Skip to content

Wat is een DGA? Ondersteund een organisatie

Peter Jansen
Wat is een DGA (directeur-grootaandeelhouder)?

Directeur Grootaandeelhouder (DGA) is een veelvoorkomende term binnen de bedrijfswereld en de belastingwetten. Maar wat houdt het precies in en wat zijn de verantwoordelijkheden van een DGA? In dit artikel bespreken we wat een DGA is, de voordelen en nadelen van deze positie, en de belastingimplicaties van het zijn van een DGA.

Wat is een DGA?

Een DGA is een persoon die zowel de directeur als de grootaandeelhouder van een BV (besloten vennootschap) is. Dit betekent dat hij of zij zowel de hoogste positie in het bestuur heeft als het grootste deel van de aandelen van het bedrijf bezit. Een BV is een rechtspersoon die zelfstandig transacties kan aangaan, waarbij de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Dit in tegenstelling tot een eenmanszaak of een VOF (vennootschap onder firma), waarbij de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor alle schulden.

Voordelen van een DGA

Een van de voordelen van een DGA zijn de beperkte aansprakelijkheid en bescherming van persoonlijk vermogen. Dit betekent dat als het bedrijf failliet gaat, de DGA niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van het bedrijf, tenzij er sprake is van mismanagement of fraude. Daarnaast heeft een DGA controle over het bedrijf omdat hij of zij de hoogste positie in het bestuur heeft en het grootste deel van de aandelen bezit. Dit stelt de DGA in staat om strategische beslissingen te nemen en de koers van het bedrijf te bepalen.

Nadelen van een DGA

Een van de nadelen van een DGA is dat hij of zij verantwoordelijk is voor de belastingaangifte van het bedrijf. Dit kan een ingewikkelde zaak zijn, vooral als het bedrijf verschillende soorten inkomsten heeft of als er internationale transacties plaatsvinden. Daarnaast zijn er beperkingen aan de fiscale voordelen die een DGA kan genieten, zoals het gebruik van de auto van de zaak, die door de Belastingdienst streng worden gecontroleerd. Ook kan de DGA onder druk staan ​​om zichzelf een hoger salaris uit te betalen dan wat het bedrijf zich kan veroorloven, omdat het salaris van de DGA van invloed is op de winst en de belastingaangifte van het bedrijf.

Belastingimplicaties van een DGA

Als DGA betaal je inkomstenbelasting over het salaris dat je van het bedrijf ontvangt. Het salaris van de DGA moet marktconform zijn, wat betekent dat het overeenkomt met het salaris dat een vergelijkbare directeur van een vergelijkbaar bedrijf zou verdienen. Als het salaris hoger is dan marktconform, kan de Belastingdienst het verschil beschouwen als een verkapte dividenduitkering, wat betekent dat de DGA belasting moet betalen over het extra bedrag. Daarnaast moet een DGA loonbelasting betalen over het uitgekeerde salaris en zijn of haar aandeel in de winst van het bedrijf.

Een ander belangrijk aspect van de belastingimplicaties van een DGA heeft te maken met de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat een DGA verplicht is om zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ uit te betalen dat marktconform is. Dit betekent dat het salaris van de DGA vergelijkbaar moet zijn met dat van andere directeuren van vergelijkbare bedrijven met vergelijkbare omzetten. Als het salaris van de DGA lager is dan het gebruikelijke loon, kan de Belastingdienst het verschil beschouwen als een verkapte dividenduitkering en belasting heffen over het extra bedrag.

Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)

Een ander belangrijk aspect van het runnen van een BV is de verplichting om de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van de onderneming te identificeren en te registreren. UBO’s zijn de personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben over de BV of die meer dan 25% van de aandelen bezitten. Het doel van deze registratie is om transparantie te bieden over wie de uiteindelijke eigenaren zijn van de onderneming, om zo witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme te voorkomen.

Het identificeren van UBO’s kan soms lastig zijn, vooral als de aandelen van de BV in handen zijn van een complexe structuur van holdings en trusts. Het is daarom belangrijk voor DGA’s om te weten wie hun UBO’s zijn en om de registratie op tijd te voltooien. In Nederland is dit proces verplicht gesteld en is de deadline hiervoor op 27 maart 2022. Bedrijven die zich niet op tijd registreren, riskeren boetes en andere sancties.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email