Skip to content

Op deze manier betalen ZZP’ers eerste 3 jaar geen BTW | 2021

John Visser
zzp eerste drie jaar geen belasting

Wanneer je in je eentje een bedrijf wilt beginnen dan wordt je een ZZP’er. Zodra je ZZP’er bent, komen er allerlei dingen op je af. Denk dan aan: klantcontact, je bedrijf goed in de markt zetten maar ook de administratie. Een heel belangrijk onderdeel van je bedrijf. Maar, hoe betaal je als ZZP’er de eerste drie jaar geen BTW? Als jij als zzp in de eerste 3 jaar geen belasting wilt betalen, dan moet je wel aan een aantal voorwaardes voldoen.

In dit artikel vind je wat voor aftrekposten je kunt gebruiken als ZZP’er, aan welke voorwaardes je moet voldoen en hoe je inzicht krijgt over hoeveel je aan BTW moet betalen elk kwartaal.

Hoe betaal je als ZZP’er eerste 3 jaar geen BTW?

Wij kunnen het ons goed voorstellen dat je je nu afvraagt hoe dit precies in zijn gang gaat. Om dat uit te kunnen leggen, willen wij je eerst wijzen op de gang van zaken in ons land. In ons land heeft de Belastingdienst besloten om het ondernemen te stimuleren; dit heeft men gedaan door onder meer tal van aftrekposten in het leven te roepen. Je kunt als ZZP’er gebruik maken indien je voldoet aan de voorwaarden gebruik maken van de volgende aftrekposten:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • MKB Winstvrijstelling
  • Algemene heffingskorting & arbeidskorting
  • Meewerkaftrek
  • Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met deze aftrekposten kun je jouw fiscale winst een stuk lager uit laten vallen, waardoor je geen belasting hoeft te betalen. In het verlengde daarvan is het ook niet meer nodig om BTW te betalen in de eerste 3 jaar. Hoe ideaal is dat?

Hieronder laten wij je graag kennismaken met de verschillende aftrekposten. Let wel op: je kunt mogelijk niet van alle aftrekposten gebruik maken. Per aftrekpost vind je specifieke voorwaarden terug, waarover wij je hieronder ook graag nader informeren.

Zelfstandigenaftrek

Ben je als een zelfstandig ondernemer actief? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. In het jaar 2021 bedraagt deze aftrekpost 6670 euro. Indien je jaarlijks meer dan 1225 uur aan jouw onderneming besteedt, mag je dit bedrag aftrekken van je fiscale winst.

Als je aan dit urencriterium wilt voldoen, moet je gemiddeld ruim 3 uur per dag aan jouw onderneming werken. Combineer je het ondernemerschap met een baan in loondienst? Dan is dit dus al bijna onmogelijk. Indien je volledig met jouw bedrijf bezig bent, zit je echter zo aan deze 1225 uur. 

Zodra je aan dit gestelde urencriterium voldoet, kun je het bedrag van 6670 euro van jouw winst aftrekken. Dit betekent dat je fiscale winst ruim 6600 euro lager uitvalt, waardoor je dus minder omzetbelasting en minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Tip: met je de juiste urenregistratie software weet je precies hoeveel uur je aan bepaalde taken besteed en of je aan het urencriterium voldoet.

Startersaftrek

Ben je recent begonnen met jouw onderneming? Dan kun je ook nog gebruik maken van de startersaftrek. Met deze aftrekpost ben je in staat om 2123 euro van jouw fiscale winst af te trekken. Maar, let wel op: je kunt dit niet elk jaar doen.

De Belastingdienst heeft hier de volgende richtlijn voor in het leven geroepen: Gedurende de eerste vijf jaar van een onderneming mag je de startersaftrek maximaal drie keer toepassen.

Als je vijf jaar als ondernemer actief bent, heb je dus drie keer gebruik kunnen maken van de startersaftrek. Door het bedrag van 2123 euro van jouw fiscale winst af te trekken, weet je de fiscale winst wederom een stuk lager uit te laten vallen. Hierdoor betaal je dus nóg minder omzetbelasting en nog minder inkomstenbelasting.

MKB Winstvrijstelling

Er bestaat gelukkig ook nog een aftrekpost waar je sowieso gebruik van kunt maken. Dat is het geval bij de MKB Winstvrijstelling; bij deze aftrekpost zijn geen voorwaarden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld het urencriterium. Nee, als je als zelfstandig ondernemer actief bent, kun je elk jaar weer gebruik maken van deze winstvrijstelling.

Deze winstvrijstelling is vastgesteld op een percentage van 14% van de winst. Indien je in een jaar dus bijvoorbeeld 10.000 euro winst maakt, mag je 14% van deze winst aftrekken van jouw fiscale winst. Dit percentage geldt wel pas als je de zelfstandigenaftrek en startersaftrek eventueel al van de fiscale winst afgetrokken hebt.

Algemene heffingskorting & arbeidskorting

Behalve de hierboven genoemde aftrekposten kun je van nóg meer aftrekposten gebruik gaan maken. Je kunt daarvoor gebruik maken van de zogeheten algemene heffingskorting en de zogeheten arbeidskorting.

Deze twee kortingen worden automatisch verrekend bij het indienen van jouw inkomstenbelasting. Juist dankzij deze kortingen is het mogelijk om in de eerste 3 jaar geen BTW en belasting te betalen. Hoe dat precies werkt, laten wij je verderop in dit artikel graag zien.

Meewerkaftrek

Deze Meewerkaftrek Post zorgt er niet direct voor dat je geen belasting hoeft te betalen, maar zorgen er wel voor dat je van nog meer voordelen kunt gaan genieten.

De meewerkaftrek kan gaan gelden als je partner onbetaald of tegen onkosten meewerkt in jouw bedrijf. Tegen onkosten betekent dat jouw partner hier minder dan 5000 euro per jaar voor krijgt. Als dat het geval is, kun je dus ook van deze aftrekpost gebruik maken. Ook bij deze aftrekpost gelden overigens nog meer voorwaarden, dus verdiep je daar goed in.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Als laatste willen we je graag laten kennismaken met deze aftrekpost. Bij de WBSO regeling kun je gebruik maken van het recht op aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Dit is het geval als je veel research uitoefent of als je met jouw bedrijf bijvoorbeeld met technisch-wetenschappelijk onderzoek bezig bent.

Deze aftrekposten zorgen er niet direct voor dat je geen belasting hoeft te betalen, maar zorgen er wel voor dat je van nog meer voordelen kunt gaan genieten.

Tot welk bedrag geen belasting betalen?

Wanneer jij geen belasting wilt betalen als zzp’er voor de eerste drie jaar, dan is het goed om te weten dat je onder een bepaald bedrag moet blijven. Dit bedrag is eigenlijk de maximale fiscale winst die je kunt gaan maken. Als je onder dat bedrag blijft, hoef je geen belasting of btw in het betreffende boekjaar te betalen.

Op basis van onze berekeningen kunnen wij het volgende stellen: je moet onder de 29.011 euro blijven met jouw fiscale winst. Hoe dat precies zit, bespreken we graag verderop in dit artikel.

Daarnaast is het dus ook zaak dat je aan het urencriterium gaat voldoen. Dit betekent dat je jaarlijks 1225 uren of meer aan jouw onderneming moet besteden. Al deze uren hoef je overigens niet aan jouw klanten te besteden; ook tijd die je aan jouw boekhouding kwijt bent, telt bijvoorbeeld mee voor dit urencriterium.

Alleen als je aan dit urencriterium voldoet, hoef je geen belasting te betalen. Voldoe je niet aan het urencriterium, heb je namelijk ook geen recht op de verschillende aftrekposten.

Hoe krijg je als ZZP’er inzicht over wat je precies betalen aan BTW?

Wanneer je inzicht wilt hebben over wat je precies aan BTW moet betalen is het verstandig om gebruik te gaan maken van een goed boekhoudprogramma. Met behulp van een goed boekhoudprogramma zie je namelijk elk kwartaal wat je precies aan BTW moet gaan betalen. 

Daarnaast, geeft het programma ook precies aan hoeveel kosten je nog moet gaan maken. Juist door kosten te maken, kun je jouw fiscale winst omlaag zien te krijgen. Dat is dan ook één van de hulpmiddelen voor het voorkomen van het betalen van belasting.

Hoe je dit allemaal nou inzichtelijk in een eenvoudig boekhoudprogramma kunt gaan maken? Eigenlijk hoef je hier maar één ding voor te doen: alle inkomende- en uitgaande facturen in het boekhoudprogramma verwerken. Als je direct deze facturen aan de juiste categorieën en rubrieken koppelt, doet het boekhoudprogramma vervolgens de rest voor jou.

Het boekhoudprogramma rekent direct uit wat jouw fiscale winst is, hoeveel BTW je moet betalen en wat je kapitaal dus is. Op basis van die gegevens kun je mogelijk nog extra aftrekbare kosten gaan maken. juist dankzij die aftrekbare kosten kun je immers mogelijk onder de grens van 29.011 euro blijven (zie hierboven).

Voorbeeld van een berekening

Als je helemaal geen belasting wilt gaan betalen, moet je dus onder een bepaalde grens blijven. Hoe zijn wij nou op deze grens uitgekomen? Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van onderstaande berekening:

Op deze manier betalen ZZP'ers eerste 3 jaar geen BTW | 2021 1

Als je dus een fiscale winst van 29.011 euro weet te behalen, hoef je géén belasting te betalen in 2021. De vereiste die hieraan gesteld wordt, is wel dat je minstens 1225 uren in dat boekjaar aan jouw onderneming hebt besteed. Dit zijn dus alle uren die je voor jouw klanten hebt gemaakt, maar ook voor jouw interne organisatie. Ook het maken van offertes, het maken van jouw website en het voeren van marketing vallen dus onder deze noemer.

Wat deze berekening laat zien? Dat het echt mogelijk is om als zzp’er geen belasting te betalen. Wel is het goed om te weten dat de aftrekposten jaarlijks aan fluctuaties hevig zijn. De Belastingdienst past namelijk elk jaar de aftrekposten aan, zodat het voor iedereen even eerlijk blijft.

In de komende jaren wordt er aan gewerkt om de zelfstandigenaftrek steeds verder omlaag te brengen. In plaats daarvan krijgen ondernemers andere fiscale voordelen, maar dat gaat dus wel een grote invloed op de hierboven genoemde berekening hebben. 

Indien je echt geen belasting wilt gaan betalen, is het dus interessant om jaarlijks deze berekening voor jezelf te gaan maken. Met behulp van de informatie uit dit artikel kun je deze berekening ongetwijfeld direct gaan maken!

Heb je als ZZP’er nog meer aftrekposten?

In dit artikel heb je al kennis kunnen maken met veel aftrekposten. Het is echter een feit dat je als ZZP’er van nóg meer aftrekposten gebruik kunt gaan maken. Op onze website vind je een artikel met daarin meer informatie over alle aftrekposten. Als je echt van alle aftrekposten gebruik weet te maken, kun je echt van de nodige fiscale voordelen genieten.

Maar, let wel op: voor elke aftrekpost moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als je echter aan al die voorwaarden voldoet, kan het hard gaan met de aftrekposten! 

Bronnen: 

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email