Skip to content

Transitoria – Wat zijn dat? Voorbeelden & Tips

John Visser
Transitoria

Als ondernemer ben je druk met jouw eigen business. Ondertussen heb je ook nog met allerlei randzaken te maken houden. Eén van de belangrijkste randzaken is dat je moet zorgen voor een sluitende boekhouding. Dit is gewoonweg een verplichting waar elke ondernemer/elk bedrijf aan moet voldoen. Binnen een boekhouding kun je gebruik maken van verschillende posten, waaronder transitoria. In dit artikel bespreken wij wat transitoria precies zijn.

Daarbij geven wij je in dit artikel ook nog handige tips. Zo bespreken we hoe je met behulp van het beste boekhoudprogramma de transitoria boekhoudkundig correct kunt verwerken. Het is hoe dan ook van belang dat je op de hoogte bent van de definitie van transitoria!

Wat zijn transitoria?

Transitoria zijn kosten die toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Wat dit precies inhoudt? Nou, normaal gesproken voer je de boekhouding per kwartaal. Je bent immers verplicht om per kwartaal de BTW aangifte te doen.

Het is echter goed mogelijk dat je in kwartaal 1 kosten maakt, welke eigenlijk betrekking hebben op kwartaal 2. Als daar sprake van is, is er sprake van transitoria. Je maakt de kosten immers al in kwartaal 1, terwijl de kosten betrekking hebben op kwartaal 2. Met behulp van transitoria kun je de kosten op de juiste manier verrekenen.

Let op: transitoria kunnen vooruitbetalingen zijn, maar kunnen ook nog te ontvangen bedragen zijn. Verderop in dit artikel vind je enkele voorbeelden; daarmee wordt de definitie van transitoria nog duidelijker

Waar moet je bij transitoria aan denken?

Waar moet je bij transitoria aan denken?

Ben je benieuwd of jij met transitoria te maken hebt? De kans is groot dat dit inderdaad het geval is. Onder meer de volgende situaties zijn namelijk voorbeelden van transitoria:

  • Vooruitbetaalde huur: betaal je de huur voor jouw bedrijfspand per maand? Dan betaal je al in de maand maart voor de huur van april. Dit betekent dat je met overlopende posten te maken krijgt.
  • Nog te betalen accountantskosten: heb je een accountant voor je werken? Dan doet de accountant werk voor je, terwijl je dit pas in een later stadium moet betalen. 
  • Nog te betalen bankrente: ook als je rente moet betalen, is er sprake van transitoria. Deze bankrente wordt voor een bepaalde periode berekend, terwijl je pas in de volgende verslagperiode de betaling moet doen.
  • Vooruitbetaalde abonnementen: werk je in de vorm van abonnementen? Dan betalen jouw klanten ook vooruit, waardoor er sprake van transitoria is. Je ontvangt het geld immers nú al, terwijl je de dienst of het product pas in een latere periode levert.
  • Nog te ontvangen bankrente: is het zo dat jij nog rente vanaf de bank ontvangt? Dan is er ook sprake van transitoria. De toelichting hiervoor vind je hierboven bij ‘nog te betalen bankrente’.

Hoe krijg je overzicht van transitoria?

Wil jij graag inzichtelijk krijgen of je met transitoria te maken hebt? En wil je ook direct deze overlopende posten op de juiste manier in jouw boekhouding verwerken? Dat is mogelijk door onderstaand stappenplan op te volgen. Volg de verschillende stappen op en maak jouw boekhouding volledig sluitend/correct.

Stap 1: zoek een goed boekhoudprogramma uit

Alles valt of staat uiteindelijk met jouw boekhoudprogramma. De eerste tip die we kunnen geven, is dan ook om op zoek te gaan naar een goed boekhoudprogramma. Dankzij dit goede boekhoudprogramma gaat het opvolgen van de onderstaande stappen alleen maar makkelijker.

Ben je nog op zoek naar een eenvoudig boekhoudprogramma? Maak dan direct gebruik van onze vergelijker! Met onze vergelijker is het een fluitje van een cent om het perfecte programma snel te vinden. Volledig afgestemd op jouw eigen voorkeuren. In onze vergelijker nemen we bekende programma’s zoals bijvoorbeeld van e-boekhouden, Ficsus, Snelstart, Rompslomp enzovoorts.

Stap 2: plaats de factuur in jouw boekhouding

Heb je de factuur gekregen voor de huur van de komende maand? Dan kun je deze factuur alvast in jouw boekhouding verwerken. Betreft het de huur voor de maand april? Dan koppel je de factuur in jouw online boekhoudprogramma aan de maand april.

Stap 3: betaal de factuur

Je kunt nu – in de maand maart – al direct de factuur voldoen. Doordat je de factuur al aan de maand april gekoppeld hebt, maakt het boekhoudprogramma automatisch de post ‘transitoria’ aan.

Stap 4: laat de rest over aan het boekhoudprogramma

Het boekhoudprogramma zorgt nu automatisch voor de verwerking van de factuur. De factuur wordt bijvoorbeeld in de juiste periode meegenomen voor de winst- en verliesrekening, balans en andere financiële rapportages!

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email