Skip to content

Management Fee voor een DGA: wat is het en hoe bereken je?

Peter Jansen
Management fee voor een BV

De management fee, ook wel bekend als beheervergoeding, is een essentieel onderdeel van het beheer van fondsen en bedrijven. Het is een vergoeding die organisaties vragen voor het beheren van activa en het leveren van expertise. In dit artikel verkennen we wat een management fee precies inhoudt, waarom deze in rekening wordt gebracht, hoe deze wordt berekend en wanneer deze betaald wordt. We zullen ook kijken naar het belang van management fees en hoe ze bijdragen aan de kosten van een organisatie.

Wat is een management fee (beheervergoeding)?

Een management is een vergoeding die door een organisatie wordt gevraagd om haar activa te beheren. De beheersvergoeding compenseert de beheerder voor zijn of haar tijd en deskundigheid bij het beheren van de organisatie.

De hoogte van de beheervergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van de activa van de organisatie, de complexiteit van haar activiteiten en de sector waarin zij actief is. Een klein bedrijf betaalt bijvoorbeeld een lagere managementvergoeding dan een groot bedrijf met complexere activiteiten. En een bedrijf dat actief is in een hoge

Waarom worden management fees in rekening gebracht?

Managementvergoedingen worden in rekening gebracht voor de tijd en expertise van de manager. De managementvergoeding vergoedt de manager voor zijn of haar tijd en expertise in het beheren van de organisatie.

Hoe worden beheervergoedingen berekend?

Het bedrag van de beheervergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van de activa van de organisatie, de complexiteit van haar activiteiten en de sector waarin zij actief is. Een kleine onderneming betaalt bijvoorbeeld een lagere beheervergoeding dan een grote onderneming met complexere activiteiten. En een bedrijf dat actief is in een hoogtechnologische sector kan een hogere beheersvergoeding betalen dan een bedrijf dat actief is in een laagtechnologische sector.

De beheersvergoeding dekt ook de kosten van het personeel van de beheerder (o.a. salaris van DGA), het onderzoek en andere uitgaven die nodig zijn om diensten aan de organisatie te verlenen.

Wanneer worden beheervergoedingen betaald?

Dit gaat meestal aan het begin van de maand, middels een factuur vanuit de management/holding BV naar bijvoorbeeld de werkmaatschappij waarvoor de holding een vergoeding krijgt. Hoe snel de werkmaatschappij de management fee vervolgens betaalt, is afhankelijk wat jezelf afspreekt tijdens een aandeelhoudersvergadering waarin is bepaald hoeveel management fee de holding krijgt.

Waarom geen salaris vanuit de werkmaatschappij?

De DGA is in meeste gevallen in dienst bij de holding, vanuit de holding verricht de DGA zijn/haar werkzaamheden aan de andere BV’s. De holding zal vervolgens een vergoeding hiervoor vragen, hiervoor stuurt de holding een factuur naar de bijvoorbeeld de werkmaatschappij BV. Op deze manier komt de holding aan haar geld.

Vervolgens zal er middels de salarisadministratie een salaris worden uitgekeerd aan de DGA, dit zal minimaal het DGA salaris moeten zijn. Daarna heeft de DGA de mogelijkheid om dividend uit te keren, dit wordt namelijk met een lager percentage belast door de belastingdienst.

Voorbeeld management fee berekening

Een management fee berekening is een manier om de kosten van het beheer van een beleggingsportefeuille in rekening te brengen. Er zijn verschillende voorbeelden van kosten die gebruikt kunnen worden bij een management fee berekening.

DGA Salaris 2024€56.000
Bankkosten€300
Boekhoudsysteem€300
Boekhouder€1.500
Totaal€58.100 per jaar / €4.842 per maand

Er zullen altijd nog andere (incidentele) kosten voor kunnen komen, daarom is het verstandig om een management fee iets hoger te zetten om zo een kleine buffer op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan 10%, dit komt dan uit op €63.910 per jaar (€5.326 per maand).

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email