Skip to content

Kengetallen – Wat zijn dat? Verhouding financiële cijfers

John Visser
kengetallen

De financiële resultaten staan in elk bedrijf centraal. Als de financiële resultaten niet naar wens zijn, heeft een bedrijf immers niet al te lang bestaansrecht. Zijn de financiële resultaten wel naar wens? Dan kan een bedrijf een mooie groei doormaken. De financiële resultaten bestaan echter niet alleen uit de omzet en de winst, maar uit meerdere kengetallen.

In dit artikel laten wij je graag kennis maken met deze kengetallen. We bespreken wat kengetallen precies inhouden, we bespreken vele voorbeelden van kengetallen en we geven je handige tips voor het berekenen van kengetallen. Als je voor een goed boekhoudprogramma kiest, is het namelijk een fluitje van een cent om kengetallen te (laten) berekenen!

Wat zijn kengetallen?

Kengetallen zijn getallen waarmee de verhouding van bepaalde financiële cijfers aangegeven wordt. Deze getallen geven je veel informatie over de financiële gezondheid van jouw onderneming. Bovendien ben je door deze kengetallen in staat om jouw onderneming te vergelijken met andere ondernemingen.

Door een dergelijke vergelijking te maken, krijg je een duidelijk beeld van jouw positie. Ben je financieel gezond? Of heb je ten opzichte van jouw concurrenten een stuk minder financiële middelen? Aan de hand van kengetallen is dat iets wat je relatief makkelijk voor jezelf kunt bepalen.

Kun je je nou volledig richten op de kengetallen? Nou, het is goed om rekening met enkele aandachtspunten te houden. Zo is het bijvoorbeeld een feit dat een kengetal echt een momentopname is. Je berekent de kengetallen namelijk op één vast moment; een maand later kan de wereld er plots anders uit komen te zien.

Ook geven kengetallen geen duidelijkheid over de toekomst. Als ondernemer zijnde moet je jouw pijlen altijd op de toekomst richten, maar dat lukt dus niet met de kengetallen. Gelukkig geven deze kengetallen wel volledige duidelijkheid over jouw financiële positie. Dat is ook heel wat waard en is ook dé reden waarom nagenoeg alle bedrijven gebruik maken van de financiële kengetallen.

Wat voor soorten kengetallen zijn er?

Als we het over kengetallen hebben, hebben we het over meerdere soorten getallen. Door de jaren heen zijn meerdere kengetallen ‘ontwikkeld’, waarvan je de belangrijkste varianten in onderstaand rijtje kunt vinden:

• Current ratio
• Quick ratio
• Solvabiliteit
Rentabiliteit
• Werkkapitaal
• Omloopsnelheid

Current ratio

In welke mate ben jij in staat om aan kortlopende schulden te voldoen? Met de current ratio kun je dit op een snelle manier berekenen. Om dit kengetal te berekenen, kun je de volgende formule hanteren:

(kas en bank + onbetaalde facturen klanten + voorraad) / kortlopende schulden.

Met andere woorden: ben je in staat om met jouw liquide middelen jouw leveranciers te betalen? Met behulp van de current ratio kun je dit direct berekenen. De uitkomst van bovengenoemde formule geeft hier duidelijk over, waarbij het wenselijk is dat de current ratio hoger dan 1 is. Indien de current ratio lager dan 1 is, ben je niet in staat om aan de kortlopende schulden te voldoen.

Quick ratio

Met de quick ratio kun je de beschikbare liquide middelen inzichtelijk maken. Daarvoor kun je de volgende formule gebruiken:

(vlottende activa – voorraden + liquide middelen) / kortlopende schulden. 

Ook bij dit kengetal is het wenselijk dat de uitkomst boven de 1 ligt. De meeste gezonde bedrijven hebben een quick ratio tussen de 1 en de 1,5. Als jouw quick ratio onder de 1 ligt, betekent dit dat je niet voldoende activa hebt om de kortlopende schulden te betalen.

De quick ratio en de current ratio lijken behoorlijk veel op elkaar. Belangrijkste verschil is dat je de voorraad bij de quick ratio niet meetelt.

Solvabiliteit

Het kengetal ‘solvabiliteit’ geeft aan hoeveel eigen vermogen je in jouw bedrijf hebt zitten. eigenlijk geeft dit kengetal de verhouding aan tussen jouw eigen vermogen en het vreemde vermogen. Om de solvabiliteit van jouw onderneming te berekenen, heb je onderstaande formule nodig:

Eigen vermogen / totaal vermogen x 100% 

Uit deze formule blijkt wellicht dat je een solvabiliteit van 70% hebt. Dit geeft eigenlijk aan dat van elke euro binnen jouw onderneming 0,70 cent eigen geld is. Des te hoger dit percentage ligt, des te gezonder jouw onderneming is. Je hebt dan immers méér eigen vermogen en minder vreemd vermogen.

Rentabiliteit

Met het kengetal ‘rentabiliteit’ kun je de verhouding tussen de gemaakte winst en het geïnvesteerde vermogen weergeven. Je hebt hierbij de keus tussen drie verschillende soorten vormen van rentabiliteit:

  • RTV: rentabiliteit van het totale vermogen
  • REV: rentabiliteit van het eigen vermogen
  • RVV: rentabiliteit van het vreemde vermogen

Ben je benieuwd naar de rentabiliteit van het totale vermogen? Dan kun je daar de volgende formule voor hanteren:

(bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100%

Ook hierbij is het wenselijk dat de uitkomst zo hoog mogelijk ligt. Des te hoger de rentabiliteit is, des te meer winst je per geïnvesteerde euro maakt.

Werkkapitaal

Werkkapitaal is het totale kapitaal dat je nodig hebt om aan jouw dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Je kunt hierbij denken aan het betalen van jouw leveranciers en het uitkeren van salaris aan jouw medewerkers.

Om het werkkapitaal te berekenen, kun je de volgende formule gebruiken:

Vlottende activa – vlottende passiva

De uiteindelijke uitkomst kan positief, negatief of gelijk aan nul zijn. De meeste kredietbeoordelaars geven aan dat een positief werkkapitaal beter is dan een negatief werkkapitaal.

Omloopsnelheid

Hoelang blijven uitgaande facturen open staan? En hoelang blijven producten in jouw magazijn liggen? Door de omloopsnelheid te berekenen, krijg je meer inzicht in de doorstroom binnen jouw onderneming. Belangrijkste kengetal is hierbij de omloopsnelheid van de voorraad, welke je op de volgende manier kunt berekenen:

(kostprijs van de omzet / voorraad)

Indien de omloopsnelheid bij jou op 2 uitkomt, betekent dit dat elk op voorraad gehouden product gemiddeld 2 keer per jaar verkocht wordt.

De omloopsnelheid kun je echter ook voor jouw vermogen en voor jouw debiteuren/crediteuren berekenen.

Hoe bereken je je kengetallen?

Hoe bereken je je kengetallen?

Zo, ben je benieuwd naar de kengetallen van jouw onderneming? Wil je graag meer inzicht in jouw financiële positie krijgen? Dan is het aan te raden om onderstaand stappenplan op te volgen:

Stap 1: kies een boekhoudprogramma uit

Allereerst is het advies om een online boekhoudprogramma uit te kiezen. Zo heb je Exact, Rompslomp, E-boekhouden.nl waar je uit kunt kiezen. Via onze website kun je meerdere boekhoudprogramma’s met elkaar vergelijken, waarna je direct de knoop door kunt hakken.

Stap 2: verwerk alle facturen in het boekhoudprogramma

Vervolgens is het zaak dat je alle facturen in het eenvoudige boekhoudprogramma te verwerken. Plaats alle inkomende facturen in het programma en koppel deze aan de juiste transacties en rubrieken. Doe dit vervolgens ook voor alle uitgaande facturen.

Stap 3: laat de rapportages uitdraaien

Nu is het programma direct in staat om financiële rapportages uit te draaien. Je kunt hierbij ook direct de gewenste kengetallen laten berekenen; eigenlijk hoef je hier zelf helemaal niks voor te doen.

Belangrijkste is dat je zorg voor een kloppende en sluitende administratie. Ben je vergeten om bijvoorbeeld een inkoopfactuur in jouw boekhoudprogramma te verwerken? Dan is dit direct van invloed op de verschillende kengetallen. Verwerk daarom consequent alle facturen in jouw boekhoudprogramma. 

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email