Skip to content

Omzetbelasting berekenen – Alles wat je moet weten over BTW | Tips

John Visser
Omzetbelasting berekenen

Als zelfstandige ondernemer, zal je zelf moeten instaan voor het berekenen van jouw omzetbelasting. Daarnaast is het ook jouw plicht om deze berekeningen zelf aan te geven. Aangezien dit voor veel eenmanszaken, of andere kleine bedrijfjes vaak niet evident is, gaan wij jou hier perfect uitleggen hoe je de belasting over de toegevoegde waarde moet berekenen.

We zullen jou eerst kennis laten maken met het begrip BTW. Wat is het, en waar staat het voor? Nadien zullen we dieper ingaan op de berekening van de omzetbelasting zelf.

Mocht je niet zelf je omzetbelasting willen berekenen, dan kan je het beste een boekhoudprogramma aanschaffen van bijvoorbeeld  e-boekhouden.nl, Ficsus, Rompslomp of Exact.

Wat is de BTW?

Als BTW plichtige ondernemer, moet je aan je klanten BTW aanrekenen. In principe is iedere ondernemer BTW plichtig. Toch voorziet de belastingwet hier enkele uitzonderingen op, voornamelijk om kleine bedrijven te steunen. Aangezien we het hier gaan hebben over het berekenen van de BTW, zullen we ervan uitgaan dat je BTW plichtig bent. De BTW die je aan je klanten aanrekent, zal je finaal moeten afstaan aan de belastingdienst. 

Een belangrijk voordeel dat je hebt, is dat je wel de al betaalde BTW, op ingekochte goederen en diensten, in rekening mag brengen. Via jouw aangifte, vul je het verschil in tussen jouw ontvangen BTW en de betaalde BTW. Heb je meer BTW ontvangen dan betaald? Dan moet je dit saldo betalen aan de belastingdienst. Heb je daarentegen zelf meer BTW betaald, dan je ontvangen hebt, dan krijg je het verschil teruggestort.

BTW staat voor de belasting over de toegevoegde waarde. Of met andere woorden, de omzetbelasting. Het is geen extra belasting die op de schouders van een ondernemer terechtkomt. De BTW is een belasting die wordt gedragen door de eindconsument. Om dit te verduidelijken zal ik een voorbeeld geven. 

Een groothandel verkoopt een kast aan een meubelbedrijf voor 100€.

Laat ons stellen dat het meubelbedrijf hierop 10€ BTW betaald. Dan verkoopt de meubelzaak de kast aan een eindconsument, voor 150€.

De klant betaald hierbij aankoop dus 15€ BTW op. Bij de aangifte op het einde van het jaar, zal de meubelzaak nog 5€ BTW moeten doorstorten aan de belastingdienst. (15€ ontvangen – 10€ zelf betaald= 5€)

Dit geldt uiteraard enkel wanneer dit de enige transacties waren die de onderneming dit jaar heeft uitgevoerd. Aangezien dit voorbeeld nogal simplistisch was, zullen we nu eens kijken hoe de BTW echt wordt berekend.

Hoe wordt de BTW berekend?

Of je nu goederen of diensten levert, als BTW plichtige onderneming, zal je steeds BTW in rekening moeten brengen voor de consument. Telkens wanneer je een factuur opstelt, moet je daarop ook het bedrag aan te betalen BTW vermelden. Sommige ondernemingen geven op de prijskaartjes steeds één totaalbedrag aan, wat dus wil zeggen: inclusief BTW. Maar wanneer het product verkocht wordt, zal de handelaar op de factuur zowel het totaalbedrag moeten vermelden, als het bedrag exclusief BTW, als de BTW zelf.
Ook is het van belang dat de BTW steeds over het totaalbedrag van de transactie berekend wordt. 

Om een voorbeeld te geven:

wanneer je als meubelbedrijf een kast verkoopt voor 150€, en je vraagt een tarief van 50€ om de kast thuis te leveren, dan moet je als onderneming de BTW berekenen over het gehele bedrag van 200€.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat jouw onderneming producten of diensten aanbiedt, die door de wet werden vrijgesteld van BTW. In dat geval mag je de BTW uiteraard ook niet aanrekenen op je factuur!

Tot hiertoe, hebben we enkel gesproken over de ontvangen belastingen van klanten. Maar ook jij, als onderneming, zal waarschijnlijk wel goederen of diensten moeten aankopen. Volgens het daarnet beschreven model, zullen de aanbieders die deze zaken aan jou leveren, ook BTW in rekening brengen op hun facturen.

Om te berekenen hoeveel omzetbelasting je zal moeten betalen, bereken je eenvoudigweg het verschil tussen de ontvangen BTW en de al betaalde BTW. Een positief cijfer, betekent dat je zelf zal moeten bijbetalen aan de belastingdienst. Je hebt dan meer BTW ontvangen dan dat je hebt betaald. Uiteraard is de stelling ook omgekeerd geldig. Bij een negatieve uitkomst, zal je geld teruggestort krijgen van de belastingen.

Een Btw-aangifte doen, wat heb je nodig en wat moet je weten?

Btw nummer – Heb je jezelf afgevraagd, waarom elke onderneming een btw-nummer nodig heeft? Wel, in feite is dat zo, omdat het op die manier makkelijk is om een btw-aangifte te doen. Wanneer je jouw bedrijf laat registreren bij de KvK, zal er ook automatisch een registratie gebeuren bij de belastingdienst. Van zodra dat gebeurd is, zal je een persoonlijk btw-nummer toegewezen krijgen. Dat kan je dan later gebruiken om jouw aangiftes te doen.

Welke Btw-tarieven zijn van toepassing in Nederland?

Het algemene tarief dat in Nederland geldt, is net zoals in België 21%. Maar voor sommige zaken, voorziet de belastingdienst een verlaagd tarief. Zo is er voor etenswaren bijvoorbeeld een tarief van toepassing, van 9%. Dit komt, omdat voeding gezien wordt als een essentieel product om in je levensonderhoud te voorzien. Daarnaast is het tarief van 9% ook van toepassing voor enkele diensten, zoals bijvoorbeeld kappersdiensten.

Ook zijn er enkele zaken die volledig worden vrijgesteld van BTW. De volledige lijst kan je vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst, maar enkele voorbeelden zijn: kansspelen, jeugdwerk en postdiensten.

Ben je net begonnen met ondernemen, dan kan het zo zijn dat je BTW Vrijgesteld bent.

Tijd voor de aangifte!

Eens je alle vorige stappen hebt doorlopen, is het tijd om de effectieve aangifte uit te voeren. Je weet nu wat je moet betalen en hoeveel je moet betalen, maar je weet nog niet goed hoe je het allemaal moet uitvoeren in de praktijk. Wel, dat gaan we nu oplossen! Ik zal jullie precies uitleggen hoe de aangifte werkt.

Het is misvatting, wanneer je denkt dat je na ieder kwartaal een mail zal ontvangen van de belastingdienst, om jou te melden hoeveel je moet betalen, of hoeveel je terugkrijgt. Je zal zelf een aangifte moeten doen, binnen één maand na het afsluiten van het kwartaal. Het is aan te raden om dit zo snel mogelijk te doen, aangezien de kans dat je het vergeet dan kleiner is. Mocht je jouw aangifte te laat indienen, dan zal je een boete moeten betalen. Enkel voor startende ondernemers, maken ze een uitzondering. Zij krijgen hun eerste aangifte wel toegestuurd.

De aangifte vind je tegenwoordig makkelijk online. Je vult op de aangifte in, hoeveel BTW je van klanten hebt ontvangen en hoeveel BTW je hebt betaald. Er zal een automatische berekening volgen, om te zien of je op een positief op een negatief saldo uitkomt. Nog even bevestigen en je bent klaar! Is het saldo positief, dan moet je zelf nog de betaling regelen. Is het negatief? Dan hoef je niets meer te doen!

Hoe kan je binnen enkele secondes je BTW aangifte doen?

Dan kan je best gebruik maken van een boekhoudprogramma. Op die manier kan je in de eerste plaats makkelijk de omzetbelasting berekenen. Als jij je boekhouding in orde maakt, door facturen in te voeren en dergelijke, dan houdt het programma zelf bij hoeveel omzetbelasting je zal moeten betalen.

btw overzicht
Dashboard van Rompslomp

Een tweede groot voordeel hiervan is dat je jaarlijks supersnel jouw belastingen digitaal kan aangeven met behulp van je boekhoudprogramma. Door middel van enkele eenvoudige klikken ben je meteen klaar! Tijd en moeite gespaard dus!

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email