Skip to content

Goodwill – Wat is dat? Meerwaarde van het bedrijf in netto

John Visser
Goodwill

Wil je een bedrijf overnemen? Of wil je mogelijk jouw eigen bedrijf gaan verkopen? In dergelijke situaties komt de term ‘goodwill’ al snel om de hoek kijken. 

Ook in andere situaties kijken mensen al snel naar de goodwill van een bedrijf. Maar, wat wordt er nou precies met de goodwill van een bedrijf bedoeld? Hoe kan de goodwill van een bedrijf in woorden of getallen uitgedrukt worden? En hoe kun je de goodwill van jouw eigen bedrijf bepalen? Op al deze vragen ga je in dit artikel een passend antwoord vinden. Een antwoord waarmee je direct uit de voeten kunt! 

Wat is goodwill?

Goodwill is de niet-tastbare meerwaarde die in jouw bedrijf aanwezig is. Je kunt hierbij denken aan gespecialiseerd personeel, waardoor je geweldig werk met jouw onderneming af kunt leveren. Kun je de waarde van dit personeel in bijvoorbeeld geld uitdrukken? Het is lastig, maar je kunt dit doen onder de noemer ‘goodwill’. 

Aangezien deze waarde wel in jouw bedrijf aanwezig is, is het zaak om deze waarde mee te nemen in de verkoopprijs van jouw onderneming. Dit geldt overigens niet alleen voor kennis die in jouw onderneming aanwezig is, maar ook voor tal van andere voorbeelden. Verderop in het artikel vind je meerdere goodwill voorbeelden!

Zoals je wellicht al door hebt, is goodwill een vrij breed begrip. Het begrip is naar eigen inzicht in te vullen, waardoor dit een punt van discussie kan zijn bij de verkoop van een bedrijf. Het advies is dan ook om jouw goodwill voortdurend te monitoren en bij te houden. Hoe je dat precies kunt doen, lees je ook verderop in dit artikel.

Voorbeelden van goodwill

Voorbeelden van goodwill

Wil je jouw bedrijf mogelijk gaan verkopen? Dan is het zaak om een waardebepaling te maken. In deze waardebepaling neem je de waarde van jouw bedrijfspand, bedrijfsmiddelen en voorraad mee. Maar, je moet ook onzichtbare elementen meenemen in de uiteindelijke verkoopprijs. Enkele voorbeelden daarvan vind je in onderstaand rijtje:

 • Jouw personeel
 • Jouw merknaam
 • Het bedrijfsimago
 • De bedrijfslocatie
 • De naamsbekendheid (groot of klein)
 • Een vast klantenbestand
 • Speciaal kennisniveau
 • Groot marktaandeel
 • Een goede reputatie
 • Octrooien

Kun je een goede reputatie in geld uitdrukken? Dat is bijzonder lastig, maar het is wel de bedoeling dat je dit voor jouw goodwill gaat doen. Hoe je dit precies gaat doen? Daar kunnen specialisten je bij helpen.

Behoren contracten ook tot goodwill? Nee, dat is niet het geval. Contracten hebben namelijk een waarde die vooraf bepaald is. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld auteursrechten.

Kun je goodwill afschrijven?

Is er binnen jouw onderneming sprake van goodwill? Dan is het zaak dat je deze goodwill op jouw balans gaat verwerken. Indien er sprake is van een positieve goodwill, dien je dit bedrag in 10 jaar tijd af te schrijven. Je schrijft dit bedrag dus met 10% per jaar af. Verwacht je een andere levensduur van de goodwill? Dan kun je ook een andere afschrijvingstermijn hanteren.

Maakt het hierbij nog uit of de goodwill positief of negatief is? Ja, dat is zeker het geval. Daarover lees je hieronder meer.

Overigens is er op bovenstaande boekhoudkundige afspraak één uitzondering:

 • De afwaardering van de goodwill kun je sneller ten laste van de winst brengen, indien de winstgevendheid van de gekochte goodwill tegenvalt. Dit is dus alleen mogelijk als je een bedrijf, inclusief goodwill, overgenomen hebt.

Hoe staat goodwill op de balans?

Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, bestaan er verschillende soorten goodwill. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen positieve goodwill en negatieve goodwill:

 • Positieve goodwill: dit is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de overgenomen activa en verplichtingen.
 • Negatieve goodwill (badwill): dit is het negatieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de overgenomen activa en verplichtingen.

Waarom dit verschil van belang is? Omdat je beide vormen van goodwill op een andere manier op de balans moet verwerken. Is er sprake van een negatieve goodwill, ook wel badwill genoemd? Dan moet je de negatieve goodwill op de balans afzonderlijk boeken onder de noemer ‘overlopende passiva’.

Is er sprake van een positieve goodwill? Dan moet het bedrag op de balans geboekt worden onder de noemer ‘immateriële vaste activa’. Als je de goodwill op een balans gaat boeken, moet je uiteraard ook rekening houden met de afschrijving.

Let wel op: de goodwill kan alleen op de balans vermeld worden indien er een overname plaatsgevonden heeft.

Mocht je twijfels over de afschrijving van goodwill hebben, kun je eigenlijk maar één ding doen: contact opnemen met de Belastingdienst of een accountant/boekhouder. Sinds 2016 zijn de regels met betrekking tot het afschrijven van goodwill flink veranderd. Zo zijn er bepaalde vormen van afschrijving zelfs volledig verboden. Verdiep je hier goed in, voordat je in de toekomst tegen problemen aanloopt. 

Hoe bereken je de goodwill?

Wil je graag weten wat de goodwill van jouw onderneming is? Of ben je benieuwd naar de goodwill van een bedrijf die je recent overgenomen hebt? In meerdere situaties is het aan te raden om de goodwill inzichtelijk te krijgen. Daarvoor kun je het beste onderstaand stappenplan volgen:

Stap 1: zoek een goed boekhoudprogramma uit

Op het gebied van goodwill valt of staat alles met een goed boekhoudprogramma. Het is dus de hoogste tijd om op zoek te gaan naar een online boekhoudprogramma zoals bijvoorbeeld van E-boekhouden, Ficsus, Exact of Rompslomp. De wens is hierbij voornamelijk dat het programma uitgebreid is.

Stap 2: verwerk alle financiële resultaten in het boekhoudprogramma

Vervolgens kun je alle financiële resultaten in het programma verwerken. Vervolgens ben je in staat om direct verschillende rapportages, waaronder de goodwill, uit te draaien.

Stap 3: geef jouw boekhouder toegang tot jouw boekhoudprogramma

Vervolgens is het aan te raden om jouw boekhouder of accountant toegang te geven tot jouw programma. Aan de hand van de bepaalde goodwill door het eenvoudige boekhoudprogramma kan nu definitieve goodwill door de accountant bepaald worden. Mogelijk schakelt een accountant hiervoor ook nog een financieel adviseur in; het is immers van belang dat de goodwill op de juiste manier gewaardeerd wordt.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email