Skip to content

Wat is winst uit onderneming?

Peter Jansen
Winst uit onderneming

In Nederland is de belastbare winst uit onderneming een van de heffingsgrondslagen in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit geval gaat het om een ondernemer voor de inkomstenbelasting of IB-ondernemer. Dit is een natuurlijk persoon uit een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap.

De winst die een BV, NV of andere rechtspersoon geniet valt onder de vennootschapsbelasting. Het loon is dan een aftrekpost voor de winst en valt in box 1, het dividend valt in box 2 of (in de vorm van forfaitair rendement) in box 3.

De belastbare winst uit onderneming wordt berekend door de winst (naar fiscale maatstaven berekend) te verminderen met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Berekening van winst

Je berekent de winst uit onderneming door bepaalde belastingregels toe te passen op jouw commerciële resultatenrekening en balans.

Bij waardering en winstbepaling bepaal je de jaarwinst volgens goed koopmansgebruik.

Aftrekposten

De inkomstenbelasting van een ondernemer is over het algemeen lager dan die van een werknemer. Dit komt door een aantal belastingfaciliteiten voor ondernemers.

  • De zelfstandigenaftrek
  • De startersaftrek
  • De investeringsaftrek
  • De winstvrijstelling voor kleine en middelgrote ondernemingen

Je krijgt de zelfstandigenaftrek alleen als je (volgens de belastingdienst) ondernemer bent, hiervoor moet je onder andere voldoen aan het urencriterium.

Ben je ondernemer?

Ben jij wel een ondernemer voor de Belastingdienst? Ben je niet een hobbyist die af en toe wat bijverdient? Bij twijfel is het goed om vooraf te bepalen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

De Belastingdienst hanteert onder meer de volgende criteria:

  • Je hebt meerdere klanten of opdrachtgevers
  • Je investeert in je bedrijf
  • Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert
  • Je streeft naar winst
  • Je draagt het risico als er iets misgaat

Bron: belastingdienst.nl

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email