Skip to content

(KSF) Kritische succesfactoren – Welke zijn dat? Voorbeelden | Tips

John Visser
Kritische succesfactoren

Hoe meet jij de behaalde vorderingen binnen jouw onderneming? En op welke manier kun jij de mate van succes binnen jouw onderneming bepalen? Vind je het vooralsnog lastig om dit te doen. Dan is het aan te raden om jouw pijlen eens op kritische succesfactoren te richten. Met de zogeheten KSF’s kun je probleemloos de behaalde successen meten.

Maar, tussen welke soorten kritische succesfactoren kun je kiezen? Voor welke kritische succesfactoren kun je het beste kiezen? En op welke manieren kun jij de kritische succesfactoren in jouw onderneming implementeren? Op al die vragen ga je in dit artikel een passend antwoord vinden. Op dit moment kunnen wij je in ieder geval al één ding verklappen: de kritische succesfactoren brengen zwaarwegende voordelen met zich mee. 

Wat zijn kritische succesfactoren?

Kritische succesfactoren zijn de factoren die beslissend zijn voor het wel of niet behalen van een vooraf gesteld doel. Om een bepaald doel te kunnen behalen, moet je hier bepaalde voorwaarden aan stellen. Dat is precies waar het bij kritische succesfactoren om draait:

 • Het behalen van het doel = succes
 • De noodzakelijke voorwaarden voor het behalen van dit succes = kritiek

Op die manier kunnen we de kritische succesfactoren eigenlijk het beste aanduiden. Met name in de laatste jaren is gebleken dat meer en meer bedrijven voor deze succesfactoren kiezen. Dat is goed te begrijpen, aangezien elk bedrijf succes wilt behalen. De term ‘succes’ is echter een breed begrip, want op welke momenten ben je precies succesvol? In de sport kan dit met een medaille aangeduid worden, maar in het bedrijfsleven is dat niet zo eenvoudig. Om dit tóch tastbaar te maken, is het aan te raden om gebruik van kritische succesfactoren te maken.

Zit er een verband tussen KSF’s en KPI’s? Ja, zeker. De kritische succesfactoren worden binnen sommige ondernemingen gekoppeld aan de kritische performance indicatoren. Oftewel; de factoren waarmee het succes behaald kan worden. Beide termen tonen veel gelijkenissen met elkaar, maar zijn toch nét anders.

Voorbeelden van kritische succesfactoren

Voorbeelden van kritische succesfactoren

Zou jij graag de kritische succesfactoren in jouw bedrijf willen implementeren? Dan moet je wel eerst weten wat kritische succesfactoren zoal zijn. Om dit duidelijk aan je te kunnen maken, hebben we een lijst met voorbeelden opgesteld:

 • Stimuleren van de verkoop: eigenlijk in elk bedrijf is dit een mogelijke KSF. Door de verkoop te stimuleren, weet je uiteindelijk jouw winst te verhogen. Dát is uiteindelijk voor elk bedrijf het doel (het succes)
 • Optimaliseren van de klanttevredenheid: wil je als bedrijf succesvol zijn? Dan moet je jouw klanten tevreden weten te stellen. Om dat mogelijk te maken, is het zaak om jouw klantenservice en serviceverlening te optimaliseren.
 • Succesvol leiderschap: als je de gewenste successen wilt behalen, is het zaak dat jij – als baas zijnde – de juiste richting aan gaat geven. Succesvol leiderschap is dan ook één van de meest voorkomende kritische succesfactoren.
 • Aannemen van de juiste medewerkers: wil je uiteindelijk de gewenste successen behalen? Dan is het cruciaal dat je de juiste medewerkers aan weet te nemen. Start daarom een uitgebreide interne procedure om de juiste mensen aan te kunnen nemen.
 • Levertijd verkorten: merk je dat veel klanten commentaar hebben op de levertijd van jouw producten? En heb je het idee dat dit probleem een flink succes in de weg staat? Dan is het zaak om de levertijd te verkorten, zodat je uiteindelijk wel de gewenste successen kunt behalen.

Zijn deze kritische succesfactoren voorbeelden inzetbaar voor elk bedrijf? Nou, het advies is om de kritische succesfactoren echt af te stemmen op jouw (soort) bedrijf. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar kritische succesfactoren voor in de zorg? Dan kom je hele andere succesfactoren tegen dan dat je op zoek zou zijn naar kritische succesfactoren voor een bedrijf. Bij een bedrijf is het immers zaak om geld te verdienen, terwijl het in de zorg vooral gaat om het verlenen van de perfecte service.

Welke kritische succesfactoren jij het beste toe kunt gaan passen? Dit hangt echt af van de huidige situatie van jouw bedrijf. Voordat je met deze succesfactoren aan de slag kunt gaan, is het daarom zaak om een uitgebreide analyse uit te voeren. Waar gaat het precies mis binnen jouw onderneming? En wat is de reden dat je niet het gewenste succes kunt behalen? Als je dát duidelijk voor jezelf in beeld weet te brengen, kun je met de juiste kritische succesfactoren aan de slag gaan. Aan de slag gaan om uiteindelijk wél de gewenste successen te behalen.

Hoe doe je KPI performance management?

Is het voor jou helder? Moet jij met jouw onderneming zo snel mogelijk met kritische succesfactoren aan de slag gaan? Dan raden wij je aan om hier onderstaand stappenplan voor op te volgen. Het bepalen en implementeren van kritische succesfactoren lijkt eenvoudig te zijn, maar de ervaring leert dat dit zéker niet het geval is. Nee, je hebt met veel factoren te maken en je moet over de juiste middelen beschikken.

Volg daarom onderstaande stappen om met KPI performance management aan de slag te gaan.

Stap 1: bepalen wat de doelstellingen zijn

Allereerst is het zaak om te bepalen wat de doelstellingen zijn. Deze doelstellingen kun je eigenlijk direct koppelen aan ‘succes’. Als je de doelstellingen weet te behalen, weet je immers succes te behalen. 

Het advies is hierbij om alle doelstellingen SMART te formuleren:

 • Specifiek: de doelstellingen moeten heel specifiek uitgewerkt en benoemd worden.
 • Meetbaar: je moet er ook voor zorgen dat je de vorderingen voortdurend kunt meten/monitoren.
 • Ambitieus: elk bedrijf moet ambitieus zijn. Zorg er daarom ook voor dat alle doelstellingen die je stelt ambitieus zijn.
 • Realistisch: zorg er wel voor dat de gestelde doelstellingen realistisch zijn. Het is in een normale situatie niet mogelijk om binnen één jaar jouw omzet opeens met 1000% te verhogen.
 • Tijdsgebonden: alle doelstellingen die je stelt, moet je ook koppelen aan een vaste periode. Stel daarom doel X vast en koppel daar periode Y aan vast.

Stap 2: bepaal hoe je deze doelstellingen kunt bepalen

Vervolgens is het zaak om te bepalen hoe je deze doelstellingen wilt gaan behalen. Wil je interne processen aanpassen? Wil je extra investeren? Of wil je op een andere manier veranderingen doorvoeren? De keuze is aan jou.

Om dit te kunnen bepalen, is het aan te raden om gebruik te maken van KPI’s. Deze kritische prestatie indicatoren kun je gaandeweg ook prima meten, waardoor je alle vorderingen in de gaten kunt houden.

Stap 3: kies goede projectmanagement software uit

Wil je de kritische succesfactoren in jouw onderneming implementeren? Dan is het ook zaak dat je projectmanagement software in jouw onderneming gaat implementeren. Met dank aan deze software kun je namelijk alle vorderingen van dit project in de gaten houden. Het project om uiteindelijk de gewenste successen te behalen.

Wat de beste projectmanagement software is? Dat hangt vooral van jouw wensen en jouw bedrijf af. Via onze vergelijker kun je direct de beste projectmanagement software uitkiezen. In onze vergelijker zal je software vinden van onder andere; monday.com, Teamleader, Exact en ga zo maar door.

Stap 4: monitor alle veranderingen en stuur bij

Vervolgens is het zaak om alle veranderingen en processen te monitoren. Hiervoor kun je jouw eigen ogen/oren in combinatie met de projectmanagement software voor gebruiken. Als je dit succesvol weet te monitoren, is de kans dat je uiteindelijk de gewenste successen gaat behalen.

Mocht dat niet het geval zijn, kun je dankzij de beste projectmanagement software ook nog tijdig bijsturen. Met dit stappenplan is de kans in ieder geval groot dat je uiteindelijk de gewenste successen weet te behalen.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email