Hoe deze memoriaalboeking eruit ziet? Nou, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Stel je voor dat je in dit jaar een afschrijving doet van 2000 euro op jouw nieuwe machine. Je krijgt dan met twee journaalposten te maken:

Debet: kosten van de machine = + 2000 euro
Credit: daling van de waarde van de machine = 2000

Aangezien deze afschrijving géén uitgaven is, had je deze afschrijving niet in bijvoorbeeld jouw kasboek of bankboek kunnen boeken. Je kunt echter wel de bovengenoemde boeking aanmaken, waardoor je de afschrijving boekhoudkundig correct weet te verwerken.

Om een memoriaalboeking te maken, is het essentieel dat je de rest van je administratie goed op orde hebt. Twijfel je of je je administratie goed hebt gedaan? Wij hebben een gids voor boekhouden voor beginners gemaakt.

Hoe verwerk je een memoriaalboeking in je administratie?

Heb je op dit moment te maken met afschrijvingen? Of wil je graag jouw voorgaande boekjaar af gaan sluiten? In beide gevallen is het aan te raden om met een memoriaalboeking te werken; hiermee kun je jouw administratie weer kloppend en correct krijgen.

Je hebt hierboven al kunnen lezen hoe een memoriaalboeking eruit ziet. Een volgende logische vraag is hoe je deze boeking in jouw administratie kunt verwerken. Nou, voor het verwerken van deze boeking heb je eigenlijk alleen maar een goed eenvoudig boekhoudprogramma nodig.

In een goed boekhoudprogramma kun je namelijk een journaalpost memoriaalboeking aanmaken. Deze boeking kun je vervolgens aan bijvoorbeeld een jaarafsluiting of een afschrijving gaan koppelen. De bovengenoemde boeking wordt vervolgens door het boekhoudprogramma volledig automatisch verwerkt, waarbij ook direct de balans aangepast wordt. Dankzij een goed boekhoudprogramma hoef je de verwerking van de memoriaalboeking dus niet zelf te doen.

Hoe je deze memoriaalboeking in jouw boekhoudprogramma kunt koppelen? Dat is afhankelijk van het boekhoudprogramma waar je gebruik van maakt. Nagenoeg alle boekhoudprogramma’s hebben tegenwoordig in ieder geval de optie om een memoriaalboeking in de administratie te verwerken. Dat is zeker het geval als je voor één van de onderstaande boekhoudprogramma’s kiest:

 • e-Boekhouden ben je een startende ondernemer? Dan is een boeking ook voor jou belangrijk. Met e-Boekhouden.nl kun je deze (memoriaal)boeking automatisch laten verwerken én je geniet ook nog eens van een kosteloos gebruik voor de eerste 15 maanden!
 • Fiscus.nl wil je de boekhouding graag zo makkelijk mogelijk voor jezelf houden? Dan kun je ook kiezen voor het programma van Fiscus.nl. Ook dit programma is makkelijk in gebruik, is betaalbaar en biedt alle nodige functies.
 • Exact heb je een vrij complexe boekhouding? Dan is het aan te raden om voor Exact te kiezen. Met dit programma kun je zelfs de meest complexe boekhoudingen op de juiste manier verwerken. Ook geniet je hierbij van de nodige automatiseringsmogelijkheden!

We kunnen ons zich best voorstellen dat dit ingewikkeld kan klinken. Als ondernemer wil je het liefst bezig zijn met je onderneming en niet met je administratie. Mocht dat zo zijn, overweeg dan om een boekhouder aan te schaffen. Lees hier meer over zelf boekhouden of uitbesteden aan boekhouder?