Skip to content

Vennootschap Onder Firma – Alle essentiële info over Vof

John Visser
vof

Wil je graag een vennootschap starten met meerdere personen? De vennootschap onder firma is ideaal voor ondernemers die samen eigenaar wensen te worden van een nieuwe zaak. Of misschien wil je jezelf graag aansluiten bij een bestaande vennootschap? Ook dat is mogelijk. Zoals alle rechtsvormen, bestaan er ook voor de vennootschap onder firma speciale regels. Denk er goed over na, of deze rechtsvorm iets voor jou is!

In dit artikel, zullen we al jouw vragen beantwoorden, met betrekking tot een Vof. We zullen ervoor zorgen dat je na het lezen een beter inzicht hebt in de structuur van deze vennootschap, en dat je op de hoogte bent van de relevante wetgeving. Zo kan jij voor jezelf beslissen of een vennootschap onder firma bij jou past!

Wat is een Vof?

Om te beginnen, is het belangrijk om te begrijpen wat een Vof, of een vennootschap onder firma, precies is. Een Vof is in het leven geroepen als de rechtsvorm, waarin je alleen, of met meerdere eigenaars verantwoordelijk bent voor het dagelijkse bestuur van de onderneming. Net zoals bij een Nv, worden de eigenaren hier ook vennoten genoemd.

Sommigen vragen zich af, of het mogelijk is om deel te nemen als vennoot in een Vof, en daarnaast persoonlijk nog een ander bedrijf te bezitten. Om alle verwarring meteen de wereld uit te helpen, ja. Het is perfect mogelijk om naast je bezigheden in de vennootschap onder firma, nog een éénmanszaak of een BV op te richten. Daarnaast mag je ook nog steeds als vennoot optreden in een andere Vof.

Een groot voordeel dat een Vof met zich meebrengt, is dat er geen vereist minimumkapitaal bestaat voor de oprichting. Op deze manier is het mogelijk om met weinig startkapitaal een Vof in het leven te roepen. Wel is het de bedoeling dat de eigenaren nog steeds een inbreng doen in de vennootschap. Dit is noodzakelijk voor de toekomstige werking van de Vof. De wet legt hier echter geen minimum verplichtingen op. Het wordt meer gezien als een aanvangsvermogen, zodat de onderneming haar activiteiten kan opstarten.

Bron: ondernemersplein.nl

een v

Hoe kan je een Vof oprichten?

Je hebt er even over getwijfeld, maar na veel wikken en wegen is de knoop eindelijk doorgehakt. Je wil een vennootschap onder firma oprichten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je hier!

Voor het oprichten van een Vof, volstaat een eenvoudige inschrijving in het handelsregister bij de kamer van koophandel. In tegenstelling tot andere rechtsvormen, zoals een naamloze vennootschap, moet je niet bij de notaris gaan om de zaak op te starten. Door jouw inschrijving bij de KvK, ben je ook automatisch geregistreerd bij de belastingdienst. Zij zullen jou een Btw-nummer toewijzen dat je kan gebruiken om je aangifte in te dienen.

Wanneer je naar de kamer van koophandel trekt, zullen alle vennoten hun handtekening moeten plaatsen. Er wordt hierbij ook een vennootschapscontract opgesteld. Daarin staat vermeld welke rechten en machtigingen elke vennoot bezit. In feite, is een vennootschapscontract niet verplicht. Het voordeel van dit te laten vastleggen bij de KvK, is dat er steeds sluitend bewijs aanwezig is, mocht het ergens foutlopen. Mocht een vennoot buiten zijn bevoegdheid hebben gehandeld, zal hij moeten opdraaien voor eventuele schade.

Ook is het mogelijk om een clausule in de samenwerkingsovereenkomst op te nemen, die definieert wat er moet gebeuren wanneer een vennoot wil uittreden, of komt te overlijden. Dit kan later veel problemen vermijden! Het is niet omdat jullie nu goed overeenkomen, dat er gaandeweg geen knelpunten kunnen ontstaan. Door nu al goede afspraken te maken, kunnen jullie wanneer praten misschien niet zo vlot gaat, terugvallen op deze gemaakte afspraken.

Hoe doe je de administratie van een Vof? 

Ben je van plan om een Vof te starten of heb je op dit moment al een Vof, maar is de administratie daarvan een struikelblok geworden? Dan is het goed om te weten dat je met een boekhoudprogramma in een handomdraai jouw administratie kunt bijhouden. Zo heb je de administratie altijd netjes op orde.

Hoe doe je de administratie van een Vof? 

Ben je van plan om een Vof te starten of heb je op dit moment al een Vof, maar is de administratie daarvan een struikelblok geworden? Dan is het goed om te weten dat je met een boekhoudprogramma in een handomdraai jouw administratie kunt bijhouden. Zo heb je de administratie altijd netjes op orde.

Lees ook: Boekhouden voor beginners.

Hoe werkt de aansprakelijkheid bij een Vof?

Hoewel sommigen dit soms verwarren, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een rechtsvorm en een rechtspersoon. Ja, een Vof is een bepaalde rechtsvorm. Een rechtsvorm is als het ware een naam om de structuur van jouw bedrijf te bepalen. Zo bestaat er naast de Vof ook bijvoorbeeld een Bv.

Maar belangrijk om te weten, is dat een Vof geen rechtspersoon is. Rechtspersoonlijkheid is van belang wanneer het gaat over aansprakelijkheid.

Dit betekent, dat je als eigenaar of als mede-eigenaar, aansprakelijk bent voor schulden die jouw bedrijf heeft gemaakt. Daarnaast, is het bij een vennootschap onder firma zelfs zo, dat je aansprakelijk gesteld kan worden, voor schulden waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent.
Wanneer een van de mede-eigenaars beslist om een lening aan te gaan, voor het bedrijf en het bedrijf komt in de problemen, dan is elke mede-eigenaar verantwoordelijk! Schuldeisers kunnen zich richten tot het hele vermogen dat het bedrijf bezit, niet enkel tot het gedeelte van de eigenaar die een fout heeft gemaakt.

Wanneer het bedrijf niet voldoende activa bezit, om zijn schulden af te lossen, dan kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het privévermogen van de eigenaars. Ook hier geldt, dat elke vennoot mede aansprakelijk is. Daardoor kunnen schuldeisers terecht bij het privévermogen van iedere afzonderlijke vennoot.

Natuurlijk kan je wel juridische stappen ondernemen tegen jouw medevennoot, in het geval hij volgens het vennootschapscontract dat je hebt ondertekend bij de KvK, buiten zijn bevoegdheid heeft gehandeld. Toch is dit niet relevant voor de schuldeisers, zij kunnen ook aanspraak maken op jouw vermogen. Daarna kan er onderling wat geregeld worden tussen de vennoten, al dan niet via juridische procedures.

Hoe zit het met het privévermogen van de partner?

In dit deeltje hebben we het niet over het vermogen van jouw zakenpartner. We hebben het over de partners van vennoten in de Vof. Kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op hun vermogen? 

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om na te gaan onder welke vorm deze personen samenleven. Wanneer ze enkel feitelijk samenwonen, is er in principe geen probleem. Ook vrienden kunnen feitelijk samenwonen. In dat geval is er een duidelijk onderscheid tussen het privévermogen van beide partners. Eventuele schuldeisers van het bedrijf, kunnen dan ook geen aanspraak maken op het privévermogen van de partner van de vennoot.

Wanneer de partners daarentegen verbonden zijn door het huwelijk, dan is de situatie nog iets complexer. Om die voldoende te begrijpen, moeten we eerst kijken wat er gebeurt met het vermogen van twee partners, wanneer deze huwen. Op het moment dat men huwt voor de wet, ontstaan er in plaats van 2 vermogens, 3 vermogens. Elke partner beschikt dan over een privévermogen en daarnaast bezitten ze samen ook nog het gemeenschappelijke deel. 

Mocht er nu iets mislopen in het bedrijf, dan kunnen schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van de vennoot, en daarnaast ook op het gemeenschappelijke vermogen van de vennoot en zijn partner. Wanneer man en vrouw dus gemeenschappelijk vastgoed of geld bezitten, kunnen schuldeisers ook daar aanspraak op maken.

Een mogelijke manier om je hiertegen in te dekken, kan zijn dat je een huwelijkscontract laat opmaken met scheiding van goederen. Op die manier, kan je voorkomen dat schuldeisers ook aanspraak kunnen maken op het privévermogen van de partner van de vennoot.

Hoe zit het met privéschulden, wanneer je eigenaar bent van een Vof?

We hebben gezien dat schuldeisers van de vennootschap aanspraak kunnen maken op het privévermogen van de vennoten, maar hoe zit het met de omgekeerde situatie? Kunnen privé schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van de vennootschap? En nog een stapje verder, kunnen privé schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van andere vennoten? 

Het antwoord is klaar en duidelijk: Nee, je handelt in je eigen hoedanigheid, dus andere vennoten worden niet gestraft voor persoonlijke keuzes. In de situatie van daarnet was het anders, jullie hadden samen een vennootschap opgericht, dus jullie handelen in de hoedanigheid van dezelfde vennootschap. 

Het fiscale aspect

In tegenstelling tot de Bv, waar de vennootschap zelf haar inkomstenbelasting betaalt, betaalt in de vennootschap onder firma elke vennoot afzonderlijk de inkomstenbelasting over zijn deel van de gemaakte winst. Op het einde van het jaar, wanneer de gehele winst bekend is, wordt deze verdeeld a rato van de percentages die werden opgenomen in het vennootschapscontract.

Het is ook toegelaten voor de vennoten om voorlopige aangiftes in te dienen op maandbasis. Op het einde van het jaar, vind dan enkel nog de afrekening plaats. Heb je te veel betaald, dan krijg je een deeltje terug. Heb je daarentegen te weinig betaald, dan moet je nog een stuk bijpassen.

Het voordeel van maandelijkse aangiftes, is dat je een beter beeld krijgt over de inkomsten die je hebt. Zo weet je ongeveer hoeveel geld je die maand hebt verdiend, en wat er dus van over blijft na belastingen.

Wat als we onze Vof willen omvormen naar een andere rechtsvorm?

Het kan zijn, dat jij en je medevennoten in de toekomst graag willen overschakelen naar een andere rechtsvorm. Dit kan je doen om aansprakelijkheid redenen, of om persoonlijke belangen. De vraag is dan of dat zomaar kan.

Gelukkig is het antwoord ja! Je kan op eender welk moment de rechtsvorm van jouw vennootschap laten wijzigen in een andere vorm. Ook hiervoor kan je gewoon bij de KvK terecht.

Wat zijn de grote verschillen tussen een Vof en een Bv?

De keuze voor een vennootschap onder firma, ten opzichte van een besloten vennootschap, heeft zowel enkele voor- als nadelen.

Het grote voordeel dat een Vof biedt, is het gemak waarmee je zo’n bedrijf kan oprichten en kan leiden. Er zijn niet al te veel complexe wetgevingen waar je rekening moet mee houden en het is niet nodig om een jaarrekening neer te leggen.
Een Bv daarentegen, biedt het voordeel dat privé aansprakelijkheid op een andere manier geregeld wordt dan bij een vennootschap onder firma.

Tot slot zit er ook een groot verschil tussen de belastingen. Wanneer een bedrijf lagere winsten boekt, zal een vennootschap onder firma vaak een betere keuze zijn. Maar wanneer een bedrijf grotere winsten maakt, is een Bv vaak interessanter. Vaak is het moeilijk om bij de oprichting in te schatten hoeveel winst er zal gemaakt worden. Of soms is het zo dat de verkopen plots enorm beginnen te stijgen. Gelukkig is het steeds mogelijk om over te stappen van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap.

Zo kan je misschien best beginnen onder een Vof, en dan kijken hoe de zaken lopen. Heel veel hangt af van persoonlijke voorkeuren en alle situaties zijn anders. Wanneer je echt twijfelt, kan het raadzaam zijn om je tot een expert te richten. Die kan kijken wat er voor jouw unieke situatie de beste oplossing is.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email