Skip to content

Wat is een verkoopfactuur?

Peter Jansen

Een verkoopfactuur is een factuur die je moet verzenden wanneer je een product of dienst verkoopt aan een andere onderneming, omdat dit wettelijk verplicht is. Het versturen van een verkoopfactuur aan particulieren is niet verplicht, maar in veel gevallen wordt het wel als gewenst en/of gebruikelijk beschouwd.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een verkoopfactuur is, hoe je er een maakt, en het verschil tussen verkoop- en inkoopfacturen. We zullen ook de belangrijke aspecten van factuureisen en factuurnummering behandelen.

Hoe maak je een Verkoopfactuur?

Het maken van een verkoopfactuur is een gestructureerd proces dat ervoor zorgt dat alle noodzakelijke informatie wordt vastgelegd om een transactie te documenteren en een duidelijk overzicht te bieden aan zowel de verkoper als de koper. Hier zijn de stappen die je moet volgen om een verkoopfactuur te maken:

1. Identificeer de partijen

Begin met het vermelden van de naam en het adres van zowel de verkoper als de koper. Zorg ervoor dat deze gegevens correct zijn, want ze zijn van cruciaal belang voor de facturatie en het bijhouden van financiële gegevens.

2. Voeg een factuurnummer toe

Een factuurnummer is een uniek identificatienummer voor elke verkoopfactuur. Het helpt bij het bijhouden van facturen en maakt het gemakkelijk om ze te koppelen aan specifieke transacties. Factuurnummering moet consistent zijn en in chronologische volgorde worden toegevoegd.

3. Datum van uitgifte en betalingsvoorwaarden

Vermeld de datum waarop de factuur is uitgegeven, evenals de overeengekomen betalingsvoorwaarden, zoals de vervaldatum voor betaling. Dit geeft de koper duidelijkheid over wanneer de betaling moet worden voldaan.

4. Omschrijving van geleverde goederen of diensten

Beschrijf de geleverde goederen of diensten gedetailleerd. Vermeld de hoeveelheid, eenheidsprijs, en eventuele kortingen of extra kosten. Dit geeft de koper een overzicht van wat er wordt gefactureerd.

5. Bereken het totaalbedrag

Bereken het totaalbedrag van de factuur door alle kosten op te tellen. Vermeld dit bedrag duidelijk en geef eventuele belastingen apart weer.

6. Vergeet de factuureisen niet

Er zijn bepaalde wettelijke vereisten waaraan een verkoopfactuur moet voldoen. Deze variëren per land, maar in de meeste gevallen moeten facturen de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres van de verkoper
 • Naam en adres van de koper
 • Factuurnummer
 • Datum van uitgifte
 • Omschrijving van goederen of diensten
 • Hoeveelheid en eenheidsprijs
 • Totaalbedrag
 • Belastinginformatie (indien van toepassing)
 • Betalingsvoorwaarden

Zorg ervoor dat je de factuureisen van jouw land naleeft om juridische problemen te voorkomen. Meer informatie over deze eisen vind je op de website van de Belastingdienst.

7. Verstuur de factuur

Zodra de verkoopfactuur is opgesteld, stuur je deze naar de koper. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals per e-mail, post, of via een online factureringssysteem.

Tegenwoordig is het gangbaar om de factuur digitaal per email te versturen, deze kan dan door de ontvanger makkelijk worden gearchiveerd op een manier die hij/zij het prettigst vindt.

Wat is het verschil tussen Verkoop- en Inkoopfactuur?

Nu we weten hoe je een verkoopfactuur maakt, is het belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen verkoop- en inkoopfacturen. Beide documenten spelen een rol in het financiële proces van een bedrijf, maar ze hebben verschillende doelen:

 • Verkoopfactuur: Een verkoopfactuur wordt uitgegeven door de verkoper aan de koper. Het documenteert de verkoop van goederen of diensten aan de klant en bevat alle informatie die nodig is voor betaling.
 • Inkoopfactuur: Een inkoopfactuur wordt ontvangen door de koper van de verkoper. Het documenteert de aankoop van goederen of diensten van een leverancier. Het stelt de koper in staat om te verifiëren wat er is gekocht en om de leverancier te betalen.

Het belangrijkste verschil tussen de twee is dus de richting van de transactie. Bij een verkoopfactuur is de verkoper de uitgevende partij, terwijl bij een inkoopfactuur de koper degene is die het document ontvangt.

Factuurnummering

Factuurnummering is een cruciaal onderdeel van het factureringsproces. Het zorgt voor een gestructureerde en geordende manier om facturen bij te houden. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van factuurnummering:

 • Uniekheid: Elk factuurnummer moet uniek zijn om verwarring en fouten te voorkomen. Hergebruik nooit een eerder gebruikt factuurnummer.
 • Chronologische volgorde: Factuurnumbers moeten in chronologische volgorde worden toegevoegd, wat betekent dat het nieuwste factuurnummer altijd hoger is dan het vorige.
 • Consistentie: Houd een consistente factuurnummering aan, zodat het gemakkelijk is om facturen aan specifieke transacties te koppelen.
 • Opvolging: Zorg ervoor dat de nummers eenvoudig opvolgen, bijvoorbeeld door te beginnen met “001” en zo verder te gaan.
 • Jaar- en maandaanduiding: Het kan nuttig zijn om het jaar en de maand in het factuurnummer op te nemen, bijvoorbeeld “2023-09-001” voor de eerste factuur van september 2023.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email