Skip to content

Wat is kort vreemd vermogen en waar valt het onder?

John Visser
wat is kort vreemd vermogen?

Als je als ondernemer een goed overzicht wilt hebben van je boekhouding in een boekhoudprogramma, dan kom je niet onder een balans uit. Een balans bestaat uit een debet- en creditzijde. Debet staan al jouw bezittingen en credit al jouw schulden. De debet- en creditzijde zijn weer te specificeren in bepaalde categorieën. Zo behoort de categorie kort vreemd vermogen onder de schulden. Maar wat is kort vreemd vermogen?

Wat is kort vreemd vermogen?

Het totaal aan schulden wat op de creditzijde van je balans staat wordt ook wel vreemd vermogen genoemd. Op de balans wordt een onderscheid gemaakt tussen de looptijd van deze schulden. Het gaat dan om schulden op de lange termijn en schulden op de korte termijn. De schulden op de korte termijn wordt kort vreemd vermogen (KVV) genoemd. Dit zijn schulden, oftewel vreemd vermogen met een looptijd tot maximaal één jaar. Wanneer je een balans voor je hebt, dan zie je bij het totaal aan kort vreemd vermogen in één oogopslag wat jouw betalingsverplichtingen op de korte termijn zijn.

Wat valt er onder het kort vreemd vermogen?

Er zijn best veel posten die je onder kort vreemd vermogen kunt scharen. Wat bij iedere ondernemer op de balans zal staan zijn crediteuren, dus de facturen van je leveranciers. Maar ook bankschulden en belastingen die je op korte termijn moet betalen. Een overzicht van de meest voorkomende posten onder het kort vreemd vermogen:

Bankkrediet: een lening van de bank hoeft niet altijd voor de lange termijn te zijn. Er zijn ondernemers die een kort krediet afsluiten, omdat ze over onvoldoende liquide middelen beschikken. Dit zijn meestal kortlopende leningen die binnen een jaar afgelost moeten worden.

Rekening courant: een rekening courant is een vorm van een bankkrediet en is een betaalrekening waarop bij- en afschrijvingen worden gedaan. Wanneer de rekening courant in de min staat, valt deze onder het kort vreemd vermogen. In de volksmond wordt dit ‘rood staan’ genoemd.

Leverancierskrediet: het leverancierskrediet wordt altijd geboekt onder de post ‘crediteuren’. Je hebt als ondernemer goederen ontvangen of van diensten gebruik gemaakt waar je een factuur van hebt ontvangen en die nog in de wacht staat om te worden betaald. Op de factuur staat altijd een vermelding van het betaaltermijn, dit ligt in de meeste gevallen tussen de 14 en 30 dagen. Een betaaltermijn van 60 komt ook wel eens voor, maar ook dan valt dit onder het kort vreemd vermogen.

Koop op afbetaling: hierbij sluit de ondernemer bij een andere onderneming een kortlopende lening, maar wordt wel direct eigenaar van het aangekochte product. De lening wordt in termijnen afbetaald. Een voorbeeld hiervan is financial lease van een voertuig.

Afnemerskrediet: het afnemerskrediet is een vooruitbetaling van goederen of diensten die jij nog aan een klant moet leveren. Dit wordt geboekt onder de post ‘vooruit ontvangen bedragen’. Het geld heb je inmiddels al binnen, maar toch valt dit nog onder kort vreemd vermogen omdat je goederen of dienst nog op korte termijn moet leveren.

Te betalen belastingen: Als ondernemer heb je met diverse soorten belastingen van doen, zoals btw. Wanneer je over een kwartaal btw-aangifte hebt gedaan, ontvang je een aanslag van de belastingdienst. De aanslag moet altijd voor een bepaalde datum worden betaald en valt daarom ook onder het kort vreemd vermogen.

Hoe wordt het kort vreemd vermogen op een balans weergegeven?

Het kort vreemd vermogen staat altijd aan de creditzijde (rechterzijde) van de balans en vormt ook altijd de laatste categorie. Standaard bestaat de creditzijde van een balans uit drie vaste onderdelen die ook in deze volgorde worden weergegeven: eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen.

Wat is het verschil tussen kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen?

Zoals het kort vreemd vermogen op de balans een inzicht geeft van alle schulden die jij hebt op de korte termijn, zo is dit ook het geval met de schulden op de lange termijn. Deze lange termijnschulden worden weergegeven onder het lang vreemd vermogen. Dit zijn schulden met een looptijd van langer dan één jaar. Een voorbeeld hiervan is de hypotheek.

Hoe kom je erachter wat je kort vreemd vermogen op het moment is?

Schulden op de korte termijn hebben een korte doorlooptijd. Je krijgt facturen binnen en je maakt betalingen over, waardoor het saldo van het kort vreemd vermogen soms wel dagelijks kan wijzigen. Voor de ondernemer is boekhoudsoftware daarom onontbeerlijk. Alle inkomende facturen en financiële transacties verwerk je in je boekhoudsoftware, zodat je met een druk op de knop het totaal van je kort vreemd vermogen kunt bekijken. In vrijwel alle boekhoudsoftware programma’s kun je categorieën aanmaken, zodat je ook in detail je kort vreemd vermogen kunt bekijken.

Welke boekhoudsoftware past bij mij?

De keuze in verschillende boekhoud software pakketten is erg groot. Welke boekhoudsoftware het beste bij jouw onderneming past, is onder andere afhankelijk van de grootte van je onderneming en welke wensen en eisen jij aan boekhoudsoftware stelt. Maak daarom gebruik van onze boekhoudsoftware vergelijker. Hier kun je gemakkelijk filters instellen op basis van jouw wensen en zo wordt je automatisch naar de beste boekhoudsoftware geleid die het beste bij jou past.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email