Skip to content

Circulair ondernemen in Nederland

Peter Jansen
Circulair ondernemen

Nederland is wereldleider op het gebied van circulair ondernemen. Van afvalbeheer en voedselproductie tot mode en bouw, Nederlandse bedrijven lopen voorop bij het ontwikkelen van nieuwe manieren om producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een alternatief voor een traditionele lineaire economie waarin we hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik houden, er tijdens het gebruik de maximale waarde uit halen en producten en materialen aan het eind van elke levenscyclus terugwinnen en regenereren.

In een circulaire economie komt de groei voort uit het ontwerpen en verkopen van producten die duurzaam, herstelbaar en recycleerbaar zijn – zodat ze gedurende meerdere cycli waarde kunnen blijven leveren. Dit kan enorme kansen creëren voor bedrijven die binnen deze ruimte actief zijn.

Nederland is een van de meest circulaire landen ter wereld. De Nederlandse overheid werkt al vele jaren aan haar overgang naar een circulaire economie en daardoor zijn er al veel bedrijven die volgens dit model werken.

Voorbeeld

Een van die bedrijven is MUD Jeans, dat duurzame jeans maakt van gerecycled denim. MUD staat voor Make your own Denim, en dat is precies wat ze hun klanten laten doen – hun eigen jeans ontwerpen vanaf nul, met behulp van duurzame materialen en methoden.

Wat is circulair ondernemen?

In een traditionele lineaire economie werken bedrijven volgens een “take-make-waste” model. Dit betekent dat zij grondstoffen uit de aarde halen om producten te maken, die vervolgens worden gebruikt en uiteindelijk op de stortplaats belanden.

In een circulaire economie streven bedrijven ernaar hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik te houden en ze aan het eind van elke levenscyclus terug te winnen en te regenereren. Dit betekent dat bedrijven in plaats van nieuwe grondstoffen aan de aarde te onttrekken, gerecycleerde of hernieuwbare materialen gebruiken.

De voordelen van een circulaire economie

De voordelen van een circulaire economie zijn velerlei, maar kunnen als volgt worden samengevat:

  • Minder afval en vervuiling: In een traditionele lineaire economie worden producten gemaakt, gebruikt en vervolgens weggegooid. Dit leidt tot veel afval en vervuiling. In een circulaire economie worden producten ontworpen om te worden hergebruikt of gerecycleerd, zodat er veel minder afval en vervuiling is.
  • Bespaart grondstoffen: Een traditionele lineaire economie is gebaseerd op het principe ‘nemen, maken, weggooien’. Dit betekent dat veel grondstoffen worden gebruikt om producten te maken, die vervolgens korte tijd worden gebruikt en dan worden weggegooid. Een circulaire economie daarentegen is gebaseerd op het principe “verminderen, hergebruiken, recyclen”. Dit betekent dat producten worden ontworpen om te worden hergebruikt of gerecycled, zodat er minder nieuwe hulpbronnen hoeven te worden gebruikt.
  • Schept banen: Een circulaire economie creëert meer banen dan een traditionele lineaire economie. Dit komt omdat er in een circulaire economie meer mogelijkheden zijn voor reparatie en hergebruik.

De uitdagingen van de implementatie van een circulaire economie

Hoewel een circulaire economie veel voordelen heeft, zijn er ook enkele uitdagingen verbonden aan de uitvoering ervan. Deze omvatten:

  • De noodzaak van initiële investeringen: De implementatie van een circulaire economie vereist vaak initiële investeringen om de voor recycling en hergebruik benodigde infrastructuur op te zetten.
  • Gedragsverandering: Een belangrijke uitdaging in verband met de implementatie van een circulaire economie is gedragsverandering. Dit komt doordat mensen vaak hun manier van denken over consumptie en afval moeten veranderen om een circulaire economie tot een succes te maken.

Een manier om deze uitdagingen te overwinnen is via publiek-private partnerschappen. Deze partnerschappen kunnen bijdragen tot de initiële investeringen die nodig zijn om een circulaire economie tot stand te brengen, en tot de bewustmaking van de voordelen van dit type economie.

Hoe Nederland van plan is een circulaire economie te worden

Nederland is een van de koplopers in de circulaire economie. De Nederlandse regering heeft zich ten doel gesteld om van Nederland tegen 2050 een volledig circulaire economie te maken. Om dit te bereiken investeren ze in infrastructuur en onderzoek, en werken ze samen met bedrijven en burgers om hun gedrag te veranderen.

Een van de belangrijkste manieren waarop Nederland werkt aan een circulaire economie is door te investeren in infrastructuur voor afvalbeheer en recycling. Nederland heeft bijvoorbeeld een ultramoderne recyclingfabriek gebouwd die tot 80% van het huishoudelijk afval kan recyclen. Ze werken ook aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor het recyclen van moeilijk te recyclen materialen zoals plastic.

Naast investeringen in infrastructuur werkt de Nederlandse regering ook aan het veranderen van het gedrag van mensen. Zij doet dit door middel van onderwijs en bewustmakingscampagnes, alsmede financiële prikkels. De overheid biedt bijvoorbeeld een belastingvoordeel voor bedrijven die gerecycleerde materialen gebruiken.

De overgang van Nederland naar een circulaire economie is in volle gang en is een voorbeeld voor andere landen.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email