Skip to content

Wat is een financieel directeur? Alle Taken & Activiteiten

John Visser
financieel directeur

Elk bedrijf heeft te maken met financiën. Ook heeft elk bedrijf te maken met bepaalde mensen die de verantwoordelijk dragen. Dergelijke mensen hebben in een bedrijf veelal de titel ‘directeur’. Heb je enig idee wat de titel is van iemand die verantwoordelijk is voor de financiën? Juist; dat is de financieel directeur.

In dit artikel vertellen wij je graag meer over dit beroep. We bespreken wat dit beroep precies inhoudt, wat de taken zijn en hoe je een financieel directeur kunt worden. Daarbij bespreken we ook nog over welke software systemen je eigenlijk zou moeten beschikken voor tijdens dit beroep.

Wat is een financieel directeur?

Een financieel directeur is binnen zijn/haar bedrijf verantwoordelijk voor alle financiële aspecten. Deze directeur maakt ook onderdeel uit van de totale directie en mogelijk ook de raad van het bestuur. Door deze functie is een financieel directeur niet alleen voor de financiën verantwoordelijk, maar ook voor tal van strategische aspecten.

Niet iedereen is weggelegd om financieel directeur te (kunnen) worden. Je moet veel financiële kennis hebben, je moet bereid zijn om hard te werken en je moet verantwoording kunnen dragen. Als (financieel) directeur draag je immers verantwoording voor alle financiële werknemers binnen jouw bedrijf.

Hier staat wel een vrij fors salaris tegenover. Over het algemeen verdient een (financieel) directeur absoluut niet slecht. Indien je graag carrière zou willen maken, is het dus interessant om uiteindelijk een financieel directeur te worden. Je hebt dan bewezen dat je veel kwaliteiten in huis hebt én je verdient vanaf dat moment vrij goed.

Hoe werken financiële directeurs?

Wat zijn de taken van een financieel directeur?

Als financieel directeur voer je vrij veel verschillende taken uit. Het gaat hierbij niet alleen om het uitvoeren van specifieke taken, maar ook om het verantwoordelijk zijn voor tal van werkzaamheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële beleid van de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het financiële beleid van de organisatie.
 • Je moet de kosten in de perken zien te houden
 • Je moet de leiding nemen/hebben over alle financiële werknemers
 • Je bent bezig met het controleren van bedrijfsprocessen
  • Je monitort ook alle bedrijfsprocessen en de vorderingen
 • Je brengt de financiële risico’s in beeld en handelt hiernaar
 • Je stelt maandelijks financiële rapportages op; uit deze rapportages blijkt de huidige stand van zaken op het gebied van financiën en de eventuele vorderingen die gemaakt zijn

Al met al zijn de taken van een financieel directeur dus zeer divers te noemen. Alle taken hebben in ieder geval één gemeenschappelijk kenmerk: ze draaien allemaal om geld. Je moet de waarde van geld inzien, maar ook in kunnen zien wat je precies met geld kunt bereiken. In sommige bedrijven is het namelijk interessant om nét iets meer geld uit te geven, zodat er uiteindelijk meer geld verdiend kan worden. Als financieel directeur moet je hier inzicht in hebben en op de juiste manier naar zien te handelen.

Sommige financiële directeuren onderhouden ook nauwe banken met bijvoorbeeld banken, de raad van commissarissen en financiële instellingen. Hier is echter met name sprake van bij de grotere bedrijven. Een financieel directeur tref je dan ook niet bij kleine bedrijven aan, maar juist alleen bij de grotere bedrijven. Gezien het bovenstaande takenpakket is dat ook logisch te noemen. 

Hoe werken financiële directeurs?

Is een financieel directeur zelf een boekhouder? Nee, allerminst. Een financieel directeur moet dan ook alle boekhoudkundige taken uit laten voeren door mensen die dáár kennis van hebben. Uiteindelijk is de directeur vervolgens verantwoordelijk voor het controleren van alle cijfers en voor het aansturen van de organisatie op het gebied van financiën.

De werkwijze van een financieel directeur hebben we in onderstaand stappenplan samengevat:

 • Allereerst stelt een financieel directeur de financiële doelen voor het komende jaar op. Deze doelen moeten concreet en tijdsgebonden opgesteld worden, zodat de vorderingen goed bijgehouden kunnen worden.
 • De financiële medewerkers voeren alle administratieve taken uit. Zo moeten facturen ingeboekt worden, moeten facturen aan de juiste rubrieken gekoppeld worden en moeten bijvoorbeeld afschrijvingen in de boekhouding doorgevoerd worden. Hiervoor kan het beste gebruik worden gemaakt van een goed boekhoudprogramma.
 • De boekhouder of accountant controleert alle cijfers en stelt een jaarrekening op. Dit gaat allemaal in overleg met de financieel directeur, aangezien de financieel directeur uiteindelijk verantwoordelijk is voor de financiële cijfers.
 • De financieel directeur analyseert de geboekte cijfers, deelt deze met andere belanghebbenden en stelt de doelen voor het komende jaar op. Deze doelen gaan hand in hand met de behaalde financiële resultaten in de vorige periode.

Uiteraard zijn dit niet alle werkzaamheden die door een financieel directeur uitgevoerd worden. Nee, dit is een simpele weergave van de werkwijze van een financiële afdeling in combinatie met de financieel directeur. Feit is dat de directeur altijd de verantwoordelijkheid moet dragen én dus verantwoordelijk is voor datgene wat de werknemers op de financiële afdeling allemaal doen.

Hoe word je financieel directeur?

Lijkt het jou wel iets om als beroep uit te oefenen? Dan moet je je één ding goed beseffen: dit word je zeker niet zomaar. Je kunt alleen als je veel kwaliteiten in huis hebt, als je veel ervaring hebt en als je zeer integer bent. Voordat je als financieel directeur aangesteld wordt, krijg je dan ook een uitvoerig onderzoek over je heen. 

Voordat het zover is, moet je je eerst op andere gebieden zien te ontwikkelen. Je moet veel ervaring opdoen in het bedrijfsleven én op het gebied van financiële zaken. Zo moet je bij voorkeur bij meerdere bedrijven een kijkje in de keuken nemen, moet je bij één van de financiële basisberoepen beginnen en kun je je gaandeweg omhoog werken.

Hierbij is het van belang om altijd integer, betrouwbaar en vriendelijk te zijn. Als toekomstig financieel directeur heb je niet alleen met financiën te maken, maar ook met mensen met wie je samen moet gaan werken. Zeker als je binnen een bedrijf doorgroeit, is het zaak om iedereen te vriend te houden. Het gaat er niet alleen om wat je kunt, maar ook om wie je kent.

Al met al is het beroep als financieel directeur niet voor iedereen weggelegd. Ga dus ook goed voor jezelf na of dit echt is wat je wilt én of je bestand bent tegen de werkdruk en de verantwoording die je moet dragen.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email