Skip to content

Wat is nafactureren?

Peter Jansen

In de wereld van zakelijke transacties en financiële administratie komen verschillende termen en concepten voor die soms verwarrend kunnen zijn. Eén van die termen is “nafactureren”. In dit artikel zullen we de betekenis van nafactureren uitleggen en de belangrijkste aspecten ervan belichten.

Wat is nafactureren?

Nafactureren, ook bekend als achteraf factureren of achteraf berekenen, verwijst naar een praktijk waarbij een leverancier of dienstverlener extra kosten in rekening brengt aan een klant nadat de oorspronkelijke factuur al is verstuurd. Deze extra kosten kunnen ontstaan door verschillende redenen, zoals wijzigingen in de overeengekomen specificaties, aanvullende diensten, onvoorziene uitgaven of correcties van fouten in de oorspronkelijke factuur.

Hoewel nafactureren vaak voorkomt in zakelijke transacties, moet het met zorg en transparantie worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat zowel de leverancier als de klant een duidelijk begrip hebben van de voorwaarden en afspraken met betrekking tot nafacturatie, om mogelijke geschillen of misverstanden te voorkomen.

Wanneer wordt nafactureren gebruikt?

Nafactureren kan in verschillende situaties worden toegepast. Enkele veelvoorkomende scenario’s waarbij nafacturatie plaatsvindt, zijn:

Gewijzigde specificaties: Als de klant tijdens de uitvoering van een project aanvullende of gewijzigde eisen heeft, kan de leverancier extra kosten in rekening brengen via een nafactuur. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij softwareontwikkeling, bouwprojecten of marketingcampagnes.

Extra diensten: Als de klant na het versturen van de oorspronkelijke factuur om extra diensten vraagt die niet in de initiële overeenkomst waren opgenomen, kunnen deze kosten via een nafactuur worden verrekend. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij consultancydiensten of onderhoudscontracten.

Onvoorziene uitgaven: Soms kunnen er onvoorziene kosten ontstaan tijdens de uitvoering van een project, zoals onverwachte materiaalkosten of vertragingen als gevolg van externe factoren. In dergelijke gevallen kan een nafactuur worden gebruikt om deze kosten alsnog bij de klant in rekening te brengen.

Fouten en correcties: Als er fouten worden ontdekt in de oorspronkelijke factuur, bijvoorbeeld onjuiste hoeveelheden of prijzen, kan een nafactuur worden gebruikt om deze fouten te corrigeren en de juiste bedragen aan te geven.

Belangrijke overwegingen bij nafacturatie:

Bij het hanteren van nafacturatie is het van essentieel belang om enkele belangrijke overwegingen in gedachten te houden:

Transparantie en communicatie: Zowel de leverancier als de klant moeten open communiceren en transparant zijn over eventuele wijzigingen of extra kosten die kunnen leiden tot nafacturatie. Duidelijke afspraken en een goede documentatie zijn cruciaal.

Overeenkomsten en contracten: Het is aan te raden om in de oorspronkelijke overeenkomst of het contract specifieke clausules op te nemen die de mogelijkheid van nafacturatie behandelen. Dit voorkomt verwarring en biedt een juridische basis voor nafactureren indien nodig.

Tijdige facturatie: Het is belangrijk om nafacturatie zo snel mogelijk af te handelen en de klant op de hoogte te stellen van eventuele aanvullende kosten. Vertragingen in de facturatie kunnen tot spanningen in de zakelijke relatie leiden.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van “voorfactureren“.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email