Skip to content

Wat is Activa? Activa op je balans | Alles wat je moet weten

John Visser
wat is activa

Boekhouden in een boekhoudprogramma is essentieel wanneer je een eigen onderneming hebt. Nu kan het zo zijn dat je nog niet helemaal weet hoe een balans in elkaar zit en dus ook niet weet wat Activa precies inhoudt. Mocht dat het geval zijn, lees dan vooral verder.  

Wat is Activa?

Activa is het saldo van de waarde van je bedrijfsbezittingen. Dit is een term van de balans, en is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening.  Je hebt dit nodig voor je jaarlijkse belastingaangifte. De Belastingdienst zegt ook dat je deze balans nodig hebt voor je winstberekening. Bij het berekenen van de winst uit jouw onderneming dien je met vijf verschillende zaken rekening te houden, waar Activa er één van is. 

De twee verschillende Activa ’s 

1)Vaste activa

Vaste activa geeft het saldo weer van de bezittingen in de vorm van bezittingen die (meestal) onveranderd blijven in een korte periode. Dit soort bezittingen zijn bijvoorbeeld gebouwen en speciale machines.

2)Vlottende activa

Vlottende activa is een waarde die meestal dagelijks verandert. Dit soort bezittingen zijn bijvoorbeeld de voorraad. Van een product verandert de prijs als je het product verkoopt of juist inkoopt. 

Waarom twee verschillende Activa’s? 

Zoals je nu weet zijn er twee verschillende activa ‘s. Beide activa ‘s zijn je bedrijfsbezittingen. Ze worden door tweeën gesplitst, omdat dit je dit een makkelijker overzicht geeft binnen je bedrijfsbezittingen (activa). 

Hoe ziet een balans eruit? 

Activa Passiva 
Vaste activa 
(grond, terreinen, gebouwen) 
Eigen vermogen 
Vlottende activa 
(voorraden, debiteuren
Lang vreemd vermogen  
(looptijd langer dan 1 jaar) 
Liquide middelen 
(bank, bedrag in kas) 
Kort vreemd vermogen  
(looptijd tot 1 jaar), 
waaronder crediteuren 

De balansposten aan de linkerkant zijn de activa. Hier staan al jouw bezittingen. Hierbij kan je denken aan geld, tegoeden en goederen. Uitstaande vorderingen vallen ook onder bezittingen. Deze kun je namelijk ooit innen. Aan de rechter kan vind je Passiva. Passiva wilt zeggen waarmee je onderneming gefinancierd is. Hierbij kan je denken aan hypotheken en of leningen. Om je een nog beter beeld te geven wat activa precies doet geven we je een paar extra aantal voorbeelden. 

Voorbeeld balansen

Bedrijf

Activa (debet)Passiva (credit)
Vaste ActivaEigen vermogen
Bedrijfsruimte €330.000 Eigen vermogen €180.000 
Bestelbusje €40.000 Reserve €50.000 
Inventaris €80.000   
Vlottende Activa  Lang vreemd vermogen 
Voorraad €180.000 Hypotheek bedrijfsruimte €200.000 
Debiteuren €80.000 Onderhandse lening €200.000 
Liquide middelen €90.000 Kort vreemd vermogen  
  Crediteuren €120.000 
  Rekening Courant RABO €50.000 
Totaal Activa: €800.000 Totaal Passiva: €800.000 

Dit is een voorbeeld van een simpele balans die jij als ondernemer kan hebben, en zie je ook altijd activa op een balans. Zoals je kan zien staan alle bezittingen, je eigen vermogen en de schulden van je onderneming op een bepaald moment. Aan de linkerkant staat je debet (activa). Hier onder vallen alle bezittingen, vorderingen en het banksaldo. Aan de rechterkant, de credit (passiva), staan de middelen die jouw bezittingen betaald hebben. Je kunt jouw bezittingen kopen met jouw eigen geld, maar ook met geleend geld (=vreemd vermogen). Deze soorten vermogen staan beide aan de rechterkant van de balans. Hierbij nog drie andere voorbeelden van balansen van een kind, student & gezin. 

Kind

Een balans kan er zo uit zien bij een kind: 

Activa (debet)Passiva (credit)
Vaste Activa – Speelgoed €34,00 Eigen vermogen €46 
Vlottende Activa – Spaarpot €12,00   
Totaal €46,00 Totaal €46 

Student

Een balans kan er zo uit zien bij een student: 

Activa (debet)Passiva (credit)
Vaste Activa  Eigen vermogen  
Bed €300 Eigen geld €300 
Bureau €400 Gekregen van ouders €2400 
Computer €800 Gekregen van vrienden €350 
Telefoon €900 Lang vreemd vermogen  
Fiets €150 Lening bij Duo €500 
Vlottende bezittingen  Kort vreemd vermogen  
Kleren €500 Lening bij vrienden €58,8 
Boeken €350 Lening van broer €100 
Games €120   
4 pakjes sigaretten €28,80   
Bankrekening €160   
Totaal activa: €3.708,8 Totaal Passiva: €3.708,8 

Gezin

Een balans kan er zo uit zien bij een gezin: 

Activa (debet)Passiva (credit)
Vaste Activa  Eigenvermogen  
Huis €350.000,00 Eigen geld €130.000,00 
Auto €40.000,00 Lang vreemd vermogen   
Vlottende Activa  Hypotheekschuld €3000.000 
Banksaldo €38.800,00 Kort vreemd vermogen  
Inboedel €31.400,00 Persoonlijke lening €30.400,000 
Totaal: €460.200,00 Totaal Passiva: €460.200,00 

Hopelijk heb je een goed beeld gekregen wat activa precies inhoudt, hoe een balans eruitziet en hoe dat is opgebouwd. Wil je nou zonder moeite je eigen balans opstellen? Dan vind je hieronder de gouden tip!

Hoe krijg je goed inzicht wat je Activa op het moment is?

 Wij begrijpen dat het soms overweldigend kan zijn al die cijfers. Het is dus ook geen enkel probleem als je wat moeite hebt met boekhouden. Door middel van een boekhoudsoftware kan je makkelijk je activa op elk moment bekijken. Je verwerkt namelijk al je inkopen en facturen in je administratie. Je boekhoudsoftware houdt alles voor je bij wat precies je activa ’s zijn. Dat kan je doen om categorieën toe te voegen binnen je boekhoudsoftware. Neem als voorbeeld dat je een telefoon wilt aanschaffen op de zaak. Wanneer je de telefoon aangeschaft hebt, kan je de inkoopfactuur verwerken bij je inkoopfacturen. Binnen de factuur kan je categorieën aanmaken. In dit geval valt de telefoon onder vaste activa, want het is een bezitting van je bedrijf. Hoe de categorie precies gaat heten, kan je geheel zelf bepalen.

Op deze foto hierboven zie je dat de telefoon onder Vaste Activa de categorie “iPhone X” is aangemaakt en geselecteerd. Al die categorieën kan je terugvinden op je balans. Dat ziet er als vervolgens uit: 

Zo kan je dus heel makkelijk je balans van je bedrijf bijhouden. Het is heel belangrijk dat je dit op orde hebt, want om je bedrijf te kunnen laten groeien moet je het financieel ook op orde hebben.  Doormiddel van een balans krijg je daardoor makkelijk inzicht hoe je er financieel ervoor staat. Nu vraag je jezelf vast af, welk boekhoudsoftware past bij mij? Op het moment zijn er tientallen boekhoudsoftware aanbieders die allemaal zeggen dat ze de beste software hebben. Echter heeft elk boekhoudsoftware zijn plus en minpunten. Door gebruik te maken van onze boekhoudsoftware vergelijker kan je filteren op basis van jou wensen. Daarbij is het ook 9 van de 10 keer zo dat je niet gelijk een boekhoudsoftware abonnement hoeft af te sluiten. Je kan namelijk gebruik maken van een proefperiode zodat je zelf kan testen of het voldoet aan je wensen. Aarzel niet, vergelijk en test alle boekhoudsoftware. 

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email