Implementatieplan maken? Gratis stappenplan voor 2021

Implementatieplan

Ben je op dit moment als student zijnde bezig met jouw scriptie? Of ben je mogelijk als student zijnde bezig met een stage? Of ga je je als professional bezighouden met het schrijven van een adviesrapport? In al deze gevallen vormt een implementatieplan het uitgangspunt. Het maken/opstellen van een dergelijk plan is dan ook cruciaal.

Maar, wat is een implementatieplan nou precies? Waarom is het aan te raden om zo’n plan te maken? Hoe kun je een (implementatie)plan opzetten? Welke onderdelen mogen niet in dit plan ontbreken? En wat is het uiteindelijke doel van een implementatieplan? Op al deze vragen ga je in dit artikel een antwoord vinden.

Daarbij willen we je alvast op het volgende wijzen: het maken van een implementatieplan vraagt om de nodige tijd en aandacht. Zie dit dus niet als een ‘zij-project’ naast al jouw andere werkzaamheden, maar ga hier echt even goed voor zitten. Zoals je ook aan het stappenplan binnen dit artikel gaat zien, moet je de nodige stappen uitvoeren. Graag helpen we jou daar een handje mee op weg!

Wat is een implementatieplan?

Een implementatieplan is een plan met daarin alle stappen of activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een succesvolle implementatie te bewerkstelligen. Deze stappen moeten uitgevoerd worden, zodat een bepaald probleem in een organisatie opgelost of hersteld kan worden.

Voordat je het implementatieplan volledig uit kunt werken, moet je dus veel onderzoek doen. Je moet in gesprek gaan met de juiste personen, je moet tal van analyses uitvoeren en je moet naar alle bepalende factoren gaan kijken. In het implementatieplan verwerk je al jouw bevindingen, waarna je uiteindelijk een advies uit kunt brengen.

Maakt dit advies ook onderdeel uit van een implementatieplan? Ja, zeker. Dit is zelfs het meest cruciale onderdeel van een dergelijk plan. In dit plan is het namelijk van belang dat je alle actiepunten gaat benoemen. Dat zijn de punten die uitgevoerd moeten worden, zodat de oplossing in de organisatie doorgevoerd kan gaan worden.

Is een implementatieplan alleen interessant voor een student? Nee, zeker niet. Ook als professional of als ondernemer is het aan te raden om gebruik van een dergelijk plan te maken. Zo kun je met een implementatieplan werken aan het inrichten van een nieuw proces, aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie of aan het lanceren van een nieuw product. Het is zelfs mogelijk om met een implementatieplan te werken aan een compleet nieuwe organisatie-inrichting.

Als je een implementatieplan wilt gaan maken, moet er in ieder geval een uitgangspunt zijn. Dit uitgangspunt wordt intern als een ‘probleem’ ervaren; problemen zijn er vervolgens om opgelost te worden. Als je een compleet implementatieplan opgesteld hebt, zou je in staat moeten zijn om dit probleem op te gaan lossen. Dat doe je niet alleen, maar met alle belanghebbenden; je kunt binnen dit plan dan ook opdrachten naar andere personen (bijvoorbeeld collega’s) toeschuiven. 

Wat voor soorten implementatieplannen zijn er?

Wat voor soorten implementatieplannen zijn er?

Klinkt een implementatieplan op dit moment al als muziek bij jou in de oren? Dat is goed voor te stellen. Indien je een probleem in jouw onderneming op wilt lossen, kun je hier zeker een implementatieplan voor gebruiken.

Daarbij is het wel goed om te weten dat je uit allerlei implementatieplannen kunt kiezen. De belangrijkste implementatieplannen bespreken we graag hieronder in het kort.

 • HR-implementatieplan: loop je binnen de HR-afdeling tegen continu dezelfde problemen aan? Dan is het interessant om met een HR-implementatieplan bepaalde verandering door te voeren. Zo kun je processen anders in gaan richten, maar kun je ook voor een ander HR-software systeem kiezen.  
 • Scriptie implementatieplan: een implementatieplan maakt eigenlijk standaard deel uit van een scriptie. Voor een scriptie ga je op zoek naar mogelijkheden om een probleem op te lossen, waarbij je ook een adviesrapport uitbrengt. Als aanvulling op dit adviesrapport stel je ook een implementatieplan op; duidelijke stappen waarmee het probleem daadwerkelijk opgelost kan gaan worden.
 • Inkoop implementatieplan: wist je dat je een implementatieplan ook voor een inkoopafdeling kunt maken? Ja, zeker. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een nieuw inkoopproces wilt invoeren of een nieuwe software voor het volledige inkoopteam. Met dank aan een implementatieplan kun je de succesvolle implementatie van het nieuwe plan of niet
 • Marketing implementatieplan: ook binnen een marketingafdeling wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een implementatieplan. In dit implementatieplan kan bijvoorbeeld de gehele herpositionering uitgewerkt worden, kan een nieuwe marketingmix opgesteld worden of kunnen andere plannen uitgewerkt worden om uiteindelijk een gewenst doel te behalen.

Zijn er nog meer implementatieplannen? Ja, zeker. De ervaring leert ons echter dat de hierboven genoemde implementatieplannen toch wel de meest populaire zijn. Dat geldt zeker voor het scriptie implementatieplan; een scriptie zonder een uitgewerkt implementatieplan is immers geen volledige scriptie.

Voor welke soort implementatieplan jij nou het beste kunt kiezen? Dat is afhankelijk van het probleem, van de afdeling waar het probleem zich bevindt, van het gewenste doel en van de exacte situatie. Wij raden je in ieder geval aan om de afdeling als uitgangspunt uit te nemen; voor een probleem op de HR-afdeling heb je immers niks aan bijvoorbeeld een marketing implementatieplan.

Waar bestaat een implementatieplan uit?

Is er onderzoek gedaan naar een bepaald probleem binnen jouw onderneming? Is voor dit probleem een volledig adviesrapport geschreven? Dan heb je in ieder geval inzichtelijk wat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden. Maar, gaat dit ook opgelost worden? Dan is het zaak om een implementatieplan te gebruiken.

Indien je een probleem op wilt lossen, speelt een implementatieplan een cruciale rol. Zoals we eerder in dit geval al aangeven, kun je met een dergelijk plan namelijk een succesvolle implementatie bewerkstelligen. Je weet dankzij dit plan dus bijvoorbeeld moeiteloos een nieuwe strategie te implementeren, een nieuwe marketingmix te implementeren of een nieuw systeem te integreren.

Hierbij is het volgende goed om te weten: een implementatieplan bestaat altijd uit meerdere onderdelen. Welke onderdelen dit zijn? Nou, wij hebben hieronder de globale indeling van een implementatieplan voor je op een rijtje gezet. Als je alle onderstaande onderdelen ook in jouw implementatieplan verwerkt, heb je een compleet plan opgesteld:

 • Titelpagina
 • Managementsamenvatting
 • Inleiding
 • Implementatie Stappen
 • Beheersplannen
 • Nawoord
Hoe schrijf je een implementatieplan?

Hoe schrijf je een implementatieplan?

Wil je een implementatieplan gaan schrijven? Dan is het goed om te weten dat je bovenstaande opbouw kunt gebruiken. Maar, hoe werk je deze opbouw nou volledig uit? Wij hebben dat in het kort hieronder voor je uitgewerkt:

 • Titelpagina: de titelpagina is eigenlijk de voorpagina van het implementatieplan. Op deze titelpagina kun je een pakkende titel plaatsen voor het probleem en/of de oplossing. Daarnaast plaats je op de titelpagina ook de plaats, de datum, je eigen naam en de naam van het bedrijf waar je het implementatieplan voor geschreven hebt. Dit kan dus jouw werkgever zijn, maar het kan ook het bedrijf zijn waar je stage gelopen hebt.
 • Managementsamenvatting: managers hebben het druk en hebben dus niet altijd de tijd om het complete implementatieplan door te nemen. Om hen toch volledig op de hoogte te kunnen stellen, verwerk je een managementsamenvatting in het implementatieplan. In deze samenvatting bespreek je de kern van het probleem, de mogelijke oplossing(en) en de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om deze oplossing uit te rollen.
 • Inleiding: in de inleiding benoem je vervolgens wat het probleem is. Je geeft in de inleiding aan dat je dit probleem onderzocht hebt, dat je het probleem geanalyseerd hebt en dat je een oplossing gevonden. In deze inleiding is het ook goed om het te hebben over het doel, over de resultaten, over de afbakening binnen het implementatieplan, over de gestelde randvoorwaarden en over een risicoanalyse. De inleiding is vaak al een behoorlijk uitgebreid onderdeel van een compleet implementatieplan.
 • Implementatiestappen: in de inleiding van een implementatieplan heb je de lezer kennis laten maken met jouw onderzoek. Ook heb je de lezer kennis laten maken met de door jou voorgestelde oplossing. Vervolgens is het zaak dat je deze oplossing volledig uit gaat werken; dat doe je met de implementatiestappen. Per stap benoem je wat er gedaan moet worden, wie dit moet doen, binnen welke periode dit gedaan moet worden én waarom dit gedaan moet worden. Het is hierbij aan te raden om uit te gaan van drie fasen binnen de implementatie; de voorbereiding, de realisatie en de evaluatie. 
 • Beheersplannen: aan de hand van de implementatiestappen kunnen direct de benodigde stappen in gang gezet worden. Maar, je hebt hierbij ook nog te maken met een planning, met bepaalde taken, met nazorg en met het beschikbare budget. In de beheerplannen ga je jouw aandacht vestigen op alle deze punten. Zo ga je een planning opstellen, ga je een budgettering opstellen en ga je jouw pijlen richten op de nazorg. Deze nazorg is vaak noodzakelijk om de implementatie volledig af te kunnen ronden.
 • Nawoord: tot slot kun je het implementatieplan afsluiten met een nawoord. In dit nawoord kun je nog belangrijke informatie delen, kun je een algehele conclusie opstellen en kun je de lezer bedanken. Als je een scriptie schrijft, kun je in dit nawoord ook het stagebedrijf, jouw stagebegeleider en eventuele andere, belangrijke personen bedanken. Dit kun je uiteraard ook doen als je als professional actief bent, maar dat is niet echt voor de hand liggend.

Bestaat een implementatieplan altijd uit de hierboven genoemde onderdelen? Nee, allerminst. De inhoud van het implementatieplan is sowieso afhankelijk van het soort implementatieplan waar je voor gekozen hebt. Een plan voor een stage is immers anders dan een plan voor een implementatie van een nieuw systeem voor de HR-afdeling. Bovengenoemde onderdelen en opbouw vormen in ieder geval wel een prima uitgangspunt voor elk implementatieplan.

Als je bovenstaande onderdelen allemaal uit wilt werken, is het zaak om gericht te werk te gaan. Daarvoor hebben wij een stappenplan voor je opgesteld. Een plan waarmee je een implementatieplan perfect uit kunt gaan werken.

Stap 1: doe onderzoek

Elk implementatieplan begint met een uitvoering onderzoek. Je stelt een probleem vast, je gaat dit probleem onderzoeken, je gaat dit probleem analyseren en je maakt hier een volledig rapport van.

Stap 2: oplossingen bedenken

Op basis van het onderzoeksrapport kun je over oplossingen na gaan denken. Je kunt nadenken over mogelijke oplossingen, waarna je deze oplossingen met elkaar kunt vergelijken. Uiteindelijk kun je – op basis van dat vergelijk – de knoop doorhakken voor een specifieke oplossing. Die oplossing vormt de leidraad binnen het implementatieplan.

Stap 3: je presenteert jouw oplossing

Loop je stage? Of voer je voor jouw werkgever een onderzoek uit? In beide gevallen om jouw oplossing in het kort te presenteren. Mogelijk heb je ergens overheen gekeken, waar andere belanghebbenden je dan feilloos op kunnen wijzen.

Stap 4: verwerk bovenstaande onderdelen

Vervolgens is het zaak om bovenstaande onderdelen allemaal in het implementatieplan te verwerken. Volg hiervoor zoveel mogelijk de bovenstaande opbouw voor op, maar eigen initiatief is eigenlijk ook nooit verkeerd. Het gaat er uiteindelijk om dat je alle implementatiestappen in dit implementatieplan weet te verwerken.

Bij het schrijven van het implementatieplan kun je sowieso gebruik maken van meerdere software systemen:

 • Projectmanagement software: werk je met meerdere mensen aan het implementatieplan? Dan kun je met een projectmanagement software systeem de taken verdelen en alle vorderingen in de gaten houden.
 • Planning software: binnen een implementatieplan speelt de planning een cruciale rol. Met de beste planning software kun je de planning uitwerken en volledig in goede banen leiden.
 • Boekhoudprogramma: binnen een implementatieplan is het ook aan te raden om een budgettering op te stellen. Hoe je dat doet? Met behulp van goede boekhoudsoftware. 

Stap 5: implementatieplan afronden en ‘aanleveren’

Zo, je bent nu klaar om het implementatieplan volledig af te ronden. Nadat je dat gedaan hebt, kun je het plan aanleveren aan alle belanghebbenden. Mogelijk moet je hier ook nog een presentatie bij houden; veel succes! Als je bovenstaande stappen gevolgd hebt, zit jouw implementatieplan in ieder geval perfect in elkaar. 

Procesmanagement – Wat is dat? Verbeter hiermee je processen

Procesmanagement

Ben je niet helemaal tevreden over de huidige processen binnen jouw onderneming? Dat is goed voor te stellen, aangezien een ondernemer altijd op zoek naar verbeteringen is. Hoe je jouw processen kunt gaan verbeteren? Dat doe je met behulp van procesmanagement.

In dit artikel vind je eigenlijk alle relevante informatie omtrent procesmanagement. Zo bespreken we wat dit precies is, hoe je dit toe kunt passen en waarom je met procesmanagement aan de slag zou (moeten) gaan. Met dank aan een handig stappenplan kun je procesmanagement bovendien direct in de praktijk toe gaan passen!

Wat is procesmanagement?

Procesmanagement is een managementmodel dat toegepast wordt voor het inrichten, beheren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Het doel hiervan is uiteindelijk om de bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Bij procesmanagement draait het altijd om interne bedrijfsprocessen. Dat zijn immers de processen waar je directe invloed op uit kunt oefenen. Om welke processen dit dan precies kan gaan? Nou, eigenlijk alle processen die in jouw bedrijf een rol spelen. Door deze processen optimaal in te richten, kun je veel tijd en geld gaan besparen. 

Dit komt jouw dienstverlening ten goede, dit komt de klanttevredenheid ten goede én dit komt de tevredenheid van jouw werknemers ten goede.

Waarom procesmanagement?

Waarom procesmanagement?

Stilstand is achteruitgang. Dit gezegde is absoluut van toepassing op bedrijven; voor elk bedrijf is een continu optimalisatie eigenlijk aan te raden. Alleen dat is eigenlijk al voldoende reden om met procesmanagement aan de slag te gaan. Maar, procesmanagement biedt veel meer voordelen:

 • Verhoogde productiviteit: door interne bedrijfsprocessen te optimaliseren, kun je de productiviteit verhogen. Je weet immers processen te stroomlijnen en overbodige zaken weg te nemen.
 • Kostenbesparing: tevens ben je dankzij procesmanagement in staat om de kosten te verlagen. Ook dit is weer te danken aan de processen die volledig gestroomlijnd worden.
 • Tevreden werknemers: als werknemers zich met de juiste/leuke processen bezig kunnen houden, merk je dit duidelijk terug in de tevredenheid van/bij jouw werknemers.
 • Tevreden klanten: dankzij procesmanagement weet je jouw klanten ook tevredener te stellen. Je levert immers perfecte diensten of producten af, aangezien de weg daarnaartoe volledig gestroomlijnd is.
 • Wendbaarder: de huidige samenleving is aan flinke veranderingen onderhevig. Door blijvend met procesmanagement bezig te zijn, kun je jezelf makkelijk(er) aan deze veranderingen aanpassen. Je bent al met al met jouw onderneming een stuk wendbaarder.
 • Alles is meetbaar: als je met procesmanagement aan de slag gaat, weet je op voorhand zeker dat je alles kunt meten én dus kunt weten. Dit komt het optimaliseren van de bedrijfsprocessen alleen maar ten goede; je weet uiteindelijk van een sneeuwbaleffect te genieten.

Al met al zijn er dus meerdere zwaarwegende redenen om direct met procesmanagement te starten. Daar willen we graag nog één opmerking aan toevoegen: procesmanagement is voor elk bedrijf geschikt. Het maakt niet uit hoeveel medewerkers je hebt. Het maakt niet uit om hoeveel processen het gaat. En het maakt niet uit hoelang jouw bedrijf al bestaat.

Elk bedrijf heeft met processen te maken. Dit betekent ook dat elk bedrijf baat heeft bij procesmanagement. Juist door procesmanagement op de lange termijn toe te passen, weet je van bovengenoemde voordelen te genieten!

Hoe zet je procesmanagement optimaal in?

Zou jij met jouw onderneming graag van bovenstaande voordelen willen profiteren? Dan is het zaak om zo snel mogelijk in actie te komen. Elke dag je nog niet met procesmanagement bezig bent, is eigenlijk een gemiste kans. 

Graag helpen we jou om procesmanagement op de juiste manier toe te gaan passen. Om je hier een handje bij te helpen, hebben wij een compleet stappenplan voor je opgesteld. Een stappenplan waarmee je direct uit de voeten kunt!

Stap 1: analyseer de huidige processen

Het is allereerst zaak dat je alle huidige processen in jouw onderneming gaat analyseren. Bekijk welke processen uitgevoerd worden én bepaal welke processen eventueel overgeslagen zouden kunnen worden. 

Kijk hierbij goed naar de invloed van de processen op het eindresultaat. Zijn de processen nou écht nodig? Of kun je de processen mogelijk nét iets anders invullen, waardoor je tijd en geld kunt besparen? Het is in deze eerste stap zaak om heel kritisch naar jouw processen te kijken. Op basis van deze analyse krijg je een duidelijk beeld van de huidige staat en de mogelijkheden voor de korte- en lange termijn.

Stap 2: bepaal het doel

Als het goed is, heb je nu alle processen duidelijk in beeld gebracht. Je bent nu in staat om uiteindelijk te gaan bepalen wáárom je met procesmanagement aan de slag wilt gaan. Wil je proces A optimaliseren? Wil je proces B optimaliseren? Wil je jouw klanten tevreden stellen? Wil je jouw kosten verlagen? Of wil je vooral van een verhoogde productiviteit gaan genieten?

Veel van deze doelen gaan hand in hand met elkaar, maar dat is zeker niet altijd het geval. Stel dus concrete doelen op; tijdens het optimaliseren van de processen heb je daarmee ook een vast uitgangspunt.

Stap 3: presenteer jouw bevindingen

Bij procesmanagement is het zaak dat je alle werknemers achter je ziet te krijgen. Dat doe je door open te communiceren; presenteer dus al jouw bevindingen aan jouw werknemers. Hiermee weet je weerstand weg te nemen en weet je ook enthousiasme te creëren.

Stap 4: kies een goed projectmanagement software systeem uit

Om met procesmanagement aan de slag te kunnen gaan, is het wenselijk om een goed projectmanagement software systeem uit te kiezen. Met dit systeem kun je de gewenste doelen vaststellen, kun je een planning opstellen en kun je alle vorderingen bijhouden. Mocht het nodig zijn, kun je dankzij het softwaresysteem ook nog tijdig bij gaan sturen.

Stap 5: ga op zoek naar optimalisatiemogelijkheden

Heb je de juiste projectmanagement software tot je beschikking? Heb je alle medewerkers achter je staan? En heb je duidelijk in beeld welke processen geoptimaliseerd kunnen worden? Dan is het zaak om op zoek te gaan naar optimalisatiemogelijkheden. Durf hierbij out-of-the-box te denken en durf ook te investeren. Met de juiste investeringen weet je op termijn namelijk alleen maar geld te besparen. 

Stap 6: ga aan de slag met de optimalisatie

Vervolgens is het zaak om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Ga de processen optimaliseren, met alle veranderingen goed door en analyseer achteraf de doorgevoerde aanpassingen. Uiteindelijk creëer je hiermee een sneeuwbaleffect; je kunt proces na proces gaan optimaliseren. Veel succes en plezier!

Ownership – Wat is dat? Tips om zelfverzekerder te zijn

Ownership

Als ondernemer zijnde heb je met de nodige onzekerheid te maken. Je bent volledig op jezelf aangewezen, je krijgt met tegenslagen te maken en je hebt geen zekerheden. Heb je echter wel de droom om jouw bedrijf tot een succes uit te laten groeien? Dan moet je ownership gaan tonen.

Wat ownership precies is? Over deze term vind je in dit artikel alle relevante informatie. Zo bespreken we hoe je ownership kunt tonen, hoe je zelfverzekerd kunt werken en hoe je dus de gewenste successen kunt gaan behalen. Is dit artikel alleen voor ondernemers geschikt? Nee, ook als je in loondienst bent, heb je er baat bij om ownership te tonen. In dat geval sta je namelijk sterker in je schoenen, neem je meer initiatief en val je dus ook sneller op ten behoeve van bijvoorbeeld een promotie.

Wat is ownership?

De Engelse term ‘ownership’ staat in het Nederlands voor de term ‘eigendom’. Als je ownership gaat tonen, ga je meer en meer handelen alsof jezelf de eigenaar van een onderneming bent. Indien je ondernemer bent, is dat zeer wenselijk. Als je in loondienst bent, is dit ook wenselijk. 

Al met al kunnen we ownership als volgt omschrijven: ownership staat voor de situatie waarin mensen denken én handelen als eigenaren. Indien jouw werknemers meer en meer ownership tonen, kun je dus meer en meer op hen vertrouwen.

Daarnaast is het zelf ook wenselijk dat je veel ownership gaat tonen. Je wordt daarmee namelijk zelfverzekerder, je gaat meer voor jouw bedrijf staan en je weet dus ook overtuigender over te komen. Handig als je potentiële klanten wilt overtuigen!

5 tips om zelfverzekerder te zijn in je werk

Wil je graag zelfverzekerder te werk gaan? Dan is het wenselijk dat je ownership gaat tonen. Maar, hoe kun je nou ownership tonen? Wij hebben enkele handige tips voor je op een rijtje gezet. Tips waarmee je direct uit de voeten kunt, zodat je een stuk zelfverzekerder te werk kunt gaan.

maak een doel

Tip 1: maak een doel

Allereerst raden wij je aan om een concreet doel op te stellen. Dit doel kun je het beste SMART formuleren: Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden. Bij het stellen van dit doel moet je een bepaald resultaat uitspreken én een bepaalde periode aanhouden.

Vervolgens is het zaak om dit doel goed te monitoren. Dit kun je doen met behulp van de beste planning software. Met dank aan dergelijke planning software kun je jouw vorderingen in de gaten houden. Bovendien kun je dankzij deze software jouw doel veel meer ‘vorm’ geven. 

Dit doel gaat vervolgens het uitgangspunt voor jouw werkzaamheden vormen. Elke ochtend dat je opstaat, moet je dit doel eigenlijk centraal stellen. Als je dat langere tijd vol weet te houden, is de kans groot dat je dit doel uiteindelijk gaat behalen.

Tip 2: het gaat nooit in 1 keer goed

Durf fouten te maken. Dat is één van de belangrijkste tips die wij op het gebied van ownership en zelfverzekerdheid kunnen geven. Je hebt niet in één keer kunnen autorijden, je hebt niet in één keer kunnen fietsen en je hebt ook niet in één keer perfect werk af kunnen leveren.

Als je zelfverzekerder over wilt komen, is het advies om fouten te durven maken. Wees niet bang voor de fouten, maar leer juist van jouw fouten. Als je 10 keer gevallen bent, kun je ook weer 10 keer opstaan. Na die tiende keer opstaan weet je zeker dat je voorlopig niet meer gaat vallen.

Tip 3: doe, reflecteer, probeer en verbeter

Ken je het liedje ‘zing vecht huil bid lach werk en bewonder’? Wij hebben onze eigen variant op dit liedje gemaakt: doe, reflecteer, probeer en verbeter. Als je deze principes op weet te volgen, kun je uiteindelijk de gewenste resultaten behalen.

Wil je graag met dit principe aan de slag gaan? Dan is het ook aan te raden om te kiezen voor goede planning software. Met deze software kun je bijvoorbeeld kleine doelen instellen aan de hand van tickets. In deze tickets kun je bepaalde checklist invullen en deze vervolgens afvinken. Des te meer checklists jij af weet te vinken, des beter je op weg bent. Des te beter je op weg bent om jezelf, jouw zelfverzekerdheid en jouw kwaliteiten te verbeteren!

Tip 4: daag jezelf uit

In jouw werkzame leven kun je in de sleur raken. Je voert elke dag dezelfde werkzaamheden uit, waardoor je op de automatische piloot gaat werken. Wist je dat je dit helemaal niet verkeerd gaat helpen? Nee, onze tip is om jezelf uit te dagen. Je weet hiermee niet alleen veel meer plezier te maken, maar je weet ook aan jouw zelfverzekerdheid te werken.

Wij willen je graag aanraden om de strijd met jezelf aan te gaan. Doe ook dingen die je eng vindt. Doe ook dingen die je nog nooit gedaan hebt. En doe ook dingen die je verder gaan helpen. Door jezelf continu uit te dagen, weet je continu de beste resultaten voor jezelf te behalen. Dat komt jouw zelfverzekerdheid ook weer ten goede!

Tip 5: beloon jezelf

Heb je een bepaald doel gehaald? Dan is het aan te raden om jezelf te belonen. Je weet dan weer waar je zo hard voor aan het werk bent. Geef jezelf bijvoorbeeld die ene leuke tas, die toffe sneakers of dat mooie horloge.

Door jezelf te belonen, weet je jezelf ook weer te motiveren. Te motiveren om óók jouw volgende doelen te gaan behalen. Hierbij is het maken van checklists in een planning software systeem of projectmanagement software systeem ook aan te raden; het afvinken van de checklists geeft immers ook een boost voor jouw motivatie. Zodra je alle checklists aangevinkt hebt, kun je jezelf uiteindelijk belonen met een leuk cadeau!

Managementmodellen – Welke zijn er? Manage nu succesvol

Managementmodellen

Elke manager of ondernemer kan er gebruik van maken; managementmodellen. Deze modellen bestaan al decennialang, maar zijn vooral in de laatste jaren populair geworden. Waarom? Omdat de nadruk meer en meer op kwaliteit, op vakmanschap en op klanttevredenheid komt te liggen.

Alleen door de juiste managementmodellen toe te passen, kun je van de gewenste kwaliteit genieten. Daarbij is het overigens ook nog een feit dat de managementmodellen op de juiste manier toegepast worden. Maar, tussen welke managementmodellen kun je nou kiezen? En welk model zou voor in jouw situatie de beste keuze zijn? Je leest het hieronder.

Welke managementmodellen zijn er?

Door de jaren heen zijn onwijs veel managementmodellen ontstaan. Al deze modellen kunnen in verschillende groepen opgesplitst worden, waarvan wij de belangrijkste varianten op een rijtje hebben gezet:

 • Kwaliteitsmanagement: hierbij ligt de focus echt op het verbeteren van producten, processen en de gehele organisatie. Met slechts één doel: het verbeteren van de algehele kwaliteit.
 • Procesmanagement: bij dit managementmodel ligt de focus op de processen. Deze processen moeten continu verbeterd worden, waarbij onder meer onnodige werkzaamheden uit de processen geschrapt worden.
 • Projectmanagement: hierbij ligt de focus op het verbeteren van projecten. Interne project processen, interne samenwerking en het uiteindelijke resultaat van het project staan hierbij centraal.
 • Lean management: bij dit managementmodel draait het om het verkrijgen van de maximale waarde van de klant. Daartegenover staat dat deze maximale waarde verkregen moet worden met zo min mogelijk verspilling (van bijvoorbeeld grondstoffen).
 • Relatiemanagement: bij dit model draait het om het opbouwen en verstevigen van langdurige relaties met klanten. Ook de opbouw van relaties met leveranciers valt binnen dit managementmodel. 
 • Verandermanagement: bij verandermanagement gaat het om het doorvoeren van veranderingen in een organisatie. Deze veranderingen kunnen niet zomaar doorgevoerd worden, maar hier moet echt een draagvlak voor gecreëerd worden. Vervolgens moet de verandering ook nog in gestructureerde manier in de gehele organisatie uitgerold worden. Dát bereik je met verandermanagement.

Al met al zijn er behoorlijk veel managementmodellen te onderscheiden. Het is namelijk zo dat je binnen bovengenoemde ‘groepen’ ook nog meerdere modellen treft. Bekende modellen zoals het INK-model, de Six Sigma en de Balanced Scorecard vallen bijvoorbeeld onder de noemer ‘Kwaliteitsmanagement’. 

Als je de kwaliteit binnen jouw onderneming wilt veranderen, heb je daar dus voldoende mogelijkheden voor. Daarbij is het wel van cruciaal belang dat je het juiste managementmodel uit weet te kiezen. Een verkeerde keuze kan namelijk cruciale, negatieve gevolgen hebben. 

Waarom zijn er managementmodellen?

Waarom zijn er managementmodellen?

In de basis bestaan managementmodellen maar om één reden: om iets te verbeteren. Binnen alle hierboven genoemde modellen is dat één van de weinige kenmerken die je altijd terug ziet komen. Mocht je iets in jouw interne onderneming aan willen passen, kun je dat doen met behulp van een managementmodel.

Je zou wellicht denken dat je met één managementmodel direct jouw gehele onderneming aan kan passen. De ervaring leert ons dat dit níet het geval is. Het is namelijk zo dat elk model een ander doel heeft.

Wil je een complexe verandering in jouw onderneming doorvoeren? Dan is het doel om deze verandering op een gestructureerde en aangename manier te laten verlopen. Je kunt daarvoor het beste gebruik maken van een model dat valt onder de noemer ‘verandermanagement’. De modellen die binnen die groep vallen, zijn namelijk gericht op het behalen van het hierboven genoemde doel.

Wil je graag de kwaliteit van jouw werknemers en producten verbeteren? Dan is het aan te raden om met kwaliteitsmanagement aan de slag te gaan. Met dit managementmodel kun je immers de gewenste kwaliteitsverbetering gaan behalen. Zou je die kwaliteitsverbetering ook met bijvoorbeeld verandermanagement kunnen behalen? Nee, zeker niet. Het doel van verandermanagement sluit namelijk niet aan op de doelen die jij in dit geval voor ogen hebt.

Met andere woorden: elk managementmodel streeft een bepaald doel na. Het is dan ook zaak om eerst jouw doel te bepalen, waarna je een keuze kunt maken tussen de vele managementmodellen. Voor welk managementmodel je dan het beste kunt kiezen? Dat hangt ook af van jouw bedrijf, van de sector waarin je werkzaam bent en wat jouw persoonlijke voorkeuren zijn. Wat ons betreft is het altijd een verstandig idee om het managementmodel perfect aan te laten sluiten op jouw voorkeuren.

Is het aan te raden om voor een managementmodel te kiezen?

Wil je een bepaalde koers binnen jouw bedrijf gaan varen? Wil je bijvoorbeeld naar een hogere kwaliteit of naar andere veranderingen streven? In dergelijke situaties is het zéker aan te raden om voor een managementmodel te kiezen.

Je kunt het ook zonder managementmodel doen, maar dan voel je je al snel leeg. Je hebt namelijk geen kader, je hebt geen uitgangspunt en je hebt geen handvatten. Juist door van een management model gebruik te maken, weet je het gewenste doel te bereiken.

Hoe maak je optimaal gebruik van elk managementmodel?

Wil je graag een bepaald doel behalen? Dan is de keuze voor een managementmodel cruciaal. Vervolgens is het ook cruciaal dat je dit managementmodel op de juiste manier toe gaat passen. Hoe je dat kunt doen? Volg onderstaand stappenplan op en maak het daarmee een stuk makkelijker voor jezelf!

Stap 1: bepaal je doel

Wat wil je precies in de komende maanden gaan bereiken? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je voor jezelf moet beantwoorden. Wil je een verandering doorvoeren? Wil je processen optimaliseren? Of wil je de algehele kwaliteit verbeteren? Stel een concreet doel op.

Stap 2: vergelijk de managementmodellen

Heb je het doel duidelijk in beeld gebracht? Dan kun je de verschillende managementmodellen gaan vergelijken. Let hierbij op jouw eigen voorkeuren, maar ook op jouw bedrijf en de sector waarin je werkzaam bent. Sommige modellen zijn immers meer geschikt voor in bepaalde sectoren.

Stap 3: kies een managementmodel uit

Op basis van jouw vergelijk kun je nu de knoop door gaan hakken. Kies het gewenste managementmodel uit en informeer belanghebbenden hierover. De ervaring leert dat je dit het beste zo uitgebreid mogelijk kunt doen; daarmee weet je mogelijke weerstand direct weg te nemen.

Stap 4: kies geschikte projectmanagement software uit

Vervolgens raden wij je aan om geschikte projectmanagement software uit te kiezen. Met behulp van deze software kun je het managementmodel op de juiste manier aan gaan sturen. Je weet bovendien het overzicht te behouden en je kunt eenieder op de juiste manier aan (laten) sturen.

Stap 5: implementeer het managementmodel

Het is nu de hoogste tijd om het managementmodel in jouw onderneming te implementeren. Houd hierbij rekening met enige weerstand, maar probeer deze zo snel mogelijk weg te nemen. Als je dat voor elkaar weet te krijgen, kun je het gestelde doel (stap 1) hoogstwaarschijnlijk snel behalen!

Scrum master – Wat is dat? Alle info over Scrum master

Scrum master

In de afgelopen jaren hebben veel nieuwe beroepen het levenslicht gezien. Dit is te danken aan de opkomst van het internet, maar ook zeker aan de bedrijfsvoering. Meer en meer bedrijven houden zich bijvoorbeeld met de scrum methodiek bezig. Als een bedrijf een scrum project op touw wil zetten, is een scrum master onmisbaar.

Maar, wat is een scrum master precies? Welke taken voert een scrum master uit, hoe kun je zelf één worden, wat kun je gaan verdienen? Op die vragen ga je in dit artikel een passend antwoord vinden.

Wat is een scrum master?

Een scrum master is eigenlijk de persoon die tijdens een scrum project de leiding neemt. Hij of zij zorgt ervoor dat het project in goede banen geleden wordt, dat het project succesvol afgerond wordt en dat de gewenste doelstellingen behaald worden.

Een scrum project is een project waarin meerdere sprints centraal staan. Deze sprints worden achtereenvolgens afgerond, waardoor uiteindelijk het gestelde doel behaald kan worden. 

Is een scrum master dan ook verantwoordelijk voor de uitvoering of de inhoud van het scrum project? Nee, dat is niet het geval. Die ‘eer’ is toegelegd voor de product owner. De scheidingslijn tussen de taken van een product owner en een scrum master is echter vrij dun. Het komt dan ook meermaals voor dat de product owner en scrum master – ongemerkt – taken van elkaar overnemen. Het is hoe dan ook van belang dat deze personen goed met elkaar samen kunnen werken.

Wat doet een scrum master?

Wat doet een scrum master?

Zoals we hierboven al aangeven, is de scheidingslijn tussen een scrum master en de product owner niet heel groot. Toch zijn er bepaalde taken die duidelijk op het conto van een scrum master komen:

 • Het creëren van support. Een scrum master moet ervoor zorgen dat de belanghebbenden enthousiast worden, zijn en blijven over het scrum project. Dit kan soms een flinke uitdaging zijn, aangezien het scrum project voor interne verschillen kan zorgen. 
 • Het opstellen van rapportages. Ook moet een scrum master zorgdragen voor de rapportage richting de product owner en eventueel de programmamanager.
 • Fungeren als aanspreekpunt. Binnen het scrumteam is de scrum master eigenlijk het aanspreekpunt. Hierbij moet hij of zij dan ook alle vragen kunnen beantwoorden en moet mensen ook inspireren. Dit geldt niet alleen voor mensen uit het projectteam, maar ook voor alle andere belanghebbenden.
 • Ondersteunen van het team. Tevens heeft de scrum master een belangrijke ondersteunende rol. Deze rol vervult hij of zij voor het scrum team, maar ook voor de product owner. 
 • Zorgdragen voor het doorlopen van alle fases. Bij de scrum methodiek wordt een uitgebreid project opgedeeld in kleinere fases. De scrum master moet zorgdragen voor het doorlopen van alle fases; eerst de ene fase, daarna de volgende fase enzovoort. Een bekende scrum methodiek is Agile.
 • Organiseren van scrum meetings. Tijdens een scrum project spelen de scrum meetings een belangrijke rol. De scrum master moet deze meetings organiseren, invullen en begeleiden.
 • Vastleggen van afspraken. De scrum master is ook verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken. Worden de afspraken niet nagekomen? Dan is het ook aan de scrum master om dit te herkennen en op te lossen.
 • De planning strikt volgen. Tot slot is het aan de scrum master om de opgestelde planning netjes op te volgen. Eventuele achterstanden moeten tijdig gesignaleerd worden en ingelopen worden.

Al met al kan het volgende gesteld worden: binnen elk scrum project is de scrum master echt de spin in het web. De scrum master moet veel taken uitvoeren, moet vele zaken in de gaten houden en moet ook tijdig bijsturen. Ondertussen is het ook nog van belang dat de scrum master alle belanghebbenden tevreden weet te stellen. Van de directie tot aan de medewerkers en van de product owner tot aan de opdrachtgever.

Wat verdient een scrum master?

Ben jij een liefhebber van de scrum methodiek? Lijkt het je daarom leuk om scrum master te worden? Dan is het goed om te weten dat deze baan gepaard gaat met de nodige druk, verantwoordelijkheid en kennis. Alleen als je over veel kennis beschikt, kun je succesvol actief zijn binnen een bedrijf.

Ben je benieuwd wat je als scrum master gaat verdienen? Nou, daar is uitgebreid onderzoek naar verricht. Het gemiddelde brutosalaris per maand ligt het op 3.800 euro. Daarbij is het wel opvallend dat de bedragen behoorlijk uiteenlopen. Sommige verdienen ‘slechts’ 2600 euro bruto per maand, terwijl andere scrum masters ongeveer 5.000 euro bruto per maand verdienen.

Hoe deze verschillen ontstaan? Dit komt onder meer door de ervaring en kennis. Als je echt een ervaren scrum master bent, is dat terug te zien in jouw salaris. Dat is overigens ook het geval als je een prima track record achter je naam hebt en als je over alle benodigde diploma’s beschikt.

Bovengenoemd salaris is overigens op basis van een fulltime werkweek (40 uur). Hierbij is ook uitgegaan van een dienstverband in loondienst. Meer en meer mensen kiezen ervoor om hun eigen bedrijf te starten. Zij verhuren zich als scrum master als bedrijven, waarvoor zij een flink uurtarief kunnen rekenen. Wat je precies kunt rekenen, is volledig afhankelijk van jezelf. Vaak verdien je als zzp’er meer, maar je loopt dan ook meer risico. Zo kun je niet altijd terugvallen op het sociale vangnet in ons land.

Hoe word je scrum master?

Voordat je scrum master kunt worden , moet je wel enkele stappen zien te zetten. Hoe je precies tot scrum master uit kunt groeien? Dat lees je in onderstaand stappenplan.

Stap 1: benodigde kennis opdoen

Als je als scrum master wilt fungeren, is het van cruciaal belang dat je over alle benodigde kennis beschikt. Je kunt deze kennis op meerdere manieren op doen:

 • Je kunt een speciale opleiding tot scrum master volgen. Dergelijke opleidingen zijn vrij pittig, maar je weet hiermee wel echt alle benodigde kennis op te doen.
 • Je kunt stage lopen. Heb je al enige ervaring op het gebied van scrum? Dan is het ook mogelijk om stage te gaan lopen, waarbij je veel ervaring en kennis op kunt doen.  
 • Je kunt jezelf omhoog werken. Ook kun je als ‘normale’ werknemer aan een scrum project deelnemen, waarna je jezelf kunt gaan verdiepen in deze rol. Je hoeft hiervoor niet per sé een opleiding te volgen, maar het is wel aan te raden om echt veel ervaring op te doen.

Stap 2: solliciteren op een baan

Heb je de benodigde kennis op weten te doen? Dan is het zaak om te gaan solliciteren op een vacature die je voorbij ziet komen. Het is ideaal als dit bij jouw huidige werkgever kan, maar het maken van een overstap is ook nooit verkeerd. Sterker nog; tijdens deze overstap kun je ook nog (succesvol) onderhandelen over jouw salaris.  

Durf je een beetje onzekerheid wel aan? Dan kun je ook jouw eigen onderneming starten en jezelf verhuren als zzp’er. Op die manier kun je bij veel bedrijven de rol van scrum master gaan vervullen.

Stap 3: blijven specialiseren & optimaliseren

Heb je eenmaal een baan als scrum master bemachtigd? Dan is het zaak om je te blijven specialiseren. Blijf bepaalde trainingen volgen, blijf bepaalde cursussen volgen en houd daarmee al jouw kennis op peil.

Ondertussen wil je uiteraard ook nog de best mogelijke prestaties leveren met jouw scrum team. Dat is mogelijk door alle processen continu te blijven optimaliseren. Iets wat je daar absoluut bij kunt gebruiken, is de beste projectmanagement software. Dankzij dergelijke software kun je alle projecten inzichtelijk krijgen, kun je de vorderingen in de gaten te houden en kun je ook tijdig bijsturen. Juist dankzij de beste software kun je de best mogelijke prestaties met jouw scrum team gaan behalen!

Stap 4: veel projecten succesvol afronden

Ben je gebruik gaan maken van de beste software? Ben je bezig gebleven met het uitbreiden van jouw kennis? En heb je ook veel ervaring opgedaan bij verschillende scrum projecten? Dan is het zaak om nóg meer projecten af te gaan ronden. Elk project is weer anders, elk project brengt weer bepaalde aandachtspunten met zich mee en elk project is daardoor ontzettend leuk. Als je eenmaal een scrum master bent, kun je hier jarenlang de vruchten van blijven plukken!

Operationeel Manager – Wat is dat? Salaris | Taken | Tips

Operationeel Manager

Financieel manager, projectmanager, marketing manager, IT-manager, projectmanager, logistiek manager, technisch manager en Operationeel manager. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van verschillende soorten managers die in hedendaagse bedrijven nodig zijn.

Zijn alle managers even hard nodig in elk bedrijf? Nee, zeker niet. Het hangt van bedrijf tot bedrijf af aan welk soort managers behoefte is. Feit is dat in heel veel bedrijven wél voor een operationeel manager gekozen wordt. Waarom? Dat ga je in dit artikel lezen. Daarnaast bespreken we ook wat de taken van een operationeel manager zijn, wat een operationeel manager verdient en hoe je zelf een operationeel manager kunt worden.

Wat is een operationeel manager?

Een operationeel manager is een manager die zich bezighoudt met een succesvol verloop van operaties. Wat we in dit geval met operaties bedoelen? Dat is het gedeelte van de productie dat ervoor zorgt dat er waarde toegevoegd wordt.

Stel nou dat een bedrijf een rvs-mal vervaardigd. De operationeel manager is in dat geval verantwoordelijk voor de vervaardiging van deze mal. De manager moet ervoor zorgen dat de medewerkers de beschikking over de juiste apparaten hebben en dat de gestelde doelen behaald worden.

Een operationeel manager is echt een belangrijke spin in het web in elk bedrijf. Zonder operationeel manager is de kans groot dat zaken door elkaar heen gaan lopen, dat doelstellingen niet behaald worden of dat de gewenste kwaliteit niet gehaald wordt. Om succesvol als operationeel manager door het leven te kunnen gaan, is een goede band met de medewerkers onwijs belangrijk. De operationeel manager moet hen op de juiste manier aan het werk zetten, maar moet ook onder meer een luisterend oor voor hen zijn.

Wat zijn de taken van een operationeel manager?

Wat zijn de taken van een operationeel manager?

Heeft elk bedrijf een operationeel manager nodig? Nee, zeker niet. Feit is echter dat in heel veel bedrijven wel voor een operationeel manager gekozen wordt. Een operationeel manager voert de nodige taken uit én draagt ook behoorlijk veel verantwoordelijkheid. Welke taken precies in het pakket van een operationeel manager thuishoren, vind je in onderstaande lijst:

 • Aansturen van de bedrijfsvoering; een operationeel manager moet zorgdragen voor de werkzaamheden die op de bedrijfsvloer uitgevoerd worden. Het gaat hierbij wél om zogeheten operaties (zie hierboven).
 • Opstellen van plannen: een operationeel manager is ook verantwoordelijk voor het opstellen van plannen. Deze plannen moeten bij voorkeur SMART geformuleerd zijn.
 • Aansturen van het team: de operationeel manager stuurt ook het team aan, zodat uiteindelijk de gewenste doelstellingen behaald gaan worden.
 • Rapporteren aan de directe: een operationeel manager rapporteert ook aan de directie of bijvoorbeeld alleen aan de algemeen directeur.
 • Optimaliseren van bijvoorbeeld supply chain, logistiek en planning: het is van belang dat een operationeel manager de pijlen ook op de lange termijn gericht heeft. Alleen op die manier is het mogelijk om processen te optimaliseren.
 • Bewaken van de kwaliteit: ook moet een operationeel manager continu de kwaliteit bewaken. Dit heeft betrekking op de kwaliteit van het product, maar ook op de kwaliteit van de werknemers. 

Het mag duidelijk zijn: een operationeel manager voert de nodige taken uit. Zoals je aan bovenstaande lijst kunt zien, draagt een operationeel manager hierdoor ook de nodige verantwoordelijkheid. Of een operationeel manager daar ook voor beloond wordt? Dat vertellen we graag hieronder.

Wat verdient een operationeel manager?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddelde brutosalaris van een operationeel manager 4.135 euro per maand is. Dit bedrag is gebaseerd op een fulltime werkweek van 40 uur. Opvallend is wel dat de salarissen van operationeel managers behoorlijk variëren.

Zo zijn er sommige operationeel managers die het met ongeveer 3.500 euro bruto per maand moeten doen. Er zijn echter ook operationeel managers die ruim 4.700 euro bruto per maand verdienen. Waar dit verschil vandaan komt? Dat ontstaat onder meer door de manier waarop een manager onderhandeld, door de ervaring die een manager heeft en door eventuele diploma’s waar een manager over beschikt.

Over het algemeen is met name de ervaring heel belangrijk. Als operationeel manager moet je niet alleen de productie optimaliseren, maar ook de manier waarop het team werkt. Om dat te kunnen optimaliseren, is het echt wenselijk dat een operationeel manager over veel kennis en ervaring beschikt. Dit is dan ook iets waar veel bedrijven naar kijken bij het aannemen van een operationeel manager.

Hoe word je een operationeel manager?

Spreekt het verhaal van een operationeel manager jou wel aan? Heb je interesse om zelf ook een operationeel manager te worden? Dan is het goed om te weten dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Wat we hiermee bedoelen? Nou, dat je op meerdere manieren operationeel manager kunt worden. Enkele van de mogelijkheden bespreken we hieronder, in de vorm van een stappenplan.

Mogelijkheid 1: een opleiding volgen

In Nederland moet je op jonge leeftijd al een keuze maken wat betreft de opleiding die je gaat volgen. Als je op jonge leeftijd al weet dat je operationeel manager wilt worden, kun je direct met een bijpassende opleiding starten.

Stap 1: volg de opleiding en rond deze af

Allereerst is het zaak dat je jouw opleiding gaat volgen en deze met succes afrondt. Dat doe je onder meer door hard te studeren, door stage te lopen en door zelf initiatief te nemen. Probeer dit jezelf op een jonge leeftijd aan te leren, aangezien een operationeel manager te allen tijde initiatief moet nemen.

Stap 2: volg een extra minor

Nadat je jouw studie afgerond hebt, kun je ook nog een minor gaan volgen. Tijdens deze minor kun je je nog meer specialiseren in de vakgebieden van een operationeel manager.

Stap 3: start met een ‘normale’ baan

Voordat je operationeel manager kunt worden, is het wel zaak om ervaring op de werkvloer op te doen. Dit doe je bijvoorbeeld door eerst te starten met een normale baan. Je werkt dan bijvoorbeeld mee aan de productie of je voert administratieve taken uit. Tijdens deze baan krijg je een goed kijkje in de keuken. Bij voorkeur doe je dit op deze manier bij meerdere bedrijven.

Stap 4: doe ervaring op

Kun je zomaar operationeel manager worden? Nee, het is echt wenselijk dat je ervaring op gaat doen. Wissel daarom af en toe van baan, blijf je specialiseren en blijf ook speciale trainingen/cursussen volgen.

Stap 5: maak de stap!

Zie je een interessante vacature voorbijkomen? En heb je het idee dat je er klaar voor bent? Dan kun je gaan solliciteren; mogelijk krijg jij de baan van operationeel manager! 

Mogelijkheid 2: jezelf opwerken

Heb je een opleiding gevolgd en ben je vervolgens in het bedrijfsleven gerold? Ook dan is het mogelijk om jezelf op te werken naar de positie van een operationeel manager. Hoe je dat doet, lees je in onderstaand stappenplan.

Stap 1: doe je werk goed

Alles valt of staat met het goed doen van je werk. Ongeacht wat je baan op dit moment is, is het zaak om jouw werk goed te doen. Daarmee val je op bij de mensen die hoger in de hiërarchie staan, waardoor je sneller promotie kunt maken.

Stap 2: maak promotie

De weg naar de top bestaat altijd uit tussenstapjes. Probeer daarom meerdere keren promotie te maken, waarbij het volgen van extra cursussen/trainingen ook aan te raden is. Daarmee laat je jouw goede wil zien én kun je jezelf ook verder specialiseren. 

Stap 3: maak de stap!

Heb je veel banen gehad binnen jouw huidige bedrijf? Heb je jezelf gaandeweg op weten te werken? Dan heb je nu dé mogelijkheid om te solliciteren op de functie van operationeel manager. Aangezien je de onderneming van binnen en buiten kent, heb je sowieso een streepje voor.

Stap 4: aan de slag

Heb je de baan van operationeel manager gekregen? Van harte gefeliciteerd! Het is nu zaak om op de juiste manier te starten. Dat doe je door je te verdiepen in jouw team, door de beste projectmanagement software uit te kiezen en door jouw pijlen op de korte- én lange termijn te richten.

Kwaliteitsmanagement – Wat is dat? Manage nu succesvol 2021

Kwaliteitmanagement

Streef je binnen jouw onderneming continu naar groei? Wil jij daarbij de kwaliteit van jouw organisatie, van jouw dienstverlening of van jouw medewerkers verbeteren? Dan is het aan te raden om met kwaliteitsmanagement aan de slag te gaan. 

Deze term is in de afgelopen jaren behoorlijk populair geworden. In de afgelopen jaren zijn we sowieso wel van de ‘management-termen’, maar deze methode biedt echt een daadwerkelijke meerwaarde. Maar, wat is kwaliteitsmanagement nou precies? Wat kun je met kwaliteitsmanagement bereiken, hoe kun je kwaliteitsmanagement in jouw onderneming integreren? Op al deze vragen geven wij je in dit artikel een passend antwoord.

Wat is kwaliteitsmanagement?

Met kwaliteitsmanagement tracht je de kwaliteit van jouw organisatie en dienstverlening te verbeteren. Het gaat hierbij niet om een tijdelijke verbetering, maar echt om een structurele verbetering. Bij kwaliteitsmanagement ligt de focus op zowel de korte- als op de lange termijn:

 • Korte termijn: de veranderingen doorvoeren in jouw systeem
 • Lange termijn: de veranderingen optimaliseren en de gevolgen meten

Bij kwaliteitsmanagement hoeft het niet altijd om producten of diensten te draaien. Je kunt jouw producten en diensten inderdaad verbeteren, maar bij kwaliteitsmanagement gaat het om diensten, processen, systemen, medewerkers en kennis.

Kwaliteitsmanagement is dan ook een vrij breed begrip. Binnen dit begrip vind je bovendien ook nog eens meerdere modellen terug. Je kunt kwaliteitsmanagement namelijk als een methode zien én niet als een model, zoals bijvoorbeeld Six Sigma. Over de bijbehorende modellen vertellen wij je graag ook meer!

Waarom kwaliteitsmanagement?

Waarom kwaliteitsmanagement?

De maatschappij is aan flinke veranderingen onderhevig. Dit merk je niet alleen in het dagelijkse leven, maar merk je ook zeker in elk bedrijf. De ontwikkelingen in volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor je continu tijdig bij moet sturen. Dat lukt alleen als je binnen jouw onderneming continu naar groei streeft; dat is precies waar het bij kwaliteitsmanagement om draait.

Maar, waarom is het verstandig om vandaag nog met kwaliteitsmanagement te starten? Daar zijn enkele redenen, waarvan wij de belangrijkste in onderstaand rijtje opgesomd hebben:

 • Met kwaliteitsmanagement creëer je een goede interne structuur. Je zorgt hiermee voor een heldere communicatie, voor duidelijke richtlijnen en voor duidelijke processen.
 • Met kwaliteitsmanagement kun je tijdig problemen constateren. Je hebt daardoor voldoende tijd om deze problemen te tackelen.
 • Bij kwaliteitsmanagement staat klanttevredenheid centraal. Dit wordt niet alleen extern uitgestraald, maar wordt ook zeker naar de klanten toe uitgestraald. Je weet hierbij de betrokkenheid van jouw klanten te verbeteren, waardoor er meer duurzame klantrelaties ontstaan.
 • Met kwaliteitsmanagement behaal je een hoger rendement. Dit komt enerzijds doordat je meer duurzame klantrelaties hebt en anderzijds doordat je alle processen in jouw onderneming weet te optimaliseren. Alle overbodige processen worden weggehaald, waardoor intern zeer efficiënt gewerkt kan worden.
 • Met kwaliteitsmanagement vergroot je de betrokkenheid bij jouw medewerkers. Binnen een bedrijf moeten alle medewerkers de neuzen dezelfde kant op hebben staan, moeten alle medewerkers gemotiveerd zijn en moeten medewerkers met eigen inbreng komen. Dát is mogelijk als je met kwaliteitsmanagement aan de slag gaat, waarbij men ook geniet van een aangenamere werksfeer en een verminderde werkdruk.
 • Met kwaliteitsmanagement gaat je onderneming efficiënter werken. Dit is bevorderlijk voor de medewerkers, maar ook zeker voor de diensten die je levert. Uiteindelijk zie je dit dan ook weer terug in de manier waarop jouw klanten jouw onderneming beoordelen.

Al met al zijn er dus voldoende redenen om direct met kwaliteitsmanagement te starten. Zoals je in bovenstaande lijst al hebt kunnen lezen, draait het hierbij voornamelijk om kwaliteit. Dit begrip is echter nogal breed, dus het is van belang dat je dit begrip uit gaat spreiden. Bij kwaliteitsmanagement gaat het om de kwaliteit van de diensten, om de kwaliteit van de processen, om de kwaliteit van de medewerkers en om de algehele kwaliteit binnen het bedrijf.

Hoe doe je kwaliteitsmanagement?

Klinken bovenstaande voordelen/gevolgen bij jou als muziek in de oren? Wil je daarom ook graag met kwaliteitsmanagement aan de slag? Dan is het goed om allereerst het volgende te weten: als je met kwaliteitsmanagement aan de slag gaat, kun je voorlopig niet meer terug. Bij deze methode draait het namelijk om structurele verbeteringen op de lange termijn. Dit betekent dat kwaliteitsmanagement hoe dan ook een langdurend proces is.

Met behulp van onderstaand stappenplan kun je op de juiste manier met deze verbetermethode aan de slag gaan:

Stap 1: een nulmeting opstellen

Allereerst is het zaak dat je een nulmeting op gaat stellen. Zo moet je jouw huidige procedures onderzoeken, moet je een keuze maken uit de verschillende modellen, moet je een meetsysteem kiezen en moet je alvast de verwachtingen van jouw klanten én medewerkers analyseren. Eigenlijk kun je deze eerste stap zien als een kick-off van het komende verbetertraject.

Stap 2: projectmanagement software uitkiezen

In deze tweede stap is het van belang dat je projectmanagement software uit gaat kiezen. Met deze software kun je dit gehele project op de juiste manier aansturen. Je weet hierdoor – als leidinggevende – het overzicht te behouden en je kunt tijdig bijsturen. Goede projectmanagement software is onmisbaar bij deze verbetermethode.

Stap 3: maken van een planning

Vervolgens is het zaak om een planning te gaan maken. Dit doe je aan de hand van een projectplan, waarna je ook een team samen kunt stellen. Binnen dit team is het zaak om een rolverdeling te maken en duidelijke afspraken over communicatie + samenwerking te maken.

Stap 4: primaire processen in gang zetten

Als alle afspraken binnen het team gemaakt zijn, kunnen de primaire processen in gang gezet worden. Zo kunnen de visie, de missie, de bedrijfsdoelen en de organisatiestructuur volledig geanalyseerd worden. Kun je interviews houden met medewerkers en kun je processen binnen jouw onderneming grondig analyseren.

Stap 5: borgen van primaire processen

In de vijfde stap van dit stappenplan draait het om het borgen van primaire processen. Dit betekent dat je veranderingen in gaat voeren, dat je medewerkers gaat begeleiden, dat medewerkers getraind worden en dat metingen uitgevoerd worden.

Stap 6: ondersteunende processen doorlichten

Vervolgens is het zaak om alle ondersteunende processen door te lichten. Ook dit doe je weer met maar één doel: de kwaliteit van jouw gehele onderneming verbeteren. Hierbij is het ook van belang om veranderingen door te voeren, om jouw medewerkers te trainen en om jouw medewerkers goed te begeleiden/coachen.

Stap 7: proces beheersen

Tot slot is het zaak om het volledige proces te gaan beheren. Dit doe je door veranderingen te blijven meten, veranderingen aan te passen, verbetermethoden toe te passen, medewerkers blijven coachen en uiteindelijk een directiebeoordeling uit te laten voeren. Mogelijk kan dit leiden tot het ISO 9001 certificaat; dat is hét certificaat waarvoor veel bedrijven met kwaliteitsmanagement aan de slag gaan.

Moraal van het verhaal: binnen dit project speelt software een cruciale rol. Alleen met de juiste projectmanagement software kun je dit gehele proces in goede banen leiden. Maak daarom voor jezelf een goed vergelijk tussen de verschillende softwaresystemen.

Wat voor Kwaliteitsmanagement modellen zijn er?

Met bovenstaand stappenplan kun je direct met kwaliteitsmanagement aan de slag gaan. In de eerste stap heb je kunnen lezen dat je direct voor één van de modellen moet kiezen. Maar, tussen welke modellen kun je nou kiezen? Wij hebben de vijf meest toegepaste kwaliteitsmanagement modellen voor je op een rijtje gezet:

Lean Management

Bij dit model wordt uitgegaan van de toegevoegde waarde voor de klant. Deze toegevoegde waarde staat volledig centraal, waarna allerlei processen gestandaardiseerd moeten worden. Ook moeten hierbij overbodige processen geschrapt worden en moet de focus liggen op continu leren. Binnen dit model spelen illustraties een cruciale rol; bij Lean Management maak je eigenlijk continu gebruik van beelden.

INK-Kwaliteitsmodel

Binnen het INK-Kwaliteitsmodel spelen de kwaliteitscirkels de hoofdrol. Het gaat hierbij om de volgende vier cirkels: plan, do, check en act. Aan de hand van deze cirkels kunnen processen verbeterd worden; op de lange termijn. Opvallend bij dit model is dat men uitgaat van 10 vaste aandachtsgebieden. Ongeacht hoe groot of hoe klein jouw bedrijf is, spelen deze 10 vaste aandachtsgebieden uiteindelijk de hoofdrol.

Six Sigma

Net zoals bij de hierboven genoemde modellen draait het bij Six Sigma ook om het verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gebruik van data-analyses, waarmee stap voor stap de bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk is het doel om een perfect bedrijfsproces te creëren, maar dat gaat niet zonder verschillende tussenstapjes. Binnen dit model spelen juist deze stapjes een cruciale rol; alle stapjes tezamen zorgen uiteindelijk voor de optimalisering van de bedrijfsprocessen.

Total Quality Management (TQM)

Ook bij dit model draait het weer om één ding: het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dit wordt gedaan aan de hand van klantgerichtheid, continu verbeteren, procesdenken en first time right. Deze termen spelen sowieso bij kwaliteitsmanagement een centrale rol, maar dat is bij het TQM-model alleen maar meer het geval. Wist je overigens dat TQM gebruikt is bij de wederopbouw van het land Japan?

Balanced Scorecard

Tot slot kun je ook nog kiezen voor dit laatste model; de Balanced Scorecard. Bij dit model draait het met name om kritische succes factoren. Deze kritische succes factoren moet geformuleerd worden, waarna men met prestatie-indicatoren aan de slag kan gaan. Deze indicatoren worden gepland, worden gemeten en worden bijgestuurd. Om dit allemaal mogelijk te maken, maakt men bij dit model gebruik van vier perspectieven: de lerende organisatie, de processen, de financiële kant en de klant.

Wat is voor jou het beste model?

Zo, naar welk van bovengenoemde kwaliteitsmanagement modellen gaat jouw voorkeur uit? Wij kunnen het ons goed voorstellen dat je het lastig vindt om hier een antwoord op te geven. Wij raden je dan ook de volgende twee dingen aan:

 • Kijk naar jouw bedrijf. Naar het soort dienst dat je levert, naar de grootte van jouw bedrijf en naar de structuur binnen jouw bedrijf.
 • Vergelijk de modellen met elkaar. Niet alle modellen zijn voor alle soorten bedrijven geschikt. Probeer daarom jouw bedrijf én het model perfect op elkaar af te stemmen. Dat kost enige tijd, maar daar ga je op de lange termijn dan wel optimaal van profiteren.

Wat is het beste kwaliteitsmanagementsysteem?

Zou jij graag met kwaliteitsmanagement aan de slag willen gaan? Dan is het van cruciaal belang dat je de juiste voorbereidingen weet te treffen. Zo moet je het juiste model uitkiezen (zie hierboven) en moet je jouw interne organisatie voor gaan bereiden. Alle veranderingen gaan namelijk gepaard met de nodige weerstand; dat is dus ook het geval als je met kwaliteitsmanagement aan de slag gaat.

De vraag ‘Wat is het beste kwaliteitsmanagementsysteem?’ is een volledig terechte vraag, maar het is niet mogelijk om hier een antwoord voor je op te geven. Dit hangt namelijk volledig van jouw bedrijf, jouw budget en jouw voorkeuren af. Wij willen je daarom graag wijzen op enkele projectmanagement systemen die de moeite waard zijn:

 • Monday.com: plannen, beheren en volgen. Met die drie woorden kan het systeem van Monday.com perfect omschreven worden. Dankzij dit systeem kun je veranderingen in gang zetten, kun je de opgestelde planning volgen en kun je allerlei interne processen gaan verbeteren. 
 • Wrike: de productiviteit van teams verbeteren. Volgens Wrike zelf is het mogelijk om met dit systeem de productiviteit van 35% te verbeteren. Om dat te bewerkstelligen, moet je wel eerst met kwaliteitsmanagement aan de slag gaan. Dit systeem en kwaliteitsmanagement gaan in ieder geval prima hand in hand met elkaar.
 • Exact: een volledig pakket voor jouw gehele organisatie. Wil je het direct grondig aanpakken? Dan kun je ook voor het systeem van Exact kiezen. Binnen dit systeem vind je een projectmanagement module terug, maar ook modules voor de boekhouding, facturatie, planning en urenregistratie. Ideaal!
 • QN-Projects.com: eenvoudig projecten managen en productiviteit verhogen. Dat is eigenlijk dé manier waarop het veelbelovende systeem van QN-Projects.com uitgelegd kan worden. Dit systeem is bovendien betaalbaar en kan op meer en meer lovende woorden rekenen.

Relatiemanagement – Wat is dat? Manage dit nu succesvol

relatiemanagement

Heb jij enig idee hoe je de beste resultaten met jouw onderneming kunt bereiken? Dit doe je door jouw klanten tevreden te stellen én om veel nieuwe klanten aan te trekken. De klanten zijn echter niet jouw enige stakeholders die je tevreden moet houden; dat geldt ook voor bijvoorbeeld leveranciers, eventuele aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Door op deze juiste manier relatiemanagement toe te passen, kun je duurzame relaties met alle stakeholders op gaan bouwen. Met het oog op de continuïteit van jouw onderneming is dit onwijs belangrijk. Maar, hoe kun je relatiemanagement nou succesvol toe gaan passen? En hoe kun je de relaties met allerlei stakeholders nou goed managen? Om daar alvast antwoord op te geven kan je het beste gebruik maken van een CRM systeem.

Wat is relatiemanagement precies?

Onder relatiemanagement verstaan we het onderhouden van relaties met stakeholders. Het doel hiervan is uiteindelijk om duurzame relaties op te bouwen, zodat beide partijen een duurzame samenwerking aan kunnen gaan. Bij relatiemanagement word bijpassende software gebruikt zoals een CRM systeem en of projectmanagement software.

Het is hierbij wel goed om te weten dat er verschillende soorten relatiemanagement bestaan. Al deze soorten relatiemanagement hebben betrekking op verschillende soorten stakeholders en bijbehorende doelen. Over deze verschillende soorten relatiemanagement vind je verderop in dit artikel meer informatie.

Wil je weten hoe je stakeholders kan managen, lees dan meer over stakeholder management.

waarom relatiemanagement
Meeting met twee klanten en stakeholders

Waarom relatiemanagement?

Is het nou van elk bedrijf van belang om relatiemanagement toe te gaan passen? Als je succesvol met jouw bedrijf op de lange termijn wilt zijn, is het inderdaad van belang. Sterker nog: met het oog op de strategische ambities van een bedrijf is het zelfs van cruciaal belang.

Dankzij relatiemanagement kun je dus duurzame relaties opbouwen. Deze relaties wil je met jouw klanten opbouwen, zodat je een continu stroom van nieuwe opdrachten (en van geld) binnen weet te krijgen. Soms wordt hier ook Total Equity Management erbij meegenomen omdat het er veel mee te maken heeft. Ondertussen wil je ook een goede relatie opbouwen én blijven behouden met bijvoorbeeld aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden.

Al deze belanghebbenden heb je namelijk nodig ten behoeve van de strategie van jouw onderneming. Neemt opeens één van de grootste klanten afscheid van jou? Dan krijg je opeens met een flink gat in jouw begroting te maken. Ook als een leverancier plots afscheid van je neemt, zit je in een lastig parket. Dit zijn slechts twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat relatiemanagement onwijs belangrijk is. Daarom is het altijd belangrijk om eens te kijken naar Lean Management.

Wat voor soorten relatiemanagement zijn er?

Eerder op deze pagina heb je al kunnen lezen dat er meerdere soorten relatiemanagement bestaan. Deze verschillende soorten hebben wij in onderstaand rijtje opgesomd:

• Projectgericht
• Persoonsgericht
• Procesgericht
• Partnership Gericht

Projectgericht

Ga je een project aan met bijvoorbeeld een nieuwe of een bestaande klant? Dan is het van belang om vanaf dag 1 te laten blijken dat je betrouwbaar, deskundig en vakkundig bent. Dit doe je onder meer door jouw afspraken na te komen, om de klant van het juiste advies te voorzien en door de klant centraal te stellen. Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van slimmigheden die vallen onder de noemer ‘project gericht relatiemanagement’.

Wil je zoveel mogelijk rendement uit je project halen? Misschien is het dan slim om te kijken naar Yield Management.

Persoonsgericht

Wil jij graag een langdurige relatie op gaan bouwen met een bepaalde klant? Dan is het van belang dat je de beslissingsbevoegdheden, CRM managers of leiders binnen deze klant weet te pamperen. Dit doe je niet door bijvoorbeeld een lage prijs te hanteren, maar doe je wel door bijvoorbeeld met hen te gaan dineren, door een leuk kerstgeschenk te sturen en door de banden goed te onderhouden. Dit komt uiteindelijk de samenwerking én de continuïteit hiervan alleen maar ten goede!

Procesgericht

Als je een langdurige relatie met een belanghebbende op wilt bouwen, is het van belang dat je alle processen weet te optimaliseren. Dit heeft zeker niet betrekking op de interne processen, maar juist op externe processen waarmee je het makkelijker voor jouw klant kunt maken. Denk hierbij aan het van het factuur beleid, waardoor de klant de facturen direct in haar boekhoudprogramma kan verwerken. 

Partnership Gericht

Bij deze vorm van relatiemanagement draait het met name om het creëren van een maatschappelijke meerwaarde. Dit doe je onder meer door samen bepaalde risico’s te dragen, door elkaars strategische plannen te kennen en door bijvoorbeeld nieuwe producten met elkaar te ontwikkelen. Dit versterkt uiteindelijk alleen maar de onderlinge band; juist dat is waar relatiemanagement omdraait!

Helpt een CRM systeem bij relatiemanagement?

Als je relatiemanagement succesvol toe wilt passen, is een CRM systeem eigenlijk onmisbaar. Dat wordt ook wel Customer Relationship Management genoemd. In dit systeem kun je alle relevante informatie noteren en kun je dus de best mogelijke dienstverlening aanbieden. Wil je graag met relatiemanagement aan de slag gaan? Kies dan voor één van de volgende CRM systemen en maak het gehele proces voor jezelf een stuk makkelijker:

Monday.com – zeer populair, uitgebreid en interessant CRM systeem. Inclusief gratis proefperiode van 14 dagen.

Teamleader – dit CRM systeem is geschikt voor grote teams, voor drukke teams en voor teams die graag goed samenwerken. Ook bij dit CRM systeem kun je gebruik maken van een gratis proefperiode van 14 dagen.

Exact – wil je meerdere vliegen in één klap vangen? Kies dan voor het CRM systeem van Exact, waarmee je ook direct de boekhouding kunt optimaliseren. Gratis proefperiode van 30 dagen.

Projectmatig werken – Hoe doe je dat? Hét stappenplan 2020

projectmatig werken

Ben jij gedurende het jaar continu met projecten bezig? Volgen deze projecten elkaar in hoog tempo op? En ben je mogelijk ook met meerdere projecten tegelijkertijd bezig? Dan is het aan te raden om zo snel mogelijk te beginnen met projectmatig werken. Als je projectmatig werkt, weet je strikt onderscheid te maken tussen de verschillende projecten.

Een belangrijk voordeel daarvan is dat je altijd het overzicht weet te behouden. Je weet bovendien continu wat de vorderingen per project zijn, welk project op dit moment de meest aandacht vraagt en op welke momenten je de projecten af kunt gaan ronden.

Hoe je nou het beste projectmatig kunt gaan werken? Daarvoor is het aan te raden om met projectmanagement software aan de slag te gaan. Dat soort software is perfect om projectmatig te gaan werken.

In dit artikel geven wij je graag handige tips om projectmatig te kunnen werken. Met dank aan deze tips kun jij direct op de juiste manier met jouw projecten aan de slag. Tevens laten we jou in dit artikel kennis maken met de beste projectmanagement software systemen, waardoor je ook direct met de juiste software aan de slag kunt gaan!

Wat is projectmatig werken?

Als je projectmatig werkt, ben je doelbewust met een project bezig. Je kunt dit project beschouwen als een tijdelijke klus, aangezien je ook met een tijdelijke groep mensen aan deze klus werkt. OP het moment dat het project afgerond is, komt het project bovendien volledig te vervallen.

Een belangrijk kenmerk van projectmatig werken is dan ook de dynamiek. Je bent continu met andere mensen, andere onderwerpen en andere projecten bezig. Alleen als je projectmatig gaat werken, weet je het onderscheid tussen al deze projecten nog te maken. Zo onthoud je ook precies wie je ook alweer voor project Y nog even moet bellen en naar wie je voor project B nog een factuur moet sturen.

Projectmatig werken komt in de basis dus neer op het stelselmatig werken aan projecten. Hierbij volgen de projecten elkaar in hoog tempo op, werk je continu aan tijdelijke projecten en werk je dus ook continu met een andere groep mensen. Niet alleen binnen jouw eigen groep heb je met andere mensen te maken, maar ook bij bijvoorbeeld de opdrachtgever of de klant.

Hoe kun je projectmatig werken?

Hoe kun je projectmatig werken?

Indien je projectmatig moet gaan werken, is het van belang om een goede voorbereiding te treffen. Het gezegde ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ is absoluut van toepassing op het werken aan projecten. Maar, welke voorbereidingen kun je dan het beste treffen? Is dat door een van de projectmethodieken scrum of agile te gebruiken? En welke vervolgstappen kun je vervolgens gaan hanteren? Op deze drie vragen vind je het antwoord in onderstaand stappenplan.

Stap 1: baken het onderwerp van het project goed af

Voordat je met een project van start kunt gaan, is het van belang om het onderwerp héél goed af te bakenen. Geef duidelijk aan waar het project om draait, wat het doel van het project is en binnen welke gestelde termijn het project afgehandeld moet worden. Als je het project volledig afgebakend hebt, kun je door gaan met de volgende stap.

Stap 2: verzamel de juiste mensen en middelen + bepaal het budget

Indien je een project wilt starten, kun je simpelweg niet zonder mensen en middelen. Op basis van stap 1 kun je de juiste mensen en middelen om je heen gaan verzamelen. Dit gaat echter wel hand in hand met een andere sub-stap die je binnen deze stap uit moet voeren: je moet het budget gaan bepalen.

Bepaal hoeveel geld je vrij kunt maken voor het project én wat het project op moet gaan leveren. In de basis heeft het immers geen zin om een project op te starten als er geen resultaat geboekt kan worden. Dit resultaat hoeft overigens niet altijd in geld uitgedrukt te worden; bij Research & Development ontwikkel je bijvoorbeeld producten, onderzoek je iets of lever je een vergelijkbaar resultaat.

Stap 3: zorg continu voor een duidelijke planning

Heb je de juiste mensen aangesteld? Hierbij is het niet alleen van belang dat de uitvoerende medewerkers capabel zijn, maar ook de projectleider en opdrachtgever moeten op één lijn zitten. Daarnaast moeten de uitvoerende medewerkers en projectleider een goede band hebben, aangezien de projectleider alle uitvoerende medewerkers aan moet gaan sturen. 

Als je eenmaal de juiste mensen aangesteld hebt, kun je hen van een duidelijke planning voorzien. Werk deze planning ook regelmatig bij, voorzie hen van feedback en laat het project daarmee soepeltjes verlopen.

Belangrijk: de 6 projectmanagement fases voor elk project.

Stap 4: zorg voor motivatie bij de medewerkers

Door regelmatig complimenten uit te delen, kun je de motivatie bij de medewerkers hoog houden. Dit kun je ook doen door hen van de vorderingen op de hoogte te houden en door een gezellig etentje te organiseren. Bij projectmatig werken spelen motivatie én duidelijkheid in ieder geval een cruciale rol.

Wat ook helpt is om een doel voor je team te stellen. Dit kan je doen door strategische management plan op te zetten. Zo kunnen de medewerkers vooruitgang zien en kan dat erg motiveren voor iedereen.

Heb je al een strategisch management plan? Kijk dan eens naar Lean Management. Daar leer je meer over het plan optimaliseren en het optimaliseren van interne en externe bedrijfsprocessen.

Stap 5: breng regelmatig updates uit

Tijdens het project is het van cruciaal belang dat het overzicht behouden wordt. Als het overzicht behouden wordt, kan er namelijk tijdig bijgestuurd worden. Ook is het hierdoor mogelijk om regelmatig updates uit te brengen.
Maar, hoe kun je nou het gewenste overzicht behouden? Daarvoor is het aan te raden om projectmanagement software te gebruiken. Met dit systeem behoud je niet alleen het overzicht, maar je kunt ook nog met alle belanghebbenden communiceren. Ook gemaakte afspraken kun je in het projectmanagement software systeem documenteren.

Ben je nog op zoek naar geschikte projectmanagement software? Wij vinden de drie volgende systemen het beste om te gebruiken:

Exact – onwijs uitgebreid systeem doch zeer overzichtelijk. Maak direct gebruik van de gratis proefperiode van 30 dagen.
Monday.com – een ideale tool om al jouw projecten mee bij te houden. Is ook geschikt voor grote teams, is onwijs overzichtelijk en is relatief betaalbaar.
Wrike – met name voor drukke teams is het systeem van Wrike ideaal. Dankzij dit systeem kun je makkelijk projecten beheren, het overzicht behouden en tijdig bijsturen. Ook een perfecte communicatie is te verkrijgen middels dit systeem!

Scrum ProjectManagement – Wat is dat? Alles over Scrum & PM

scrum

Ben je actief als projectmanager, als manager, als leidinggevende of ben je wellicht de baas van een onderneming? In al deze functies kom je voor leuke uitdagingen te staan op het gebied van managen van projecten. Voordat je met een project van start gaat, weet je immers één ding zeker: je krijgt met obstakels en tegenslagen te maken. Het is aan jou om deze obstakels en tegenslagen te overwinnen en daarmee het volledige project succesvol te doorlopen.

Hoe je dat kunt doen? Daarvoor kun je gebruik maken van verschillende methodieken. In de afgelopen jaren zijn veel Agile methodieken onwijs populair geworden, waarbij Scrum absoluut de meest gebruikte methodiek is. In dit artikel willen we je graag kennis laten maken met deze projectmanagement methodiek, in combinatie met projectmanagement software.

We bespreken onder meer wat Scrum precies inhoudt, wat de voordelen van Scrum zijn, hoe je Scrum kunt implementeren in een onderneming en hoe je vervolgens met projectmanagement aan de slag kunt gaan. Op het gebied van projectmanagement geven we je ook nog enkele handige tips!

Mocht je nog nooit met projectmanagement te maken hebben gehad? In een ander artikelen leggen wat uit wat de projectmanagement fases zijn. 

Wat is de Scrum methodiek precies?

In de afgelopen tientallen jaren zijn allerlei projectmethodieken gelanceerd. Deze projectmethodieken zouden je in staat moeten stellen om een project op de juiste manier te leiden/managen. Dat is uiteraard ook het doel bij Scrum, maar bij deze projectmethodiek gaat het namelijk allemaal nét iets anders.

In principe is Scrum een voorbeeld van een Agile methodiek. Bij een Agile methodiek leg je nooit de focus op het volledige project, maar je deelt het project altijd in meerdere sub-projecten in. Dat is óók het geval bij Scrum, maar de gehele organisatie binnen een Scrum-team is wel anders.

Bij de Scrum methodiek spelen de zogeheten sprints de belangrijkste rol. Als je een langdurig project hebt, is het zeer lastig om dit project in één keer in goede banen te leiden. Mede daarom is het bij Scrum van belang dat je een volledig project in meerdere sprints gaat verdelen. Per sprint gaan de afdelingen vervolgens met het project aan de slag, waardoor uiteindelijk het volledige project afgerond gaat worden.

Wat zijn sprints?

De zogeheten sprints vormen dus eigenlijk de leidraad binnen de Scrum methodiek. Voordat je met deze methodiek en met een groot project aan de slag gaat, is het zaak om dit gehele project in sprints te gaan verdelen.

Bij deze sprints is het ook van belang dat je een bepaald doel weet te stellen. Dit doel moet binnen een gestelde tijdstermijn behaald gaan worden. Is de betreffende tijdstermijn afgelopen? Dan is het zaak om naar de volgende sprint door te gaan.

Elke sprint moet dus binnen een bepaalde periode afgerond worden. Wie daar verantwoordelijk voor is? Ook dat kun je zelf per sprint gaan bepalen. Door het gehele project juist in kleinere sprints op te delen, weet je veel duidelijk te maken op het gebied van verantwoordelijkheid, de gewenste doelen en de taken die daarvoor uitgevoerd moeten worden.

Nadat de eerste sprint afgerond is, kun je dus doorgaan met de tweede sprint. Is door het betreffende team ook de tweede sprint afgerond? Dan kun je doorgaan naar de derde sprint. Dit proces herhaal je eigenlijk keer op keer, totdat je uiteindelijk het gehele project succesvol afgerond hebt. 

Continu nieuwe inzichten

Een belangrijk onderdeel van de Scrum methodiek is ook dat je continu met nieuwe inzichten te maken hebt. Voordat je met deze methodiek te werk gaat, heb je géén groot vooropgezet plan. Nee, in plaats daarvan werk je dus stapsgewijs naar het gewenste einddoel toe. Dat einddoel is echter niet vooraf gedefinieerd, maar is aan verandering onderhevig.

Het advies is dan ook om het gehele proces continu te evalueren. Tijdens het doorlopen van de sprints doet men ongetwijfeld allerlei nieuwe inzichten op. Juist deze nieuwe inzichten kunnen ervoor zorgen dat je uiteindelijk de beste prestaties kunt gaan behalen.

Doordat je continu aan het bijsturen bent, kun je ook obstakels op de juiste manier weten te overwinnen. Daarnaast weet je deze obstakels ook zoveel mogelijk op voorhand te voorkomen; je kunt immers tijdig bijsturen en continu alle sprints blijven evalueren/analyseren.

Product backlog en een sprint backlog

Gedurende de Scrum methodiek is het zaak om onderscheid te maken tussen sprint backlog en product backlog. Als we het over de product backlog hebben, spreken we eigenlijk over de wensen die je vooraf kunt gaan evalueren. Deze wensen staan altijd in verhouding tot het uiteindelijke projectresultaat.

Een sprint backlog is eigenlijk een overzicht van alle dingen die je nog moet doen. Het gaat hierbij niet om de dingen die je voor het gehele project moet doen, maar juist om de dingen die je pér sprint moet doen. Daar wijst de benaming ‘Sprint backlog’ dan ook naar.

Tijdens een Scrum project is het aan te raden om deze twee backlogs goed in de gaten te houden. Deze twee backlogs spelen eigenlijk een onmisbare rol tijdens de Scrum methodiek. Besteed hier dus zeker de nodige aandacht aan en rond het project daarmee grandioos af.

Wat zijn de voordelen van Scrum methodiek?

Is het interessant om met de Scrum methodiek aan de slag te gaan? Ja, eigenlijk wel. Met deze Scrum methodiek kun je namelijk vrij snel met een project starten. Je hoeft niet alles van A tot Z voor te bereiden; nee, tijdens het project stuur je immers ook het nodige bij.

Daarnaast merk je ook dat je sneller de gewenste resultaten kunt gaan behalen met deze methodiek. Dat komt puur doordat je het project in sprints opgedeeld hebt en doordat je dus per sprint al de gewenste resultaten kunt gaan behalen. Al die sprints tezamen vormen uiteindelijk het gewenste eindresultaat.

Verder is het ook een methodiek waar je veel van kunt leren. Je bent immers continu aan het analyseren en aan het bijsturen. Dat komt niet alleen het eindresultaat ten goede, maar ook het eindresultaat van de komende projecten.

Tot slot ben je ook nog vrij flexibel gedurende deze methodiek. Je kunt immers tijdig bijsturen en je kunt daarmee ook sneller mogelijke veranderingen opvangen.

Voor wie is de Scrum methodiek interessant?

Zo, je hebt hierboven kunnen lezen wat de Scrum methodiek precies inhoudt. Ook heb je kunnen lezen welke termen een belangrijke rol spelen en wat het belang van de sprints zijn. Feit is dat de Scrum methodiek vrij uniek en specifiek is, waardoor deze methodiek zeker niet voor iedereen geschikt is.

Net zoals veel andere Agile methodieken wordt ook Scrum veelvuldig gebruikt in de wereld van IT. Door de jaren heen zijn echter ook allerlei andere afdelingen die de Scrum methodiek toepassen. Je kunt hierbij denken aan de afdeling Operations, aan de afdeling R&D, aan de afdeling Sales & Marketing, aan finance afdelingen, aan consultancy afdelingen en aan Development afdelingen. 

Onder aan de streep is de Scrum methodiek dus voor vrij veel afdelingen interessant. Eigenlijk kunnen we zelfs stellen dat Scrum bij onwijs veel projecten van absolute meerwaarde is. Daar willen we wel nog het volgende aan toevoegen: Scrum is met name geschikt voor projecten waarbij iets gemaakt of iets ontwikkeld moet worden.

Bij een dergelijk project is het namelijk ‘makkelijker’ om het project in sprints te verdelen. Juist dat is de essentie van de Scrum methodiek.

Hoe kun je met de Scrum methodiek beginnen? Enkele tips!

Wil je in jouw onderneming met de Scrum methodiek aan de slag gaan? Of wil je wellicht voor dat ene specifieke project de Scrum methodiek eens uit gaan proberen? Dan is het allereerst zaak dat je de essentie van de Scrum methodiek volledig gaat begrijpen. Ook is het belangrijk dat je jouw interne organisatie op deze methodiek voor gaat bereiden.

Hoe je dat doet? Dat doe je met name door de voordelen van de Scrum methodiek intern te benoemen. Jouw medewerkers krijgen dan al snel door dat ze makkelijker én beter kunnen werken dankzij deze methodiek. Onder aan de streep plukken jullie daar met z’n allen de vruchten van.

Wel is het goed mogelijk dat je in eerste instantie met wat weerstand te maken krijgt. Dat is overigens niet alleen het geval bij de Scrum methodiek, maar is in principe ‘normaal’ bij alle nieuwe methodieken die je gaat implementeren.

Verder is het zaak om ook de infrastructuur binnen jouw onderneming voor te bereiden. Je moet namelijk de beschikking over bijvoorbeeld projectmanagement software hebben; over deze software lees je aan het einde van dit artikel meer!

Wat voor functies zijn er in Scrum?

Als je met de Scrum methodiek aan de slag wilt gaan, moet je ook bepaalde functies toe gaan wijzen. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende functies:

Scrum Master: deze persoon is verantwoordelijk voor het gehele project. Hij bewaakt de Scrum methodiek, hij zorgt voor alle randvoorwaarden en hij coacht alle deelnemers.
Product Owner: de Product Owner zorgt ervoor dat de kosten binnen het gestelde budget blijven. Daarnaast is de Product Owner ook verantwoordelijk voor het uiteindelijke projectresultaat.
Team: onder het ‘Team’ verstaan we alle bouwers die zich met het project bezig houden. 
Stakeholders: dit zijn alle belanghebbenden die een rol spelen bij het project. Dit zijn dus in de basis niet de bouwers, maar zijn mensen die op de achtergrond een functie vervullen.

Voordat je kunt starten, is het zaak om intern al deze functies toe te gaan wijzen. Houd ook hierbij met enige weerstand rekening: je kunt immers niet al jouw werknemers tevreden stellen. Ook hierbij is het advies weer om met name de voordelen te benadrukken: juist daarmee kun je al jouw werknemers overtuigen van de Scrum methodiek!

Wat zijn de beste projectmanagement software pakketten?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, kun je tijdens de Scrum methodiek niet zonder projectmanagement software. Wij hebben al direct voor jou de beste projectmanagement software systemen op een rijtje gezet:

Monday.com: het systeem van Monday.com is onwijs uitgebreid, werkt zeer prettig en draagt bij aan de gewenste resultaten. Je kunt gebruik maken van de gratis proefperiode van 14 dagen.
Wrike: ook het systeem van Wrike is uitgebreid te noemen. Met name voor grote en drukbezette teams biedt dit systeem de nodige voordelen. Ook deze software kent een gratis proefperiode van 14 dagen!
Exact: wil je meerdere vliegen in één klap vangen? Dan kun je ook nog voor het systeem van Exact kiezen? Dit systeem bevat niet alleen projectmanagement, maar ook urenregistratie, boekhouding, planning én facturatie!