Skip to content

Belastbaar Inkomen – Wat is dat? Kom achter in welke box je zit

John Visser
belastbaar inkomen

Belastbaar inkomen? Wanneer je zelf geld verdient, zal je ook jouw steentje moeten bijdragen om de staatsschatkist te vullen. Deze inkomsten kunnen dan worden gebruikt om de gemeenschappelijke infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de wegen, te onderhouden.

Maar gelukkig zijn niet alle inkomsten belastbaar. Het is belangrijk om goed te begrijpen welk deel van jouw inkomsten onder het belastbaar inkomen vallen. Daarnaast is het ook goed om te weten aan welk tarief deze inkomsten belast zullen worden. In dit artikel vertel ik jullie alles wat je moet weten!

Wat is het belastbaar inkomen?

Belastbare inkomsten, zijn jouw bruto-inkomsten minus eventuele aftrekposten die je in rekening kan brengen. In enkele gevallen kan het ook zijn dat je nog een extra deeltje moet bijtellen bij jouw belastbare inkomsten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een leasewagen, die je ook voor privé verplaatsingen gebruikt.

Aftrekbare kosten zijn kosten die je hebt gemaakt om jouw inkomen te verwerven, of andere kosten die specifiek door de wet werden bepaald. Meestal heeft de wet deze speciale aftrekbare kosten gekozen uit sociaal oogpunt. Aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld kosten die je gemaakt hebt om naar je werk te gaan met het openbaar vervoer. Maar je kan ook een deel van de kosten aftrekken met betrekking tot de eigen woning. Ten slotte zijn er ook nog enkele specifieke, persoonsgebonden aftrekposten mogelijk. Zo kan je de tijdelijke zorg voor een gehandicapte verrekenen of is het mogelijk om een deel van de studiekosten van jouw kinderen te verrekenen.

Niet alle belastbare inkomens zijn aan hetzelfde tarief onderworpen!

Je kan het belastbare inkomen opsplitsen naar oorzaak, oftewel naar de bron van de inkomsten. In de aangifte wordt dit opgesplitst in de zogenaamde boxen. Voor deze verschillende velden worden andere belastingtarieven gehanteerd. Om te weten hoeveel belastingen je zal moeten betalen op jouw belastbaar inkomen, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de volgende 3 boxen.

Box één:

In de eerste box heeft de wetgever het over inkomsten met betrekking tot werk en woning. Hieronder vallen dus alle inkomsten die je hebt verworven uit arbeid. Dit kan zowel zijn uit arbeid in dienstverband, als bijvoorbeeld winst van een onderneming die aan jou werd uitgekeerd. Belangrijk om op te merken, is dat het in dit geval enkel gaat over inkomsten uit bedrijfswinsten, die je verwerft omdat je een beperkte inspraak hebt in dat bedrijf. Bedrijven waar je veel meer aandelen van bezit, komen ter sprake in box twee.

Daarnaast tellen in deze box ook alle inkomsten mee, die je hebt verworven door middel van de eigen woning. Hier mag je ook de uitgaven met betrekking tot de woning van aftrekken.

De geldende tarieven zijn:

  • 0 -18.628€: 33%
  • 18.629€ – 33.436€: 41,95%
  • 33.437€ – 55.694€: 42%
  • 55.695€ – …: 52%

Box twee:

Belastbare inkomsten uit aanmerkelijke belangen in bedrijven worden opgenomen in deze tweede box. Het gaat hier over inkomsten, die men verwerft omwille van grote participaties in bedrijven. We spreken over een aanmerkelijke participatie, wanneer iemand meer dan 5% van de aandelen van een bepaalde onderneming bezit. Dit geldt dus niet wanneer iemand twee participaties van 2,5% aanhoudt in verschillende ondernemingen.

Deze inkomsten worden belast tegen een tarief van 25%, wat meteen een stuk lager is dan de percentages die je betaald op inkomsten uit arbeid.

Box 3:

Tot slot, worden in box drie de inkomsten in rekening gebracht, die men verwerft door te sparen of te beleggen. Elke Nederlander heeft het recht om een bepaald vermogen te bezitten. Hierop mag je dus inkomsten ontvangen, waar je geen belasting op moet betalen. Het vermogen bestaat aan de ene kant uit spaartegoeden en aan de andere kant uit beleggingen. Ook andere zaken, zoals onroerende goederen maken deel uit van het vermogen. Zo zal je ook jouw tweede verblijf in rekening moeten brengen als dit van toepassing is.

Elke persoon, betaalt een belasting op het vermogen, dat het bedrag van 30360€ overschrijdt. Wanneer je een partner hebt, geldt voor jullie dus het dubbele, oftewel 60720€.

Bron: Belastingdienst

belasting box berekenen

Hoe kom je er snel achter in welke box en btw tarief valt?

Nu vraag je je misschien jezelf af, in welke box val ik nu? Om alle transacties bij elkaar te gaan optellen is erg omslachtig. Door goed inzicht te krijgen in je financiën is het handig om gebruik te maken van een boekhoudprogramma van bijvoorbeeld: Snelstart, Exact of Visma. Door gebruik te maken van een boekhoudprogramma krijg je in een oogopslag te zien wat je omzet is, winst is en hoeveel geld je hebt uitgekeerd naar je privé waardoor je dus ook kan zien in welke box je valt. Een boekhoudprogramma is voornamelijk bedoeld voor ondernemers. Mocht je een werknemer zijn, dan regelt je werkgever dit soort zaken.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email