Scrum master – Wat is dat? Alle info over Scrum master

Scrum master

In de afgelopen jaren hebben veel nieuwe beroepen het levenslicht gezien. Dit is te danken aan de opkomst van het internet, maar ook zeker aan de bedrijfsvoering. Meer en meer bedrijven houden zich bijvoorbeeld met de scrum methodiek bezig. Als een bedrijf een scrum project op touw wil zetten, is een scrum master onmisbaar.

Maar, wat is een scrum master precies? Welke taken voert een scrum master uit, hoe kun je zelf één worden, wat kun je gaan verdienen? Op die vragen ga je in dit artikel een passend antwoord vinden.

Wat is een scrum master?

Een scrum master is eigenlijk de persoon die tijdens een scrum project de leiding neemt. Hij of zij zorgt ervoor dat het project in goede banen geleden wordt, dat het project succesvol afgerond wordt en dat de gewenste doelstellingen behaald worden.

Een scrum project is een project waarin meerdere sprints centraal staan. Deze sprints worden achtereenvolgens afgerond, waardoor uiteindelijk het gestelde doel behaald kan worden. 

Is een scrum master dan ook verantwoordelijk voor de uitvoering of de inhoud van het scrum project? Nee, dat is niet het geval. Die ‘eer’ is toegelegd voor de product owner. De scheidingslijn tussen de taken van een product owner en een scrum master is echter vrij dun. Het komt dan ook meermaals voor dat de product owner en scrum master – ongemerkt – taken van elkaar overnemen. Het is hoe dan ook van belang dat deze personen goed met elkaar samen kunnen werken.

Wat doet een scrum master?

Wat doet een scrum master?

Zoals we hierboven al aangeven, is de scheidingslijn tussen een scrum master en de product owner niet heel groot. Toch zijn er bepaalde taken die duidelijk op het conto van een scrum master komen:

 • Het creëren van support. Een scrum master moet ervoor zorgen dat de belanghebbenden enthousiast worden, zijn en blijven over het scrum project. Dit kan soms een flinke uitdaging zijn, aangezien het scrum project voor interne verschillen kan zorgen. 
 • Het opstellen van rapportages. Ook moet een scrum master zorgdragen voor de rapportage richting de product owner en eventueel de programmamanager.
 • Fungeren als aanspreekpunt. Binnen het scrumteam is de scrum master eigenlijk het aanspreekpunt. Hierbij moet hij of zij dan ook alle vragen kunnen beantwoorden en moet mensen ook inspireren. Dit geldt niet alleen voor mensen uit het projectteam, maar ook voor alle andere belanghebbenden.
 • Ondersteunen van het team. Tevens heeft de scrum master een belangrijke ondersteunende rol. Deze rol vervult hij of zij voor het scrum team, maar ook voor de product owner. 
 • Zorgdragen voor het doorlopen van alle fases. Bij de scrum methodiek wordt een uitgebreid project opgedeeld in kleinere fases. De scrum master moet zorgdragen voor het doorlopen van alle fases; eerst de ene fase, daarna de volgende fase enzovoort. Een bekende scrum methodiek is Agile.
 • Organiseren van scrum meetings. Tijdens een scrum project spelen de scrum meetings een belangrijke rol. De scrum master moet deze meetings organiseren, invullen en begeleiden.
 • Vastleggen van afspraken. De scrum master is ook verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken. Worden de afspraken niet nagekomen? Dan is het ook aan de scrum master om dit te herkennen en op te lossen.
 • De planning strikt volgen. Tot slot is het aan de scrum master om de opgestelde planning netjes op te volgen. Eventuele achterstanden moeten tijdig gesignaleerd worden en ingelopen worden.

Al met al kan het volgende gesteld worden: binnen elk scrum project is de scrum master echt de spin in het web. De scrum master moet veel taken uitvoeren, moet vele zaken in de gaten houden en moet ook tijdig bijsturen. Ondertussen is het ook nog van belang dat de scrum master alle belanghebbenden tevreden weet te stellen. Van de directie tot aan de medewerkers en van de product owner tot aan de opdrachtgever.

Wat verdient een scrum master?

Ben jij een liefhebber van de scrum methodiek? Lijkt het je daarom leuk om scrum master te worden? Dan is het goed om te weten dat deze baan gepaard gaat met de nodige druk, verantwoordelijkheid en kennis. Alleen als je over veel kennis beschikt, kun je succesvol actief zijn binnen een bedrijf.

Ben je benieuwd wat je als scrum master gaat verdienen? Nou, daar is uitgebreid onderzoek naar verricht. Het gemiddelde brutosalaris per maand ligt het op 3.800 euro. Daarbij is het wel opvallend dat de bedragen behoorlijk uiteenlopen. Sommige verdienen ‘slechts’ 2600 euro bruto per maand, terwijl andere scrum masters ongeveer 5.000 euro bruto per maand verdienen.

Hoe deze verschillen ontstaan? Dit komt onder meer door de ervaring en kennis. Als je echt een ervaren scrum master bent, is dat terug te zien in jouw salaris. Dat is overigens ook het geval als je een prima track record achter je naam hebt en als je over alle benodigde diploma’s beschikt.

Bovengenoemd salaris is overigens op basis van een fulltime werkweek (40 uur). Hierbij is ook uitgegaan van een dienstverband in loondienst. Meer en meer mensen kiezen ervoor om hun eigen bedrijf te starten. Zij verhuren zich als scrum master als bedrijven, waarvoor zij een flink uurtarief kunnen rekenen. Wat je precies kunt rekenen, is volledig afhankelijk van jezelf. Vaak verdien je als zzp’er meer, maar je loopt dan ook meer risico. Zo kun je niet altijd terugvallen op het sociale vangnet in ons land.

Hoe word je scrum master?

Voordat je scrum master kunt worden , moet je wel enkele stappen zien te zetten. Hoe je precies tot scrum master uit kunt groeien? Dat lees je in onderstaand stappenplan.

Stap 1: benodigde kennis opdoen

Als je als scrum master wilt fungeren, is het van cruciaal belang dat je over alle benodigde kennis beschikt. Je kunt deze kennis op meerdere manieren op doen:

 • Je kunt een speciale opleiding tot scrum master volgen. Dergelijke opleidingen zijn vrij pittig, maar je weet hiermee wel echt alle benodigde kennis op te doen.
 • Je kunt stage lopen. Heb je al enige ervaring op het gebied van scrum? Dan is het ook mogelijk om stage te gaan lopen, waarbij je veel ervaring en kennis op kunt doen.  
 • Je kunt jezelf omhoog werken. Ook kun je als ‘normale’ werknemer aan een scrum project deelnemen, waarna je jezelf kunt gaan verdiepen in deze rol. Je hoeft hiervoor niet per sé een opleiding te volgen, maar het is wel aan te raden om echt veel ervaring op te doen.

Stap 2: solliciteren op een baan

Heb je de benodigde kennis op weten te doen? Dan is het zaak om te gaan solliciteren op een vacature die je voorbij ziet komen. Het is ideaal als dit bij jouw huidige werkgever kan, maar het maken van een overstap is ook nooit verkeerd. Sterker nog; tijdens deze overstap kun je ook nog (succesvol) onderhandelen over jouw salaris.  

Durf je een beetje onzekerheid wel aan? Dan kun je ook jouw eigen onderneming starten en jezelf verhuren als zzp’er. Op die manier kun je bij veel bedrijven de rol van scrum master gaan vervullen.

Stap 3: blijven specialiseren & optimaliseren

Heb je eenmaal een baan als scrum master bemachtigd? Dan is het zaak om je te blijven specialiseren. Blijf bepaalde trainingen volgen, blijf bepaalde cursussen volgen en houd daarmee al jouw kennis op peil.

Ondertussen wil je uiteraard ook nog de best mogelijke prestaties leveren met jouw scrum team. Dat is mogelijk door alle processen continu te blijven optimaliseren. Iets wat je daar absoluut bij kunt gebruiken, is de beste projectmanagement software. Dankzij dergelijke software kun je alle projecten inzichtelijk krijgen, kun je de vorderingen in de gaten te houden en kun je ook tijdig bijsturen. Juist dankzij de beste software kun je de best mogelijke prestaties met jouw scrum team gaan behalen!

Stap 4: veel projecten succesvol afronden

Ben je gebruik gaan maken van de beste software? Ben je bezig gebleven met het uitbreiden van jouw kennis? En heb je ook veel ervaring opgedaan bij verschillende scrum projecten? Dan is het zaak om nóg meer projecten af te gaan ronden. Elk project is weer anders, elk project brengt weer bepaalde aandachtspunten met zich mee en elk project is daardoor ontzettend leuk. Als je eenmaal een scrum master bent, kun je hier jarenlang de vruchten van blijven plukken!

Operationeel Manager – Wat is dat? Salaris | Taken | Tips

Operationeel Manager

Financieel manager, projectmanager, marketing manager, IT-manager, projectmanager, logistiek manager, technisch manager en Operationeel manager. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van verschillende soorten managers die in hedendaagse bedrijven nodig zijn.

Zijn alle managers even hard nodig in elk bedrijf? Nee, zeker niet. Het hangt van bedrijf tot bedrijf af aan welk soort managers behoefte is. Feit is dat in heel veel bedrijven wél voor een operationeel manager gekozen wordt. Waarom? Dat ga je in dit artikel lezen. Daarnaast bespreken we ook wat de taken van een operationeel manager zijn, wat een operationeel manager verdient en hoe je zelf een operationeel manager kunt worden.

Wat is een operationeel manager?

Een operationeel manager is een manager die zich bezighoudt met een succesvol verloop van operaties. Wat we in dit geval met operaties bedoelen? Dat is het gedeelte van de productie dat ervoor zorgt dat er waarde toegevoegd wordt.

Stel nou dat een bedrijf een rvs-mal vervaardigd. De operationeel manager is in dat geval verantwoordelijk voor de vervaardiging van deze mal. De manager moet ervoor zorgen dat de medewerkers de beschikking over de juiste apparaten hebben en dat de gestelde doelen behaald worden.

Een operationeel manager is echt een belangrijke spin in het web in elk bedrijf. Zonder operationeel manager is de kans groot dat zaken door elkaar heen gaan lopen, dat doelstellingen niet behaald worden of dat de gewenste kwaliteit niet gehaald wordt. Om succesvol als operationeel manager door het leven te kunnen gaan, is een goede band met de medewerkers onwijs belangrijk. De operationeel manager moet hen op de juiste manier aan het werk zetten, maar moet ook onder meer een luisterend oor voor hen zijn.

Wat zijn de taken van een operationeel manager?

Wat zijn de taken van een operationeel manager?

Heeft elk bedrijf een operationeel manager nodig? Nee, zeker niet. Feit is echter dat in heel veel bedrijven wel voor een operationeel manager gekozen wordt. Een operationeel manager voert de nodige taken uit én draagt ook behoorlijk veel verantwoordelijkheid. Welke taken precies in het pakket van een operationeel manager thuishoren, vind je in onderstaande lijst:

 • Aansturen van de bedrijfsvoering; een operationeel manager moet zorgdragen voor de werkzaamheden die op de bedrijfsvloer uitgevoerd worden. Het gaat hierbij wél om zogeheten operaties (zie hierboven).
 • Opstellen van plannen: een operationeel manager is ook verantwoordelijk voor het opstellen van plannen. Deze plannen moeten bij voorkeur SMART geformuleerd zijn.
 • Aansturen van het team: de operationeel manager stuurt ook het team aan, zodat uiteindelijk de gewenste doelstellingen behaald gaan worden.
 • Rapporteren aan de directe: een operationeel manager rapporteert ook aan de directie of bijvoorbeeld alleen aan de algemeen directeur.
 • Optimaliseren van bijvoorbeeld supply chain, logistiek en planning: het is van belang dat een operationeel manager de pijlen ook op de lange termijn gericht heeft. Alleen op die manier is het mogelijk om processen te optimaliseren.
 • Bewaken van de kwaliteit: ook moet een operationeel manager continu de kwaliteit bewaken. Dit heeft betrekking op de kwaliteit van het product, maar ook op de kwaliteit van de werknemers. 

Het mag duidelijk zijn: een operationeel manager voert de nodige taken uit. Zoals je aan bovenstaande lijst kunt zien, draagt een operationeel manager hierdoor ook de nodige verantwoordelijkheid. Of een operationeel manager daar ook voor beloond wordt? Dat vertellen we graag hieronder.

Wat verdient een operationeel manager?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddelde brutosalaris van een operationeel manager 4.135 euro per maand is. Dit bedrag is gebaseerd op een fulltime werkweek van 40 uur. Opvallend is wel dat de salarissen van operationeel managers behoorlijk variëren.

Zo zijn er sommige operationeel managers die het met ongeveer 3.500 euro bruto per maand moeten doen. Er zijn echter ook operationeel managers die ruim 4.700 euro bruto per maand verdienen. Waar dit verschil vandaan komt? Dat ontstaat onder meer door de manier waarop een manager onderhandeld, door de ervaring die een manager heeft en door eventuele diploma’s waar een manager over beschikt.

Over het algemeen is met name de ervaring heel belangrijk. Als operationeel manager moet je niet alleen de productie optimaliseren, maar ook de manier waarop het team werkt. Om dat te kunnen optimaliseren, is het echt wenselijk dat een operationeel manager over veel kennis en ervaring beschikt. Dit is dan ook iets waar veel bedrijven naar kijken bij het aannemen van een operationeel manager.

Hoe word je een operationeel manager?

Spreekt het verhaal van een operationeel manager jou wel aan? Heb je interesse om zelf ook een operationeel manager te worden? Dan is het goed om te weten dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Wat we hiermee bedoelen? Nou, dat je op meerdere manieren operationeel manager kunt worden. Enkele van de mogelijkheden bespreken we hieronder, in de vorm van een stappenplan.

Mogelijkheid 1: een opleiding volgen

In Nederland moet je op jonge leeftijd al een keuze maken wat betreft de opleiding die je gaat volgen. Als je op jonge leeftijd al weet dat je operationeel manager wilt worden, kun je direct met een bijpassende opleiding starten.

Stap 1: volg de opleiding en rond deze af

Allereerst is het zaak dat je jouw opleiding gaat volgen en deze met succes afrondt. Dat doe je onder meer door hard te studeren, door stage te lopen en door zelf initiatief te nemen. Probeer dit jezelf op een jonge leeftijd aan te leren, aangezien een operationeel manager te allen tijde initiatief moet nemen.

Stap 2: volg een extra minor

Nadat je jouw studie afgerond hebt, kun je ook nog een minor gaan volgen. Tijdens deze minor kun je je nog meer specialiseren in de vakgebieden van een operationeel manager.

Stap 3: start met een ‘normale’ baan

Voordat je operationeel manager kunt worden, is het wel zaak om ervaring op de werkvloer op te doen. Dit doe je bijvoorbeeld door eerst te starten met een normale baan. Je werkt dan bijvoorbeeld mee aan de productie of je voert administratieve taken uit. Tijdens deze baan krijg je een goed kijkje in de keuken. Bij voorkeur doe je dit op deze manier bij meerdere bedrijven.

Stap 4: doe ervaring op

Kun je zomaar operationeel manager worden? Nee, het is echt wenselijk dat je ervaring op gaat doen. Wissel daarom af en toe van baan, blijf je specialiseren en blijf ook speciale trainingen/cursussen volgen.

Stap 5: maak de stap!

Zie je een interessante vacature voorbijkomen? En heb je het idee dat je er klaar voor bent? Dan kun je gaan solliciteren; mogelijk krijg jij de baan van operationeel manager! 

Mogelijkheid 2: jezelf opwerken

Heb je een opleiding gevolgd en ben je vervolgens in het bedrijfsleven gerold? Ook dan is het mogelijk om jezelf op te werken naar de positie van een operationeel manager. Hoe je dat doet, lees je in onderstaand stappenplan.

Stap 1: doe je werk goed

Alles valt of staat met het goed doen van je werk. Ongeacht wat je baan op dit moment is, is het zaak om jouw werk goed te doen. Daarmee val je op bij de mensen die hoger in de hiërarchie staan, waardoor je sneller promotie kunt maken.

Stap 2: maak promotie

De weg naar de top bestaat altijd uit tussenstapjes. Probeer daarom meerdere keren promotie te maken, waarbij het volgen van extra cursussen/trainingen ook aan te raden is. Daarmee laat je jouw goede wil zien én kun je jezelf ook verder specialiseren. 

Stap 3: maak de stap!

Heb je veel banen gehad binnen jouw huidige bedrijf? Heb je jezelf gaandeweg op weten te werken? Dan heb je nu dé mogelijkheid om te solliciteren op de functie van operationeel manager. Aangezien je de onderneming van binnen en buiten kent, heb je sowieso een streepje voor.

Stap 4: aan de slag

Heb je de baan van operationeel manager gekregen? Van harte gefeliciteerd! Het is nu zaak om op de juiste manier te starten. Dat doe je door je te verdiepen in jouw team, door de beste projectmanagement software uit te kiezen en door jouw pijlen op de korte- én lange termijn te richten.

Kwaliteitsmanagement – Wat is dat? Manage nu succesvol 2021

Kwaliteitmanagement

Streef je binnen jouw onderneming continu naar groei? Wil jij daarbij de kwaliteit van jouw organisatie, van jouw dienstverlening of van jouw medewerkers verbeteren? Dan is het aan te raden om met kwaliteitsmanagement aan de slag te gaan. 

Deze term is in de afgelopen jaren behoorlijk populair geworden. In de afgelopen jaren zijn we sowieso wel van de ‘management-termen’, maar deze methode biedt echt een daadwerkelijke meerwaarde. Maar, wat is kwaliteitsmanagement nou precies? Wat kun je met kwaliteitsmanagement bereiken, hoe kun je kwaliteitsmanagement in jouw onderneming integreren? Op al deze vragen geven wij je in dit artikel een passend antwoord.

Wat is kwaliteitsmanagement?

Met kwaliteitsmanagement tracht je de kwaliteit van jouw organisatie en dienstverlening te verbeteren. Het gaat hierbij niet om een tijdelijke verbetering, maar echt om een structurele verbetering. Bij kwaliteitsmanagement ligt de focus op zowel de korte- als op de lange termijn:

 • Korte termijn: de veranderingen doorvoeren in jouw systeem
 • Lange termijn: de veranderingen optimaliseren en de gevolgen meten

Bij kwaliteitsmanagement hoeft het niet altijd om producten of diensten te draaien. Je kunt jouw producten en diensten inderdaad verbeteren, maar bij kwaliteitsmanagement gaat het om diensten, processen, systemen, medewerkers en kennis.

Kwaliteitsmanagement is dan ook een vrij breed begrip. Binnen dit begrip vind je bovendien ook nog eens meerdere modellen terug. Je kunt kwaliteitsmanagement namelijk als een methode zien én niet als een model, zoals bijvoorbeeld Six Sigma. Over de bijbehorende modellen vertellen wij je graag ook meer!

Waarom kwaliteitsmanagement?

Waarom kwaliteitsmanagement?

De maatschappij is aan flinke veranderingen onderhevig. Dit merk je niet alleen in het dagelijkse leven, maar merk je ook zeker in elk bedrijf. De ontwikkelingen in volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor je continu tijdig bij moet sturen. Dat lukt alleen als je binnen jouw onderneming continu naar groei streeft; dat is precies waar het bij kwaliteitsmanagement om draait.

Maar, waarom is het verstandig om vandaag nog met kwaliteitsmanagement te starten? Daar zijn enkele redenen, waarvan wij de belangrijkste in onderstaand rijtje opgesomd hebben:

 • Met kwaliteitsmanagement creëer je een goede interne structuur. Je zorgt hiermee voor een heldere communicatie, voor duidelijke richtlijnen en voor duidelijke processen.
 • Met kwaliteitsmanagement kun je tijdig problemen constateren. Je hebt daardoor voldoende tijd om deze problemen te tackelen.
 • Bij kwaliteitsmanagement staat klanttevredenheid centraal. Dit wordt niet alleen extern uitgestraald, maar wordt ook zeker naar de klanten toe uitgestraald. Je weet hierbij de betrokkenheid van jouw klanten te verbeteren, waardoor er meer duurzame klantrelaties ontstaan.
 • Met kwaliteitsmanagement behaal je een hoger rendement. Dit komt enerzijds doordat je meer duurzame klantrelaties hebt en anderzijds doordat je alle processen in jouw onderneming weet te optimaliseren. Alle overbodige processen worden weggehaald, waardoor intern zeer efficiënt gewerkt kan worden.
 • Met kwaliteitsmanagement vergroot je de betrokkenheid bij jouw medewerkers. Binnen een bedrijf moeten alle medewerkers de neuzen dezelfde kant op hebben staan, moeten alle medewerkers gemotiveerd zijn en moeten medewerkers met eigen inbreng komen. Dát is mogelijk als je met kwaliteitsmanagement aan de slag gaat, waarbij men ook geniet van een aangenamere werksfeer en een verminderde werkdruk.
 • Met kwaliteitsmanagement gaat je onderneming efficiënter werken. Dit is bevorderlijk voor de medewerkers, maar ook zeker voor de diensten die je levert. Uiteindelijk zie je dit dan ook weer terug in de manier waarop jouw klanten jouw onderneming beoordelen.

Al met al zijn er dus voldoende redenen om direct met kwaliteitsmanagement te starten. Zoals je in bovenstaande lijst al hebt kunnen lezen, draait het hierbij voornamelijk om kwaliteit. Dit begrip is echter nogal breed, dus het is van belang dat je dit begrip uit gaat spreiden. Bij kwaliteitsmanagement gaat het om de kwaliteit van de diensten, om de kwaliteit van de processen, om de kwaliteit van de medewerkers en om de algehele kwaliteit binnen het bedrijf.

Hoe doe je kwaliteitsmanagement?

Klinken bovenstaande voordelen/gevolgen bij jou als muziek in de oren? Wil je daarom ook graag met kwaliteitsmanagement aan de slag? Dan is het goed om allereerst het volgende te weten: als je met kwaliteitsmanagement aan de slag gaat, kun je voorlopig niet meer terug. Bij deze methode draait het namelijk om structurele verbeteringen op de lange termijn. Dit betekent dat kwaliteitsmanagement hoe dan ook een langdurend proces is.

Met behulp van onderstaand stappenplan kun je op de juiste manier met deze verbetermethode aan de slag gaan:

Stap 1: een nulmeting opstellen

Allereerst is het zaak dat je een nulmeting op gaat stellen. Zo moet je jouw huidige procedures onderzoeken, moet je een keuze maken uit de verschillende modellen, moet je een meetsysteem kiezen en moet je alvast de verwachtingen van jouw klanten én medewerkers analyseren. Eigenlijk kun je deze eerste stap zien als een kick-off van het komende verbetertraject.

Stap 2: projectmanagement software uitkiezen

In deze tweede stap is het van belang dat je projectmanagement software uit gaat kiezen. Met deze software kun je dit gehele project op de juiste manier aansturen. Je weet hierdoor – als leidinggevende – het overzicht te behouden en je kunt tijdig bijsturen. Goede projectmanagement software is onmisbaar bij deze verbetermethode.

Stap 3: maken van een planning

Vervolgens is het zaak om een planning te gaan maken. Dit doe je aan de hand van een projectplan, waarna je ook een team samen kunt stellen. Binnen dit team is het zaak om een rolverdeling te maken en duidelijke afspraken over communicatie + samenwerking te maken.

Stap 4: primaire processen in gang zetten

Als alle afspraken binnen het team gemaakt zijn, kunnen de primaire processen in gang gezet worden. Zo kunnen de visie, de missie, de bedrijfsdoelen en de organisatiestructuur volledig geanalyseerd worden. Kun je interviews houden met medewerkers en kun je processen binnen jouw onderneming grondig analyseren.

Stap 5: borgen van primaire processen

In de vijfde stap van dit stappenplan draait het om het borgen van primaire processen. Dit betekent dat je veranderingen in gaat voeren, dat je medewerkers gaat begeleiden, dat medewerkers getraind worden en dat metingen uitgevoerd worden.

Stap 6: ondersteunende processen doorlichten

Vervolgens is het zaak om alle ondersteunende processen door te lichten. Ook dit doe je weer met maar één doel: de kwaliteit van jouw gehele onderneming verbeteren. Hierbij is het ook van belang om veranderingen door te voeren, om jouw medewerkers te trainen en om jouw medewerkers goed te begeleiden/coachen.

Stap 7: proces beheersen

Tot slot is het zaak om het volledige proces te gaan beheren. Dit doe je door veranderingen te blijven meten, veranderingen aan te passen, verbetermethoden toe te passen, medewerkers blijven coachen en uiteindelijk een directiebeoordeling uit te laten voeren. Mogelijk kan dit leiden tot het ISO 9001 certificaat; dat is hét certificaat waarvoor veel bedrijven met kwaliteitsmanagement aan de slag gaan.

Moraal van het verhaal: binnen dit project speelt software een cruciale rol. Alleen met de juiste projectmanagement software kun je dit gehele proces in goede banen leiden. Maak daarom voor jezelf een goed vergelijk tussen de verschillende softwaresystemen.

Wat voor Kwaliteitsmanagement modellen zijn er?

Met bovenstaand stappenplan kun je direct met kwaliteitsmanagement aan de slag gaan. In de eerste stap heb je kunnen lezen dat je direct voor één van de modellen moet kiezen. Maar, tussen welke modellen kun je nou kiezen? Wij hebben de vijf meest toegepaste kwaliteitsmanagement modellen voor je op een rijtje gezet:

Lean Management

Bij dit model wordt uitgegaan van de toegevoegde waarde voor de klant. Deze toegevoegde waarde staat volledig centraal, waarna allerlei processen gestandaardiseerd moeten worden. Ook moeten hierbij overbodige processen geschrapt worden en moet de focus liggen op continu leren. Binnen dit model spelen illustraties een cruciale rol; bij Lean Management maak je eigenlijk continu gebruik van beelden.

INK-Kwaliteitsmodel

Binnen het INK-Kwaliteitsmodel spelen de kwaliteitscirkels de hoofdrol. Het gaat hierbij om de volgende vier cirkels: plan, do, check en act. Aan de hand van deze cirkels kunnen processen verbeterd worden; op de lange termijn. Opvallend bij dit model is dat men uitgaat van 10 vaste aandachtsgebieden. Ongeacht hoe groot of hoe klein jouw bedrijf is, spelen deze 10 vaste aandachtsgebieden uiteindelijk de hoofdrol.

Six Sigma

Net zoals bij de hierboven genoemde modellen draait het bij Six Sigma ook om het verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gebruik van data-analyses, waarmee stap voor stap de bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk is het doel om een perfect bedrijfsproces te creëren, maar dat gaat niet zonder verschillende tussenstapjes. Binnen dit model spelen juist deze stapjes een cruciale rol; alle stapjes tezamen zorgen uiteindelijk voor de optimalisering van de bedrijfsprocessen.

Total Quality Management (TQM)

Ook bij dit model draait het weer om één ding: het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Dit wordt gedaan aan de hand van klantgerichtheid, continu verbeteren, procesdenken en first time right. Deze termen spelen sowieso bij kwaliteitsmanagement een centrale rol, maar dat is bij het TQM-model alleen maar meer het geval. Wist je overigens dat TQM gebruikt is bij de wederopbouw van het land Japan?

Balanced Scorecard

Tot slot kun je ook nog kiezen voor dit laatste model; de Balanced Scorecard. Bij dit model draait het met name om kritische succes factoren. Deze kritische succes factoren moet geformuleerd worden, waarna men met prestatie-indicatoren aan de slag kan gaan. Deze indicatoren worden gepland, worden gemeten en worden bijgestuurd. Om dit allemaal mogelijk te maken, maakt men bij dit model gebruik van vier perspectieven: de lerende organisatie, de processen, de financiële kant en de klant.

Wat is voor jou het beste model?

Zo, naar welk van bovengenoemde kwaliteitsmanagement modellen gaat jouw voorkeur uit? Wij kunnen het ons goed voorstellen dat je het lastig vindt om hier een antwoord op te geven. Wij raden je dan ook de volgende twee dingen aan:

 • Kijk naar jouw bedrijf. Naar het soort dienst dat je levert, naar de grootte van jouw bedrijf en naar de structuur binnen jouw bedrijf.
 • Vergelijk de modellen met elkaar. Niet alle modellen zijn voor alle soorten bedrijven geschikt. Probeer daarom jouw bedrijf én het model perfect op elkaar af te stemmen. Dat kost enige tijd, maar daar ga je op de lange termijn dan wel optimaal van profiteren.

Wat is het beste kwaliteitsmanagementsysteem?

Zou jij graag met kwaliteitsmanagement aan de slag willen gaan? Dan is het van cruciaal belang dat je de juiste voorbereidingen weet te treffen. Zo moet je het juiste model uitkiezen (zie hierboven) en moet je jouw interne organisatie voor gaan bereiden. Alle veranderingen gaan namelijk gepaard met de nodige weerstand; dat is dus ook het geval als je met kwaliteitsmanagement aan de slag gaat.

De vraag ‘Wat is het beste kwaliteitsmanagementsysteem?’ is een volledig terechte vraag, maar het is niet mogelijk om hier een antwoord voor je op te geven. Dit hangt namelijk volledig van jouw bedrijf, jouw budget en jouw voorkeuren af. Wij willen je daarom graag wijzen op enkele projectmanagement systemen die de moeite waard zijn:

 • Monday.com: plannen, beheren en volgen. Met die drie woorden kan het systeem van Monday.com perfect omschreven worden. Dankzij dit systeem kun je veranderingen in gang zetten, kun je de opgestelde planning volgen en kun je allerlei interne processen gaan verbeteren. 
 • Wrike: de productiviteit van teams verbeteren. Volgens Wrike zelf is het mogelijk om met dit systeem de productiviteit van 35% te verbeteren. Om dat te bewerkstelligen, moet je wel eerst met kwaliteitsmanagement aan de slag gaan. Dit systeem en kwaliteitsmanagement gaan in ieder geval prima hand in hand met elkaar.
 • Exact: een volledig pakket voor jouw gehele organisatie. Wil je het direct grondig aanpakken? Dan kun je ook voor het systeem van Exact kiezen. Binnen dit systeem vind je een projectmanagement module terug, maar ook modules voor de boekhouding, facturatie, planning en urenregistratie. Ideaal!
 • QN-Projects.com: eenvoudig projecten managen en productiviteit verhogen. Dat is eigenlijk dé manier waarop het veelbelovende systeem van QN-Projects.com uitgelegd kan worden. Dit systeem is bovendien betaalbaar en kan op meer en meer lovende woorden rekenen.

Relatiemanagement – Wat is dat? Manage dit nu succesvol

relatiemanagement

Heb jij enig idee hoe je de beste resultaten met jouw onderneming kunt bereiken? Dit doe je door jouw klanten tevreden te stellen én om veel nieuwe klanten aan te trekken. De klanten zijn echter niet jouw enige stakeholders die je tevreden moet houden; dat geldt ook voor bijvoorbeeld leveranciers, eventuele aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Door op deze juiste manier relatiemanagement toe te passen, kun je duurzame relaties met alle stakeholders op gaan bouwen. Met het oog op de continuïteit van jouw onderneming is dit onwijs belangrijk. Maar, hoe kun je relatiemanagement nou succesvol toe gaan passen? En hoe kun je de relaties met allerlei stakeholders nou goed managen? Om daar alvast antwoord op te geven kan je het beste gebruik maken van een CRM systeem.

Wat is relatiemanagement precies?

Onder relatiemanagement verstaan we het onderhouden van relaties met stakeholders. Het doel hiervan is uiteindelijk om duurzame relaties op te bouwen, zodat beide partijen een duurzame samenwerking aan kunnen gaan. Bij relatiemanagement word bijpassende software gebruikt zoals een CRM systeem en of projectmanagement software.

Het is hierbij wel goed om te weten dat er verschillende soorten relatiemanagement bestaan. Al deze soorten relatiemanagement hebben betrekking op verschillende soorten stakeholders en bijbehorende doelen. Over deze verschillende soorten relatiemanagement vind je verderop in dit artikel meer informatie.

Wil je weten hoe je stakeholders kan managen, lees dan meer over stakeholder management.

waarom relatiemanagement
Meeting met twee klanten en stakeholders

Waarom relatiemanagement?

Is het nou van elk bedrijf van belang om relatiemanagement toe te gaan passen? Als je succesvol met jouw bedrijf op de lange termijn wilt zijn, is het inderdaad van belang. Sterker nog: met het oog op de strategische ambities van een bedrijf is het zelfs van cruciaal belang.

Dankzij relatiemanagement kun je dus duurzame relaties opbouwen. Deze relaties wil je met jouw klanten opbouwen, zodat je een continu stroom van nieuwe opdrachten (en van geld) binnen weet te krijgen. Soms wordt hier ook Total Equity Management erbij meegenomen omdat het er veel mee te maken heeft. Ondertussen wil je ook een goede relatie opbouwen én blijven behouden met bijvoorbeeld aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden.

Al deze belanghebbenden heb je namelijk nodig ten behoeve van de strategie van jouw onderneming. Neemt opeens één van de grootste klanten afscheid van jou? Dan krijg je opeens met een flink gat in jouw begroting te maken. Ook als een leverancier plots afscheid van je neemt, zit je in een lastig parket. Dit zijn slechts twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat relatiemanagement onwijs belangrijk is. Daarom is het altijd belangrijk om eens te kijken naar Lean Management.

Wat voor soorten relatiemanagement zijn er?

Eerder op deze pagina heb je al kunnen lezen dat er meerdere soorten relatiemanagement bestaan. Deze verschillende soorten hebben wij in onderstaand rijtje opgesomd:

• Projectgericht
• Persoonsgericht
• Procesgericht
• Partnership Gericht

Projectgericht

Ga je een project aan met bijvoorbeeld een nieuwe of een bestaande klant? Dan is het van belang om vanaf dag 1 te laten blijken dat je betrouwbaar, deskundig en vakkundig bent. Dit doe je onder meer door jouw afspraken na te komen, om de klant van het juiste advies te voorzien en door de klant centraal te stellen. Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van slimmigheden die vallen onder de noemer ‘project gericht relatiemanagement’.

Wil je zoveel mogelijk rendement uit je project halen? Misschien is het dan slim om te kijken naar Yield Management.

Persoonsgericht

Wil jij graag een langdurige relatie op gaan bouwen met een bepaalde klant? Dan is het van belang dat je de beslissingsbevoegdheden, CRM managers of leiders binnen deze klant weet te pamperen. Dit doe je niet door bijvoorbeeld een lage prijs te hanteren, maar doe je wel door bijvoorbeeld met hen te gaan dineren, door een leuk kerstgeschenk te sturen en door de banden goed te onderhouden. Dit komt uiteindelijk de samenwerking én de continuïteit hiervan alleen maar ten goede!

Procesgericht

Als je een langdurige relatie met een belanghebbende op wilt bouwen, is het van belang dat je alle processen weet te optimaliseren. Dit heeft zeker niet betrekking op de interne processen, maar juist op externe processen waarmee je het makkelijker voor jouw klant kunt maken. Denk hierbij aan het van het factuur beleid, waardoor de klant de facturen direct in haar boekhoudprogramma kan verwerken. 

Partnership Gericht

Bij deze vorm van relatiemanagement draait het met name om het creëren van een maatschappelijke meerwaarde. Dit doe je onder meer door samen bepaalde risico’s te dragen, door elkaars strategische plannen te kennen en door bijvoorbeeld nieuwe producten met elkaar te ontwikkelen. Dit versterkt uiteindelijk alleen maar de onderlinge band; juist dat is waar relatiemanagement omdraait!

Helpt een CRM systeem bij relatiemanagement?

Als je relatiemanagement succesvol toe wilt passen, is een CRM systeem eigenlijk onmisbaar. Dat wordt ook wel Customer Relationship Management genoemd. In dit systeem kun je alle relevante informatie noteren en kun je dus de best mogelijke dienstverlening aanbieden. Wil je graag met relatiemanagement aan de slag gaan? Kies dan voor één van de volgende CRM systemen en maak het gehele proces voor jezelf een stuk makkelijker:

Monday.com – zeer populair, uitgebreid en interessant CRM systeem. Inclusief gratis proefperiode van 14 dagen.

Teamleader – dit CRM systeem is geschikt voor grote teams, voor drukke teams en voor teams die graag goed samenwerken. Ook bij dit CRM systeem kun je gebruik maken van een gratis proefperiode van 14 dagen.

Exact – wil je meerdere vliegen in één klap vangen? Kies dan voor het CRM systeem van Exact, waarmee je ook direct de boekhouding kunt optimaliseren. Gratis proefperiode van 30 dagen.

Projectmatig werken – Hoe doe je dat? Hét stappenplan 2020

projectmatig werken

Ben jij gedurende het jaar continu met projecten bezig? Volgen deze projecten elkaar in hoog tempo op? En ben je mogelijk ook met meerdere projecten tegelijkertijd bezig? Dan is het aan te raden om zo snel mogelijk te beginnen met projectmatig werken. Als je projectmatig werkt, weet je strikt onderscheid te maken tussen de verschillende projecten.

Een belangrijk voordeel daarvan is dat je altijd het overzicht weet te behouden. Je weet bovendien continu wat de vorderingen per project zijn, welk project op dit moment de meest aandacht vraagt en op welke momenten je de projecten af kunt gaan ronden.

Hoe je nou het beste projectmatig kunt gaan werken? Daarvoor is het aan te raden om met projectmanagement software aan de slag te gaan. Dat soort software is perfect om projectmatig te gaan werken.

In dit artikel geven wij je graag handige tips om projectmatig te kunnen werken. Met dank aan deze tips kun jij direct op de juiste manier met jouw projecten aan de slag. Tevens laten we jou in dit artikel kennis maken met de beste projectmanagement software systemen, waardoor je ook direct met de juiste software aan de slag kunt gaan!

Wat is projectmatig werken?

Als je projectmatig werkt, ben je doelbewust met een project bezig. Je kunt dit project beschouwen als een tijdelijke klus, aangezien je ook met een tijdelijke groep mensen aan deze klus werkt. OP het moment dat het project afgerond is, komt het project bovendien volledig te vervallen.

Een belangrijk kenmerk van projectmatig werken is dan ook de dynamiek. Je bent continu met andere mensen, andere onderwerpen en andere projecten bezig. Alleen als je projectmatig gaat werken, weet je het onderscheid tussen al deze projecten nog te maken. Zo onthoud je ook precies wie je ook alweer voor project Y nog even moet bellen en naar wie je voor project B nog een factuur moet sturen.

Projectmatig werken komt in de basis dus neer op het stelselmatig werken aan projecten. Hierbij volgen de projecten elkaar in hoog tempo op, werk je continu aan tijdelijke projecten en werk je dus ook continu met een andere groep mensen. Niet alleen binnen jouw eigen groep heb je met andere mensen te maken, maar ook bij bijvoorbeeld de opdrachtgever of de klant.

Hoe kun je projectmatig werken?

Hoe kun je projectmatig werken?

Indien je projectmatig moet gaan werken, is het van belang om een goede voorbereiding te treffen. Het gezegde ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ is absoluut van toepassing op het werken aan projecten. Maar, welke voorbereidingen kun je dan het beste treffen? Is dat door een van de projectmethodieken scrum of agile te gebruiken? En welke vervolgstappen kun je vervolgens gaan hanteren? Op deze drie vragen vind je het antwoord in onderstaand stappenplan.

Stap 1: baken het onderwerp van het project goed af

Voordat je met een project van start kunt gaan, is het van belang om het onderwerp héél goed af te bakenen. Geef duidelijk aan waar het project om draait, wat het doel van het project is en binnen welke gestelde termijn het project afgehandeld moet worden. Als je het project volledig afgebakend hebt, kun je door gaan met de volgende stap.

Stap 2: verzamel de juiste mensen en middelen + bepaal het budget

Indien je een project wilt starten, kun je simpelweg niet zonder mensen en middelen. Op basis van stap 1 kun je de juiste mensen en middelen om je heen gaan verzamelen. Dit gaat echter wel hand in hand met een andere sub-stap die je binnen deze stap uit moet voeren: je moet het budget gaan bepalen.

Bepaal hoeveel geld je vrij kunt maken voor het project én wat het project op moet gaan leveren. In de basis heeft het immers geen zin om een project op te starten als er geen resultaat geboekt kan worden. Dit resultaat hoeft overigens niet altijd in geld uitgedrukt te worden; bij Research & Development ontwikkel je bijvoorbeeld producten, onderzoek je iets of lever je een vergelijkbaar resultaat.

Stap 3: zorg continu voor een duidelijke planning

Heb je de juiste mensen aangesteld? Hierbij is het niet alleen van belang dat de uitvoerende medewerkers capabel zijn, maar ook de projectleider en opdrachtgever moeten op één lijn zitten. Daarnaast moeten de uitvoerende medewerkers en projectleider een goede band hebben, aangezien de projectleider alle uitvoerende medewerkers aan moet gaan sturen. 

Als je eenmaal de juiste mensen aangesteld hebt, kun je hen van een duidelijke planning voorzien. Werk deze planning ook regelmatig bij, voorzie hen van feedback en laat het project daarmee soepeltjes verlopen.

Belangrijk: de 6 projectmanagement fases voor elk project.

Stap 4: zorg voor motivatie bij de medewerkers

Door regelmatig complimenten uit te delen, kun je de motivatie bij de medewerkers hoog houden. Dit kun je ook doen door hen van de vorderingen op de hoogte te houden en door een gezellig etentje te organiseren. Bij projectmatig werken spelen motivatie én duidelijkheid in ieder geval een cruciale rol.

Wat ook helpt is om een doel voor je team te stellen. Dit kan je doen door strategische management plan op te zetten. Zo kunnen de medewerkers vooruitgang zien en kan dat erg motiveren voor iedereen.

Heb je al een strategisch management plan? Kijk dan eens naar Lean Management. Daar leer je meer over het plan optimaliseren en het optimaliseren van interne en externe bedrijfsprocessen.

Stap 5: breng regelmatig updates uit

Tijdens het project is het van cruciaal belang dat het overzicht behouden wordt. Als het overzicht behouden wordt, kan er namelijk tijdig bijgestuurd worden. Ook is het hierdoor mogelijk om regelmatig updates uit te brengen.
Maar, hoe kun je nou het gewenste overzicht behouden? Daarvoor is het aan te raden om projectmanagement software te gebruiken. Met dit systeem behoud je niet alleen het overzicht, maar je kunt ook nog met alle belanghebbenden communiceren. Ook gemaakte afspraken kun je in het projectmanagement software systeem documenteren.

Ben je nog op zoek naar geschikte projectmanagement software? Wij vinden de drie volgende systemen het beste om te gebruiken:

Exact – onwijs uitgebreid systeem doch zeer overzichtelijk. Maak direct gebruik van de gratis proefperiode van 30 dagen.
Monday.com – een ideale tool om al jouw projecten mee bij te houden. Is ook geschikt voor grote teams, is onwijs overzichtelijk en is relatief betaalbaar.
Wrike – met name voor drukke teams is het systeem van Wrike ideaal. Dankzij dit systeem kun je makkelijk projecten beheren, het overzicht behouden en tijdig bijsturen. Ook een perfecte communicatie is te verkrijgen middels dit systeem!

Scrum ProjectManagement – Wat is dat? Alles over Scrum & PM

scrum

Ben je actief als projectmanager, als manager, als leidinggevende of ben je wellicht de baas van een onderneming? In al deze functies kom je voor leuke uitdagingen te staan op het gebied van managen van projecten. Voordat je met een project van start gaat, weet je immers één ding zeker: je krijgt met obstakels en tegenslagen te maken. Het is aan jou om deze obstakels en tegenslagen te overwinnen en daarmee het volledige project succesvol te doorlopen.

Hoe je dat kunt doen? Daarvoor kun je gebruik maken van verschillende methodieken. In de afgelopen jaren zijn veel Agile methodieken onwijs populair geworden, waarbij Scrum absoluut de meest gebruikte methodiek is. In dit artikel willen we je graag kennis laten maken met deze projectmanagement methodiek, in combinatie met projectmanagement software.

We bespreken onder meer wat Scrum precies inhoudt, wat de voordelen van Scrum zijn, hoe je Scrum kunt implementeren in een onderneming en hoe je vervolgens met projectmanagement aan de slag kunt gaan. Op het gebied van projectmanagement geven we je ook nog enkele handige tips!

Mocht je nog nooit met projectmanagement te maken hebben gehad? In een ander artikelen leggen wat uit wat de projectmanagement fases zijn. 

Wat is de Scrum methodiek precies?

In de afgelopen tientallen jaren zijn allerlei projectmethodieken gelanceerd. Deze projectmethodieken zouden je in staat moeten stellen om een project op de juiste manier te leiden/managen. Dat is uiteraard ook het doel bij Scrum, maar bij deze projectmethodiek gaat het namelijk allemaal nét iets anders.

In principe is Scrum een voorbeeld van een Agile methodiek. Bij een Agile methodiek leg je nooit de focus op het volledige project, maar je deelt het project altijd in meerdere sub-projecten in. Dat is óók het geval bij Scrum, maar de gehele organisatie binnen een Scrum-team is wel anders.

Bij de Scrum methodiek spelen de zogeheten sprints de belangrijkste rol. Als je een langdurig project hebt, is het zeer lastig om dit project in één keer in goede banen te leiden. Mede daarom is het bij Scrum van belang dat je een volledig project in meerdere sprints gaat verdelen. Per sprint gaan de afdelingen vervolgens met het project aan de slag, waardoor uiteindelijk het volledige project afgerond gaat worden.

Wat zijn sprints?

De zogeheten sprints vormen dus eigenlijk de leidraad binnen de Scrum methodiek. Voordat je met deze methodiek en met een groot project aan de slag gaat, is het zaak om dit gehele project in sprints te gaan verdelen.

Bij deze sprints is het ook van belang dat je een bepaald doel weet te stellen. Dit doel moet binnen een gestelde tijdstermijn behaald gaan worden. Is de betreffende tijdstermijn afgelopen? Dan is het zaak om naar de volgende sprint door te gaan.

Elke sprint moet dus binnen een bepaalde periode afgerond worden. Wie daar verantwoordelijk voor is? Ook dat kun je zelf per sprint gaan bepalen. Door het gehele project juist in kleinere sprints op te delen, weet je veel duidelijk te maken op het gebied van verantwoordelijkheid, de gewenste doelen en de taken die daarvoor uitgevoerd moeten worden.

Nadat de eerste sprint afgerond is, kun je dus doorgaan met de tweede sprint. Is door het betreffende team ook de tweede sprint afgerond? Dan kun je doorgaan naar de derde sprint. Dit proces herhaal je eigenlijk keer op keer, totdat je uiteindelijk het gehele project succesvol afgerond hebt. 

Continu nieuwe inzichten

Een belangrijk onderdeel van de Scrum methodiek is ook dat je continu met nieuwe inzichten te maken hebt. Voordat je met deze methodiek te werk gaat, heb je géén groot vooropgezet plan. Nee, in plaats daarvan werk je dus stapsgewijs naar het gewenste einddoel toe. Dat einddoel is echter niet vooraf gedefinieerd, maar is aan verandering onderhevig.

Het advies is dan ook om het gehele proces continu te evalueren. Tijdens het doorlopen van de sprints doet men ongetwijfeld allerlei nieuwe inzichten op. Juist deze nieuwe inzichten kunnen ervoor zorgen dat je uiteindelijk de beste prestaties kunt gaan behalen.

Doordat je continu aan het bijsturen bent, kun je ook obstakels op de juiste manier weten te overwinnen. Daarnaast weet je deze obstakels ook zoveel mogelijk op voorhand te voorkomen; je kunt immers tijdig bijsturen en continu alle sprints blijven evalueren/analyseren.

Product backlog en een sprint backlog

Gedurende de Scrum methodiek is het zaak om onderscheid te maken tussen sprint backlog en product backlog. Als we het over de product backlog hebben, spreken we eigenlijk over de wensen die je vooraf kunt gaan evalueren. Deze wensen staan altijd in verhouding tot het uiteindelijke projectresultaat.

Een sprint backlog is eigenlijk een overzicht van alle dingen die je nog moet doen. Het gaat hierbij niet om de dingen die je voor het gehele project moet doen, maar juist om de dingen die je pér sprint moet doen. Daar wijst de benaming ‘Sprint backlog’ dan ook naar.

Tijdens een Scrum project is het aan te raden om deze twee backlogs goed in de gaten te houden. Deze twee backlogs spelen eigenlijk een onmisbare rol tijdens de Scrum methodiek. Besteed hier dus zeker de nodige aandacht aan en rond het project daarmee grandioos af.

Wat zijn de voordelen van Scrum methodiek?

Is het interessant om met de Scrum methodiek aan de slag te gaan? Ja, eigenlijk wel. Met deze Scrum methodiek kun je namelijk vrij snel met een project starten. Je hoeft niet alles van A tot Z voor te bereiden; nee, tijdens het project stuur je immers ook het nodige bij.

Daarnaast merk je ook dat je sneller de gewenste resultaten kunt gaan behalen met deze methodiek. Dat komt puur doordat je het project in sprints opgedeeld hebt en doordat je dus per sprint al de gewenste resultaten kunt gaan behalen. Al die sprints tezamen vormen uiteindelijk het gewenste eindresultaat.

Verder is het ook een methodiek waar je veel van kunt leren. Je bent immers continu aan het analyseren en aan het bijsturen. Dat komt niet alleen het eindresultaat ten goede, maar ook het eindresultaat van de komende projecten.

Tot slot ben je ook nog vrij flexibel gedurende deze methodiek. Je kunt immers tijdig bijsturen en je kunt daarmee ook sneller mogelijke veranderingen opvangen.

Voor wie is de Scrum methodiek interessant?

Zo, je hebt hierboven kunnen lezen wat de Scrum methodiek precies inhoudt. Ook heb je kunnen lezen welke termen een belangrijke rol spelen en wat het belang van de sprints zijn. Feit is dat de Scrum methodiek vrij uniek en specifiek is, waardoor deze methodiek zeker niet voor iedereen geschikt is.

Net zoals veel andere Agile methodieken wordt ook Scrum veelvuldig gebruikt in de wereld van IT. Door de jaren heen zijn echter ook allerlei andere afdelingen die de Scrum methodiek toepassen. Je kunt hierbij denken aan de afdeling Operations, aan de afdeling R&D, aan de afdeling Sales & Marketing, aan finance afdelingen, aan consultancy afdelingen en aan Development afdelingen. 

Onder aan de streep is de Scrum methodiek dus voor vrij veel afdelingen interessant. Eigenlijk kunnen we zelfs stellen dat Scrum bij onwijs veel projecten van absolute meerwaarde is. Daar willen we wel nog het volgende aan toevoegen: Scrum is met name geschikt voor projecten waarbij iets gemaakt of iets ontwikkeld moet worden.

Bij een dergelijk project is het namelijk ‘makkelijker’ om het project in sprints te verdelen. Juist dat is de essentie van de Scrum methodiek.

Hoe kun je met de Scrum methodiek beginnen? Enkele tips!

Wil je in jouw onderneming met de Scrum methodiek aan de slag gaan? Of wil je wellicht voor dat ene specifieke project de Scrum methodiek eens uit gaan proberen? Dan is het allereerst zaak dat je de essentie van de Scrum methodiek volledig gaat begrijpen. Ook is het belangrijk dat je jouw interne organisatie op deze methodiek voor gaat bereiden.

Hoe je dat doet? Dat doe je met name door de voordelen van de Scrum methodiek intern te benoemen. Jouw medewerkers krijgen dan al snel door dat ze makkelijker én beter kunnen werken dankzij deze methodiek. Onder aan de streep plukken jullie daar met z’n allen de vruchten van.

Wel is het goed mogelijk dat je in eerste instantie met wat weerstand te maken krijgt. Dat is overigens niet alleen het geval bij de Scrum methodiek, maar is in principe ‘normaal’ bij alle nieuwe methodieken die je gaat implementeren.

Verder is het zaak om ook de infrastructuur binnen jouw onderneming voor te bereiden. Je moet namelijk de beschikking over bijvoorbeeld projectmanagement software hebben; over deze software lees je aan het einde van dit artikel meer!

Wat voor functies zijn er in Scrum?

Als je met de Scrum methodiek aan de slag wilt gaan, moet je ook bepaalde functies toe gaan wijzen. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende functies:

Scrum Master: deze persoon is verantwoordelijk voor het gehele project. Hij bewaakt de Scrum methodiek, hij zorgt voor alle randvoorwaarden en hij coacht alle deelnemers.
Product Owner: de Product Owner zorgt ervoor dat de kosten binnen het gestelde budget blijven. Daarnaast is de Product Owner ook verantwoordelijk voor het uiteindelijke projectresultaat.
Team: onder het ‘Team’ verstaan we alle bouwers die zich met het project bezig houden. 
Stakeholders: dit zijn alle belanghebbenden die een rol spelen bij het project. Dit zijn dus in de basis niet de bouwers, maar zijn mensen die op de achtergrond een functie vervullen.

Voordat je kunt starten, is het zaak om intern al deze functies toe te gaan wijzen. Houd ook hierbij met enige weerstand rekening: je kunt immers niet al jouw werknemers tevreden stellen. Ook hierbij is het advies weer om met name de voordelen te benadrukken: juist daarmee kun je al jouw werknemers overtuigen van de Scrum methodiek!

Wat zijn de beste projectmanagement software pakketten?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, kun je tijdens de Scrum methodiek niet zonder projectmanagement software. Wij hebben al direct voor jou de beste projectmanagement software systemen op een rijtje gezet:

Monday.com: het systeem van Monday.com is onwijs uitgebreid, werkt zeer prettig en draagt bij aan de gewenste resultaten. Je kunt gebruik maken van de gratis proefperiode van 14 dagen.
Wrike: ook het systeem van Wrike is uitgebreid te noemen. Met name voor grote en drukbezette teams biedt dit systeem de nodige voordelen. Ook deze software kent een gratis proefperiode van 14 dagen!
Exact: wil je meerdere vliegen in één klap vangen? Dan kun je ook nog voor het systeem van Exact kiezen? Dit systeem bevat niet alleen projectmanagement, maar ook urenregistratie, boekhouding, planning én facturatie!

Wat zijn de beheersaspecten in projectmanagement? Alle Tips

beheersaspecten projectmanagement

Heb je de indruk dat je een project kunt leiden zonder enige tegenslag? Dan kom je al snel terug op die gedachtegang. Het is namelijk een feit dat je binnen een project altijd te maken hebt met uitdagingen en obstakels. Obstakels die je op de juiste manier dient te omzeilen, waardoor je uiteindelijk het gewenste resultaat kunt gaan bereiken.

Mede daardoor is het voor managers onwijs belangrijk om op de juiste wijze met projectmanagement aan de slag te gaan. Een project kan alleen op de juiste manier afgerond worden als het project op de juiste manier aangestuurd wordt. Juist dát is de functie van een projectmanager. Wanneer je daar mee bezig gaat houden, heb je te maken met verschillende beheersaspecten.

Maar, hoe kun je nou het beste een project gaan managen? Volgens een uniek model is dit mogelijk aan de hand van vijf beheersaspecten. In dit artikel zetten wij graag deze vijf beheersaspecten voor je op een rijtje. Nadat je dit artikel gelezen hebt, kun je als manager zijnde direct met deze vijf beheersaspecten aan de slag gaan!

Om welke vijf beheersaspecten gaat het?

beheersaspecten

Als je bezig bent met het beheersen van een project, ben je eigenlijk met twee verschillende facetten bezig: je houdt je bezig met het plannen van het plannen, terwijl je ondertussen ook de voortgang van het project bewaakt. Het bewaken én plannen is niet mogelijk zonder de volgende vijf beheersaspecten:

1. Tijd
2. Geld
3. Kwaliteit
4. Informatie
5. Organisatie

De tijd managen

Binnen elk project speelt de planning een cruciale rol. Is de planning niet correct opgesteld? Dan ga je de einddatum niet behalen, ga je niet uitkomen met de inzet van mankracht en heb je ook niet de beschikking over de benodigde middelen. 

Om de tijd te managen, is het tijd dus aan te raden om een volledig tijdspad te maken. In dit tijdspad bespreek je onder meer wat de exacte inhoudelijke activiteit is gekoppeld aan een specifieke tijdsduur. Je kunt dit allereerst in grote lijnen opstellen, waarna je deze grote lijnen op gaat knippen in kleinere fases. Ook is het aan te raden om in een dergelijk tijdstip op te nemen wanneer én waar je de nodige machines/werklieden nodig hebt.

Door de tijd te managen, weet je in ieder geval altijd het overzicht te behouden. Bovendien kun je tijdig bijsturen, waardoor je mogelijke obstakels in de nabije toekomst kunt gaan voorkomen. Ondertussen kun je de voortgang perfect bewaken, aangezien alle facetten van een tijdsplan makkelijk te meten zijn. Tijd is immers één van de makkelijkste eenheden waarin je kunt meten!

Het geld managen

Wanneer is een project succesvol afgerond? Als je de deadlines gehaald hebt, als de klant tevreden is én als je binnen het gestelde budget bent gebleven. Om dat laatstgenoemde te behalen, is het zaak om gedurende het project continu het budget te managen.

Om het geld te kunnen managen, is het aan te raden om een financieel plan te maken. In dit plan bespreek je onder meer wat het gewenste rendement is, welke marges je hierbij aanhoudt, een volledige kosten-baten raming, een kostenbudgettering en je deelt de budgetten in per deelproject. 

Gedurende het project kun je alle uitgaven (en inkomsten) blijven monitoren. Mocht het nodig zijn, kun je daardoor tijdig bijsturen. Binnen projectmanagement is het managen van geld in ieder geval onwijs belangrijk te noemen: onderaan de streep draait immers alles om geld. Zeker in het zakenleven.

De kwaliteit managen

Een ander belangrijk onderdeel van projectmanagement is de kwaliteitsbeheersing. Gedurende het uitvoeren van het project moet je continu monitoren of de gewenste kwaliteit geleverd wordt. Is dat niet het geval? Dan kun je dit nog tijdig aan gaan passen. Wordt de gewenste kwaliteit wél geleverd? Dan kun je de voortgang van het project blijven bewaken.

Voor het managen van de kwaliteit is het opstellen van een kwaliteitsplanning aan te raden. In deze planning benoem je op welke momenten aan welke kwaliteit voldoen moet worden. Ook geef je aan wie hier verantwoordelijk voor is en hoe de kwaliteit gemeten gaat worden. Gedurende het gehele project vormt deze planning vervolgens de leidraad met het oog op de kwaliteit.

De informatie managen

Tijdens een (groot) project krijg je ook met allerlei documenten, informatie en coderingen te maken. Om dit allemaal in goede banen te leiden, kun je het beste een informatieplan op gaan stellen. 

In dit informatieplan geef je aan wie voor welke informatie verantwoordelijk is. Zo kun je bepalen wie bijvoorbeeld de beslisdocumenten op mogen stellen én wie deze documenten vervolgens mogen goedkeuren. Ook moet je een planning opstellen voor het archiveren van deze beslisdocumenten en het bewaken van de voortgang.

De organisatie managen

Wie gaat bepaalde taken binnen het project uitvoeren? Wie draagt de verantwoordelijk? Wie heeft bepaalde bevoegdheden binnen het projectteam? Op al deze vragen geef je een antwoord in het organisatieplan. Dit organisatieplan is absoluut onmisbaar bij elk project en maakt daarmee een belangrijk onderdeel uit van projectmanagement.

In het organisatieplan benoem je de projectteams, je geeft aan wat de taken per team zijn, wie de verantwoordelijk per team draagt en hoe de onderlinge samenwerking eruit moet zien. Gedurende het project kun je deze samenwerking monitoren en – daar waar nodig – direct bijsturen. Je kunt daarvoor het projectmanagement methode Agile gebruiken.

Een project uitvoeren zonder de juiste mensen is onmogelijk. Met behulp van het organisatieplan weet je deze juiste mensen ook tevreden te stellen. Door dit plan weten zij immers wat er gedaan moet worden. 

Hoe kun je het beste met projectmanagement aan de slag gaan?

Eigenlijk is het antwoord op deze vraag tweeledig. Allereerst is het dus zaak om met bovengenoemde vijf beheersaspecten aan de slag te gaan. Met een tijdsplan, een financieel plan, een kwaliteitsplanning, een informatieplan én een organisatieplan weet je elk project perfect te plannen.

Als je deze documenten op de juiste wijze opgesteld hebt, ben je ook te allen tijde in staat om tussentijds bij te schakelen. Maar, hoe kun je nou het overzicht tijdens een dergelijk project bewaren? Dat doe je door gebruik te maken van de beste projectmanagement software.

Met projectmanagement software voorzie je niet alleen jezelf van alle informatie, maar óók alle andere ‘deelnemers’ aan het project. Alle vorderingen, alle belangrijke zaken en alle informatie wordt in dit softwaresysteem bijgehouden. Vervolgens kun je alles monitoren en daar waar nodig tijdig bijsturen.

Wat de beste projectmanagement software voor jouw komende project is? Onder meer de volgende drie softwaresystemen kunnen op veel positieve beoordelingen rekenen:

 • Monday.com: dit softwaresysteem is onwijs uitgebreid, wordt wereldwijd gebruikt en heeft een gratis proefperiode van 14 dagen. Tijdens deze 14 dagen merk je al direct dat deze projectmanagement software ongekend veel mogelijkheden biedt.
 • Exact: ook de projectmanagement software van Exact is veelbelovend te noemen. Ook dit systeem is uitgebreid en biedt nog véél meer modules. Dankzij de 30 dagen gratis proefperiode kun je het systeem perfect uitproberen.
 • Wrike: gaat jouw voorkeur uit naar eenvoudige projectmanagement software? Dan kun je niet om het systeem van Wrike heen. Dit handige en uitgebreide systeem werkt bijzonder eenvoudig én biedt een gratis proefperiode van 14 dagen aan!

6 fases voor in je projectmanagement | Alles over PM Fases

projectmanagement fases

Een project managen gaat nooit zonder slag of stoot. Om elk project in goede banen te kunnen leiden, is enige ervaring absoluut gewenst. Daarnaast is het ook wenselijk dat je over de juiste inzichten beschikt, dat je over de juiste projectmanagement software beschikt én dat je het project in allerlei fases op gaat delen.

Indien je een project in fases op gaat delen, weet je het overzicht beter te behouden. Bovendien weet je het project hiermee voor alle belanghebbenden duidelijker te maken, aangezien elke fase bijvoorbeeld slechts enkele weken duurt. Een periode van enkele weken is veel beter te overzien dan een periode van bijvoorbeeld een half jaar.

Uiteindelijk vormen al deze fases tezamen het volledige project. Dat project kan dus prima een half jaar duren, waarin de verschillende fases één voor één doorlopen worden. Over welke fases we het dan hebben? In de praktijk worden zes verschillende fases aangehouden, waarover je in dit artikel meer informatie vindt.

In dit artikel bespreken we uitgebreid hoe je projectmanagement het beste in fases op kunt delen. Daarbij geven we ook aan waar je rekening mee moet houden, hoe je per fase te werk kunt gaan en welke software je hiervoor het beste kunt gebruiken. Feit is in ieder geval dat je bij een project níet meer zonder projectmanagement software kan; over de beste projectmanagement software vind je daarom aan het einde van dit artikel meer informatie!

Welke 6 projectmanagement fases worden er aangehouden?

projectmanagement fases

In de afgelopen jaren zijn allerlei verschillende projectmanagementmethodes ontwikkeld. Één van de populairste methode is Agile. De methode Agile behandelen hier in dit artikel. In deze methode worden in ieder geval de volgende zes fases aangehouden:

Fase 1: Initiatiefase
Fase 2: Definitiefase
Fase 3: Ontwerpfase
Fase 4: Voorbereidingsfase
Fase 5: Realisatiefase
Fase 6: Nazorgfase

Deze zes fases tezamen vormen de leidraad van elk project. Door elk project in deze fases onder te verdelen, weet je het voor alle partijen zo aangenaam mogelijk te maken. Inclusief voor jezelf. 

Hoe je deze fases kunt gaan indelen? En wat per fase belangrijk is? Dat lees je in het restant van dit uitgebreide artikel. In dit artikel bespreken wij namelijk per fase welke stappen je moet zetten, waar je rekening mee moet houden en wat het doel van de fase is.

Graag willen we alvast één ding vooropstellen: deze zes fases tezamen hebben hun meerwaarde reeds bewezen. Mocht je nog enigszins sceptisch zijn, is het dus zéker aan te raden om deze zes fases een kans te geven!

Fase 1: Initiatiefase

Het aanvangen van een project is niet altijd een makkelijke klus. Je weet namelijk nog niet precies wat je te wachten staat, hoe je dingen aan moet pakken en hoe je het gehele project vorm moet gaan geven. Zodra je met de initiatieffase aan de slag gaat, wordt echter al snel een hoop duidelijk.

Tijdens de initiatieffase ben je voornamelijk bezig om te onderzoeken of een project daadwerkelijk haalbaar is. Je kijkt alvast naar de kosten die je moet gaan maken, naar het te verwachten rendement en naar de werkwijze gedurende het project. Zo ben je tijdens de initiatieffase ook al bezig met het vaststellen van projectteams en het navraag doen bij de betreffende betrokkenen. Het is immers wenselijk dat er bij de betrokkenen ook voldoende draagvlak is om een project op te starten.

In principe moet je tijdens de initiatieffase een antwoord zien te vinden op de onderstaande vragen:

 • Lijkt het project haalbaar te zijn voor jouw onderneming?
 • Waarom zou je dit project uit willen/moeten voeren?
 • Met wie zou je dit project eventueel uit gaan voeren?
 • Wat moet het resultaat van het project gaan worden?
 • Wat zijn de grenzen van het project?
 • Wat voor soort project gaat het woorden? (bijv. een R&D project, een project om een prototype te leveren of een project om daadwerkelijk een werkend project op te gaan leveren)

Heb je de antwoorden op bovengenoemde vragen weten te formuleren? Dan kun je alle projectpartners alvast in contact met elkaar gaan brengen. Dat doe je uiteraard alleen als het project haalbaar gebleken is. Mocht het project niet haalbaar zijn, is het verstandig(er) om uit te kijken naar een ander project.

Besteed in ieder geval de nodige tijd en aandacht aan deze initiatiefase. Het moet namelijk voor alle betrokkenen direct duidelijk zijn wát voor project het gaat worden, wat de gewenste resultaten zijn en hoe het project aangepakt gaat worden (in grote lijnen).

Fase 2: Definitiefase

In deze tweede fase ga je alles in het teken zetten van de eisen en wensen van alle betrokkenen partijen. Bij deze fase is het van belang om te kijken naar randvoorwaarden, te kijken naar operationele eisen, te kijken naar ontwerpbeperkingen en te kijken naar functionele eisen.

In deze fase is het aan te raden om alle betrokkenen goed mee te laten denken. Alleen op die manier kun je alle neuzen dezelfde kant op krijgen én kun je alles duidelijk maken. Indien deze fase niet volledig doorlopen wordt, is de kans groot dat je gedurende het project tegen onduidelijkheden aan gaat lopen. Dat geldt dan niet alleen voor jou, maar eigenlijk voor alle betrokkenen bij het project.

Aan het einde van de definitiefase stel je uiteindelijk een overeenkomst op tussen de klant en het projectteam. In deze overeenkomst wordt alles aangegeven wat besproken is tijdens de initiatieffase én de definitiefase. Deze overeenkomst vormt dan eigenlijk ook de overkoepelende afspraak, waarin onder meer de wensen- en eisenlijst een cruciale rol speelt.

Fase 3: Ontwerpfase

Zijn alle gemaakte afspraken op papier vastgelegd? Dan kun je aan de slag gaan met het maken van het allereerste ontwerp. Dit kan dus bijvoorbeeld een schets zijn, dit kan een prototype zijn, dit kan een eerste HTML ontwerp zijn en dit kan een eerste moodboard zijn.

Aan de hand van deze eerste ontwerpen kunnen uiteindelijk de belangrijkste knopen doorgehakt worden. Belangrijk hierbij is dat iedereen (alle betrokkenen dus) achter het ontwerp staan. Het is dus zaak om het ontwerp continu bij te schaven, zodat het ontwerp uiteindelijk volledig perfect is.

Note: Heb je nog geen webontwerper, app ontwerper gevonden? Robert Ligthart is een freelance digital designer die altijd open staat voor een gesprek. Je kan hier zijn website bezoeken.

Is het ontwerp eindelijk volledig perfect? Dan kun je door naar de vierde fase binnen dit 6-fasenplan!

Fase 4: Voorbereidingsfase

Heb je het ontwerp eenmaal definitief gemaakt? Dan kun je gaan starten met het treffen van alle voorbereidingen. Al deze voorbereidingen zijn nodig om het project uiteindelijk te gaan realiseren. Je kunt hierbij denken aan instructies aan het personeel, aan samenwerkingen met bepaalde partijen en aan een compleet draaiboek.

Door alles goed te voorbereiden, is het halve werk eigenlijk gedaan. Het gezegde luidt immers niet voor niets ‘een goede voorbereiding is het halve werk’!

Fase 5: Realisatiefase

Nadat je alle voorbereidingen hebt getroffen, kan het project daadwerkelijk van start gaan. Of beter gezegd: het project gaat vanaf dit moment echt zichtbaar worden. In de vijfde fase, de realisatiefase, wordt namelijk gestart met het bouwen van iets, het coderen van een nieuw systeem of met een complete reorganisatie.

Tijdens de realisatiefase worden dus de eerste contouren van het project zichtbaar. De eerste vier stappen komen uiteindelijk volledig tot uiting in deze fase. 

Heb je het idee dat de realisatiefase volledig doorlopen is? Dan kun je dit checken aan de hand van de wensen- en eisenlijst die in fase 2 opgesteld is. Indien je aan alle wensen en eisen voldaan hebt, is het einde van het project in zicht!

Fase 6: Nazorgfase

In het zakenleven zien wij regelmatig dat de laatste stap overgeslagen wordt. Uiterst spijtig, aangezien de nazorgfase juist van cruciaal belang is. In de nazorgfase doe je er namelijk alles aan om het project volledig af te ronden.

Je kunt hierbij denken aan een evaluatie van het project, het inrichten van een training, het schrijven van handleidingen of het organiseren van een leuk feestje. Dat feestje dient dan uiteraard ter afsluiting van het succesvol afgeronde project!

Hoe kun je deze fases indelen & monitoren?

Door met bovengenoemde fases aan de slag te gaan, weet je elk project op de juiste wijze aan te vliegen. Maar, wat heb je hier nou voor nodig? Is het mogelijk om bijvoorbeeld met pen en papier een dergelijk project in fases op te delen? Ja, dat is mogelijk, maar het is verre van ideaal.

Het is eigenlijk ideaal om voor elk project gebruik te maken van projectmanagement software. Met deze software kun je elk project moeiteloos in de zes fases opdelen, alle vorderingen monitoren en – daar waar nodig – bijsturen. 

Eigenlijk biedt de projectmanagement software het overzicht waar elke projectleider/manager behoefte aan heeft. Bovendien levert deze software óók bij de uitvoerders van het project onwijs veel duidelijk op!

Wat is de beste projectmanagement software?

Wil je graag met projectmanagement software aan de slag gaan? Verstandig! In ieder geval de volgende drie systemen zijn hierbij aan te raden:

Wrike: Gemak dient de mens. Aan de hand van dit gezegde heeft Wrike een eenvoudig systeem weten te ontwikkelen. Dit systeem is vrij uitgebreid te noemen, maar spreekt óók direct tot de verbeelding!
Monday.com: Wereldwijd wordt de projectmanagement software van Monday met veel plezier gebruikt. Dit systeem is onwijs uitgebreid en kent veel interessante functies.
Exact: Tot slot is ook het systeem van Exact nog aan te raden. Ook dit systeem is uitgebreid, werkt makkelijk en maakt elk project een stuk overzichtelijker!

Naar welk van deze projectmanagement software systemen gaat jouw voorkeur uit? Vergelijk deze systemen direct via onze website, maak gebruik van de gratis proefperiode en laat je verrassen! 

(IT) Service Management – Wat is dat? Manage nu succesvol

Service management

In de huidige maatschappij volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Dat is onder meer duidelijk terug te zien in de wereld van de IT. Als je de hedendaagse IT-wereld met de IT-wereld van pakweg 10 jaar geleden vergelijkt, weet je niet wat je ziet. Deze wereld is continu aan veranderingen onderhevig, waardoor het pure noodzaak is om tijdig bij te sturen.

Hoe je binnen de IT-wereld snel kunt schakelen? Dat doe je onder meer door met IT Service Management aan de slag te gaan. Deze vorm van management, ook wel ITSM, genoemd, is in meer en meer bedrijven een belangrijke rol in gaan nemen.

In dit artikel willen we je kort kennis laten maken met IT Service Management. Zo bespreken we onder meer wat dit precies is, hoe je kunt IT Service Management toe kunt passen en uit welke facetten deze managementvorm bestaat.

Wat is (IT) Service Management precies?

Bij (IT) service management ligt de focus op het verbeteren van het gebruik van (IT) systemen. Met deze managementvorm pas je dus niet direct de volledige IT-structuur aan, maar je doet er alles aan om juist de manier waarop deze gebruikt worden te verbeteren.

Bij deze vorm van management draait het dus niet om het ontwikkelen van bijvoorbeeld software. Het draait ook niet om het onderhouden van hardware of het leveren van compleet nieuwe systemen. Nee, het draait er puur om dat je goed georganiseerde IT-diensten aan weet te bieden. Om dat te bewerkstelligen, is het zaak om continu alle IT-systemen en processen te optimaliseren. Daar draait het in de basis dan ook bij IT Service Management om.

Wie houden zich bezig met IT Service Management?

Binnen de grotere ondernemingen is veelal gekozen voor een interne IT afdeling. Een afdeling die er zorg voor draagt alle systemen goed functioneren, maar dus ook zorg dragen voor de ontwikkelingen van deze systemen. De algehele IT-dienst moet door deze afdeling geoptimaliseerd worden.

Alle medewerkers van de IT-afdeling houden zich dan ook bezig met IT Service Management. De verantwoordelijk bij deze managementvorm ligt uiteindelijk bij de IT-manager. De manager van de afdeling bepaalt immers welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, welke doelen behaald moeten worden en op welke manier deze doelen behaald moeten gaan worden.

Binnen de gehele organisatie profiteert vervolgens iedereen van IT Service Management. Door deze managementvorm worden immers alle IT-diensten perfect georganiseerd en aangeboden. Onder aan de streep weet je met IT Service Management dus ook de winstgevendheid van een bedrijf te verbeteren. Je weet namelijk zeker dat alle systemen goed functioneren én dat jouw medewerkers de beschikking hebben over de best mogelijke systemen.

voordelen service management

Wat zijn voorbeelden van IT Service Management?

Zo, je hebt nu een duidelijk beeld van wat IT Service Management precies is. Maar, hoe weerhoudt deze managementvorm zich nou tot de praktijk? Wat zijn bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden van IT Service Management? Wij hebben enkele praktijkvoorbeelden voor je op een rijtje gezet:

Problem Management: dit is één van de belangrijkste onderdelen van ITSM en richt zich op het vaststellen en herstellen van problemen. Het gaat hierbij niet om een pc die niet meer aan gaat, maar het gaat hierbij om structurele problemen binnen een organisatie. Structurele problemen die opgelost kunnen worden door ITSM
• Asset Management: bij dit onderdeel van ITSM richt je je op het bijhouden van de wensen van je klanten. In dit onderdeel registreer je eigenlijk alles waar jouw klanten behoefte aan hebben. Denk hierbij aan licenties en aan assets. 
Incident Management: binnen dit onderdeel weet je alle klachten, wensen en aanvragen van de gebruikers van het IT-systeem te verzamelen. Deze klachten ga je vervolgens ordenen, registreren en oplossen. Incident Management staat daarom in nauw contact met Problem Management.
Change and Release Management: ook dit onderdeel maakt een belangrijk onderdeel uit van ITSM. Bij dit onderdeel draait het om wijzingen die je intern door kunt/gaat voeren. Je kunt hierbij denken aan het veranderen van een softwaresysteem tot aan het veranderen van een pc die niet meer goed functioneert.

Hoe kun je ITSM zo goed mogelijk inzetten?

Wil je binnen jouw onderneming meer aandacht gaan besteden aan ITSM? Wil je daarbij direct de best mogelijke prestaties gaan behalen? Dan is het sowieso zaak om te beschikken over vakkundig personeel. Het personeel dat zich met ITSM bezig gaat houden, moet analytisch kunnen denken, moet de nodige vakkennis hebben en moet zich ook kunnen verplaatsen in de eindgebruiker.

Het juiste personeel heeft vervolgens ook de beschikking nodig over de juiste software. Zo heb je een systeem nodig waarmee de IT-medewerkers met de overige medewerkers kunnen communiceren, waarna alle calls bijgehouden worden en waarin alle wijzigingen bijgehouden worden.

Zo kun je bijvoorbeeld support software gebruiken, helpdesk software en Projectmanagement software. Met name de laatstgenoemde software is van belang, aangezien de ITSM projecten vaak langdurige projecten zijn. Door de beste projectmanagement software te gebruiken, kun je al deze projecten in goede banen leiden. Qua projectmanagement software zijn de volgende systemen zeker aan te raden:

 • Wrike: met projectmanagement software weet je alle projecten in goede banen te leiden. Een goede planning is daarbij van essentieel belang.
 • Monday.com: deze projectmanagement software is met name geschikt voor MKB bedrijven.
 • Exact: Ook met dit pakket kan je je ITSM zo goed mogelijk inzetten. Exact is een van de uitgebreidere pakketten waarbij je ook boekhoudsoftware en urenregistratie kan aanschaffen. Zo heb je alles in één systeem!
 • Backlog: Met Backlog kun jij kiezen hoe je werk gebeurt. Bekijk in het dashboard welke taken er nog gedaan moeten worden, welke taken zijn voltooid en welke nog aandacht vragen met behulp van charts of Kanban Boards. Backlog is er voor ieder team!
 • Paymo: Paymo biedt alles-in-een software waarmee je alles kan: werk plannen, taken beheren, je team managen, tijd registreren, en klanten factureren.

Yield Management – Wat is dat? Doelgericht op Prijsbepaling

Yield Management

Waar streef jij naar als ondernemer? Wil je graag een invloed uitoefenen op de maatschappij? Ben je graag maatschappelijk verantwoord bezig? Of richt je jouw pijlen puur op het behalen van het hoogste rendement? Bij veel bedrijven is het hoofddoel het laatstgenoemde doel: het behalen van hoogst mogelijke rendement.

Maar, hoe kun je nou naar het hoogst mogelijke rendement gaan streven? Daarvoor heb je goed personeel nodig, heb je een goed product nodig, heb je een goede dienst nodig én heb je goede software nodig. Daarbij is het óók aan te raden om Yield Management toe te passen.

In dit artikel laten we je graag kennis maken met Yield Management. We bespreken wat Yield Management precies is, wat de voordelen van deze strategie zijn en met welke nadelen je rekening moet houden.

Wat is Yield Management precies?

Yield Management is een managementvorm waarbij de focus ligt op het behalen van de hoogte mogelijke rendement. Dit rendement kan behaald worden door prijs en aanbod tussentijds bij te stellen. Hebben we een goed voorbeeld van Yield Management? Ja, zeker.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de reiswereld. In de reiswereld kom je met enige regelmaat interessante last-minute vakanties tegen. Een reisaanbieder besluit niet zomaar om deze last-minute vakanties aan te bieden, maar doet dat met één doel: de vliegtuigen en de hotels alsnog vol(ler) krijgen. Dit is nou een typerend voorbeeld van Yield Management, aangezien tussentijds de prijs en het aanbod aangepast/bijgesteld worden.

Met Yield Management kun je dus perfect inspelen op de huidige vraag. Is de vraag onwijs groot? Dan kun je de prijs verhogen, waardoor je meer geld weet te verdienen. Is de vraag tijdelijk een stuk kleiner? Dan kun je met kortingsacties gaan stunten, waardoor je alsnog producten/diensten aan de man weet te brengen.

Ben je op zoek naar meer informatie over Yield Management? Check dan ook even de term Revenue Management; die term komt namelijk op hetzelfde neer.

Wat zijn de voordelen van Yield Management?

Eigenlijk is het belangrijkste voordeel van deze managementvorm duidelijk: een zo’n hoog mogelijk rendement gaan behalen. Elk bedrijf heeft geld nodig om te kunnen overleven, waardoor je soms met prijzen moet gaan stunten. Aan de andere kant kun je ook meer geld gaan verdienen door juist de prijzen te verhogen.

Daarmee hebben we dan ook direct een ander voordeel te pakken: je kunt meerdere kanten op bij deze managementvorm. Je zit niet vast aan één vast patroon, maar je kunt jouw eigen patronen binnen deze managementvorm gaan creëren. 

Daarnaast kun je ook perfect met jouw voorraad omgaan. Merk je dat bepaalde producten in grote getalen in jouw magazijn blijven liggen? Dan is het interessant om de prijzen te verlagen, waardoor je van deze producten af weet te komen. Ondertussen weet je daarmee ook het ideale rendement te creëren.

Tot slot is het ook goed om te weten dat deze managementvorm continue geoptimaliseerd kan worden. Aan de hand van ervaringen uit het verleden kun je Yield Management namelijk verder gaan optimaliseren. Daarmee weet je óók op lange termijn continu de hoogst mogelijke opbrengst te vergaren.

Wat zijn de nadelen van Yield Management?

Lijkt het jou wel iets om met Yield Management aan de slag te gaan? Dan hebben wij nog één belangrijke tip voor je: houd rekening met weerstand vanuit klanten. Een bekend nadeel van deze managementvorm is namelijk dat je klanten op een andere manier gaat ‘behandelen’. 

Dit nadeel kunnen we het beste aanduiden met een voorbeeld:

Stel nou dat je als reisaanbieder een busreis naar Duitsland aanbiedt. Een grote groep klanten heeft deze busreis in een vroegtijdig stadium al gereserveerd: zij betalen daar per persoon een bedrag van 499 euro voor.

Je merkt echter dat de bus nog niet vol zit. Twee weken voor de vertrekdatum stunt je daarom met een kortingsactie: je vraagt nog maar 399 euro per persoon. 

Je weet daarmee alsnog de hoogst mogelijke opbrengst te verkrijgen, maar je krijgt ook met onbegrip te maken. Klanten begrijpen immers niet dat zij 499 euro betaald hebben, terwijl andere klanten slechts 399 euro hoefden te betalen. Je moet hier dan ook op een slimme, rechtvaardige en klantgerichte manier mee om gaan.

Hoe kun je Yield Management toepassen?

Dankzij Yield Management ben je dus in staat om het beste rendement te vergaren. Maar, wat heb je daar nou precies voor nodig? In onze ogen is het cruciaal om projectmanagement systeem te gebruiken. 

Dankzij deze software weet je het overzicht continu te behouden. Je kunt de gevolgen van (prijs)aanpassingen blijven monitoren en in de nabije toekomst analyseren. Ondertussen weet je ook nog alles in goede banen te leiden; iets dat uiteindelijk ook bijdraagt aan het eindresultaat.

Als je écht serieus met Yield Management aan de slag wilt gaan, is projectmanagement software dus onmisbaar. Je kunt daardoor deze software zien als een pure investering. Dankzij deze software kun je immers het hoogst mogelijke rendement behalen!