Skip to content

Belasting voor ZZP – Hoe zit dat? Alle info over ZZP’ers en BTW

John Visser
Belasting voor ZZP

Ga je als ZZP’er aan de slag? Of ben je op dit moment al als ZZP’er aan de slag? In beide gevallen is het zo dat je met weinig zekerheden te maken hebt. Eén van de weinige zekerheden is echter wel dat je belasting moet betalen. Maar, hoe zit dat nou precies met belasting voor ZZP? Welke belastingen moet je als ZZP’er betalen? En om welke bedragen gaat het dan precies? Op die twee vragen vind je in dit artikel een passend antwoord.

Eigenlijk vormt dit artikel voor elke ZZP’er een leidraad. Een leidraad om op de juiste momenten de juiste hoeveelheid belasting te betalen. Ook vind je in dit artikel enkele handige tips, waarmee je de hoeveelheid belasting omlaag kunt brengen. Want, laten we eerlijk zijn: voor geen enkele ondernemer is het betalen van belasting leuk. Echter is het wel één van de verplichtingen waar elke ondernemer mee te maken heeft.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er?

De hoeveelheid belasting die je moet betalen, is echter van meerdere factoren afhankelijk. Over het algemeen kan wel het volgende gesteld worden: des te meer je gaat verdienen, des te meer belasting je moet gaan betalen. Dit is niet alleen procentueel gezien het geval, maar ook absoluut gezien.

Over het algemeen moet je rekening houden met de volgende twee belastingen:

 • Omzetbelasting: deze belasting staat ook wel bekend als BTW. Over alle omzet die je maakt, moet je 9% of 21% BTW rekenen. Deze BTW moet je na elk kwartaal afstaan aan de Belastingdienst, maar je kunt de BTW voor uitgaven hier wel van aftrekken.
 • Inkomstenbelasting: dit is de belasting die je in loondienst ook zou betalen. In loondienst wordt dit echter maandelijks van jouw salaris afgetrokken, terwijl je als ZZP’er dit in één keer moet betalen. Als je eenmaal 2 jaar ondernemer bent, geniet je wel van een voorlopige aanslag. Je kunt dan alvast vooruit betalen voor de inkomstenbelasting, zodat je niet in één keer tienduizenden euro’s hoeft te betalen.

Nog even terugkomend op de omzetbelasting. Stel nou dat jij in een kwartaal 10.000 euro omzet gedraaid hebt. Je hebt dan niet voor 10.000 euro aan facturen verstuurd, maar voor 12.100 euro. De overige 2100 euro is namelijk het gevolg van de BTW die je op elke factuur moet vermelden; voor de meeste ondernemers bedraagt dit percentage 21%.

In dit voorbeeld zou dit betekenen dat je na het kwartaal 2100 euro aan BTW aan de Belastingdienst moet betalen. Heb je in dit kwartaal echter ook kosten gemaakt? Laten we even uitgaan van 2000 euro kosten; je hebt dan geen 2000 euro aan kosten betaald, maar 2420 euro. Het verschil van 420 euro is namelijk de BTW die bijvoorbeeld jouw leveranciers bovenop hun factuur moeten tellen.

Als je aan het einde van dit kwartaal jouw BTW aangifte gaat doen, zit je dus met twee bedragen: 2100 euro aan ontvangen BTW en 420 euro aan betaalde BTW. Je kunt nu het bedrag van 420 euro van het bedrag van 2100 aftrekken; het bedrag van 1680 euro is het bedrag dat je nu als omzetbelasting aan de Belastingdienst moet betalen.

Als je meer gaat verdienen, moet je in veel situaties dus ook meer BTW aan de Belastingdienst betalen. Moet je echter enkele grote uitgaven gaan doen? Dan ga je ook veel BTW betalen, waardoor je dit bedrag van jouw ontvangen BTW af mag trekken. Indien je een kwartaal met heel veel kosten hebt, kan het totale BTW bedrag dus relatief laag uitvallen. Dit is puur het gevolg van de hierboven beschreven rekensom.

Hoeveel belasting je nu precies moet betalen, is dus van veel factoren afhankelijk. De kosten die je gemaakt hebt, de omzet die je gedraaid hebt en tal van aftrekposten spelen hier een cruciale rol bij. Ook het berekenen van de hoogte van de inkomstenbelasting kent enkele haken en ogen; daarover lees je hieronder meer. 

Hoeveel betaal je aan inkomstenbelasting als ZZP’er?
Jurjen, Freelance designer.

Hoeveel betaal je aan inkomstenbelasting als ZZP’er?

Als ZZP’er zijnde betaal je niet automatisch maandelijks een vast bedrag aan inkomstenbelasting. Nee, je betaalt dit eigenlijk in het volgende boekjaar pas over het huidige boekjaar. Aangezien het hierbij om vrij grote bedragen kan gaan, is het verstandig om je hier goed over in te lezen.

Laten we allereerst vooropstellen dat de inkomstenbelasting op de volgende manier berekend worden: omzet minus kosten = de belastbare winst. Als je als ZZP’er actief bent, heb je hoogstwaarschijnlijk voor de rechtsvorm eenmanszaak gekozen. In dat geval staat de belastbare winst gelijk aan jouw totale inkomen; over dat bedrag moet je dan ook inkomstenbelasting gaan betalen.

Maar, als je een startende ondernemer bent, heb je mogelijk recht op meerdere aftrekposten. Dankzij onder meer de onderstaande aftrekposten kun je de hoogte van de fiscale winst verlagen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen:

 • Zelfstandigenaftrek: in het jaar 2021 mag je een bedrag van 6670 euro aftrekken van jouw fiscale winst in het kader van zelfstandigenaftrek. Op deze aftrek heb je alleen recht als je voldoet aan het gestelde urencriterium van 1225 uren.
 • Startersaftrek: ook kun je in de eerste vijf jaar van jouw onderneming drie keer een bedrag van 2123 euro van jouw fiscale winst aftrekken. 
 • MKB winstvrijstelling: voldoe je in het kalenderjaar aan het urencriterium van 1225 uren? Dan mag je ook van jouw winst minus de zelfstandigenaftrek 14% extra aftrekken. Ook dit is dus een zeer interessante aftrekpost.

Zoals je kunt lezen, speelt het urencriterium bij deze aftrekposten wel een cruciale rol. Als je niet aan het urencriterium voldoet, heb je op de meeste aftrekposten géén recht. Bij de startersaftrek wordt namelijk ook als voorwaarde gesteld dat je recht op de zelfstandigenaftrek hebt. Alle aftrekposten gaan dus hand in hand met elkaar én met het urencriterium.

Voldoe je aan het urencriterium? Dan kun je de hierboven genoemde aftrekposten dus van jouw fiscale winst aftrekken. Hierdoor valt de fiscale winst lager uit, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Als ZZP’er heb je qua inkomstenbelasting met twee schijven te maken:

BedragPercentage
Tot 68.507 euro37,05%
Vanaf 68.507 euro49,50%

Verdien je als ZZP’er bijvoorbeeld 80.000 euro na aftrek van de aftrekposten? Dan betaal je over de eerste 68.507 euro dus 37,05% inkomstenbelasting, waarna je over de resterende 11.493 euro 49,50% inkomstenbelasting moet betalen.

Daarnaast heb je ook nog te maken met eventuele aanvullende regels. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek? Of heb je in het betreffende boekjaar een woning gekocht? Dan kun je ook nog genieten van een aftrek van de hypotheekrente. Hoe dit precies allemaal zit, is echter afhankelijk van jouw exacte situatie. Het kan zeker geen kwaad om hierover even navraag te doen bij bijvoorbeeld een financieel expert of financieel adviseur.

Wil je graag zo min mogelijk inkomstenbelasting gaan betalen? Dan is het dus interessant om jouw fiscale winst te verlagen. Dit kun je onder meer doen door extra kosten te maken. Let wel op: alle kosten die je van jouw winst af gaat trekken, moeten een zakelijk karakter hebben. Je kunt dus niet de nieuwe sneakers van jouw kinderen af gaan trekken van jouw fiscale winst. Alle zakelijke kosten die je maakt, kun je echter wel van jouw fiscale winst aftrekken. Des te lager jouw fiscale winst ligt, des te minder geld je aan de inkomstenbelasting kwijt bent.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er als je 40.000 euro per jaar verdiend?

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er als je 40.000 euro per jaar verdiend?

Verwacht jij in 2021 een bedrag van 40.000 euro per jaar te verdienen? Dan geldt dit bedrag dus als jouw fiscale winst. Heb je in dit jaar echter aan het urencriterium van 1225 uren voldaan? Dan kun je gebruik maken van enkele aftrekposten. In onderstaande tabel zie je met welk bedrag aan inkomstenbelasting je ongeveer rekening kunt houden:

Fiscale winst40.000 euro
Zelfstandigenaftrek6670 euro
Startersaftrek2123 euro
MKB winstvrijstelling 14%4369 euro
Totaal= 26829 euro
Inkomstenbelasting 37,05%= 9940 euro

Als ZZP’er zou je in dit jaar dus een bedrag van 9940 euro aan inkomstenbelasting moeten betalen. Dit bedrag kan echter anders zijn, indien je bijvoorbeeld met hypotheekrente te maken hebt. Je kunt dus niet voor 100% van dit bedrag uitgaan, maar het biedt in ieder geval een handige leidraad. Dit betekent dus ook dat je aan de hand van deze inkomstenbelasting exact kunt berekenen wat je per jaar en gemiddeld per maand verdiend hebt.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP’er als je 75.000 euro per jaar verdiend?

Ben je een startende ondernemer? Voldoe je aan het urencriterium en heb je een fiscale winst van 75.000 euro behaald? Dan ben je ongetwijfeld benieuwd naar het bedrag dat je voor de inkomstenbelasting moet betalen. In onderstaande tabel zie je het bedrag waar je ongeveer rekening mee kunt houden:

Fiscale winst75.000 euro
Zelfstandigenaftrek6670 euro
Startersaftrek2123 euro
MKB winstvrijstelling 14%9268 euro
Totaal= 56939 euro
Inkomstenbelasting 37,05%= 21095 euro

Ook als je een fiscale winst van 75000 euro hebt, hoef je dus slechts 21095 euro aan inkomstenbelasting te betalen. Hoe dit komt? Dit is echt puur te danken aan de verschillende aftrekken. Zoals je in bovenstaande tabel kunt zien, tikt met name de MKB winstvrijstelling van 14% lekker aan. Mogelijk had je zo op het eerste oog verwacht dat je in de tweede belastingschijf terecht zou komen, maar dat is dus niet het geval. Over het algemeen kan daarom gesteld worden dat je als ZZP’er écht van veel fiscale voordelen kunt genieten.

Hoeveel belasting betaal je als je 35.000 per jaar in loondienst verdiend en 15.000 euro als ZZP’er?

Werk je in loondienst en heb je jouw eigen onderneming? Dan is het lastig om exact te berekenen hoeveel inkomstenbelasting je nou precies moet betalen. In ieder geval moeten beide inkomens bij elkaar opgeteld worden, waarna je met de belastingschijven aan de slag kunt gaan.

Maar, let wel op: mogelijk betaal je al direct via jouw werkgever de nodige belastingen. Deze belastingen hoef je dus niet nóg een keer te betalen. Maar, de kans is ook klein dat je het aan urencriterium van 1225 uren voldoet. Dit betekent dat je óók geen recht op de aftrekposten hebt.

Hoeveel inkomstenbelasting je dan precies moet betalen? Dat is echt zeer lastig te bepalen. Wij hebben een zo’n eenvoudig mogelijke weergave in onderstaande tabel uiteengezet:

Totaal inkomen50.000 euro
Inkomstenbelasting 37,05%= 18525 euro

Hoe je dit bedrag precies moet betalen, is afhankelijk van onder meer de inhoudingen via jouw werkgever. Het belangrijkste om te weten is dat je beide inkomsten gewoon bij elkaar op moet tellen. Vervolgens kun je met de juiste belastingschijf rekenen, zodat je een indicatie van de totale hoeveelheid inkomstenbelasting krijgt. 

Let wel op: als parttime ondernemer heb je hoogstwaarschijnlijk geen recht op het urencriterium. Aangezien het criterium op 1225 uren gesteld is, betekent dit dat je elke week ruim 20 uur aan jouw onderneming moet besteden. Als je parttime werkt, is dat nagenoeg onmogelijk. Houd er dan ook goed rekening mee dat je in een dergelijke situatie niet van alle fiscale voordelen kunt genieten.

Hoe bereken je je inkomstenbelasting?
Ben je benieuwd hoeveel inkomstenbelasting je moet gaan betalen? Dan kun je eigenlijk één van bovengenoemde tabellen naar eigen inzicht in gaan vullen. Vul jouw fiscale winst in, trek daar de aftrekposten vanaf en bereken vervolgens met de belastingschijf de hoogte van de inkomstenbelasting. Hierbij zijn enkele zaken waar je goed rekening mee moet houden:

 • De MKB winstvrijstelling geldt niet over jouw fiscale winst, maar over de fiscale winst minus de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.
 • Je moet voor de aftrekposten wel aan het urencriterium voldoen.

Als je de hoeveelheid inkomstenbelasting zelf wilt berekenen, kun je hiervoor gebruik maken van een boekhoudprogramma. Hoe dit precies zit, bespreken we graag hieronder.

Stap 1: allereerst is het zaak dat je gedurende het gehele boekjaar alle facturen op de juiste manier weet te verwerken. Aan de hand van deze facturen rekent het boekhoudprogramma immers jouw fiscale winst uit.

Stap 2: ook is het zaak dat je alle omzetbelastingen in jouw boekhoudprogramma verwerkt. In deze omzetbelastingen staat namelijk exact welke omzet je gedraaid en hoeveel BTW je behaald hebt. Op basis van die omzet – en de kosten – kun je aan de hand van de vier BTW aangiften ook direct jouw fiscale winst inzichtelijk krijgen.

Stap 3: via de meeste boekhoudprogramma’s kun je direct jouw inkomstenbelasting gaan doen. Je kunt via het programma inloggen bij de Belastingdienst, waarna je al jouw persoonlijke gegevens in kunt vullen. In de tool van de Belastingdienst kun je vervolgens direct zien van welke aftrekposten je gebruik kunt maken én hoeveel je aan inkomstenbelasting moet betalen.

Stap 4: je ziet hierbij ook direct staan hoeveel je aan Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet betalen. Dit is een extra ‘kostenpost’ ten behoeve van de zorgkosten in ons land. Je kunt hierbij uitgaan van een percentage van 5,75% over een maximale winst van 58.311 euro.

Stap 5: je krijgt nu direct bericht van de Belastingdienst hoeveel je precies aan inkomstenbelasting en aan Zvw moet betalen. Dat bedrag dien je voor een bepaalde datum te betalen, waarbij je mogelijk ook nog uitstel aan kunt vragen. 

Moraal van het verhaal: voor jouw gehele financiële overzicht is het gebruik maken van een goed boekhoudprogramma aan te raden. Alleen met een goed boekhoudprogramma kun je jouw administratie en boekhouding sluitend houden. Dat is uiteindelijk wenselijk voor het invullen van de aangifte voor jouw inkomstenbelasting.

Tips om inkomstenbelasting te verlagen

 • Maak zoveel mogelijk zakelijke kosten. Deze kosten kun je immers van de fiscale winst aftrekken.
 • Sponsor goede doelen. Ook deze kosten kun je van jouw fiscale winst aftrekken.
 • Stel een reserve op. Met behulp van een reserve weet je jouw fiscale winst te verlagen, terwijl je min of meer ook een pensioen op weet te bouwen.
 • Voldoe aan het urencriterium. Dan weet je immers van de nodige aftrekposten en fiscale voordelen te profiteren!

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email