Skip to content

Adv-dagen en ATV-dagen: Wat je moet weten

Peter Jansen

In Nederland hebben arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden een stevige wettelijke basis, maar ze kunnen ook sterk variëren op basis van sectoren en individuele arbeidscontracten. Twee termen die vaak in dit verband naar voren komen, zijn ADV-dagen (Arbeidsduurverkorting) en ATV-dagen (Arbeidstijdverkorting). Deze dagen bieden werknemers de mogelijkheid om hun arbeidsduur te verminderen of extra vrije tijd op te nemen, wat de balans tussen werk en privéleven kan verbeteren.

Wat zijn ADV-dagen?

ADV staat voor Arbeidsduurverkorting. ADV-dagen zijn extra vrije dagen die aan werknemers worden toegekend om de gemiddelde arbeidsduur per week te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan om de werkweek van 40 uur te verkorten naar 36 uur, wat neerkomt op één ADV-dag per week. Het doel van ADV-dagen is om de balans tussen werk en vrije tijd te verbeteren en om overbelasting van werknemers te voorkomen.

Wat zijn ATV-dagen?

ATV staat voor Arbeidstijdverkorting. ATV-dagen zijn vergelijkbaar met ADV-dagen, maar ze worden vaak anders toegepast. ATV-dagen zijn ook extra vrije dagen die aan werknemers worden toegekend, maar in tegenstelling tot ADV-dagen zijn ATV-dagen meestal gebaseerd op een bepaald aantal uren in plaats van dagen. Werknemers kunnen ATV-uren sparen en later opnemen als vrije tijd.

Wat is het verschil tussen ADV- en ATV-dagen?

Het belangrijkste verschil tussen ADV- en ATV-dagen is de eenheid waarin ze worden berekend. ADV-dagen zijn gebaseerd op volledige dagen, terwijl ATV-uren gebaseerd zijn op een bepaald aantal arbeidsuren. ADV-dagen worden vaak gebruikt om de werkweek te verkorten, terwijl ATV-uren meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van vrije tijd.

Tip: door gebruik te maken van verlofregistratie software behoud je het overzicht van verlofdagen.

Bouwt een werknemer ATV op bij ziekte?

Of een werknemer ATV opbouwt tijdens ziekte hangt af van de specifieke regels en afspraken in het arbeidscontract en de cao (collectieve arbeidsovereenkomst). In sommige gevallen kunnen ATV-uren worden opgebouwd tijdens ziekte, terwijl in andere gevallen dit niet het geval is. Het is belangrijk om de relevante arbeidsvoorwaarden en cao-regels te raadplegen om hierover duidelijkheid te krijgen.

Is ATV verplicht?

Of ATV verplicht is, hangt ook af van de specifieke arbeidsvoorwaarden en cao-regels. In sommige sectoren kan ATV verplicht zijn, terwijl in andere sectoren dit optioneel kan zijn. Werknemers en werkgevers moeten zich houden aan de regels die zijn vastgelegd in hun arbeidscontract en de geldende cao.

Hoe verwerk je dit in de salarisadministratie en boekhouding?

Het verwerken van ADV- en ATV-dagen in de salarisadministratie en boekhouding vereist nauwkeurigheid en compliance met de geldende regelgeving. Hier zijn de algemene stappen:

  1. Bepaal de toekenning en opbouw: Zorg ervoor dat je de specifieke regels voor ADV- en ATV-dagen begrijpt volgens de cao en het arbeidscontract. Bepaal hoeveel dagen of uren een werknemer heeft opgebouwd.
  2. Registratie in de salarisadministratie: Voer de opgebouwde ADV- en ATV-dagen/uren in de salarisadministratie in, samen met de normale gewerkte uren.
  3. Salarisberekening: Bereken het salaris van de werknemer op basis van de opgebouwde ADV- en ATV-dagen/uren.
  4. Vakantieplanning: Zorg ervoor dat de werknemer in staat is om ADV- en ATV-dagen op te nemen in overeenstemming met de geldende regels en de wensen van de werknemer.

Voorbeeld: Stel je hebt een werknemer met een arbeidscontract van 36 uur per week met één ADV-dag. Deze werknemer heeft in de loop van een jaar 12 ADV-dagen opgebouwd. In de salarisadministratie worden deze dagen geregistreerd en worden het salaris en de vakantiedagen dienovereenkomstig berekend. De werknemer kan ervoor kiezen om deze ADV-dagen op te nemen voor extra vrije tijd gedurende het jaar.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email