Skip to content

Wat is CRM Systeem, en hoe werkt het? | Beste CRM gids

John Visser
CRM Systeem - Wat is het en hoe werkt het? | Beste CRM gids

Wat is een CRM?

CRM staat voor Customer Relationship Management, het biedt een beheersysteem dat aansluit bij bedrijfsprocessen binnen uiteenlopende branches en werkgebieden. Hierin is informatie op te slaan, waardoor de interactie met potentiële of bestaande klanten kan worden geoptimaliseerd. Een eenvoudige workflow is op te stellen, zodat je eenvoudig met klanten kunt overleggen. Bovendien zijn werkprocessen te stroomlijnen, waardoor uiteindelijk op een productieve wijze meer winst te behalen valt. Het is een online omgeving, vaak in de Cloud opgezet, dat de mogelijkheid biedt om bepaalde gegevens, interacties en strategieën in te vermelden, zodat zowel klant als medewerkers binnen een bedrijf van de werkprocessen op de hoogte blijven. 

Wat is een CRM systeem

Een CRM systeem is een online omgeving, waarin je verschillende informatie kunt vastleggen. Zo leg je een CRM-programma contactgegevens en details vast op basis van interactie met klanten. Je bewaart zo gegevens als e-mailadressen of telefoonnummers, maar ook bijzonderheden zoals klachten of verzoeken vanuit de klant of gebeurtenissen die met hen hebben plaatsgevonden. Ook kun je hierin belangrijke informatie en details vermelden, waardoor volgende contactmomenten met klanten kunnen worden geïnitieerd of geëvalueerd. Zo is iedereen volledig op de hoogte van wat er in eerdere contactmomenten heeft plaatsgevonden en kan een klant optimaal verder worden geholpen of begeleid. Bij eventueel probleemklanten kan een duidelijke notitie leiden tot verdere acties om toekomstige incidenten te voorkomen.  

Waarom is een CRM systeem essentieel?

Met een betrouwbaar CRM-systeem bouw je als bedrijf goede relaties op met klanten. Hierdoor ervaren klanten vertrouwen en blijven ze loyaal aan de dienstverlening. Klantenbinding is een essentieel onderdeel voor het verkrijgen van meer winst en omzet. Een goed CRM systeem is onderdeel van een productieve managementstrategie, dat resulteert in toenemende winstvooruitzichten voor het bedrijf. Met CRM bouwt een bedrijf een eenvoudige terugkoppeling voor verzamelde gegevens van klanten. Een effectieve onderlinge communicatie komt zo tot gang, waarbij de dienstverlening op een schaalbare manier kan worden geoptimaliseerd voor het behalen van een verhoogde winst. Inzicht in hoe relaties zich ontwikkelen met de loop der tijd, helpt bij het opschalen van een dienstverlenende interactie. 

Inzicht in klantenbestand met CRM systeem

Met een CRM systeem staat het klantenbestand centraal en kan dit online in een Cloud worden opgeslagen ter referentie. Analytische werkprocessen worden zo inzichtelijk doordat er meer kennis beschikbaar is over het gedrag van klanten. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden om de dienstverlening op de behoeften of verzoeken vanuit klanten af te stemmen. Je bouwt zo snel en effectief een betere relatie op, wat leidt tot vertrouwen en eerdere aankopen of ingebruikname van producten of diensten. Een verhoogde winst en omzet kan zo eenvoudig worden gerealiseerd. Het bedrijf beschikt over accurate en actuele informatie over de klanten, wat bijdraagt aan verbeterde resultaten. Trends in koopgedrag van de klanten of actief afgestemde marketing doeleinden kunnen heel eenvoudig met een CRM systeem worden geanalyseerd en ingezet, evenals het versturen van nieuwsbrieven of specifieke berichtgeving. 

Wat kun je met een CRM systeem

Zodra je een CRM systeem inzet, zul je een aanzienlijk gebruiksgemak ervaren en gewenste resultaten in klantencontact kunnen realiseren. In onderstaande bulletpoint list wordt duidelijk op welke gunstige ontwikkelingen een bedrijf kan verwachten. 

  1. Contract Management – Dit is een belangrijk onderdeel voor elke dienstverlening. Je behoudt hierdoor immers het contact met klanten en kunt effectief inspringen op behoeftes en kenmerkende adviezen die de klant deelt. In de CRM leg je heel eenvoudig vast met wie je contact hebt gehad, wat er besproken is en wanneer dit contactmoment heeft plaatsgevonden. Het is bovendien mogelijk om elke interactie een bepaalde status toe te kennen, om het belang van eventuele vervolgacties kenbaar te maken. Een optimale workflow kan zo worden bewerkstelligd.
  1. Relatiebeheer – Voor een bedrijf zijn goede relaties essentieel om tot verhoogde winstresultaten te komen. Met CRM valt relatiebeheer te optimaliseren, doordat informatie over klanten, hun ervaring met de dienstverlening en hun aankoopgedrag eenvoudig te registeren is. Dit maakt inzichtelijk welke bedrijfsactiviteiten kunnen worden ingezet om de sales resultaten te stimuleren. In CRM sla je gegevens op als bedrijfs- of contactgegevens, informatie met betrekking tot correspondentie, beslissingsprocedures, interesses en gespreksverslagen. Een volledig klantprofiel beïnvloedt zo welke commerciële beslissingen effectief bijdragen. 
  1. Communicatie per E-mail – CRM maakt het mogelijk om een doelgroepselectie te maken voor het versturen van e-mails over een specifieke dienst of product. Op grond van de verzamelde gegevens in CRM kan duidelijk worden geselecteerd welke klanten interesse zullen hebben in het aanbod. Dit verhoogt de waarschijnlijkheid dat hier enthousiast op wordt gereageerd. Het bedrijf verstevigt zo de klantenbinding en het vertrouwen, doordat duidelijk wordt gerefereerd aan kennis waar de klant zichzelf in herkent. 
  1. Marketing op basis van strategie – Strategische marketing wordt effectief ingezet als gevolg van gegevens die in het CRM systeem zijn vastgelegd. Inzicht in marktanalyse, succesfactoren, SWOT-analyses en gedrag van concurrenten, zorgen voor effectieve marketingcampagnes, die specifiek zijn afgesteld. Budgetten, verkoopdoelstellingen en omzetcijfers worden eveneens hierop gekoppeld, zodat precies inzichtelijk is wat werkt. 
  1. Management van campagnes – CRM biedt een toepassing om diverse campagnes voor marketingdoeleinden vast te leggen. In de online omgeving kun je informatie over doelstellingen, verkoopbudgetten en stappenplannen voor activiteiten noteren, zodat verschillende campagnes kunnen worden opgezet om specifieke klanten te benaderen met een treffend aanbod. Klantenbinding kan zo worden versterkt met campagne marketing. 

Waarvoor is een CRM systeem handig?

Ondanks dat het CRM systeem niet specifiek is ontwikkeld voor gerichte sectoren, wekt de inzet van een dergelijk programma zeker vertrouwen op. Veel leveranciers maken immers gebruik van dit systeem en zullen sneller de bedrijfsprocessen begrijpen, doordat hier reeds ervaring mee is opgedaan. Implementatie van dienstverlening en werkprocedures kan zo veel eenvoudiger verlopen. Het CRM systeem wordt actief ingezet in branches als retail, logistiek en distributie, gezondheidszorg, overheid en NGO’s, onderwijs en fitness. Een volledig 360 graden klantbeeld draagt bij aan een succes marketing stappenplan volgens effectieve customer journey.  CRM biedt hiervoor informatie over klanten, hun aankoopgedrag en behoeftes, zodat effectieve campagnes kunnen worden afgestemd. Het CRM systeem maakt inzichtelijk wie de juiste leads zijn, welke prospects of bestaande klanten je moet benaderen en in welke mate ze bijdragen aan de jaarlijkse omzet. Een duidelijke groeimarge kan zo worden vastgesteld, voor een groeiend winstpotentieel. 

Cloud Based CRM systeem

Veel bedrijven zijn al overgestapt op een Cloud Based CRM systeem, omdat er werkelijk grote voordelen mee te behalen zijn. Met een CRM systeem bouw je snel en effectief aan een hechte klantrelatie en kun je meer omzet genereren. Een Cloud Based CRM systeem is een betrouwbare en lucratieve investering die zichzelf zonder twijfel terugverdient. Het ondersteunt bedrijfsprocessen en alle informatie over je klanten is altijd beschikbaar en te gebruiken voor effectieve marketingcampagnes. Enkele duidelijke voordelen kunnen hieronder puntsgewijs worden weergeven:

  1. Eenvoudig te implementeren en te gebruiken – Een moderne Cloud Based CRM systeem is niet moeilijk te installeren. Je hebt hiervoor enkel een goed werkende internetverbinding nodig. Je kunt gelijk van start en het systeem in gebruik nemen, zodra je bent ingelogd. Alle informatie wordt eenvoudigweg in de Cloud opgeslagen, waar het te allen tijde beschikbaar is en is aan te vullen met nieuwe contactmomenten en details over interactie. Zo kan de dienstverlening eenvoudig worden opgeschaald. De Cloud is te allen tijde beschikbaar en een verstrekte toegangscode verschaft de mogelijkheid om overal te kunnen inloggen en toegang te krijgen tot de online omgeving. Alle gegevens in de centrale database kunnen zo snel en gemakkelijk worden opgezocht en verwerkt. 
  1. Kleine lucratieve investering – Een Cloud Based CRM systeem hoeft geenszins een grote investering te betekenen. Ook kleinere bedrijven kunnen eenvoudig en voordelig gebruik maken van de online omgeving om de dienstverlening aan te scherpen. Met een simpel abonnementsmodel kun je gebruik maken van CRM in de Cloud, waarbij slechts een summiere som wordt gerekend. Vanaf slechts 45 euro op maandbasis kun je kiezen voor een CRM systeem, zonder dat je hoeft te rekenen op verborgen kosten, in de vorm van aanvullende hardware of licenties. 
  1. Hoog niveau aan beveiliging – Zorgen over beveiliging van klantgegevens kan uiteraard een bepalende reden zijn om af te zien van investeringen. Online CRM systemen nemen beveiliging echter zeer serieus, juist omdat zij uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen voor het beschermen van vertrouwelijke informatie in een Cloud Based CRM systeem wordt toevertrouwd. Je kunt dan ook zeker erop rekenen dat bedrijven die cloud diensten aanbieden alles in werking stellen om een uitzonderlijk hoog niveau aan informatiebeveiliging bij bedrijven te bieden. Geavanceerde en geautomatiseerde back-ups verzekeren behoud van informatie en ook zijn er duidelijke programma’s in werking voor herstel van gegevens, mocht er een calamiteit optreden. Een twee staps authenticatie en sterke wachtwoorden draagt eraan bij dat een Cloud Based CRM systeem veilig door personeel kan worden gebruikt. 
  1. Uitbreiding met modules – Je bedrijf kan binnen het Cloud Based CRM systeem een upgrade aangaan, zodra je gebruik wilt maken van aanvullende mogelijkheden binnen het systeem. Het CRM systeem beschikt namelijk over tal van aantrekkelijke functionaliteiten, die kunnen bijdragen aan het verder opschalen van de dienstverlening en marketing resultaten. Een update geeft direct meer capaciteit en geavanceerde modules die beter aansluiten bij de behoeftes van een groeiende onderneming. Deze aanvullende modules zijn heel eenvoudig aan te zetten, zodat je er gelijk mee van start kunt gaan. 
  1. Compatibiliteit tussen diensten en producten – Het wordt steeds belangrijker om beschikbare technologieën met elkaar te verbinden, zodat uitwisseling van informatie betrouwbaar, veilig en effectief kan plaatsvinden. Met een Cloud Based CRM systeem kun je documenten openen, contactgegevens opslaan en integreren met een e-mailsysteem om interactie met klanten te onderhouden, op grond van verzamelde interesses of behoeftes. Om alle systemen met elkaar te verbinden en te coördineren, is een systeem nodig dat effectieve compatibiliteit biedt tussen verschillende benodigde producten en diensten. Een Cloud Based CRM systeem kan heel gemakkelijk samenwerken met aanvullende applicaties of software. Als voorbeeld: kopieën van Outlook e-mails verschijnen snel in CRM, zodat je niet eindeloos naar desbetreffende mails hoeft te zoeken. Alles is zo in een enkel dossier op CRM te vinden. 

Hoe vind je het juist CRM systeem voor jouw onderneming

Om het beste uit een goed CRM systeem te halen voor jouw bedrijf of onderneming is het belangrijk om precies te weten waarnaar je op zoek moet gaan. Er is een ruim aanbod beschikbaar aan uitstekende CRM systemen en een duidelijke lijst kan je helpen om een keuze te maken. Een juiste overweging kan gemaakt worden door verschillende aanbieders te vergelijken en aan de hand van een duidelijk overzicht aan eisen en wensen te bekijken welke software het beste geïmplementeerd kan worden en het meeste gebruiksgemak zal geven. Een dergelijke lijst is zeker beschikbaar op desoftware-vergelijker.nl onder CRM systeem, waarna gelijk een duidelijk overzicht aan mogelijkheden wordt getoond. Je kunt het aanbod aan software doorlopen en bepalen welk CRM systeem voor jouw onderneming het beste lijkt. Je zult hier zeker een goede boost voor de dienstverlening mee behalen. Als je dus overweegt om voor een CRM systeem te gaan, zal dit zeker voor uitstekende resultaten zorgen.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email