Skip to content

Passiva – Wat is dat? Belangrijk onderdeel van de Balans

John Visser
passiva

In elke onderneming spelen schulden en bezittingen een belangrijke rol. De schulden worden ook wel aangeduid als passiva, terwijl de bezittingen als activa door het leven gaan. In dit artikel richten wij onze pijlen op de passiva, waarbij we onder meer bespreken wat passiva nou precies is en hoe passiva er op een balans uitziet.

Wat zijn passiva?

Passiva zijn alle schulden van een bedrijf. Dit hoeven niet direct schulden bij derde partijen te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook jouw eigen vermogen zijn. Dit eigen vermogen heb je privé in de zaak gestopt, waardoor dit vanuit het oogpunt van jouw bedrijf een schuld is.

Passiva is dus het tegenovergestelde van activa. Activa zijn alle bezittingen die jouw bedrijf heeft, terwijl de passiva dus juist alle schulden zijn die jouw bedrijf heeft. Zoals je wellicht weet, moeten de passiva en activa met elkaar volledig in balans zijn.

wat valt er onder passiva

Wat valt onder passiva?

Hierboven hebben wij reeds benoemd dat eigen vermogen onder passiva valt. Dit geldt ook voor voorzieningen en voor vreemd vermogen. Deze drie onderdelen maken eigenlijk onderdeel uit van passiva en vormen dus ook de passiva op een balans.

  • Eigen vermogen: dit is het bedrag dat je, als eigenaar van jouw bedrijf, in het bedrijf hebt gestoken. Deze vorm van passiva vind je niet op de balans van een eenmanszaak terug, maar wel op de balans van een BV en een NV.
  • Vreemd vermogen: vreemd vermogen zijn alle leningen en schulden die je bij derde partijen hebt lopen. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen heeft een (veel) kortere doorlooptijd dan lang vreemd vermogen.
  • Voorzieningen: tot slot maken ook de voorzieningen nog onderdeel uit van de passiva in een bedrijf. Voorzieningen is het geld dat je opzij zet voor later; je kunt hierdoor bijvoorbeeld sparen voor een flinke investering of je kunt geld opzij zetten voor jouw pensioen. Indien je met voorzieningen aan de slag wilt gaan, moet je wel met meerdere regels en wetten rekening houden. Je kunt niet lukraak jouw hele winst als een voorziening toe gaan wijzen.

Hoe ziet passiva eruit op een balans?

Als we het over de financiën van een bedrijf hebben, speelt de balans een ongekende rol. Een balans geeft namelijk in één oogopslag weer wat de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van een bedrijf zijn. 

Aan de linkerkant van de balans worden altijd de bezittingen weergegeven. Je kunt hierbij denken aan de voorraad, aan de inventaris, aan debiteuren en aan liquide middelen.

Aan de rechterkant van de balans worden altijd de schulden weergegeven. Deze schulden worden daarbij onderverdeeld in de hierboven genoemde onderdelen/categorieën. 

Uiteindelijk is het doel dat de balans links en rechts volledig balans is. Het totaalbedrag aan activa moet dus volledig gelijk zijn aan het totaalbedrag aan passiva. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is het zaak om voor een sluitende administratie/boekhouding te zorgen. Met dank aan een boekhoudprogramma weet je dit voor jezelf erg simpel te maken!

Voorbeeld balans passiva

Om de passiva op een balans verder aan te duiden, hebben wij een balans voor je op een rijtje gezet:

Passiva - Wat is dat? Belangrijk onderdeel van de Balans 1

Aan de rechterkant zie je dus wat alle passiva ’s zijn; dat is precies waar het in dit artikel omdraait! Zoals je in deze balans ook kunt zien, zijn de passiva en de activa volledig met elkaar in balans; dit is één van de eisen waar een balans aan moet voldoen.

Hoe verwerk je passiva in je boekhouding?

Wil je een dergelijke balans moeiteloos op kunnen stellen? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Een eenvoudig boekhoudprogramma verwerkt namelijk alle passiva automatisch en stelt ook automatisch de balans op.

Het enige wat jij hoeft te doen, is alle transacties op de juiste manier te verwerken. Als je dat voor elkaar krijgt, hoef je dankzij het boekhoudprogramma verder nergens naar om te kijken!

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email