Skip to content

Wat is inkomstenbelasting? | Voorbeelden & tips vind je hier

John Visser
wat is inkomenstenbelasting?

Allemaal betalen we belasting over onze inkomsten. Dat word inkomstenbelasting genoemd. Soms ook over aandelen en ons vermogen. De hoogte van deze belastingen hangt af van je leefsituatie en het werk dat je doet. Wat is inkomstenbelasting, hoe werkt het en hoe kom je erachter onder welke groep jij valt?

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is in het leven geroepen om uitgaven van de staat en overheid te kunnen financieren. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de hoogte van je inkomen om voor gelijke kansen en eerlijkheid te zorgen. In Nederland is de inkomstenbelasting een directe belasting die je betaalt over je inkomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen drie groepen, ook wel boxen. Elke box kent weer zijn eigen tarieven.

Hoe werkt inkomstenbelasting?

Om inkomstenbelasting een overzichtelijke en eerlijke vorm te geven, wordt er gewerkt met drie verschillende boxen. De eerste box gaat over het inkomen dat je krijgt uit werken of wonen. De tweede gaat over de inkomsten die verdiend worden uit “aanmerkelijk belang”, wat het bezitten van aandelen in een vennootschap betekent. De laatste box gaat over het inkomen uit vermogen.

Box 1

Je betaalt belasting en premies over inkomsten die je bezit vanuit werken of wonen. Denk hierbij aan maandelijkse loon, maar ook winst uit het hebben van een eigen bedrijf of winsten die je behaald uit je eigen woning. Afhankelijk van dit bedrag betaal je een percentage aan belasting.

Als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaal je in 2020 in belastingschijf 1 een tarief van 37,35 procent over je inkomen. Dit geldt voor een belastbaar inkomen tot 68.508 euro per jaar.

In de tweede belastingschijf, dat geldt voor mensen met een belastbaar inkomen van hoger dan 68.508 euro per jaar, betaal je 49,50 procent inkomstenbelasting.

Als je de AOW-leeftijd wel hebt bereikt, zijn deze tarieven lager.

Er zijn ook diverse onderdelen die je kan aftrekken van je inkomen. Hieronder vallen hypotheekrente, studiekosten en ziektekosten. Ook heeft iedereen recht op algemene heffingskorting.

Box 2

Box twee is alleen voor diegenen die inkomsten halen uit een NV (naamloze vennootschap) of een BV (besloten vennootschap). Hierbij moet jouw belang in deze NV of BV 5 procent of meer zijn.

In dit geval kun je van twee soorten voordelen genieten, namelijk reguliere voordelen, zoals een deel van de winst van een bedrijf, en vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op je aandelen.

Wanneer kom je in aanmerking voor box 2? Als je dus 5 procent inkomsten haalt uit:

  • Aandelen in een binnen- of buitenlandse officiële samenwerking (vennootschap).
  • Genotsrechten van winsten of aandelen in een binnen- of buitenlandse officiële samenwerking (vennootschap).
  • Stemrecht in een vereniging of coöperatie.

Als je echter salaris krijgt van een BV of NV betaal je hier in box 1 belasting over en niet in box 2.

Box 3

Tot slot moet je inkomstenbelasting betalen over je vermogen. Over de eerste 30.846 euro aan vermogen betaal je nog geen inkomstenbelasting, dit is het heffingsvrije vermogen. Van je vermogen worden eerst je schulden afgetrokken voor je in aanmerking komt voor dit type inkomstenbelasting. Onder vermogen valt het gespaarde en belegde geld.

In 2020 zijn er drie schijven voor de berekening van een fictief rendement. Over dit rendement betaal je 30 procent belasting. Naarmate je meer vermogen hebt, heb je ook een hoger rendement en dus een hoger bedrag aan belasting om te betalen.

In schijf 1: wat geldt voor een vermogen tot 72.798 euro, wordt over 67 procent van het vermogen een rendement van 0,07 procent gerekend. Over de overige 33 procent van het vermogen geldt een rendement van 5,28 procent. Het gemiddelde rendement is 2,871 procent.

In schijf 2: wat geldt voor een vermogen tussen 72.798 en 1.005.573 euro, wordt over 21 procent van je vermogen een rendement van 0,07 procent gerekend. Over de overige 79 procent van je vermogen geldt een rendement van 5,28 procent. Het gemiddelde rendement is 4,600 procent.

Val je onder schijf 3? Dan wordt er over je volledige vermogen, van meer dan 1.005.573 euro, een rendement van 5,28 procent gerekend.

Een alleenstaande heeft een vermogen van 40.000 euro op zijn of haar bankrekening. Over het heffingsvrije vermogen van 30.846 hoeft geen belasting betaald te worden. Over het overgebleven bedrag van 9154 euro geldt een gemiddeld rendement van 2,871 procent, aangezien deze persoon onder de eerste schijf valt. Hier komt een bedrag van 262,81 euro uit. Hierover wordt 30 procent belasting betaald, wat 78,84 euro is.

Hoe kom je erachter onder welke box jij valt?

Het kan lastig zijn om te achterhalen waar jouw inkomsten precies vandaan komen en onder welke box jij valt in het betalen van inkomstenbelasting. Een handige tool om hier meer inzicht in te verkrijgen, is het gebruiken van boekhoudsoftware. Hiermee kun je duidelijkheid verkrijgen over jouw inkomsten en dus ook onder welke box jij valt.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email