Skip to content

Het minimumsalaris voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Peter Jansen

DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Er is geen vaste definitie van het begrip DGA, maar over het algemeen wordt de directeur van een vennootschap die tevens een groot deel van de aandelen bezit bedoeld. Bij een DGA hoort daarom ook een mimimumsalaris. In dit bericht lichten wij uit wat het DGA salaris op dit moment is.

Wat is het minimumsalaris voor een directeur-grootaandeelhouder?

Het gebruikelijk loon voor 2024 moet ten minste € 56.000 per jaar zijn. Voorheen was het DGA salaris in 2023 vastgesteld op €51.000 per jaar en in 2022 op €48.000.
 
Let op, per 1 januari 2023 is het doelmatigheidsmarge afgeschaft. Dit betekent dat je:
  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam.
 
Voor 2022 was het DGA salaris €48.000 per jaar. Daarnaast waren er nog enkele andere regels waaraan je als DGA-salaris aan moet voldoen.
 
Het gebruikelijk loon (van 2022) moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 
  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  • ten minste € 48.000 (in 2022, in 2021 is dat € 47.000 en in 2020 € 46.000)
Controleer de website van de Belastingdienst omtrent de laatste regelgeving van DGA-salaris.

Hoe werkt ondernemersloon
 

Waarom geldt er een minimum DGA-salaris?

Het minimumsalaris voor een directeur-grootaandeelhouder is ingevoerd om ervoor te zorgen dat personen die zitting hebben in de raad van bestuur eerlijk worden gecompenseerd voor hun tijd en inspanningen. Dit salaris dient ook als een manier om ervaren en gekwalificeerde personen aan te trekken om in de raad van bestuur te zetelen.
 
Daarnaast is het inkomen uit salaris hoger belast, namelijk met 52%. Dividend dat je uitkeert is namelijk maar met 25% belast, hiermee voorkomt de belastingdienst dat directeuren een lager standaard salaris hebben maar wel veel dividend uitkeren.
 

hoe bereken je ondernemersloon

DGA-salaris verlagen

Om te voorkomen dat u het DGA-salaris van € 56.000 moet betalen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. In dit verzoek legt u uit waarom het voor de BV niet mogelijk is om dit bedrag uit te betalen. Vaak worden de volgende situaties genoemd:
 
  • De financiële positie van de onderneming laat het niet toe;
  • De onderneming is net opgericht en heeft nog geen omzet gegenereerd;
  • Er is nog geen (of onvoldoende) winst.
Het verzoek tot verlaging van DGA-salaris stuurt u door een goed onderbouwde brief te sturen naar de Belastingdienst. Hierbij neem je op een prognose van het komend jaar van inkomsten en uitgave.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email