Management Accounting – Wat is dat? Alle 4 Principes

Management Accounting

Technologische ontwikkelingen, een hectische maatschappij en een kritische consument. Het zijn allemaal facetten waar je als manager zijnde hedendaags rekening mee moet houden. De huidige tijd kan absoluut als ‘uitdagend’ beschreven worden, waardoor het nodige van jou verwacht wordt. Hoe kun je dit nou allemaal in goede banen leiden?

Je kunt hiervoor gebruik maken van Management Accounting. Deze managementvorm wordt door veel managers van grote bedrijven gebruikt, waardoor deze managers de beste keuzes kunnen maken. Zoals je je wellicht voor kunt stellen, is juist bij grote bedrijven de impact van een genomen beslissing groot. Mede daarom is het van belang dat een manager bij een dergelijk bedrijf de juiste beslissingen weet te nemen.

In dit artikel vind je alle relevante informatie omtrent Management Accounting. We bespreken in het kort wat deze managementvorm is én we bespreken de vier basisprincipes van deze managementvorm. Deze gehele managementvorm is namelijk opgehangen aan deze vier basisprincipes. 

Wat is Management Accounting?

Management Accounting is een compleet geheel van verschillende activiteiten. Zo is het bij Management Accounting van belang om de juiste informatie te verzamelen, deze informatie op de juiste manier te ordenen, te verwerken én te analyseren.

Door dit complexe proces van A tot Z te doorlopen, ben je uiteindelijk in staat om de juiste keuzes te maken. Deze keuzes maak je niet op basis van jouw onderbuikgevoel, maar puur op alle data die je verzameld, geordend, verwerkt en geanalyseerd hebt.

De wereld van Management Accounting is vrij breed en divers te noemen. Onder meer de volgende onderwerpen vallen in ieder geval onder deze noemer: 

 • Financiële opbrengsten
 • Kosten-baten
 • Efficiëntie Beoordeling
 • Kostprijsinformatie
 • Voorraadwaardering
 • Risico’s (risicomanagement)
 • Strategische planning
  • Zowel op de korte- als op de lange termijn

Hoe werkt Management Accounting?

Management Accounting is zonder twijfel één van de meest complexe managementvormen. Dit komt enerzijds door de variatie, maar anderzijds ook door het belang van deze vorm. Als je niet op de juiste manier met Management Accounting aan de slag gaat, kun je ook geen gegronde beslissingen nemen.

Graag leggen wij Management Accounting nader aan je uit. Daarvoor richten wij ons op de vier basisprincipes van deze managementvorm:

1. Communicatie die zorgt voor inzichten met impact
2. Informatie is relevant
3. Analyse van impact op waarde
4. Vertrouwen door goed management schap

Communicatie die zorgt voor inzichten met impact

Binnen elke onderneming zou communicatie centraal moeten staan. Als communicatie de hoofdrol speelt, kom je namelijk sneller tot de identificatie van problemen. Vervolgens kun je deze problemen gaan analyseren en interne veranderingen doorvoeren. Hiermee weet je jouw klanten tevreden te houden, maar ook de interne strategie. Bovendien geef je hiermee perfect vorm aan jouw strategie. 

Informatie is relevant

Hoe kun je nou als manager zijnde de beste strategie gaan bepalen? Dat kun je alleen maar op basis van informatie doen. Je moet jouw emoties volledig uit zien te schakelen en je puur te richten op informatie. Betrek daarbij ook alle mogelijke vormen van informatie: externe informatie, financiële informatie, pre-financiële informatie en interne informatie.

Analyse van impact op waarde

Voordat je definitief een beslissing gaat nemen, is het zaak om verschillende scenario’s uit te werken. Binnen Management Accounting is het dan ook van belang om verschillende scenario’s te stimuleren, waardoor je nooit voor onverwachte zaken komt te staan. Bovendien verschaf je jezelf hiermee alle informatie om de juiste beslissing te gaan nemen.

Vertrouwen door goed management schap

Als manager moet je waardering uitspreken richting jouw medewerkers. Daarmee weet je hen tevreden te stellen én gemotiveerd te houden. Onthoud daarbij altijd dat jouw onderneming niet zonder de medewerkers kan. Vertroetel hen daarom binnen de mogelijke kaders en straalt veel vertrouwen naar hen uit. Daarmee weet je op de langere termijn vertrouwen bij jouw medewerkers te behouden, waardoor zelfs lastige keuzes jou niet in een vervelende situatie gaan brengen.

Hoe kun je met Management Accounting aan de slag gaan?

Op de lange termijn is Management Accounting onmisbaar binnen elke onderneming. Wil jij óók de beste beslissingen gaan nemen? Dan hoef je eigenlijk nog maar één ding te doen: het beste projectmanagement systeem uit te kiezen.

Dankzij de projectmanagement software weet je namelijk deze gehele managementvorm in goede banen te leiden. Je weet het overzicht te behouden, je weet alle informatie te vergaren en je weet deze informatie te analyseren. Met de beste projectmanagement software wordt dit complexe proces een stuk overzichtelijker en toegankelijker!

Total Quality Management – Hoe doe je dat? Dé Gids van 2021

Total Quality Management

Streef jij als ondernemer ook continu naar verbeteringen? Wil je jouw bedrijf continu door laten ontwikkelen? En wil je daarmee ook continu naar de grootst mogelijke groei streven? Dan kun je eigenlijk niet zonder Total Quality Management.

Total Quality Management, ook wel Kwaliteitsmanagement genoemd, is in elk bedrijf eigenlijk van onmisbaar belang. Als je nog niet met Total Quality Management bezig bent, is het advies om hier sowieso zo snel mogelijk mee te starten. Waarom? Dat lees je in dit artikel.

In dit artikel bespreken we uitgebreid wat Total Quality Management is. Daarbij bespreken we ook wat de voordelen van Total Quality Management zijn, hoe je met Total Quality Management aan de slag kunt gaan en wat je hier precies mee kunt gaan behalen. 

Wat is Total Quality Management?

Als we het over Total Quality Management hebben, hebben we het over het continu verbeteren van alle bedrijfsprocessen. Je kan het vergelijken met Lean management of Business Process Management. Je bent hierbij continu aan het meten, aan het analyseren en aan het optimaliseren. Het doel van Total Quality Management is uiteindelijk om aan alle verwachtingen te gaan voldoen.

Om welke verwachtingen het hierbij gaat? Onder meer met de verwachtingen van jouw klanten, de verwachtingen van jouw personeel, de verwachtingen van de stakeholders van jouw onderneming en de verwachtingen van jouw leveranciers. Door al deze bedrijfsprocessen te optimaliseren, kun je uiteindelijk de best mogelijke prestaties behalen.

Wel is het zo dat Total Quality Management niet bij elk bedrijf geïmplementeerd kan worden. Je kunt alleen met deze vorm van management aan de slag gaan indien jouw onderneming aan de volgende eisen voldoet:

 • De betrokkenheid van jouw medewerkers moet naar wens zijn. De inbreng en inzet van jouw medewerkers speelt uiteindelijk binnen dit gehele proces een cruciale rol.
 • Jouw onderneming moet klantgericht zijn. Als je met jouw onderneming niet alle pijlen op jouw klanten richt, heb je in de basis niks met Total Quality Management.
 • Streef naar verbetering. Als je met Total Quality Management aan de slag wilt gaan, moet je continu blijven streven naar verbetering. Dat geldt niet alleen voor jou, maar dus ook voor jouw medewerkers.
 • Alles analyseren. Bij Total Quality Management moet je continu alles meten, alles analyseren en vervolgens door blijven ontwikkelen. Het gezegde ‘meten = weten’ is absoluut van toepassing op Total Quality Management.
 • De klant bepaalt de kwaliteit. Bij Total Quality Management speelt een klant de belangrijkste rol. De klant staat centraal en moet ook centraal blijven staan. Nadat je processen geoptimaliseerd hebt, dien je dus ook feedback vanuit jouw klanten te  ontvangen.
 • De kwaliteit staat nooit vast. Wat is nou precies kwaliteit? Binnen het Total Quality Management model gaat het erom dat je continue de beste kwaliteit nastreeft. Dit is echter een dynamische term en dus moet jouw onderneming ook dynamisch zijn.

Voldoet jouw onderneming aan bovengenoemde eisen? Dan kun je direct aan de slag gaan met Total Quality Management. Daarbij moet je wel rekening houden met het feit dat je vijf verschillende organisatiegebieden moet betrekken bij Total Quality Management. Dit betekent dat je echt al jouw medewerkers achter je moet zien te krijgen; jouw medewerkers spelen immers een cruciale rol.

Om welke organisatiegebieden het hierbij gaat? Om leiderschap, om strategie & beleid, om HR, om middelenmanagement en om management van processen. Deze vijf organisatiegebieden moeten continue alle aandacht hebben, waardoor je uiteindelijk jouw processen kunt gaan optimaliseren. 

Ben je uiteindelijk langere tijd bezig met het toepassen van Total Quality Management? Dan merk je al snel dat alle processen binnen jouw bedrijf geoptimaliseerd gaan worden. Wat het voordeel hiervan is? Dat lees je hieronder.

Wat zijn de voordelen van Total Quality Management?

Wanneer je met Total Quality Management aan de slag gaat, merk je op zowel korte- als op lange termijn de voordelen. Op de korte termijn merk je onder meer dat jouw medewerkers onwijs gemotiveerd zijn. Zij willen het namelijk ook geweldig doen en het onderste uit de kan halen.

Als de eerste resultaten eenmaal duidelijk worden, geniet je onder meer van de volgende gevolgen:

• Je weet alle kosten omlaag te brengen. Je bent namelijk alle verspillingen aan het elimineren, waardoor je nooit meer onnodig geld uit hoeft te geven.
• Je weet alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. Hierdoor gaan jouw medewerkers beter samenwerken.
• Je weet alle processen te optimaliseren. Hierdoor weet je niet alleen de kosten omlaag te brengen, maar je weet ook jouw inkomsten te verhogen. Dit komt puur doordat je beter en sneller toegevoegde waarde kunt gaan leveren.

Onder aan de streep zorgt Total Quality Management dus voor een ultieme groei van jouw onderneming. Die groei is terug te vinden in de tevredenheid van jouw werknemers, in jouw winstcijfers en in jouw persoonlijke gevoel. Het voelt immers erg voldaan als je alle zaakjes prima op orde hebt én de best mogelijke prestaties weet te behalen.

Wat zijn de nadelen van Total Quality Management?

Brengt Total Quality Management dan ook nog nadelen met zich mee? Ja, zeker. Zo moet je rekening houden met forse opstartkosten. Ook om deze gehele management vorm in jouw onderneming te implementeren, moet je rekening houden met de nodige kosten. In eerste instantie moet je dus de nodige investeren doen, maar gaandeweg geniet je uiteindelijk alleen maar van de voordelen.

Daarbij moet je ook rekening houden met weerstand. Total Quality Management is van grote invloed op jouw interne organisatie en dat gaat uiteindelijk iedereen merken. Het is dus wenselijk dat jouw werknemers dynamisch en flexibel zijn; zij moeten zich aan kunnen passen aan deze nieuwe management vorm. Lukt hen dat niet? Dan krijg je echt te maken met de nodige weerstand.

Tot slot leert de ervaring ons dat er héél veel van jouw medewerkers wordt gevraagd. Met name bij de slimme bedrijven (met slimme medewerkers) zijn de gevolgen van Total Quality Management positief te noemen; dat is dus zéker niet bij alle bedrijven het geval.

Hoe implementeer je Total Quality Management?

Wil jij graag met Total Quality Management aan de slag gaan? Dan moet je over verschillende benodigdheden beschikken:

• Een duidelijk doel voor ogen
• Een geschikte groep met werknemers
Projectmanagement systeem

Met name het laatstgenoemde aspect is van cruciaal belang. Zonder het beste projectmanagement systeem kun je simpelweg niet met Total Quality Management aan de slag gaan. Dankzij dit systeem weet je het overzicht te behouden, weet je alle processen te optimaliseren en weet je ook de best mogelijke resultaten te behalen. 

Vind via onze website direct het beste projectmanagement systeem, ga met jouw werknemers zitten en streef naar perfectie. Uiteindelijk kun je al jouw bedrijfsprocessen gaan verbeteren met Total Quality Management!

Portfolio Management – Wat is dat? Krijg regie over alles

Voor elke ondernemer is het van belang om de focus te richten op de lange termijn. Uiteraard moet ook alles op de korte termijn naar wens gaan, maar voor de continuïteit van jouw onderneming is met name de lange termijn van belang.

Om de lange termijn in goede banen te leiden, kun je verschillende management methodieken toepassen. Eén van de meest populaire project management methodieken van de afgelopen jaren is portfolio management. In dit artikel laten we jou graag kennis maken met deze methodiek, inclusief enkele handige tips.

Wat is portfolio management?

Heb jij enig idee hoe jouw bedrijf op de lange termijn kan overleven c.q. kan groeien? Het toverwoord hierbij is ‘innovatieve’. Portfolio management heeft betrekking op deze innovatieve, aangezien het hierbij gaat om een continue lijst van nieuwe projecten en nieuwe producten.

Op deze lijst plaats je eigenlijk alle projecten/producten die nú nieuw zijn én die je in de komende periode wilt ontwikkelen. Dankzij deze lijst heb je een continue beeld van datgene wat jouw onderneming over bijvoorbeeld 2 á 3 jaar gaat doen. 

Bij portfolio management is het van cruciaal belang om deze lijst continu te evalueren. Je dient vooraf criteria op te stellen, waarna je de lijst kunt evalueren aan de hand van deze criteria. Dankzij portfolio management kun je – op deze manier – dus ook een bepaalde prioriteit aan bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling meegeven.

Met name met het oog op de lange termijn is portfolio management voor elke onderneming onmisbaar. Deze projectmanagement methodiek zorgt voor het gewenste overzicht, brengt duidelijke lijnen in jouw bedrijfsvoering aan én is ook budget technisch zeer interessant.

Wat zijn de voordelen van portfolio management?

Als je met portfolio management aan de slag gaat, merk je direct de eerste voordelen. Zo is een belangrijk voordeel dat je met de schaarste perfect om weet te gaan. Wat we hierbij met ‘schaarste’ bedoelen? Nou, elke dag bestaat uit slechts 24 uur en elke werkdag bestaat uit slechts 8 uur. De uren van de werkdag moet je zo efficiënt mogelijk in weten te plannen; daar draagt portfolio management absoluut aan bij. Je weet jouw medewerkers op de juiste manier in te zetten, waardoor je de best mogelijke resultaten gaat behalen.


Dankzij deze management methodiek weet je immers precies wat op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Dat kan bijvoorbeeld dat ene nieuwe project zijn of dat ene ontwerptraject voor een veelbelovend nieuw product. Dankzij portfolio management hou je continue alle projecten/nieuwe ontwikkelingen in de gaten, waardoor je ook prioriteit aan deze ontwikkelingen kunt hechten. 

Daarnaast kun je portfolio management ook zien als het verlengstuk van de strategie van jouw onderneming. Als je portfolio management op de juiste manier aanpakt, resulteert dit immers in nieuwe producten en projecten. Het toverwoord bij deze management methodiek is niet voor niets ‘innovatie’.

Veelgemaakte fouten bij portfolio management

Wil je graag met jouw onderneming van deze voordelen gaan profiteren? Dan moet je oppassen dat je niet bepaalde fouten gaat maken. Onderzoek toont namelijk aan dat veel ondernemers/bedrijven dezelfde fouten maken, waardoor portfolio management nooit helemaal goed van de grond komt.

Wat zijn veelgemaakte fouten bij deze management methodiek? Onder meer de volgende:

• De focus ligt te vaak en te lang op de korte termijn. Het gaat er echter juist om dat je met de lange termijn bezig bent.
• De aanwezige middelen worden over teveel verschillende project verdeeld. Het gaat er juist om dat de focus op de belangrijkste projecten komt te liggen.
• Portfolio management en strategie worden niet hand in hand met elkaar gebruikt. Met portfolio management ben je echter juist wél in staat om de lange termijn strategie uit te werken.
• De verkeerde software wordt gebruikt. Juist door de goede software te gebruiken, kun je de verschillende projecten perfect aan gaan sturen.

Als je succesvol met portfolio management aan de slag wilt gaan, moet je dus scherp zijn op bovengenoemde fouten. Deze fouten moet je ten koste van alles zien te voorkomen, waardoor je juist naar prestaties naar een hoger niveau kunt gaan tillen. 

Wat is de beste software voor portfolio management?

Je hebt hierboven kunnen lezen dat de beste software onmisbaar is bij portfolio management. Maar, om welke software gaat het dan bij deze vorm van management? Nou, je bent eigenlijk continue met het managen van projecten bezig; mede daarom is het gebruik van project management software simpelweg onmisbaar.

Dankzij projectmanagement weet je bijvoorbeeld altijd het overzicht te behouden. Hierdoor kun je perfect de projecten sturen en kun je de belangrijkste projecten voorrang verlenen. Ondertussen weet je ook nog de kosten binnen de perken te houden en weet je alle resources op de juiste manier in te zetten.

Onder meer de volgende softwaresystemen zijn aan te raden:

 • Monday: dit is wellicht het beste softwaresysteem voor portfolio management. Met dit systeem kun je niet alleen alle projecten monitoren, maar je kunt ook alle projecten perfect inplannen. Hierdoor weet je perfect met de schaarste om te gaan.
 • Exact: ook Exact is een zeer geschikt programma. Bij dit programma geniet je niet alleen van de projectmanagement functie, maar ook van bijvoorbeeld functies voor de boekhouding, de planning en de urenregistratie.
 • Wrike: werk je met grote teams aan verschillende projecten? Dan is Wrike ideaal te noemen. Met dit systeem kun je jouw projectteams sneller en efficiënter laten werken, terwijl je continue het overzicht weet te behouden. 

Strategisch Management – Hoe doe je dat? Creëer de beste

Strategisch Management

De gemiddelde werkdag van een manager bestaat altijd uit meerdere uitdagingen. Je moet jouw werknemers tevreden zien te stellen, je moet jouw bedrijfsprocessen zien te optimaliseren en je moet ook de juiste strategieën zien te bepalen. Op basis van de gekozen strategieën kan je immers leiding en sturing aan jouw onderneming gaan geven.

Vaart jouw onderneming een onbekende kant op? Dan heb je blijkbaar niet voor de juiste strategie gekozen. Het is overigens ook mogelijk dat je – door de drukte – nog nooit een volledige strategie uitgewerkt hebt. Wij kunnen je eigenlijk maar één ding adviseren: werk zo snel mogelijk een compleet nieuwe strategie uit.

Een strategie vormt namelijk de rode draad van elke onderneming. Jouw werknemers weten exact welke kant je met het bedrijf op wilt, waardoor zij ook exact weten welke doelen behaald moeten gaan worden. Maar, hoe kan je dat nou voor elkaar krijgen? Hoe kan je een strategie ontwikkelen? En hoe kan je deze strategie vervolgens in jouw onderneming gaan implementeren? Het antwoord op deze vragen is simpel: door gebruik te maken van Strategisch Management.

In dit artikel laten we jou graag kennis maken met Strategisch Management. We bespreken wat deze vorm van management precies inhoudt, wat de voordelen hiervan zijn, hoe je Strategisch management toe kunt passen en welke software je hier het beste voor kunt gebruiken. Wij kunnen je alvast één ding verklappen: met de juiste project management software ben je in staat om jouw onderneming naar een (nog) hoger niveau te tillen!

Wat is Strategisch Management precies?

Bij Strategisch Management draait eigenlijk alles om de volgende vraag: Hoe kan je met jouw onderneming de lange termijn doelen realiseren? Om die doelen te kunnen realiseren, moet je eerst de strategie bepalen. Op basis van de bepaling van de strategie kan je de strategie vervolgens in de gehele onderneming gaan implementeren.

Bij Strategisch Management heb je dus zowel met bepalen als met implementeren te maken. Je bepaalt in eerste instantie de strategie, waarbij je rekening houdt met de lange- en korte termijn doelen. Over het algemeen loopt de tijdspanne van Strategisch Management van zo’n 1 tot 3 jaar. Indien je Strategisch Management voor de lange termijn toe wilt passen, loopt de tijdspanne van 3 tot 5 jaar.

Nadat de strategie bepaald is, is het zaak om alles in het werk te stellen om die strategie op te gaan volgen. Dat doe je door nieuwe processen te implementeren, door de nieuwe doelen duidelijk kenbaar te maken en door alles in het teken van die doelen te stellen. Je kunt daar het beste een speciale Strategic Manager voor aanstellen.

Een Strategic Manager is bezig om de nieuwe manier van werken te bewaken. Hij/zij kan tijdig bijsturen, kan processen aanpassen en kan gesprekken met werknemers aangaan. Voor het behalen van de nieuwe doelen is het immers zaak dat jouw werknemers precies begrijpen wáárom het behalen van die doelen zo belangrijk is.

Hoe kan je Strategisch Management toepassen?

Hoe kan je Strategisch Management toepassen?

Met dank aan Strategisch Management kan je de gewenste doelen gaan behalen. Voordat het zo ver is, moet je wel eerst een strategie gaan bepalen. Het bepalen van de strategie is geen gemakkelijke klus, aangezien je met meerdere factoren rekening moet houden. Wij raden je aan om bij het bepalen van de strategie in ieder geval de volgende facetten te benoemen:

• De missie van jouw onderneming
• De visie van jouw onderneming
• De doelstellingen van jouw onderneming
• Het strategische plan om deze doelstellingen te gaan behalen

Deze vier componenten tezamen vormen eigenlijk de strategie van jouw onderneming. Heb je de strategie bepaald? Dan heb je de eerste stap binnen Strategisch Management afgerond. Het is nu zaak om deze nieuwe strategie te gaan implementeren.

Het implementeren van deze nieuwe strategie kan mogelijk tot weerstand gaan leiden. Je moet mogelijk afscheid van werknemers gaan nemen, je moet mogelijk bestaande processen aan gaan passen en je moet mogelijk afdelingen anders in gaan delen. Een Strategic Manager is in staat om dit op de juiste manier aan te pakken en vervolgens ook alle processen te bewaken.

Bij het implementeren van de nieuwe strategie is het immers van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De medewerkers moeten bijvoorbeeld begrijpen waarom de nieuwe strategie van cruciaal belang is. Ben dus altijd transparant, ben altijd eerlijk tegen jouw werknemers en geef het belang van de nieuwe strategie duidelijk aan.

Vervolgens kan je deze strategie stapsgewijs gaan implementeren. Ook daarbij komt een Strategic Manager perfect van pas; hij/zij is in staat om de nieuwe strategie van A tot Z te gaan implementeren.

Strategie bepalen; stel jezelf de volgende vragen

Vind je het lastig om een strategie te bepalen? Wij zouden je graag een voorbeeld willen laten zien, maar dat biedt eigenlijk geen meerwaarde. Per bedrijf is de strategie namelijk compleet verschillend. Wél willen we je aanraden om jezelf onderstaande vragen te stellen:

 • Hoe kunnen wij de gewenste resultaten gaan bereiken?
 • Op welke manieren is het mogelijk om onze doelen te gaan realiseren?
 • Welke maatregelen/aanpassingen moeten wij daarvoor doorvoeren?
 • Op welke manier kunnen wij deze maatregelen uitdragen?
 • Hoe kunnen wij – tijdens dit proces – continue leren en bijsturen?
 • Met welk project management methodiek ga je je strategie behalen en onderhouden?

Als je antwoorden op deze vragen weet te geven, ben je al een flinke stap verder. Je kunt op basis van deze antwoorden vervolgens het doel, de middelen en de processen gaan bepalen. Daarmee heb je eigenlijk al direct de volledige strategie voor jouw onderneming bepaald!

Hoe kan je het beste een strategie opzetten voor meerdere projecten?

Heb je binnen jouw onderneming te maken met meerdere projecten? Zijn er bijvoorbeeld veel klanten die continue bij jou terugkomen met nieuwe opdrachten? Dit is iets waar je goed rekening mee moet houden bij het bepalen van de strategie.

Wij willen je daarvoor aanraden om met project management software aan de slag te gaan. Dankzij project management software kan je de strategie perfect gaan bepalen én gaan implementeren. Je bent vervolgens ook in staat om – per project – het overzicht te behouden, om alle kosten te blijven budgetteren en daarmee om de beste resultaten te gaan behalen.

Wat zijn de beste project management software systemen?

Wil jij graag met een project management software systeem aan de slag gaan? Wij kunnen in ieder geval de volgende drie systemen aanraden:

Wrike: werkt super prettig, is geschikt voor grote teams/projecten en is betaalbaar.
Exact: is volledig Nederlandstalig, is ook betaalbaar en is onwijs overzichtelijk.
Monday: biedt onwijs veel functies en gaat eigenlijk véél verder dan alleen maar project management software! 

Business Process Management – Wat is dat? Succesvol BPM

Hoe kun je nou de processen binnen jouw onderneming continue blijven optimaliseren? Daar kan je de Business Process Management methodiek voor gebruiken. In dit artikel laten we jou graag kennis maken met de Business Process Management methodiek. We bespreken wat BPM is, hoe je Business Process Management toe kunt passen, wat de voordelen van deze methodiek zijn en welke software je hiervoor kunt gebruiken.

Binnen een onderneming streef je ongetwijfeld continue naar groei. Je wilt de best mogelijke resultaten behalen en je wilt succesvol zijn. Vaak kan je dit niet in je eentje; je hebt hier al snel meerdere werknemers voor nodig. Als je deze werknemers eenmaal in dienst hebt, is het zaak om hen op de juiste manier te managen.

Als manager ben je echter niet alleen met het managen van jouw personeel bezig. Nee, het is minstens net zo belangrijk om alle processen binnen jouw onderneming te (blijven) managen. Door deze processen te managen, weet je namelijk de best mogelijke processen te creëren. Dit wordt ook wel vaak lean management genoemd. Die processen dragen uiteindelijk bij aan de groei van jouw onderneming én aan de tevredenheid van jouw werknemers.

Weinig tot geen werknemers vinden het namelijk leuk om aan ‘onnodige’ zaken te werken. Door continue jouw processen te managen, weet je de onnodige zaken te verwijderen. In plaats daarvan kunnen jouw werknemers dus continue met nuttige dingen bezig zijn. Nuttige dingen die zij leuk vinden én nuttige dingen die bijdragen aan jouw onderneming.

Wat is Business Process Management precies?

Bij Business Process Management ben je continue met verschillende bedrijfsprocessen bezig. Dit gaat om zowel interne- als om externe processen. Ongeacht wat voor proces het is, is het van belang dat dit proces volledig soepel verloopt. Dat kan je voor elkaar krijgen door met Business Process Management aan de slag te gaan.

Bij deze methodiek volg je namelijk onderstaand stappenplan:

 • Identificeren: in de eerste stap binnen deze methodiek ga je alle processen benoemen. Dit doe je met behulp van een procesportfolio of een procesarchitectuur. Dankzij deze eerste stap krijg je een duidelijk inzicht in de opbouw van de huidige processen. 
 • Ontdekken: vervolgens ga je alle processen uitgebreid bespreken in een ‘as is’ model. In dat model zet je uitgebreid uiteen wat de huidige processen zijn; dit doe je per proces individueel.
 • Analyseren: vervolgens is het zaak om al die individuele processen te gaan analyseren. Je bekijkt waar de knelpunten in deze processen zitten, je bekijkt wat de mogelijke risico’s zijn en je bekijkt hoe je dit mogelijk op kunt lossen. Ook benoem je in deze stap per proces de ‘voorwaarden’ van elk proces.
 • Optimaliseren: bij de tweede stap heb je gebruik gemaakt van het ‘as is’ model. Bij deze stap is het zaak om een ‘to be’ model te gaan maken. Oftewel: hoe de processen er naar wens uit moeten komen te zien. Het ‘as is’ en ‘to be’ model staat in directe connectie met elkaar.
 • Simuleren: je gaat nu beginnen met het uittesten van de nieuwe processen. Dit doe je door deze processen live te simuleren en direct de geoptimaliseerde processen weer te analyseren.
 • Implementeren: is de simulatie van de nieuwe processen naar wens verlopen? Dan is het zaak om de nieuwe processen in jouw onderneming te gaan implementeren. Hiervoor kan je het beste een zogeheten procesmodel gebruiken. 
 • Observeren: je bent nu continue bezig met het observeren van de nieuwe bedrijfsprocessen. Voldoen deze bedrijfsprocessen? Of loopt men binnen jouw onderneming nu opeens tegen bepaalde problemen aan?

Als je de bovengenoemde 7 stappen gevolgd hebt, ben je al een heel eind gekomen. Je hebt de huidige processen geanalyseerd, je hebt de huidige knelpunten gevonden en je hebt deze knelpunten weg proberen te krijgen. Is dat gelukt? Dat blijkt pas uit de laatste stap; tijdens het observeren zie je precies wat de (eventuele) meerwaarde van de geoptimaliseerde bedrijfsprocessen is. 

Nadat je stap 7 afgerond hebt, is het zaak om weer bij stap 2 te beginnen. In stap 2 ga je weer benoemen wat op dit moment de processen zijn. Volg vervolgens ook weer de volgende stappen op, waardoor je continue bezig blijft met het optimaliseren van alle bedrijfsprocessen.

Waarom is Business Process Management zo waardevol?

Een dag bestaat uit 24 uur. Een gemiddelde werknemer werkt per dag 8 uur. Dit betekent dat elke werknemer 8 uur per dag voor jouw onderneming kan werken. Tijdens deze 8 uur is het de wens dat je zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van de aanwezige tijd. Dat kan je maar op één manier doen: door alle bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Door met Business Process Management aan de slag te gaan, weet je alle bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk in te richten. Dit levert veel tevredenheid bij jouw werknemers op, terwijl je hiermee ook de winstgevendheid van jouw onderneming weet te vergroten. Bovendien verkrijg je – dankzij de geoptimaliseerde processen – weer nieuwe kansen om jouw bedrijf te laten groeien.

Hoe kan je Business Process Management implementeren?

Heb je al direct interesse om met Business Process Management aan de slag te gaan? Wil je onwijs graag jouw bedrijfsprocessen gaan analyseren en gaan optimaliseren? Dan heb je daar eigenlijk één ding voor nodig: project management software.

Met project management krijg je namelijk veel meer inzicht in al jouw projecten en processen. Je kunt alle informatie- en organisatieprocessen hiermee analyseren, optimaliseren, simuleren én observeren. Voor de groei van jouw onderneming is het dus eigenlijk onmisbaar om met Business Project Management in combinatie met project management software aan de slag te gaan.

Voor het vinden van het beste project management softwaresysteem ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ons namelijk in al deze softwaresystemen verdiept en kunnen daardoor onder meer de volgende softwaresystemen aanraden:

 • Exact: het bedrijf Exact heeft meerdere softwaresystemen op de markt gebracht, waarbij de veelzijdigheid direct opvalt. Het project management software systeem van Exact kan je voor verschillende doeleinden inzetten, waardoor je de groei van jouw onderneming perfect weet te bevorderen.
 • Wrike: ook het softwaresysteem van Wrike is absoluut aan te raden. Dit softwaresysteem is met name aan te raden voor drukke teams, voor teams die te maken hebben met overvolle planningen en voor teams die te maken hebben met verschillende projecten/processen.
 • Monday: uiteraard mag ook het systeem van Monday in deze lijst niet ontbreken. Monday heeft een overzichtelijk, uitgebreid en betaalbaar systeem op de markt weten te brengen. Een systeem waar reeds héél veel bedrijven gebruik van maken!

Management Drives – Wat is dat? Krijg beter inzicht dan ooit

Management Drives

Ben je in een onderneming actief als manager of als leidinggevende? Dan heb je ongetwijfeld al mogen ervaren dat het managen van mensen niet altijd makkelijk is. Je hebt te maken met allerlei belangen, met verschillende karakters en te maken met verschillende (externe) factoren.

Wil je graag de volgende stappen met jouw team/afdeling gaan zetten? Ben je daarbij echter wel afhankelijk van jouw eigen personeel? Dan is het interessant om eens met de Management Drives methodiek aan de slag te gaan. In dit artikel bespreken we graag wat de Management Drives methodiek precies is, hoe je deze methodiek toe kunt passen en welke software je daarvoor kunt gebruiken.

Voor elke manager is het gebruik maken van passende project management software absoluut aan te raden. Je maakt het met door middel van project management voor jezelf een stuk makkelijker, je weet het overzicht beter te behouden en je geniet op den duur ook van betere resultaten.

Wat is Management Drives precies?

Management Drives gaat door het leven als een projectmanagement methodiek, maar ook als een ‘model’. Met dit model ben je in staat om een bepaalde kleur aan al jouw personeelsleden te koppelen. Deze kleur zegt alles over het karakter van de betreffende werknemer, over het gedrag van de betreffende werknemer en over de juiste manier om deze werknemer te behandelen.

Door inzicht in de ‘kleur’ van werknemers te krijgen, kan je uiteindelijk een team van werknemers perfect op elkaar af gaat stemmen. Je kunt de juiste mensen met elkaar samen laten werken en je kunt de juiste mensen aan bepaalde taken/projecten gaan koppelen.

Maar, over welke kleuren hebben we het dan precies bij het Management Drives model? Nou, het gaat daarbij om zes verschillende kleuren: geel, blauw, groen, rood, oranje en paars. Per kleur kan er een bepaald soort drijfveer aan gekoppeld worden:

 • Paars: de Nestor
 • Oranje: de Ondernemer
 • Groen: de People manager
 • Rood: de Autoriteit
 • Geel: de Visionair
 • Blauw: de Bestuurder

Als je jouw werknemers de Management Drives test uit laat voeren, krijgen zij uiteindelijk één van bovenstaande kleuren te zien. Dit geeft hen direct duidelijke informatie, maar het biedt jou ook de juiste handvatten. Je kunt – op basis van dit model – namelijk jouw team aan gaan passen en projecten op de juiste wijze af gaan ronden.

Alle kleuren tezamen zorgen uiteindelijk voor een zogeheten teamprofiel. In een teamprofiel worden alle kenmerken van alle teamleden op een rijtje gezet, waarna direct de zwakke- en sterke punten geanalyseerd kunnen worden. Vervolgens is het zaak om de sterke punten te gaan versterken en de zwakke punten te gaan verhelpen.

Dat komt uiteindelijk op het bordje van de manager/leidinggevende. Met de Management Drives methodiek kan je in ieder geval de eerste stappen zetten naar een perfect-samenwerkend-team.

Hoe kan je Management Drives toepassen?

Lijkt het jou wel wat om op deze manier met jouw team aan de slag te gaan? Dan kan je eigenlijk maar één eerste juiste stap gaan zetten: jouw teamleden de Management Drives test uit laten voeren. Op basis van deze test krijg jij inzicht in de kleuren van elk individu, waardoor je uiteindelijk het juiste team samen kunt gaan stellen.

In de basis was het Management Drives model geschikt voor individuen. Door de jaren heen is er echter een extra kijk op dit model ontstaan. Door alle individuen aan elkaar te koppelen, dient dit model namelijk ook voor volledige groepen, voor volledige teams en voor volledige afdelingen. Uiteindelijk is het zaak voor de manager dat hij/zij de juiste mensen aan elkaar weet te koppelen en daarmee de juiste dynamiek binnen een team/afdeling weet te creëren.

Op basis van de uitkomst van de Management Drives model kan er een hoop aangepast gaan worden. Je kunt jouw afdeling overhoop gooien, je kunt andere mensen aan elkaar gaan koppelen en je kunt werkzaamheden bij andere werknemers onder gaan brengen. Onder aan de streep doe je dit met twee doelen:

 • Je wilt het zo aangenaam mogelijk voor jouw werknemers maken. Zij moeten immers met plezier naar werk komen, aangezien ze in dat geval gemotiveerd en enthousiast zijn. Daardoor leveren ze ook beter werk af.
 • Je wilt het zo aangenaam mogelijk voor jezelf maken. Als manager wil je immers continue naar winst streven en niet continue met het blussen van brandjes bezig zijn. Dat is mogelijk als je – dankzij het Management Drives model – inzicht krijgt in al jouw werknemers.

Welke software kan je hierbij helpen?

Wil je met de dynamiek en samenstelling van jouw team/afdeling aan de slag? Je kunt dit volledig handmatig gaan doen, maar het is nóg beter om hier speciale software voor te gebruiken. Over wat voor software we het dan hebben? We hebben het daarbij over Project management software. Dankzij dergelijke software weet je elk project perfect te managen. Onder meer de volgende software systemen zijn daarbij aan te raden:

 • Monday: met Monday kan je projecten inplannen, doelen stellen en vooruitgang tracken. Dit systeem is beschikbaar in het Nederland, biedt een 14 dagen gratis proefperiode en werkt onwijs prettig.
 • Exact: ook het Nederlandse bedrijf Exact heeft een geweldig project management software systeem op de markt gebracht. Met dit systeem voer je niet alleen projectmanagement uit, maar ook direct de boekhouding, de planning en de facturatie.
 • Wrike: tot slot kunnen wij ook het systeem Wrike nog van harte aanraden. Dit systeem is ideaal voor drukke teams en voor overvolle planningen. Dankzij dit systeem weet je het overzicht te behouden en de best mogelijke prestaties te leveren.

Hoe vind je de beste software?

Ben je op dit moment op zoek naar de beste project management software? Volg onderstaand stappenplan op en maak daarmee op de juiste wijze gebruik van onze vergelijker:

 1. Filter op jouw bedrijfsvorm (ZZP/MKB/Vereniging etc), branche en functie.
 2. Maak jouw persoonlijke top 3 op basis van functies, bedrag en reviews.
 3. Vergelijk en kies welk programma voldoet aan jouw wensen en bedrag.
 4. Klik op “Ga naar website” om vervolgens de project management software gratis uit te proberen.
 5. Probeer de project management software uit en bekijk of het je bevalt.
 6. Bevalt de project management software niet? Dan kan je altijd hier opnieuw vergelijken.

Management Team – Is dat essentieel? Manage alles succesvol

management team

Het samenstellen van een managementteam is één van de belangrijkste zaken voor elke grote onderneming. Alle leden van het management team moeten samen door één deur kunnen en moeten perfect met elkaar samenwerken. Lukt dat niet? Dan ben je als baas al snel bezig met het blussen van brandjes, met het in toom houden van de leden en met andere ‘onnodige’ zaken.

Van dergelijke bijkomstigheden krijg je absoluut géén energie. Het kost je alleen maar energie, terwijl het ook niet in het belang van het bedrijf is. Mede daarom is het logisch om jezelf af te vragen of een managementteam wel essentieel is. Heeft een managementteam daadwerkelijk een bijdrage? Of is een managementteam eigenlijk iets uit het verleden?

Wat zijn de voordelen van een Management Team?

In de basis brengt een Management Team absoluut meerdere voordelen met zich mee. Zo is het een voordeel dat er vanuit verschillende invalshoeken naar bijvoorbeeld een probleem of een uitdaging gekeken kan worden. Bovendien hebben de verschillende leden van het Management Team verschillende belangen, waardoor je bij elke keuze direct rekening houdt met al deze belangen.

Bovendien is het een feit dat je met een Management Team een breder draagvlak weet te creëren. Je hebt daardoor meer ‘macht’ om keuzes te maken en weet deze keuzes daardoor ook beter over te brengen op de werkvloer.

Daarnaast is het ook een feit dat je de leden van het Management Team weet te motiveren. Als zij eenmaal tot dit exclusieve team toegetreden zijn, willen zij ongetwijfeld het onderste uit de kan halen. Daar kan vervolgens de gehele onderneming van profiteren.

Tot slot is het ook handig om op deze manier te profiteren van de deskundigheid van de leden van het Management Team. Dit maakt het maken van belangrijke keuzes makkelijker, waarbij je dus ook direct meer draagvlak weet te creëren. Mocht je zelf geen keuze kunnen maken, is het uiteraard ook mogelijk om het Management Team te laten stemmen. Op die manier weet je – voor de gehele onderneming – altijd de beste keuze te maken.

Wat zijn de nadelen van een Management Team?

Het is een voordeel dat in een Management Team verschillende leden met verschillende belangen zitten. Deze belangen kunnen echter ook behoorlijk hard botsen, waardoor het gehele team stroef samen gaat werken. De verschillende belangen staan in dat geval eigenlijk boven het algehele belang. 

Daarnaast is het ook goed mogelijk dat er behoorlijk veel frictie ontstaat. De leden van het Management Team kunnen niet meer samen door één deur, waardoor de gehele onderneming er eigenlijk op achteruitgaat. Dat had voorkomen kunnen worden, indien je besloten had om alle keuzes zelf te gaan maken. 

Management Team: pure noodzaak of overbodig?

In onze ogen is het lastig om op bovenstaande vraag een antwoord te geven. Enerzijds is een Management Team onwijs nuttig, terwijl het anderzijds ook onwijs veel zorgen op kan leveren. Je moet voor jezelf dus de gulden middenweg zien te vinden.

Ook het soort bedrijf speelt hier overigens een cruciale rol bij. Des te groter het bedrijf is, des te groter het belang van een Management Team begint te worden. Daarbij moet je dus wel rekening houden met de hierboven genoemde nadelen. 

Hoe kan je het beste binnen een onderneming managen?

Het mag duidelijk zijn; over een Management Team bestaan de nodige discussies. Die discussies leven ook altijd op het vlak van management; niet alle medewerkers zijn het bijvoorbeeld eens met jouw beslissingen. Als manager kan je het eigenlijk nooit goed doen, aangezien je altijd met verschillende belangen te maken hebt.

Maar, hoe kan je nou het beste binnen een onderneming managen? Hoe weet je zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen én te houden? In onze ogen doe je dat door gebruik te maken van project management software. Met behulp van een dergelijk project management softwaresysteem creëer je het gewenste overzicht en zorg je voor onwijs veel duidelijkheid. Je kan daarvoor onder andere projectmethodiek: Agile gebruiken.

Bovendien weten al jouw werknemers waar zij aan toe zijn. In het softwaresysteem staan immers alle projecten duidelijk vermeld, inclusief de voortgang per project. Met dank aan project management software kan je dus niet alleen alle projecten perfect managen, maar ook absoluut jouw eigen werknemers!

Wat is de beste project management software?

Je hebt tegenwoordig de keus uit behoorlijk veel verschillende softwaresystemen. Via onze vergelijker kan je direct het beste systeem voor jouw onderneming vinden, waarbij wij sowieso de volgende drie systemen aan kunnen raden:

 • Exact: dit systeem is volledig Nederlandstalig, is onwijs uitgebreid te noemen en biedt een prima support aan.
 • Wrike: is niet super bekend bij het grote publiek, maar levert wel onwijs veel mogelijkheden op. Dit systeem is met name geschikt voor drukke bedrijven/drukke teams/drukke managers.
 • Monday: dit is misschien wel het beste project management software systeem. Werkt onwijs prettig, is betaalbaar en biedt tal van functies.

Operations Management – Wat is dat? De Krachtige Methode

Binnen een onderneming heb je altijd te maken met meerdere processen. Al deze processen tezamen moeten zo efficiënt mogelijk ingericht worden. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen, is het onder meer van belang om alle processen op de juiste manier te managen. Eén van de mogelijkheden die je daarvoor hebt, is om Operations Management toe te passen.

Wat is Operations Management?

Operations Management staat te boek als een vorm van management waarbij de focus ligt op de productie van goederen en diensten. Tegelijkertijd is dit management ook verantwoordelijk voor de toevoer van grondstoffen en aanverwante logistieke acties.

Mocht je de eigenaar van een productioneel bedrijf zijn, kan je dus niet om Operations Management heen. Dat is uiteraard ook het geval als je als een Operation Manager aan de slag bent gegaan bij een (groot) bedrijf.

Het leuke van Operations Management is dat deze vorm van management nooit stil staat. Operations management komt daarom ook redelijk overeen met Lean Management. Je bent namelijk continue bezig met het analyseren van bedrijfsprocessen, het optimaliseren van deze bedrijfsprocessen en het streven naar het best mogelijke resultaat.  

Het uiteindelijke doel van Operations Management is om zo efficiënt mogelijk te werken. Zodra processen snel en/of geautomatiseerd uitgevoerd worden, weet je als bedrijf zijnde een hoop geld te verdienen. Dat is ook het geval als je alle interne processen op elkaar af weet te stemmen en op elkaar aan weet te laten sluiten.

Wat zijn de belangrijkste functies binnen Operations Management?

Je hebt hierboven reeds kunnen lezen dat Operations Management een vrij uitgebreid begrip is. Binnen dit begrip staan enkele functies centraal:

Analyseren & verbeteren: alle bedrijfsprocessen worden continue geanalyseerd. Aan de hand van deze (langdurige) analyses kunnen de processen geoptimaliseerd worden. Uiteindelijk is het door de analyse dus mogelijk om verbeteringen door te voeren. 
• Planning: ook is het bij Operations Management van belang om haalbare planningen op te stellen. Deze planningen hebben betrekking op de verschillende processen, maar ook op bepaalde periodes in het jaar.
• Organiseren: door Operations Management ben je in staat om alles continue optimaal te organiseren. Je weet hierdoor altijd het overzicht te behouden, je weet snel de knelpunten te herkennen en je weet uiteindelijk het beste resultaat te behalen.

De drie hierboven genoemde functies zijn ook allesomvattende functies. Het is mede daardoor nooit mogelijk om Operations Management in je eentje uit te voeren. Je hebt daar vaak een geheel team en/of meerdere afdelingen voor nodig. Als je de juiste mensen om je heen weet te verzamelen, ben je al snel in staat om het beste resultaat te gaan behalen.

Daarbij is het ook van belang dat je de juiste software gaat gebruiken. Door van softwaresystemen gebruik te maken, weet je jouw gehele onderneming eigenlijk naar een hoger niveau te tillen. Mocht je op een serieuze wijze met Operations Management aan de slag gaan, is het dus óók aan te raden om voor het juist softwaresysteem te kiezen. 

Welke software gebruiken voor Operations Management?

Wil je met Operations Management aan de slag gaan? Dan kan je niet om projectmanagement systemen heen. Met behulp van een dergelijk systeem weet je de beste prestaties te behalen. Deze systemen stellen je bovendien in staat om allerlei projecten in goede banen te leiden én om het gewenste resultaat te behalen. Ondertussen behoud je het gewenste overzicht, zodat je uiteindelijk de gewenste groei door weet te gaan.

Ben je op zoek naar de beste projectmanagement software voor jouw onderneming? Maak gebruik van onze vergelijker en vindt daarmee razendsnel het beste projectmanagement systeem voor jouw onderneming. De vergelijker kan je het beste gebruiken volgens onderstaand stappenplan:

 1. Filter op je bedrijfsvorm (ZZP/MKB/Vereniging etc), branche en functies.
 2. Maak een top 3 op basis van functies, bedrag en reviews.
 3. Vergelijk en kies welk programma voldoet aan jouw wensen en bedrag.
 4. Klik op “Ga naar website” om vervolgens het programma gratis uit te proberen.
 5. Probeer de projectmanagement software uit en bekijk of het je bevalt.
 6. Bevalt de software niet, dan kan je altijd hier opnieuw vergelijken.

Als je gebruik van onze vergelijker maakt, vind je al snel het beste systeem. Met dat systeem ben je vervolgens in staat om op de juiste wijze aan jouw projecten en processen te gaan werken. Juist daar draait het bij Operations Management immers om!

Lean management – Wat is dat? Manage vanaf nu succesvol

Hedendaags kunnen allerlei verschillende vormen van management onderscheiden worden. Zo kan je je bezig gaan houden met Operations Management, met één van de vele projectmanagement methodieken of met Lean management. In dit artikel staat Lean management volledig online; deze vorm van management kan namelijk onwijs belangrijke voordelen met zich mee gaan brengen.

In dit artikel bespreken we onder meer wat Lean management is. Dit doen we aan de hand van vijf basisprincipes, maar óók aan de hand van onze vergelijker. Met onze vergelijker ben je namelijk direct in staat om het juiste software systeem te vinden met betrekking tot Lean management. Met dit artikel ben je in staat om je te verdiepen in Lean management én om vervolgens de juiste keuze te gaan maken. 

Wat is Lean management precies?

Lean Management

Heb jij op dit moment al enig idee waar Lean management om draait? Wij kunnen je alvast verklappen dat Lean management een behoorlijk moderne vorm van management is. Bij Lean management draait het namelijk om het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het doel is hierbij om overbodige stappen binnen een proces te verwijderen, waardoor je van meerdere voordelen kunt genieten:

1. Jouw klant ervaart meer toegevoegde waarde
2. Jouw medewerkers kunnen sneller en efficiënter te werken
3. Je weet veel geld te besparen; alle overbodige zaken worden immers geëlimineerd

Veel bedrijven zijn zich in de afgelopen jaren bezig gaan houden met Lean management. Dit komt enerzijds doordat veel werknemers stress ervaren, maar anderzijds ook doordat veel consumenten onwijs kritisch zijn geworden. Door alle overbodige zaken weg te snijden binnen de processen, hoeven jouw werknemers minder overbodige taken uit te voeren. Daardoor daalt de werkdruk flink.

Dat brengt direct een ander voordeel met zich mee: jouw werknemers hebben meer tijd om zich bezig te gaan houden met de klanten. Jullie kunnen daardoor nét dat stapje extra voor je klanten zetten, waardoor je jouw klanten extreem tevreden weet te houden.

Om Lean management zo goed mogelijk in te zetten, is het advies om gebruik te maken van de vijf basisprincipes. Deze vijf basisprincipes vormen eigenlijk de volledige fundering van deze vorm van management. Mocht je deze vijf basisprincipes strikt opvolgen, ben je al snel in staat om van bovengenoemde voordelen te genieten.

Onder aan de streep brengt Lean Management sowieso één heel belangrijk voordeel met zich mee: je weet echt veel geld te besparen. Bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd, je hebt minder last van ziekteverzuim en je kunt jouw aandacht vestigen op zaken waar jouw klant écht blij van wordt. Dat resulteert uiteindelijk in meer klanten én in klanten die tevreden blijven. Met het oog op de continuïteit van jouw onderneming is het dus zeer wenselijk om met Lean management aan de slag te gaan.

Wat zijn de basisprincipes van Lean management?

Lean management basis principes

Toen deze management methodiek voor het eerst geïntroduceerd werd, werd daarbij direct gemaakt van vijf basisprincipes. Zoals hierboven al aangehaald, vormen deze basisprincipes de volledige fundering van Lean management. Het gaat daarbij om de onderstaande basisprincipes: 

1. Specificeer de toegevoegde waarde voor jouw klant
2. Definieer vervolgens alle activiteiten in het huidige proces
3. Plaats alle activiteiten achter elkaar die waarde toevoegen
4. Zet de klant vervolgens aan het stuur
5. Streef naar perfectie en blijf continue verbeteren

Deze vijf basisprincipes vormen samen het volledige geheel van Lean management. Het is daarbij dus zo dat je Lean management niet toe kunt passen zonder één van deze vijf basisprincipes. Pas als je deze vijf basisprincipes op bovengenoemde volgorde toepast, ben je in staat om de beste prestaties te gaan behalen. 

Graag leggen we bovenstaande vijf basisprincipes nader aan je uit. Aan de hand van deze extra uitleg ben je direct in staat om Lean management op de juiste wijze in jouw onderneming toe te gaan passen. Voordat je dat kunt gaan doen, moet je ook nog de juiste keuze met betrekking tot een softwaresysteem gaan maken. Daarover informeren wij je ook nog aan het einde van dit artikel!

1: Specifieer de toegevoegde waarde voor jouw klant

Bij de eerste stap is het zaak om je te gaan verplaatsen in jouw klant. Probeer vanuit het perspectief van jouw klant de toegevoegde waarde te gaan specifiëren. Deze toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld zijn dat jij een bestelling binnen een bepaalde termijn kunt bevestigen. Dit is een mogelijke wens van een klant, waar jij vervolgens perfect op in kunt gaan spelen. 

Let op: het hoeft hierbij niet per sé om externe klanten te gaan. Je kunt Lean management ook perfect toepassen voor interne bedrijfsprocessen.

2: Definieer vervolgens alle activiteiten in het huidige proces

In de eerste stap heb je bepaald wat de toegevoegde waarde voor jouw klanten is. Probeer deze toegevoegde waarde vervolgens te gaan vertalen in het huidige proces. Op welke manier heb jij het proces hedendaags ingericht, zodat de toegevoegde waarde geleverd kan worden? Zet dit proces voor jezelf volledig op een rijtje.

3: Plaats alle activiteiten achter elkaar die waarde toevoegen

In de tweede stap heb je een duidelijke lijst gemaakt met activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Ga nu kritisch naar deze activiteiten kijken. Probeer te bepalen welke activiteiten een waarde toevoegen en welke activiteiten dat niet doen. 

De activiteiten die géén waarde toevoegen, kan je vervolgens gaan schrappen. Juist dát is immers de essentie van Lean management.

4: Zet de klant vervolgens aan het stuur

Je kunt nu jouw klant aan het stuur gaan zetten. Voer in eerste instantie alleen de taken uit waar de klant echt iets van merkt. De overige taken – die je niet meer uitvoert – worden niet eens opgemerkt door de klant. Dat is althans het geval als je de processen op de juiste wijze in gang weet te zetten. Het is daarbij aan te raden om jouw klant aan het stuur te zetten en vervolgens alles te gaan analyseren vanuit jouw eigen perspectief.

5: Streef naar perfectie en blijf continue verbeteren

De stappen 1 tot en met 4 zijn nu in gang gezet. Het is nu zaak om continue te blijven analyseren en om continue veranderingen door te blijven voeren. Lean management stopt eigenlijk nooit. Je moet continue kritisch blijven kijken naar overbodige processen en deze processen zo snel mogelijk gaan schrappen. Alleen op die manier kan je de best mogelijke bedrijfsresultaten gaan behalen.

Wat heb je nodig voor Lean management?

Als je met Lean management aan de slag wilt gaan, heb je sowieso vaardige werknemers nodig. Je kunt deze vorm van management namelijk nooit in jouw eentje uitvoeren; onderaan de streep draait het eigenlijk om teamwork. Daarnaast heb je ook de juiste software nodig. Heb je enig idee voor welk soort softwaresysteem je het beste kunt kiezen?

Wij kunnen je specifiek projectmanagement software aanraden. Met behulp van deze software ben je in staat om Lean management op de juiste wijze toe te gaan passen. Dat is zowel het geval op de korte termijn als op de lange termijn!

Wat volgens ons de beste projectmanagement software systemen zijn? Zo heb je projectmanagement software voor de bouw of een andere branche.  Onder meer de volgende systemen blinken uit op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteiten:

 • Monday: dit is zonder twijfel één van de meest uitgebreide systemen. Dankzij Monday ben je in staat om Lean management perfect toe te passen.
 • Exact: het software systeem Exact is grotendeels vergelijkbaar met Monday. Beide softwaresystemen zijn in ieder geval de moeite waard!
 • Wrike: ook met het softwaresysteem Wrike kan je prima uit de voeten. Dit systeem is bij uitstek geschikt voor grote(re) bedrijven en/of uitgebreide projecten.
 • Backlog: Ook met dit systeem, kan je goed kijken wat er precies allemaal gaande is. Vandaar ook de naam Backlog.
 • Paymo: Paymo is een alles-in-1 software waarbij je werk kan inplannen, taken kan beheren, je team kan managen, tijden registreren en klanten factureren. Dat allemaal in een gebruiksvriendelijke en clean interface.
 • Asana: Wil je tijd besparen? Dan is Asana perfect voor jou, beheer al je werk van jouzelf en het team op een één plek. Bekijk wie wat doet en werkt makkelijk voor iedereen.

Hoe kan je de beste projectmanagement software vinden?

Wil je graag met Lean management aan de slag gaan? Dan dien je daar – bij voorkeur – dus één van bovengenoemde softwaresystemen voor te gaan gebruiken. Maak gebruik van onze vergelijker om razendsnel het beste softwaresysteem voor jouw onderneming te vinden:

 1. Filter op jouw bedrijfsvorm (ZZP/MKB/Vereniging etc), branche en functie.
 2. Maak jouw persoonlijke top 3 op basis van functies, bedrag en reviews.
 3. Vergelijk en kies welk programma voldoet aan jouw wensen en bedrag.
 4. Klik op “Ga naar website” om vervolgens het programma gratis uit te proberen.
 5. Probeer de projectmanagement software uit en bekijk of het je bevalt.
 6. Bevalt de software niet, dan kan je hier altijd opnieuw vergelijken.

Projectmanagement voor de Bouw – Hoe ziet dat eruit?

Ben je actief in de bouwwereld? Dan weet je ongetwijfeld dat je met veel processen, werkstromen, communicatiekanalen en partijen te maken hebt. Bij bijvoorbeeld het bouwen van een kantoorpand of een woning spelen immers allerlei bedrijven een bepaalde rol. 

Het ene bedrijf is verantwoordelijk voor het metselen van de woning, terwijl jij met jouw bedrijf wellicht verantwoordelijk bent voor de inrichting van de woning. Doordat er zoveel partijen een rol spelen bij het bouwen van een woning, heb je ook met behoorlijk veel processen te maken.

Als je ondertussen al een relatief groot bouwbedrijf opgebouwd hebt, is het ook nog voor de hand liggend dat je met meerdere projecten tegelijkertijd bezig bent. Hoe kan je al deze projecten nou in goede banen laten leiden? Hoe kan je jouw medewerkers zo efficiënt mogelijk inzetten? En hoe zorg je voor de optimale omzet, winst en groei van jouw onderneming? Dat is mogelijk met speciale projectmanagement voor de bouw.

Waar heeft projectmanagement in de bouw betrekking op?

Als we het over projectmanagement in de bouw hebben, vliegen verschillende termen ons om de oren. Projectmanagement is namelijk een vrij breed begrip en dat is zéker het geval in de bouwindustrie. Bij een bouwproject is het immers van belang dat het project goed georganiseerd wordt, goed voorbereid wordt, goed gepland wordt, goed uitgevoerd wordt en goed afgerond wordt.

Aangezien het om grote en langdurige projecten gaat, komt hier onwijs veel bij de hoek kijken. Als je als projectmanager in de bouw actief ben, moet je van behoorlijk veel onderwerpen (veel) kennis hebben. Beschik je niet over die kennis? Dan wordt het eigenlijk toch wel lastig om een project in de bouw op de juiste wijze in goede banen te leiden.

Al met al heeft projectmanagement in de bouw betrekking op het managen, leidinggeven en coördineren van bouwprojecten. Deze bouwprojecten moeten zo goed en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden, zodat de winst onderaan de streep zo optimaal mogelijk is. Juist daar draait projectmanagement uiteindelijk om; het project moet perfect afgerond worden én de winst moet zo hoog mogelijk uitvallen.

Wat heb je nodig als projectmanager in de bouw?

Ben je als projectmanager in bouw actief? Dan weet je twee dingen zeker: je kunt niet zonder het juiste personeel en je kunt niet zonder de juiste software. Dankzij het juiste personeel wordt al het werk snel én op de juiste wijze uitgevoerd; je wilt immers niet achteraf nog een claim aan jouw broek krijgen.

Met behulp van de juiste software ben je in staat om elk bouwproject in goede banen te leiden. Je kunt hierbij denken aan speciale projectmanagement software, maar ook bijvoorbeeld planning software en een CRM systeem kunnen perfect van pas komen tijdens het uitvoeren van de verschillende projecten. 

Als je de juiste software op de juiste wijze weet te gebruiken, heb je eigenlijk een stuk minder zorgen. Je bent dankzij deze software in staat om het gehele project goed te observeren, om tijdig veranderingen door te voeren én om de kosten nauwlettend in de gaten te houden.

Zoals hierboven al gesteld; de winst speelt bij elk bouwproject een cruciale rol. Om een zo hoog mogelijke winst te kunnen behalen, is het zaak dat de kosten zo laag mogelijk blijven. Met dank aan een goede planning en het tijdig bijsturen – tijdens een project – ben je in staat om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is mogelijk door de juiste projectmanagement software te gebruiken!

Wat is projectmanagement software?

Projectmanagement software is een systeem waarmee je elk project in goede banen kunt leiden. Met dergelijke software ben je namelijk in staat om de volgende werkzaamheden uit te (laten) voeren:

 • Je bent in staat om een project perfect in te plannen
 • Je bent in staat om een project volledig te coördineren
 • Je bent in staat om de middelen en budgetten te coördineren
  • Je bent daardoor óók in staat om tijdig in te grijpen
 • Je bent in staat om project rapportages op te laten stellen; ook hierdoor weet je altijd het juiste overzicht te behouden
 • Je bent in staat om intern perfect te communiceren, waardoor je alle mogelijke ruis weg weet te nemen

Onder aan de streep biedt projectmanagement software dus onwijs veel mogelijkheden. Dat is zéker het geval voor projecten in de bouw, aangezien deze projecten vaak nogal omvangrijk en langdurig zijn. 

Onder aan de streep biedt projectmanagement software dus onwijs veel mogelijkheden. Dat is zéker het geval voor projecten in de bouw, aangezien deze projecten vaak nogal omvangrijk en langdurig zijn. 

Wat is de beste projectmanagement software?

Wat de beste projectmanagement software is, hangt volledig van jouw eigen voorkeuren af. Het is namelijk een gegeven dat er veel interessante projectmanagement software systemen op de markt zijn verschenen, waarbij deze softwaresystemen op detailniveau van elkaar verschillen. Het is in ieder geval raadzaam om naar de volgende projectmanagement software systemen te kijken:

Monday: een onwijs uitgebreid systeem waarmee je perfect projecten in kunt plannen én de vooruitgang kunt tracken.
Gripp: ook met Gripp ben je in staat om elk project in goede banen te leiden. Met name het overzichtelijke dashboard is uitermate prettig.
Wrike: Dit projectmanagement software systeem geschikt voor grote teams. Juist dat is iets wat perfect aansluit op de projecten in de bouw!

Hoe kan je de beste projectmanagement software vinden?

Wil jij ook graag met projectmanagement software aan de slag gaan? Dan is het zaak om de juiste software te gaan gebruiken. Voor het vinden van de juiste software kan je het beste onze vergelijker gebruiken. Volg daarvoor onderstaand stappenplan op en geniet razendsnel van de beste projectmanagement software: 

 1. Filter op jouw bedrijfsvorm (ZZP/MKB/Vereniging etc.), branche en functie.
 2. Maak jouw persoonlijke top 3 op basis van functies, bedrag en review(s).
 3. Vergelijk en kies welk programma voldoet aan jouw wensen en bedrag.
 4. Klik op “Ga naar website” om vervolgens het programma gratis uit te proberen.
 5. Probeer de projectmanagement software uit en bekijk of het je bevalt.
 6. Bevalt de software niet, dan kan je altijd hier opnieuw vergelijken.